Handboek Annuleren

PDF's beveiligen met certificaten

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Certificaatbeveiliging

Gebruik certificaten om documenten te versleutelen en een digitale handtekening te verifiëren. Een digitale handtekening geeft ontvangers de zekerheid dat het document van u afkomstig is. Versleuteling garandeert dat alleen de ontvangers waarvoor het document bestemd is, de inhoud kunnen bekijken. In een certificaat wordt de openbare sleutel van een digitale ID opgeslagen. Zie Digitale ID's voor meer informatie over digitale ID's.

Als u een PDF beveiligt met een certificaat, geeft u de ontvangers op en legt u voor elke ontvanger of groep het toegangsniveau voor het bestand vast. U kunt bijvoorbeeld toestaan dat één groep formulieren ondertekent en invult en dat een andere groep tekst bewerkt of pagina's verwijdert. U kunt certificaten kiezen in de lijst met vertrouwde identiteiten, uit bestanden op schijf, van een LDAP-server of uit het Windows-certificaatarchief (alleen Windows). Voeg altijd uw certificaat toe aan de lijst met ontvangers, zodat u het document later kunt openen.

Opmerking:

Versleutel indien mogelijk de documenten met certificaten uit digitale id's van derden. Als het certificaat verloren is gegaan of is gestolen, kan de uitgevende instantie het vervangen. Als u een zelfondertekende digitale id verwijdert, kunnen de PDF-bestanden die daarmee zijn versleuteld, nooit meer worden geopend.

Een PDF versleutelen met een certificaat

 1. Open een PDFen kies Alle tools > Een pdf beschermen > Versleutelen met certificaat.

 2. Selecteer Ja wanneer daarom wordt gevraagd.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen van certificaat de documentonderdelen die u wilt versleutelen.

 4. Kies in het menu Versleutelingsalgoritme de versleutelingsgraad en selecteer Volgende.

  Het versleutelingsalgoritme en de sleutellengte zijn versiespecifiek. Ontvangers moeten de overeenkomstige versie (of hoger) van Acrobat of Acrobat Reader hebben om het document te decoderen en te lezen.

  • Als u 128-bits AES selecteert, moeten ontvangers Acrobat 7 of hoger of Acrobat Reader 7 of hoger hebben om het document te openen.

  • Als u 256-bit AES kiest, moet u beschikken over Adobe Acrobat 9 of hoger of Adobe Reader 9 of hoger om het document te kunnen openen.

 5. Maak een lijst met ontvangers voor de versleutelde PDF. Neem altijd uw eigen certificaat op in de ontvangerslijst, zodat u het document later kunt openen.

  • Klik op Zoeken om de identiteiten te zoeken op een directoryserver of in de lijst met vertrouwde identiteiten.

  • Klik op Bladeren om het bestand te zoeken dat de certificaten van vertrouwde identiteiten bevat.

  • Als u machtigingen voor bewerken en afdrukken instellen wilt instellen voor het document, selecteert u ontvangers in de lijst en klikt u op Machtigingen.

 6. Klik op Volgende om uw instellingen te controleren en klik op Voltooien.

  Wanneer een ontvanger de PDF opent, worden de beveiligingsinstellingen gebruikt die u voor die persoon hebt opgegeven.

Versleutelingsinstellingen wijzigen

 1. Open een PDF en kies Alle Tools > Een PDF beveiligen > Beveiligingseigenschappen instellen.

 2. Selecteer Instellingen wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit en selecteer Volgende.

  • Selecteer de optie voor het versleutelen van verschillende documentcomponenten.

  • Als u het versleutelingsalgoritme wilt wijzigen, kiest u dit in het menu.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een vertrouwde identiteit wilt controleren, selecteert u de ontvanger en Details.

  • Als u ontvangers wilt verwijderen, selecteert u een of meer ontvangers en selecteert u Verwijderen. Verwijder uw certificaat alleen als u met dat certificaat toegang wilt tot het bestand.

  • Als u de machtigingen van ontvangers wilt wijzigen, selecteert u een of meer ontvangers en selecteert u vervolgens Machtigingen.

 5. Selecteer Volgende en selecteer Voltooien. Selecteer OK om het dialoogvenster Documenteigenschappen te sluiten en de wijzigingen toe te passen.

Versleutelingsinstellingen verwijderen

 1. Open een PDF en kies Alle Tools > Een PDF beveiligen > Beveiliging verwijderen.

 2. Typ het wachtwoord voor machtigingen als dat wordt gevraagd. Als u het wachtwoord voor machtigingen niet kent, neemt u contact op met de auteur van de PDF.

Certificaten delen met anderen

Bedrijven die werken met certificaten voor veilige workflows, bewaren certificaten vaak op een directoryserver waarin deelnemers kunnen zoeken om hun lijst met vertrouwde id's uit te breiden.

Wanneer u een certificaat van iemand ontvangt, kunt u het certificaat toevoegen aan de lijst met vertrouwde identiteiten. U kunt uw vertrouwensinstellingen zo instellen dat alle digitale handtekeningen en gecertificeerde documenten die met een bepaald certificaat zijn gemaakt, worden vertrouwd. U kunt ook certificaten importeren uit een certificaatarchief, zoals het Windows-certificaatarchief. Een certificaatarchief bevat vaak talloze certificaten die zijn uitgegeven door verschillende certificeringsinstanties.

Opmerking:

Externe providers valideren identiteiten meestal met eigen methoden. Of ze integreren hun validatiemethoden met Acrobat. Zie de documentatie van de externe provider als u werkt met een externe beveiligingsprovider.

Certificaten ophalen van andere gebruikers

Certificaten die u ontvangt van anderen, worden opgeslagen in een lijst met vertrouwde identiteiten. De lijst is vergelijkbaar met een adresboek. U kunt hiermee de handtekeningen van deze gebruikers valideren wanneer u documenten van hen ontvangt.

Een certificaat toevoegen uit een e-mailbericht

Als een contactpersoon u per e-mail een certificaat stuurt, wordt dit weergegeven als bijlage bij een import/exportmethodiekbestand.

 1. Open de e-mailbijlage en selecteer Vertrouwen van contacpersoon instellen in het dialoogvenster dat verschijnt.

 2. Selecteer de contactpersoon en selecteer Importeren.

 3. Geef een eventueel vereist wachtwoord op en selecteer Volgende. Selecteer OK om de importgegevens weer te geven en selecteer opnieuw OK.

 4. Kies de locatie en selecteer Volgende. Selecteer Voltooien.

 5. Klik op opnieuw op Vertrouwen in contactpersoon instellen om te controleren of de contactpersoon aan Certificaten is toegevoegd. Selecteer het certificaat om om Details en Vertrouwen weer te geven.
  • Voor Vertrouwen selecteert u de gewenste opties.

  • Gebruik dit certificaat als een vertrouwde basis als het nodig is om een digitale handtekening te valideren. Zodra u van een certificaat een vertrouwensanker maakt, voorkomt u intrekking door het te controleren (of een ander certificaat in de keten).

  • Als u handelingen wilt toestaan die een beveiligingsrisico kunnen vormen, selecteert u Gecertificeerde documenten en selecteert u de opties die u wilt toestaan:

   Dynamische inhoud

   Dit omvat FLV-bestanden, SWF-bestanden en externe koppelingen.

    

   Ingesloten JavaScript met hoge bevoegdheid

   Hiermee vertrouwt u ingesloten scripts.

    

   Geprivilegieerde systeembewerkingen

   Dit omvat netwerkfuncties, afdrukken en bestanden openen

    

Een certificaat toevoegen van een digitale handtekening in een PDF-document

U kunt een certificaat vanuit een ondertekende PDF veilig aan uw vertrouwde identiteiten toevoegen door eerst de vingerafdruk te verifiëren bij de afzender van het certificaat.

Een zelfondertekend certificaat

 1. Open de PDF met de handtekening.
 2. Open het deelvenster Handtekeningen en selecteer de handtekening.
 3. Selecteer in het menu Opties Eigenschappen van handtekening weergeven en vervolgens Certificaat van de ondertekenaar weergeven.

 4. Als het certificaat zelfondertekend is, neemt u contact op met de maker van het certificaat om te bevestigen dat de vingerafdrukwaarden op het tabblad Details correct zijn. Vertrouw het certificaat alleen als de waarden overeenkomen met de waarden van de maker.
 5. Selecteer het tabblad Vertrouwen, selecteer Toevoegen aan vertrouwde certificaten en selecteer OK.

 6. Geef in het dialoogvenster Contactinstellingen importeren de vertrouwensopties op en selecteer OK.

Acrobat instellen om het Windows-certificaatarchief te doorzoeken (alleen Windows)

 1. Selecteer Voorkeuren > Handtekeningen. Klik voor Verificatie op Meer.
 2. Selecteer de gewenste opties onder Windows-integratie klik tweemaal op OK.

Het wordt niet aanbevolen om certificaten van het Windows-certificaatarchief te vertrouwen.

Certificaten importeren met de Wizard Certificaat (alleen Windows)

Als u het Windows-certificaatarchief gebruikt om uw certificaten op te slaan, kunt u certificaten met een wizard importeren in Windows Verkenner. Als u certificaten wilt importeren, identificeert u het bestand met de certificaten en bepaalt u de bestandslocatie.

 1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het certificaatbestand en klik op PFX installeren.
 2. Volg de instructies op het scherm om het certificaat toe te voegen aan het Windows-certificaatarchief.
 3. Als u wordt gevraagd het certificaat te valideren voordat u het installeert, noteert u de MD5- en SHA1-samenvattingswaarden (vingerafdruk). Neem contact op met de afzender van het certificaat om te bevestigen dat de waarden correct zijn voordat u het certificaat vertrouwt. Selecteer OK.

Gegevens op een certificaat verifiëren

Het dialoogvenster Certificaat weergeven bevat gebruikerskenmerken en andere gegevens over een certificaat. Anderen die uw certificaat importeren, willen vaak uw vingerafdruk-gegevens vergelijken met de gegevens die zij bij het certificaat ontvangen. (De vingerafdruk verwijst naar de waarden van het MD5-overzicht en het SHA1-overzicht.) U kunt certificaatinformatie controleren voor uw digitale ID-bestanden of de bestanden die u importeert.

Zie voor meer informatie over de verificatie van certificaten de Gebruikersgids voor digitale handtekeningen (PDF) op www.adobe.com/go/learn_acr_security_nl.

In het dialoogvenster Certificaat weergeven worden de volgende gegevens weergegeven:

 • Validatieperiode van certificaat

 • Gebruik waarvoor het certificaat is bedoeld

 • Certificaatgegevens zoals het unieke serienummer en de openbare-sleutelmethode

Ook kunt u controleren of de certificeringsinstantie het certificaat heeft ingetrokken. Certificaten worden meestal ingetrokken als een medewerker het bedrijf verlaat of als de beveiliging op een of andere manier in gevaar is gebracht.

Uw eigen certificaat verifiëren

 1. Ga naar Voorkeuren > Handtekeningen. Ga naar Identiteiten en vertrouwde certificaten en selecteer Meer.

 2. Selecteer uw digitale ID en selecteer vervolgens Certificaatgegevens  .

Gegevens op het certificaat van een contactpersoon verifiëren

 1. Selecteer het deelvenster Handtekeningen en kies de handtekening. Selecteer in het menu Opties de optie Eigenschappen van handtekening weergeven.

 2. Selecteer Certificaat van de ondertekenaar om details van het certificaat weer te geven.

Een certificaat van vertrouwde identiteiten verwijderen

 1. Navigeer naar Voorkeuren > Handtekeningen. Ga naar Identiteiten en vertrouwde certificaten en selecteer Meer.

 2. Selecteer het certificaat en selecteer ID verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online