Handboek Annuleren

Bijlagen als beveiligingsrisico's in Acrobat en Acrobat Reader

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Bijlagen vormen een potentieel beveiligingsrisico omdat ze schadelijke inhoud kunnen bevatten, andere gevaarlijke bestanden kunnen openen of toepassingen kunnen starten. Met Acrobat en Acrobat Reader kunt u altijd PDF- en FDF-bestandsbijlagen openen en opslaan. Acrobat en Acrobat Reader herkennen bepaalde bestanden, zoals bestanden waarvan de namen eindigen op .bin, .exe en .bat, als bedreigingen. Zulke bestanden kunt u niet als bijlage toevoegen. Acrobat staat niet toe dat u bestanden als bijlage toevoegt die niet vanuit Acrobat opgeslagen of geopend kunnen worden, zoals ZIP-bestanden. Dit wordt echter niet aanbevolen.

Acrobat en Acrobat Reader hebben een whitelist van bestandstypen die kunnen worden opgeslagen en geopend, en een blacklist van bestandstypen waarbij dat niet mogelijk is. U bent toegestaan bestandstypen als bijlage toe te voegen die op geen van beide lijsten staan. Als u echter een bestand opent of opslaat van een "niet-herkend" type, ziet u een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt of u het bestandstype vertrouwt.

Zie de Handleiding voor toepassingsbeveiliging op www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en voor meer informatie.

Handmatig een bestandstype toevoegen aan de blacklist of the whitelist

Beheerders kunnen de blacklist en de whitelist aanpassen in het register. Gebruikers voegen een nieuw bestandstype handmatig toe aan een blacklist of whitelist door het bestand als bijlage toe te voegen en het vervolgens proberen te openen.

 1. Kies in de algemene balk Bewerken en selecteer Meer Bestand bijvoegen.

 2. Voeg een bestandstype toe dat niet op de blacklist of de whitelist staat.

  Als u een uitvoerbaar (.exe) bestand koppelt, of een .bin- of .bat-bestand, wordt het volgende waarschuwingsvenster getoond:

 3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand in het venster Bijlagen aan de linkerkant en kies Bijlage openen.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Bijlage starten een van de volgende opties en klik op OK:

  Dialoogvenster Bijlage starten

  Dit bestand openen:

  Hiermee wordt het bestand geopend zonder de registerlijst te wijzigen.

  Het openen van bestanden van dit type altijd toestaan:

  Hiermee wordt het bestandstype toegevoegd aan de witte lijst en worden toekomstige waarschuwingen voorkomen.

  Het openen van bestanden van dit type nooit toestaan:

  Hiermee wordt het bestandstype toegevoegd aan de zwarte lijst en wordt het niet geopend. Mogelijk kunt u een bestand van dit type als bijlage toevoegen aan een PDF, maar u kunt het niet openen.

  Als u een uitvoerbaar (.exe) bestand hebt gekoppeld, of een .bin- of .bat-bestand, wordt het volgende waarschuwingsvenster getoond:

  Opmerking:

  Als u een bestandstype wilt beperken dat u in het verleden hebt toegestaan, dan reset (herstelt) u de machtigingen voor bestandsbijlagen in de voorkeuren voor het Betrouwbaarheidsbeheer.

In Acrobat Reader kunt u geen bestandsbijlagen maken. Als u de bestaande bijlage van de PDF wilt toevoegen aan de blacklist of whitelist, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand in het venster Bijlagen aan de rechterkant en kies Bijlage openen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Bijlage starten een van de volgende opties en selecteer OK:

  Dialoogvenster Bijlage starten

  Dit bestand openen:

  Hiermee wordt het bestand geopend zonder de registerlijst te wijzigen.

  Het openen van bestanden van dit type altijd toestaan:

  Hiermee wordt het bestandstype toegevoegd aan de witte lijst en worden toekomstige waarschuwingen voorkomen.

  Het openen van bestanden van dit type nooit toestaan:

  Hiermee wordt het bestandstype toegevoegd aan de zwarte lijst en wordt het niet geopend. Mogelijk kunt u een bestand van dit type als bijlage toevoegen aan een PDF, maar u kunt het niet openen.

  Als u een uitvoerbaar (.exe) bestand hebt gekoppeld, of een .bin- of .bat-bestand, wordt het volgende waarschuwingsvenster getoond:

  Opmerking:

  Als u een bestandstype wilt beperken dat u in het verleden hebt toegestaan, dan reset (herstelt) u de machtigingen voor bestandsbijlagen in de voorkeuren voor het Betrouwbaarheidsbeheer.

Machtigingen bestandsbijlagen resetten (herstellen)

Omdat de lijst toegestane en niet-toegestane bestandsbijlagen in de loop der tijd kan groeien, kunt u de lijsten herstellen naar hun oorspronkelijke toestand. Deze toestand levert soms de hoogste graad van beveiliging.

 1. Selecteer   > Voorkeuren (Windows) of Acrobat/Acrobat Reader > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer bij Categorieën aan de linkerkant de optie Betrouwbaarheidsbeheer.

 3. Selecteer in het deel PDF-bestandsbijlagen Herstellen. De knop Herstellen is alleen beschikbaar als u de standaardinstellingen voor bijlagen hebt gewijzigd.

Bestandsbijlagen toestaan om toepassingen te starten

In het Betrouwbaarheidsbeheer kunt u instellen of niet-PDF-bijlagen toepassingen die bij de bestanden horen kunnen starten.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren en selecteer Betrouwbaarheidsbeheer in de Categorieën aan de linkerzijde.

 2. Selecteer de optie Het openen van niet-PDF-bijlagen in externe toepassingen toestaan. U moet de externe toepassingen hebben om de bestanden te openen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online