Handboek Annuleren

Eigenschappen van PDF-formuliervelden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Informatie over eigenschappen van formuliervelden

Hoe een formulierveld werkt, is afhankelijk van instellingen in het dialoogvenster Eigenschappen van dat afzonderlijke veld. U kunt eigenschappen instellen die opmaak toepassen, bepalen hoe de informatie in het formulierveld zich verhoudt tot andere formuliervelden, beperkingen instellen op de gegevens die de gebruiker kan invullen in het formulierveld, aangepaste scripts activeren, enzovoort.

U kunt verschillende eigenschappen instellen voor een Acrobat-formulierveld, afhankelijk van het type formulierveld. De eigenschappen van elk type formulierveld worden geselecteerd op een aantal tabbladen. Als u een eigenschap wijzigt, wordt de wijziging toegepast zodra u een andere eigenschap selecteert of op Enter drukt.

Alle typen formuliervelden hebben een tabblad Algemeen en een tabblad Handelingen. De overige tabbladen worden alleen voor bepaalde typen formuliervelden weergegeven. Het tabblad Opties wordt voor de meeste typen formuliervelden weergegeven, maar de beschikbare opties zijn uniek voor elk type formulierveld.

Twee items zijn op elk tabblad beschikbaar. Als u deze opties op een bepaald tabblad selecteert, worden deze ook ingeschakeld op alle andere tabbladen. Het gaat om de volgende opties:

Vergrendeld

Als deze optie is geselecteerd, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht in de eigenschappen van het formulierveld.

Sluiten

Hiermee sluit u het dialoogvenster Eigenschappen van het formulierveld. Als u de eigenschappen van meerdere velden wijzigt, kunt u het dialoogvenster Eigenschappen geopend laten. Klik op een veld om de eigenschappen ervan te wijzigen.

Opmerking:

Als u de optie Vergrendeld op een tabblad selecteert, worden alle opties voor het veld vergrendeld, niet alleen de opties op dat tabblad.

Eigenschappen van formuliervelden wijzigen

U hebt alleen toegang tot de eigenschappen van formuliervelden in de bewerkingsmodus. U kunt de eigenschappen van meerdere formuliervelden tegelijk wijzigen.

 1. Als u zich niet in de bewerkingsmodus van formulieren bevindt, kiest u Alle tools > Een formulier voorbereiden.

  Een formulier voorbereiden

 2. Open het dialoogvenster Eigenschappen op een van de volgende manieren:
  • Als u één formulierveld wilt bewerken, dubbelklikt u erop of klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Eigenschappen.

  • Als u meerdere formuliervelden wilt bewerken, selecteert u de velden die u wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde velden en kiest u Eigenschappen.

 3. Breng de benodigde wijzigingen aan in de eigenschappen op de beschikbare tabbladen.

  De eigenschap wordt gewijzigd zodra u een andere eigenschap selecteert of op Enter drukt.

 4. Selecteer Sluiten.

Als u formuliervelden selecteert die andere eigenschapwaarden hebben, zijn sommige opties in het dialoogvenster Eigenschappen niet beschikbaar. Anders worden wijzigingen in de beschikbare opties toegepast op alle geselecteerde formuliervelden.

Opmerking:

Als u onbedoelde wijzigingen in het formulierveld wilt voorkomen, selecteert u Vergrendeld in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster Eigenschappen voordat u het dialoogvenster sluit. Selecteer de optie opnieuw om te ontgrendelen.

Tabblad Algemeen voor eigenschappen van formuliervelden

Het tabblad Algemeen wordt weergegeven voor alle typen formuliervelden en bevat de volgende opties:

Naam

Hier wordt de unieke naam van het geselecteerde formulierveld aangegeven.

Knopinfo

Hiermee wordt tekst weergegeven die een gebruiker kan helpen bij het invullen van het formulierveld. Knopinfo wordt weergegeven wanneer de aanwijzer kort boven het formulierveld wordt gehouden.

Formulierveld

Hiermee geeft u op of het formulierveld zichtbaar is op het scherm of in een afdruk. U kunt kiezen uit de volgende opties: Zichtbaar, Verborgen, Zichtbaar maar niet afdrukbaar en Verborgen maar afdrukbaar.

Afdrukstand

Hiermee wordt het formulierveld 0, 90, 180 of 270 graden geroteerd.

Alleen-lezen

Hiermee wordt voorkomen dat de gebruiker de inhoud van het formulierveld wijzigt.

Vereiste

Hierdoor wordt de gebruiker gedwongen het geselecteerde formulierveld in te vullen. Als de gebruiker probeert het formulier te verzenden terwijl een vereist veld is leeggelaten, verschijnt een foutmelding en wordt het lege, vereiste formulierveld gemarkeerd.

Tabblad Uiterlijk voor eigenschappen van formuliervelden

Met eigenschappen voor uiterlijk wordt bepaald hoe het formulierveld er op de pagina uitziet. Het tabblad Uiterlijk wordt weergegeven voor alle typen formuliervelden behalve voor streepjescodes, en bevat de volgende opties:

Randkleur

Hiermee wordt een kleurenkiezer geopend waarin u een kleurstaal kunt selecteren voor het kader rondom het veld. Als u het veld zonder kader wilt weergeven, selecteert u Geen kleur.

Lijndikte

Hiermee geeft u de dikte op van het kader rondom het formulierveld: Dun, Gemiddeld of Dik.

Vulkleur

Hiermee wordt een kleurenkiezer geopend waarin u een kleurstaal kunt selecteren voor de achtergrond van het veld. Als u het veld zonder kleur wilt weergeven, selecteert u Geen kleur

Opmerking: als u bij Vulkleur een andere optie kiest dan Geen kleur, worden alle afbeeldingen achter het formulierveld op de PDF-pagina geblokkeerd.

Lijnstijl

Hiermee wordt het uiterlijk van het kader gewijzigd. Selecteer Ononderbroken, Onderbroken, Schuin, Inzet of Onderstreept.

Lettertypegrootte

Hiermee stelt u de grootte in van door de gebruiker ingevoerde tekst of van de selectiemarkering voor keuzerondjes en selectievakjes. U kunt kiezen uit Automatisch en verschillende vooraf ingestelde waarden, of zelf een waarde typen. Als u Automatisch selecteert voor een tekstveld, wordt de lettertypegrootte aangepast terwijl de gebruiker typt om te zorgen dat de tekst in het vak past.

Tekstkleur

Hiermee wordt een kleurenkiezer geopend waarin u een kleurstaal kunt selecteren voor de tekst of de selectiemarkering.

Lettertype

Hier worden de beschikbare lettertypen uw computer weergegeven. Deze optie is niet beschikbaar voor formuliervelden waarin geen tekst wordt weergegeven.

Opmerking:

Met het selectievakje Opties inschakelen voor talen van rechts naar links in het deelvenster Voorkeuren wordt bepaald wat u ziet op het tabblad Uiterlijk van het dialoogvenster Eigenschappen. Als het selectievakje is ingeschakeld, bevat het tabblad Uiterlijk opties voor het wijzigen van de cijferstijl en tekstrichting voor tekstvelden, vervolgkeuzelijsten en keuzelijsten.

Tab Positie voor formulierveldeigenschappen

Met het tabblad Positie kunt u het geselecteerde veld of de geselecteerde velden verplaatsen, vergroten of verkleinen met een nauwkeurigheid van maar liefst een tienduizendste van een inch. U kunt velden verplaatsen naar de locatie die u op de pagina opgeeft. Gebruik de opties voor Hoogte en Breedte om alleen de grootte van velden te wijzigen. Als u velden wilt verplaatsen zonder deze te vergroten of te verkleinen, kiest u Hoogte en breedte niet wijzigen bij het wijzigen van de positie.

Nauwkeurigheid van formuliervelden tot op een tienduizendste van een inch

Tabblad Opties voor eigenschappen van formuliervelden

Welke opties op dit tabblad beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geselecteerde type formulierveld. Het tabblad Opties wordt weergegeven voor alle typen formuliervelden, behalve digitale handtekeningen.

Streepjescode

Het tabblad Opties voor eigenschappen van streepjescodevelden bevat het volgende:

Symbolen

Bevat de streepjescodetypen PDF417, QR-code en Gegevensmatrix.

Opmerking: als uw organisatie formulieren op verschillende manieren verwerkt, selecteert u de methode die geschikt is voor streepjescode van de laagste kwaliteit. Als formulieren bijvoorbeeld via fax en post worden teruggestuurd, kiest u Faxserver als de decoderingsvoorwaarde zodat alle formulieren goed worden gelezen.

Gegevens comprimeren vóór codering naar streepjescode

Hiermee geeft u op dat gegevens worden gecomprimeerd voordat deze worden gecodeerd. Gegevens worden gecomprimeerd met de vlakke compressiemethode. Voor gecomprimeerde gegevens is meestal minder opslagruimte in de streepjescode nodig, waardoor meer gegevens kunnen worden opgeslagen. Meestal selecteert u deze optie als u de streepjescode-decoder van Acrobat wilt gebruiken voor het interpreteren van de teruggestuurde gegevens. Selecteer deze optie niet bij gebruik van een handscanner. De meeste handscanners kunnen geen gecomprimeerde gegevens decoderen.

Decoderingsvoorwaarde

De vooraf ingestelde deocderingsvoorwaarden verwijzen naar aanbevolen beginpunten die u kunt aanpassen door op de knop Aangepast te klikken.

Aangepast

Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u aangepaste verwerkingsparameters kunt selecteren die het meest geschikt zijn voor uw specifieke scan- en faxhardware. (Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type streepjescode.)

X-afmeting

Breedte, in mils (1 mil = 0,0254 mm) van de cel.

Y/X-verhouding

Hoogte-/breedteverhouding van de cel. Voor een gegevenscel die tweemaal zo hoog als breed is, voert u bijvoorbeeld 2 in. (Alleen beschikbaar voor PDF417-streepjescodes.) 

Opmerking: als u de streepjescode gaat decoderen met een handlaserscanner, kunt u beter geen streepjescodes maken die breder zijn dan 10,2 cm. Langere en smallere streepjescodes werken meestal beter bij handscanners. De hoogte en breedte van streepjescodes maakt niet uit als u een streepjescodelezer van Adobe gebruikt (apart verkrijgbaar).

Foutcorrectieniveau

Dit niveau correspondeert met de gegevensredundantie die aan de streepjescode wordt toegevoegd om eventuele decoderingsfouten te corrigeren. Een hoger niveau biedt meer redundantie en een betrouwbaardere streepjescode die vaker met succes zal worden gedecodeerd. Een hoger niveau levert echter ook een grotere streepjescode op en verkleint het vermogen om door de gebruiker verschafte gegevens of formulierstructuurgegevens in de streepjescode te coderen. Een betrouwbaardere streepjescode kan leiden tot minder problemen door penmarkeringen, slechte afdrukkwaliteit, verslechtering door faxverzending of vouwen in het document. Deze optie is beschikbaar voor streepjescodes van het type PDF417 en QR-code.

Streepjescodeparameters beheren

Hiermee kunt u aangepaste streepjescodeselecties opslaan in een bestand. Vervolgens kunt u het bestand exporteren en beschikbaar stellen aan andere auteurs van formulieren in uw organisatie.

Selectievakjes

Stijl van het selectievakje

Hiermee geeft u de vorm van de markering op die binnen het selectievakje wordt weergegeven als de gebruiker het inschakelt: Vinkje (standaard), Rondje, Kruisje, Ruitje, Vierkantje of Sterretje. Met deze eigenschap wordt de vorm van het selectievakje zelf niet gewijzigd.

Opmerking:

De grootte van de markering binnen het selectievakje wordt bepaald door de grootte van het lettertype dat u opgeeft op het tabblad Weergave.

Exportwaarde

Hier geeft u een waarde op die het item vertegenwoordigt als de gegevens worden geëxporteerd. Als deze waarde wordt leeggelaten, wordt de naam op het tabblad Algemeen gebruikt als de exportwaarde.

Selectievakje is standaard ingeschakeld

Hiermee wordt het selectievakje ingeschakeld weergegeven, tenzij de gebruiker het uitschakelt.

Voor vervolgkeuzelijsten of keuzelijsten gebruikt u het tabblad Opties om een lijst te maken met items waaruit de gebruiker kan kiezen.

De meeste eigenschappen op dit tabblad gelden voor beide typen velden, maar sommige eigenschappen zijn maar op een van beide typen van toepassing.

Item

Hiermee accepteert u de tekst die u typt voor opties die u wilt weergeven in het menu voor het veld.

Toevoegen

Hiermee wordt de huidige tekst in Item verplaatst naar de itemlijst.

Exportwaarde

Hier typt u een waarde die het item vertegenwoordigt als de gegevens worden geëxporteerd. Als deze waarde wordt leeggelaten, wordt de naam op het tabblad Algemeen gebruikt als de exportwaarde.

Itemlijst

Hier worden de opties weergegeven die beschikbaar zijn in de lijst. 

Opmerking:

Het gemarkeerde item in het vak Itemlijst wordt weergegeven als het standaard geselecteerde item in het vak vervolgkeuzelijst of lijst. Als u het standaarditem wilt wijzigen, markeert u een ander item in de lijst.

Knop Omhoog en Omlaag

Hiermee wijzigt u de volgorde waarin de items worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst. Deze knoppen zijn niet beschikbaar als Items sorteren is geselecteerd.

Verwijderen 

Hiermee verwijdert u het geselecteerde item uit de lijst.

Items sorteren

Hiermee kunt u de items in de lijst numeriek en alfabetisch sorteren. Numerieke sortering (indien van toepassing) wordt uitgevoerd vóór alfabetische sortering.

Toestaan dat gebruiker aangepaste tekst invoert

(Alleen vervolgkeuzelijst) Hiermee kunnen gebruikers een andere waarde invoeren dan de waarden in de lijst.

Spellingcontrole

(Alleen vervolgkeuzelijst) Hiermee wordt de spelling gecontroleerd van tekst die door de gebruiker wordt ingevoerd. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Toestaan dat gebruiker aangepaste tekst invoert is ingeschakeld.

Meerdere selecties

(Alleen keuzelijsten) Hiermee kunnen gebruikers meer dan één item selecteren in de lijst.

Geselecteerde waarde direct doorvoeren

Hiermee wordt de waarde opgeslagen zodra de gebruiker deze selecteert. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt de waarde pas opgeslagen wanneer de gebruiker het huidige veld met Tab verlaat of op een ander formulierveld klikt. Deze optie is alleen beschikbaar voor keuzelijsten en is niet beschikbaar als Meerdere selecties is geselecteerd.

Keuzerondjes

Maak een groep keuzerondjes als u wilt dat de gebruiker slechts één keuze kan maken uit een reeks opties. Alle keuzerondjes in een groep hebben dezelfde naam, maar elk keuzerondje heeft een andere waarde.

Knopstijl

Hiermee geeft u de vorm van de markering op die binnen het keuzerondje wordt weergegeven als de gebruiker dit inschakelt: Vinkje, Rondje (standaard), Kruis, Ruit, Vierkant of Ster. Met deze eigenschap wordt de vorm van het keuzerondje zelf niet gewijzigd.

Keuze voor keuzerondje

Hiermee wordt het keuzerondje geïdentificeerd en onderscheiden van andere keuzerondjes met dezelfde naamwaarde.

Knop is standaard ingeschakeld

Hiermee wordt ingesteld dat de knop is geselecteerd wanneer de gebruiker het formulier voor het eerst opent.

Knoppen met dezelfde naam en waarde worden gelijktijdig geselecteerd

Hiermee kunnen meerdere gerelateerde keuzerondjes met één klik worden geselecteerd. Als de gebruiker bijvoorbeeld een keuzerondje selecteert dat dezelfde veldnaam en geselecteerde content heeft als een ander keuzerondje, worden beide keuzerondjes geselecteerd.

Tekstvelden

Tekstvelden kunnen door de gebruiker worden ingevuld met alfabetische tekens, cijfers of beide.

Uitlijning

Hiermee wordt de tekst links, rechts of in het midden van het veld uitgelijnd.

Standaardwaarde

Hiermee wordt de tekst opgegeven die wordt weergegeven totdat de gebruiker deze overschrijft door in het veld te typen. Voer hier de standaardwaarde in.

Meerdere regels

Hiermee wordt het mogelijk meer dan één regel in het tekstveld in te voeren.

Schuiven in lange tekst

Hierdoor wordt rekening gehouden met tekst die doorloopt voorbij de grenzen van het tekstveld.

RTF-opmaak toestaan

Hiermee kunnen gebruikers opmaak op tekst toepassen, zoals vet en cursief. Dat kan handig zijn in bepaalde tekstvelden waar dergelijke opmaak van belang is voor de betekenis van de tekst, bijvoorbeeld in een essay.

Limiet van tekens

Hiermee wordt invoer toegestaan met een maximale lengte van het aantal tekens dat u opgeeft.

Opmerking:

Als u een standaardwaarde hebt ingevoerd, wordt de waarde bij deze limiet afgekapt.

Wachtwoord

Hiermee wordt de door de gebruiker ingevoerde tekst weergegeven als een reeks sterretjes (*). Deze optie is alleen beschikbaar als Spellingcontrole is uitgeschakeld.

Veld wordt gebruikt voor bestandsselectie

Hiermee kan de gebruiker in het veld een bestandspad invoeren als er een bestand bij het formulier wordt verzonden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer op het tabblad Opties alleen Schuiven in lange tekst is ingeschakeld.

Spellingcontrole

Hiermee wordt de spelling gecontroleerd van tekst die door de gebruiker is ingevoerd.

Combinatie van tekens

Hiermee wordt door de gebruiker ingevoerde tekst gelijkmatig verspreid over de breedte van het tekstveld. Als een randkleur is opgegeven op het tabblad Uiterlijk, wordt elk teken dat in het veld wordt ingevoerd, gescheiden door lijnen in die kleur. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er geen ander selectievakje is ingeschakeld.

Tekstvelden in Acrobat
Tekstvelden met en zonder de eigenschap Combinatie

A. Vier tekstvelden met een randkleur, die de eigenschap Combinatie gebruiken B. Tekstveld zonder de eigenschap Combinatie 

Tabblad Handelingen voor eigenschappen van formuliervelden

Met actie-eigenschappen worden acties opgegeven die u aan het formulierveld wilt koppelen, zoals naar een bepaalde pagina gaan of een mediaclip afspelen. Het tabblad Acties wordt weergegeven voor alle typen formuliervelden en bevat de volgende opties:

Trigger selecteren

Hiermee wordt de gebruikersactie opgegeven die een actie start: Muisknop loslaten, Muisknop indrukken, Cursor binnen gebied, Cursor buiten gebied, Veld activeren of Veld deactiveren.

Handeling selecteren

Hiermee wordt opgegeven welke gebeurtenis plaatsvindt wanneer de gebruiker de actie start: Een menuoptie uitvoeren, Naar een 3D-/multimediaweergave gaan, Naar een paginaweergave gaan; Formuliergegevens importeren, Multimediabewerking (Acrobat 9 en hoger), Een bestand openen, Een webkoppeling openen, Een geluid afspelen, Media afspelen (compatibel met Acrobat 5), Media afspelen (compatibel met Acrobat 6 en hoger), Een artikel lezen, Een formulier opnieuw instellen, JavaScript uitvoeren, Zichtbaarheid van lagen instellen, Een veld tonen/verbergen en Een formulier verzenden.

Toevoegen

Hiermee wordt een venster geopend voor de geselecteerde actie.

Acties

Hier wordt de lijst weergegeven met triggers en handelingen die u hebt gedefinieerd.

Knop Omhoog en Omlaag

Hiermee wijzigt u de volgorde waarin de geselecteerde acties worden weergegeven onder de trigger. (Alleen beschikbaar als u meerdere acties voor dezelfde trigger hebt geselecteerd.)

Bewerken

Hiermee opent u een dialoogvenster met specifieke opties voor de geselecteerde actie.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde handeling of combinatie van een handeling en trigger.

Tabblad Berekenen voor eigenschappen van formuliervelden

Het tabblad Berekenen wordt alleen weergegeven in de dialoogvensters Eigenschappen van tekstveld en Eigenschappen van vervolgkeuzelijst. Gebruik deze opties om rekenkundige bewerkingen op bestaande formuliervelditems uit te voeren en het resultaat weer te geven.

Waarde is niet berekend

Selecteer deze optie als u wilt dat de gebruiker de waarde typt.

Waarde is

Selecteer deze optie om meer opties beschikbaar te maken:

Pop-upmenu

Hier worden de rekenkundige functies weergegeven die op de geselecteerde velden worden toegepast. Kies Som om ingevoerde waarden in geselecteerde velden op te tellen, Product om ze te vermenigvuldigen, Gemiddelde, Minimaal of Maximaal.

Selecteren

Hiermee opent u een dialoogvenster met een lijst met beschikbare velden in het formulier; selecteer voor toevoegen aan, of deselecteer voor verwijderen uit de berekening.

Vereenvoudigde veldnotatie

Hiermee wordt JavaScript gebruikt met veldnamen en eenvoudige rekenkundige tekens. Met de knop Bewerken opent u een dialoogvenster waarin u scripts kunt schrijven, bewerken en toevoegen.

Opmerking:

Veldnamen zijn hoofdlettergevoelig.

Aangepast berekeningsscript

Hier worden aangepaste scripts weergegeven die u hebt toegevoegd voor berekeningen. Met de knop Bewerken opent u een dialoogvenster waarin u nieuwe JavaScripts kunt schrijven en toevoegen.

Berekeningsvolgorde van formuliervelden instellen

Wanneer u twee of meer berekeningen in een formulier definieert, worden deze uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn gedefinieerd. In sommige gevallen moet u de berekeningsvolgorde mogelijk wijzigen om de juiste resultaten te krijgen.

Als u bijvoorbeeld het resultaat van de berekening van twee formuliervelden wilt gebruiken om de waarde van een derde formulierveld te berekenen, moet voor een juist eindresultaat eerst de berekening van de eerste twee formuliervelden worden uitgevoerd.

 1. In het rechterdeelvenster, vanuit het optiemenu ( . . . ), selecteer Berekeningsvolgorde van veld instellen.

  In het dialoogvenster Berekende velden worden alle berekenbare velden in het formulier weergegeven, evenals de volgorde waarin de berekeningen worden uitgevoerd.

 2. Als u de berekeningsvolgorde van een veld wilt wijzigen, selecteert u het veld in de lijst en selecteert u naar wens de knop Omhoog of Omlaag .

Wanneer u formuliervelden maakt en test, worden alle toegewezen veldberekeningen automatisch uitgevoerd. Terwijl u werkt, kunt u voor het gemak de automatische berekening uitschakelen in de voorkeuren voor formulieren.

Tabblad Ondertekend voor eigenschappen van formuliervelden

Het tabblad Ondertekend is alleen beschikbaar in het dialoogvenster Eigenschappen van digitale handtekening. Instellingen in dit dialoogvenster bepalen wat er gebeurt wanneer de gebruiker een digitale handtekening op het formulier toepast.

Er gebeurt niets na handtekening

Dit is de standaardinstelling.

Markeren als alleen-lezen

Hiermee worden verdere wijzigingen in het digitaal ondertekende formulier voorkomen volgens de optie in het pop-upmenu:

Alle velden

Hiermee worden wijzigingen in alle formuliervelden voorkomen.

Alle velden behalve deze

Hiermee worden wijzigingen alleen toegestaan in formuliervelden die u selecteert door te klikken op de knop Selecteren en door selectievakjes in te schakelen voor velden die de gebruiker na ondertekening mag bewerken.

Alleen deze velden

Hiermee worden wijzigingen alleen voorkomen in de formuliervelden die u selecteert.

Dit script wordt uitgevoerd wanneer het veld is ondertekend

Hiermee wordt een aangepast JavaScript geactiveerd wanneer de gebruiker het formulier digitaal ondertekent. Gebruik de knop Bewerken om een nieuwe JavaScript-handeling te wijzigen of te maken.

Tabblad Indeling voor eigenschappen van formuliervelden

Het tabblad Indeling wordt alleen weergegeven in de dialoogvensters Eigenschappen van tekstvelden of van vervolgkeuzelijsten. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw selectie in het pop-upmenu Opmaakcategorie selecteren.

In het veld Voorbeeld van huidige opmaak ziet u een actief voorbeeld van de instellingen.

Geen

Er zijn geen aanvullende opties beschikbaar. Voor de invoer in een tekstveld of vervolgkeuzelijst met deze eigenschap is geen specifieke opmaak vereist.

Getal

Hiermee worden de geselecteerde opmaakopties automatisch toegepast op numerieke gegevens.

Decimalen

Hiermee wordt het aantal decimalen ingesteld dat rechts van het decimaalteken wordt weergegeven.

Scheidingstekenstijl

Hiermee wordt de plaatsing van komma's en punten bepaald.

Valutasymbool

Hiermee wordt het type valuta ingesteld, bijvoorbeeld euro, dollar of yen.

Symboollocatie

Hiermee wordt de locatie van het valutasymbool ten opzichte van het getal ingesteld. Dit veld is alleen actief als er een valutasymbool is geselecteerd.

Negatief getal

Hiermee wordt bepaald hoe negatieve getallen worden weergegeven. U kunt kiezen uit Haakjes tonen, Rode tekst gebruiken, geen van beide of beide.

Percentage

Hiermee worden de geselecteerde opmaakopties automatisch toegepast op numerieke gegevens die zijn uitgedrukt als een percentage.

Decimalen

Hiermee wordt het aantal decimalen ingesteld dat rechts van het decimaalteken wordt weergegeven

Scheidingstekenstijl

Hiermee wordt de plaatsing van komma's en punten bepaald.

Datum

De lijst bevat variaties met één, twee en vier cijfers, waarbij d staat voor de dag, m voor de maand en j voor het jaar.

Tijd

De lijst bevat weergavevariaties waarbij u staat voor het uur bij een 12-uursnotatie, U voor het uur bij een 24-uursnotatie, MM voor minuten, ss voor seconden en tt voor AM of PM.

Speciaal

Postcode

Voor een Amerikaanse postcode van vijf cijfers.

Postcode + 4

Voor een Amerikaanse postcode van negen cijfers.

Telefoonnummer

Voor een telefoonnummer van tien cijfers.

BSN

Voor een Amerikaans Social Security Number van negen cijfers. Hiermee worden automatisch koppeltekens ingevoegd achter het derde en vijfde cijfer.

Willekeurig masker

Hiermee wijzigt u de opmaakcategorie in Aangepast en maakt u een ander tekstveld beschikbaar, waarin u een aangepaste indeling kunt typen. Gebruik deze optie om op te geven welke typen tekens de gebruiker op een bepaalde positie kan invoeren en hoe de gegevens in het veld worden weergegeven.

A

Hiermee worden alleen letters geaccepteerd (A–Z, a–z).

X

Hiermee worden spaties en de meeste afdrukbare tekens geaccepteerd, inclusief alle tekens die beschikbaar zijn op een standaardtoetsenbord en ANSI-tekens in het bereik 32-126 en 128-255.

O

Hiermee worden alfanumerieke tekens geaccepteerd (A–Z, a–z en 0–9).

9

Hiermee worden alleen numerieke tekens geaccepteerd (0–9).

Met een maskerinstelling van AAA--p#999 wordt bijvoorbeeld de invoer BOE--p#767 geaccepteerd. Met de maskerinstelling OOOOO@XXX wordt de invoer vad12@3Up geaccepteerd.

Item voor Willekeurig masker in Acrobat
Voorbeeld van een item voor een Willekeurig masker

Aangepast

Hiermee worden extra opties beschikbaar voor formulierontwerpers die zelf JavaScript willen schrijven voor indelingen en toetsaanslagen. Met een aangepast script kan bijvoorbeeld een nieuwe valuta-indeling worden gedefinieerd of kan gebruikersinvoer worden beperkt tot bepaalde toetstekens.

Aangepast indelingsscript

Hier worden aangepaste scripts weergegeven die u hebt toegevoegd voor indelingen. Met de knop Bewerken opent u een dialoogvenster waarin u nieuwe scripts kunt schrijven en toevoegen.

Aangepast toetsaanslagscript

Hier worden aangepaste scripts weergegeven die u hebt toegevoegd om toetsaanslagen te valideren. Met de knop Bewerken opent u een dialoogvenster waarin u nieuwe scripts kunt schrijven en toevoegen.

Download de handleiding JavaScript for Acrobat API Reference van het Acrobat Developer Center van www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_nl (PDF, alleen in het Engels).

Tabblad Validatie voor eigenschappen van formuliervelden

Het tabblad Validatie wordt alleen weergegeven in de dialoogvensters Eigenschappen van tekstveld en Eigenschappen van vervolgkeuzelijst. Met eigenschappen van Validatie wordt de invoer beperkt tot bepaalde bereiken, waarden of tekens, zodat de gebruikers de juiste gegevens invoeren voor een bepaald formulierveld.

Veldwaarde is niet gevalideerd

Hiermee wordt validatie uitgeschakeld.

Veldwaarde valt binnen het bereik

Hiermee wordt een numeriek bereik voor formuliervelden ingesteld met waarden die u invoert als een getal of een percentage.

Aangepast validatiescript uitvoeren

Hiermee vindt validatie plaats op basis van een JavaScript dat u maakt of opgeeft.

Tabblad Waarde voor eigenschappen van formuliervelden

Het tabblad Waarde wordt alleen weergegeven voor formuliervelden met streepjescodes.

Coderen met

Hiermee worden de volgende opties geactiveerd:

XML

Hiermee worden de gegevens in de streepjescode gecodeerd in de standaard XFDF-indeling. JavaScript-script wordt automatisch gegenereerd.

Door tabs gescheiden

Hiermee worden de velden in de streepjescode gecodeerd als door tabs gescheiden waarden. JavaScript-script wordt automatisch gegenereerd. Als het formulier is geconfigureerd voor uitvoer van de gegevens naar afzonderlijke XFDF- of XDP-bestanden, moeten de gegevens een door tabs gescheiden indeling hebben met de veldnamen op de eerste regel. Deze optie is ook handig als u meer gegevens in een streepjescode wilt plaatsen of als u de gegevens wilt kopiëren naar database- of werkbladtabellen.

Selecteren

Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt selecteren welke gegevensvelden worden gecodeerd in de streepjescode die u ophaalt.

Veldnamen opnemen

(Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Door tabs gescheiden is geselecteerd.) Hiermee worden veldnamen gecodeerd als de eerste lijn van de streepjescode. De waarden worden eronder gecodeerd.

Aangepast berekeningsscript

Hier wordt het standaardscript weergegeven. Klik op de knop Bewerken om het dialoogvenster JavaScript-editor te openen waarin u aangepaste berekeningsscripts voor uw streepjescode kunt schrijven.

Verwijzing naar gepubliceerd formulier

Hier wordt het pad naar het PDF-formulier weergegeven. U kunt dit wijzigen door de URL naar het gepubliceerde formulier te typen. Later kunt u een digitale versie van het ingevulde formulier maken door de formuliersjabloon samen te voegen met een exemplaar van door de gebruiker verschafte gegevens. U kunt ook de relatie behouden tussen een specifieke formuliersjabloon en de gerelateerde gegevensbestanden met streepjescodes. Wanneer u een streepjescode codeert met XML-waarden, wordt de URL-verwijzing in de streepjescode gecodeerd en in het formulier weergegeven onder de streepjescode.

Een type streepjescode, met de URL-verwijzing eronder
Een type streepjescode, met de URL-verwijzing eronder

Aangepaste instellingen voor streepjescodes beheren

U kunt een set aangepaste instellingen voor streepjescodes opslaan, opnieuw gebruiken en delen, zodat u ze kunt toepassen als u nieuwe streepjescodevelden maakt. Ook kunt u aangepaste parametersets die u zelf hebt gemaakt, eventueel nog verder aanpassen.

U begint al deze bewerkingen door het dialoogvenster met eigenschappen voor het streepjescodeveld te openen. U opent het dialoogvenster met eigenschappen door te klikken op het streepjescodeveld.

Een nieuwe parameterset voor streepjescodes maken

 1. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van streepjescodeveld het tabblad Opties en selecteer Streepjescodeparameters beheren.

 2. Selecteer de bestaande parameterset die u wilt gebruiken als basis voor de nieuwe set en selecteer Nieuw.

 3. Typ een naam in het vak Naam en een beschrijving in het vak Beschrijving.

 4. Selecteer de opties voor Symbologie, X-dimensie, Y/X-verhouding en Foutcorrectieniveau en selecteer OK.

De nieuw gedefinieerde parameterset wordt weergeven in de lijst in het dialoogvenster Streepjescodeparameters beheren. Alle knoppen aan de rechterkant van het dialoogvenster worden beschikbaar. De nieuwe definitie wordt ook weergegeven in het menu Decoderingsvoorwaarde op het tabblad Opties van het dialoogvenster Eigenschappen van streepjescodeveld.

Een serie aangepaste streepjescodeparameters bewerken of verwijderen

 1. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van streepjescodeveld het tabblad Opties en selecteer Streepjescodeparameters beheren.

 2. Selecteer een aangepaste parameterset in de lijst.
 3. Voer de gewenste handeling uit:
  • Selecteer Bewerken, pas de instellingen aan en selecteer OK.

  • Selecteer Verwijderen. Bevestig de verwijdering in het bericht dat verschijnt door OK te selecteren.

Een serie aangepaste streepjescodeparameters exporteren of importeren

 1. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van streepjescodeveld het tabblad Opties en selecteer Streepjescodeparameters beheren.

 2. Voer de gewenste handeling uit:
  • Selecteer een parameterset voor streepjescodes in de lijst en selecteer Exporteren. Selecteer een locatie en een bestandsnaam voor het bestand met de toevoeging .bps.

  • Selecteer Importeren, ga naar het BPS-bestand dat u wilt importeren en selecteer dit bestand.

Standaardinstellingen voor formuliereigenschappen opnieuw definiëren

Nadat u de eigenschappen van een bepaald type formulierveld hebt gewijzigd, kunt u deze als standaard instellen voor dat type. U kunt bijvoorbeeld een selectievakje maken, de eigenschappen ervan instellen en die eigenschappen vervolgens opslaan als de standaardwaarden. U kunt alleen standaardwaarden instellen voor veldkenmerken met betrekking tot weergave en grootte. Eigenschappen voor indelingskenmerken zoals Datum kunnen niet als standaardwaarde worden opgeslagen.

 1. Selecteer Alle tools > Een formulier voorbereiden om naar de bewerkingsmodus van formulieren te gaan.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld waarvoor u de eigenschappen al hebt gewijzigd en kies Huidige eigenschappen gebruiken als nieuwe standaardwaarden.

Opmerking:

Als u de standaardeigenschappen wijzigt, veranderen de instellingen van bestaande formuliervelden van dat type niet. De nieuwe standaardinstellingen zijn alleen van toepassing op nieuwe velden die u maakt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?