Overzicht van Acrobat Distiller

In Acrobat Distiller kunt u niet alleen instellingen selecteren waarmee u documenten naar PDF kunt converteren, maar ook beveiligingsopties en fontinformatie. Bovendien kunt u in het venster van Acrobat Distiller PDF-conversietaken volgen.

het venster van Acrobat Distiller
Hoofdvenster van Acrobat Distiller (Windows)

A. Menu's B. Adobe PDF-instellingenbestanden C. Bestanden in taakwachtrij D. Mislukte taak E. Contextmenu F. Statusvenster 

Opmerking:

Als u PostScript-bestanden automatisch wilt converteren in Acrobat Pro, maakt u een gecontroleerde map in Distiller.

Als u Acrobat Distiller (Windows) wilt starten, kiest u Alle programma's > Adobe Acrobat Distiller DC.

De conversiewachtrij beheren

U kunt in Distiller een wachtrij maken van PostScript-bestanden die u in andere programma's maakt en deze bestanden vervolgens tijdens het PDF-conversieproces volgen.

Een PostScript-bestand in de wachtrij plaatsen

 1. Selecteer in Distiller een Adobe PDF-instellingenbestand uit het keuzemenu Standaardinstellingen.
 2. (Optioneel) Kies Instellingen > Beveiliging en selecteer een versleutelingsniveau.
 3. Open het PostScript-bestand en start de conversie op een van de volgende manieren:
  • Kies Bestand > Openen, selecteer een PostScript-bestand en klik op Openen.

  • Sleep een of meer PostScript-bestanden van het bureaublad naar het venster van Acrobat Distiller.

Opmerking:

Klik vóór stap 3 op Onderbreken als u de wachtrij wilt bekijken voordat de bestanden in Distiller worden geconverteerd.

De wachtrij tijdens de verwerking wijzigen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u de verwerking van de huidige taak tijdelijk wilt stoppen, klikt u op Onderbreken.
 • Als u de verwerking van de huidige taak wilt hervatten, klikt u op Hervatten.
 • Als u bestanden wilt verwijderen uit de wachtrij, klikt u op Taak annuleren. Met Taken annuleren verwijdert u alle niet-voltooide bestanden uit de wachtrij. U kunt ook met de rechtermuisknop op afzonderlijke bestanden in de wachtrij klikken en Taak/taken annuleren kiezen om alleen de geselecteerde bestanden te verwijderen (alleen in Windows).
 • (Alleen Windows) Klik met de rechtermuisknop op de taakwachtrij en kies Verkennen om de map te openen waar de geselecteerde bestanden staan.
 • (Alleen Windows) Als u de geselecteerde PDF in Acrobat, een browser of Reader wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op de taakwachtrij en kiest u Weergeven. U kunt ook dubbelklikken op de PDF om het bestand in Acrobat te openen.

Een overzicht van de taakwachtrij opslaan (Windows)

 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakwachtrij en kies Lijst opslaan.

De gegevens worden in Distiller als PDF opgeslagen en geopend.

De wachtrij wissen

Verwijder alle onderbroken en geconverteerde bestanden uit de lijst:

 • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op de taakwachtrij en kies Geschiedenis wissen.
 • (Mac OS) Klik op de knop Lijst wissen boven de wachtrij.

Voorkeuren voor Distiller

Met de Distiller-voorkeuren worden algemene Distiller-instellingen bepaald. Als u voorkeuren voor Distiller wilt instellen, kiest u Bestand > Voorkeuren (Windows) of Distiller > Voorkeuren (Mac OS).

Waarschuwen als mappen niet kunnen worden gecontroleerd (Acrobat Pro)

Hiermee ontvangt u een bericht als een gecontroleerde map niet beschikbaar is of niet kan worden gevonden.

(Windows) Berichtgeving wanneer de tijdelijke map van Windows bijna vol is

Hiermee ontvangt u een waarschuwing als de beschikbare ruimte op de vaste schijf minder is dan 1 MB. De vereiste ruimte op de vaste schijf is vaak tweemaal de grootte van het PostScript-bestand dat wordt verwerkt.

Vragen naar PDF-bestandsdoel

Hiermee kunt u de naam en de locatie van bestanden opgeven als u bestanden sleept of een afdrukopdracht geeft.

Vragen om vervangen van bestaand PDF-bestand

Hiermee ontvangt u een waarschuwing als u een bestaande PDF overschrijft.

PDF-bestand weergeven tijdens gebruik van Distiller

Hiermee wordt de geconverteerde PDF automatisch geopend.

Logbestanden verwijderen van taken die met succes zijn verwerkt

Hiermee maakt u alleen een logbestand (messages.log) als er berichten zijn over de interpretatie van het PostScript-bestand of er sprake is van een PostScript-fout. (Voor mislukte taken wordt altijd een logbestand gemaakt.)

Richtlijnen voor het maken van PostScript-bestanden

Als u optimale PDF-bestanden wilt maken via Distiller-parameters of pdfmark-operators, maakt u eerst een PostScript-bestand en converteert u dat bestand vervolgens naar PDF. Meer informatie over de Adobe Acrobat DC SDK vindt u in het Acrobat Developer Center op www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_nl (alleen Engelstalig).

In ontwerptoepassingen als Adobe InDesign kunt u de opdracht Afdrukken met de Adobe PDF-printer gebruiken om een bestand naar PostScript te converteren. In elke toepassing is een ander dialoogvenster Afdrukken beschikbaar. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor informatie over het maken van een PostScript-bestand vanuit die toepassing.

Houd bij het maken van PostScript-bestanden rekening met de volgende richtlijnen:

 • Gebruik indien mogelijk PostScript Language Level 3 om te werken met de meest geavanceerde functies van PostScript.

 • Gebruik de Adobe PDF-printer als PostScript-printer.

 • (Windows) Verzend de fonts die in het document zijn gebruikt.

 • Geef een PostScript-bestand dezelfde naam als het oorspronkelijke bestand, maar met de extensie .ps. Sommige toepassingen gebruiken in plaats hiervan de extensie .prn.

 • Gebruik de kleuren en aangepaste paginaformaten die beschikbaar zijn voor het Adobe Acrobat Distiller DC PPD-bestand. Andere PPD-bestanden kunnen leiden tot onjuiste kleuren, fonts of paginaformaten in de PDF.

 • Verzend PostScript-bestanden als 8-bits binaire gegevens als u de bestanden via FTP overdraagt naar een andere computer, vooral als de platforms verschillend zijn. Hiermee voorkomt u dat regelteruglooptekens worden geconverteerd naar vaste regeleinden of andersom.

Informatie over gecontroleerde mappen (Acrobat Pro)

U kunt in Distiller opgeven dat automatisch wordt gezocht naar PostScript-bestanden in bepaalde mappen, de zogenaamde gecontroleerde mappen. In Distiller kunt u maximaal honderd gecontroleerde mappen instellen. Als Distiller een PostScript-bestand aantreft in de map In van een gecontroleerde map, wordt het bestand naar PDF geconverteerd en wordt het PDF-bestand ( en meestal ook het PostScript-bestand en het bijbehorende logbestand) vervolgens in de map Out geplaatst. Een gecontroleerde map heeft mogelijk eigen Adobe PDF-instellingen en beveiligingsinstellingen die van toepassing zijn op alle bestanden die vanuit die map worden verwerkt. Beveiligingsinstellingen voor een gecontroleerde map hebben voorrang op de beveiligingsinstellingen voor Distiller. Een PostScript-bestand in een gecontroleerde map wordt bijvoorbeeld niet geconverteerd als het bestand is gemarkeerd als alleen-lezen.

(Windows) Instellingen en voorkeuren zijn voor elke gebruiker uniek. In een niet-NTFS-systeem (New Technology File System) heeft iedere gebruiker van het systeem lees- en schrijfrechten voor aangepaste instellingenbestanden die zijn opgeslagen in deze instellingenmap. Op een NTFS-systeem hebben alleen gebruikers die het bestand hebben gemaakt, lees- en schrijfrechten. Instellingenbestanden die door andere gebruikers zijn gemaakt, kunnen alleen worden gelezen. (De standaard instellingenbestanden die met Adobe Acrobat Distiller DC worden geïnstalleerd, zijn Alleen-lezen en Verborgen.)

(Mac OS) De instellingen en voorkeuren van een gebruiker zijn gewoonlijk niet toegankelijk voor andere gebruikers. Als u een gecontroleerde map met andere gebruikers wilt delen, moet de maker van de map de juiste machtigingen instellen voor de mappen In en Out. Bij een gedeelde map kunnen andere gebruikers bestanden naar de map In kopiëren en bestanden uit de map Out ophalen. De maker moet bij het systeem zijn aangemeld en Distiller hebben gestart. De andere gebruikers moeten zich extern aanmelden om de gecontroleerde map te openen en vervolgens hun bestanden te laten verwerken.

Opmerking:

U kunt gecontroleerde mappen niet instellen als netwerkservice voor andere gebruikers. Elke gebruiker die PDF's maakt, moet een licentie hebben voor Acrobat Pro.

Gecontroleerde mappen instellen (Acrobat Pro)

 1. Kies in Acrobat Distiller DC Instellingen > Gecontroleerde mappen.

 2. Klik op Map toevoegen en selecteer de doelmap. Distiller neemt de mappen In en Out automatisch op in de doelmap. U kunt de mappen In en Out op elk niveau van een schijfstation plaatsen.
 3. Selecteer de map en klik op Beveiliging bewerken als u beveiligingsopties voor de map wilt definiëren. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Gecontroleerde mappen.

  Opmerking:

  elke map waarvoor beveiliging is ingesteld is voorzien van een beveiligingspictogram. Als u de oorspronkelijk geselecteerde opties in het Distiller-venster wilt herstellen, selecteert u de map en klikt u op Beveiliging wissen.

 4. Stel Adobe PDF-conversie-instellingen in voor de mappen:
  • Als u de Adobe PDF-instellingen van een map wilt bewerken, selecteert u de map, klikt u op Instellingen bewerken en bewerkt u de Adobe PDF-instellingen. Klik op OK om de instellingen bij de gecontroleerde map op te slaan als folder.joboptions.

  • Als u andere Adobe PDF-instellingen wilt gebruiken, selecteert u de map en klikt u op Instellingen laden. Gebruik instellingen die u hebt gedefinieerd, een naam hebt gegeven en hebt opgeslagen en klik vervolgens op OK.

 5. Opties voor het beheren van bestandsverwerking instellen:
  • Geef op hoe vaak u de mappen wilt controleren (in aantal seconden). Het maximale aantal is 9999. Hierbij is 120 bijvoorbeeld gelijk aan 2 minuten en 9999 aan ongeveer 2 uur en 3 kwartier.

  • Kies wat u wilt doen als een PostScript-bestand is verwerkt. U kunt het bestand samen met het PDF-bestand verplaatsen naar de map Out of het bestand verwijderen. Een eventueel logbestand wordt automatisch naar de map Out gekopieerd.

  • Als u PDF-bestanden na een bepaalde periode wilt verwijderen, geeft u een aantal dagen op (maximaal 999). Hiermee worden ook PostScript- en logbestanden verwijderd, als u hebt opgegeven dat u deze wilt verwijderen.

 6. Selecteer de map en klik op Map verwijderen als u een map wilt verwijderen. Controleer of alle bestanden in de map door Distiller zijn verwerkt voordat u de map verwijdert.

  Opmerking:

  als u een gecontroleerde map verwijdert, worden de mappen In en Out, de inhoud ervan en het bestand folder.joboptions niet verwijderd. U kunt deze desgewenst handmatig verwijderen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid