Handboek Annuleren

PDF's maken met Acrobat Distiller

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Overzicht van Acrobat Distiller

In Acrobat Distiller kunt u behalve instellingen waarmee u documenten naar PDF kunt converteren, ook beveiligingsopties en lettertype-informatie selecteren. Bovendien kunt u in het venster van Acrobat Distiller PDF-conversietaken volgen.

het venster van Acrobat Distiller
Hoofdvenster van Acrobat Distiller (Windows)

A. Menu's B. Adobe PDF-instellingenbestanden C. Bestanden in taakwachtrij D. Mislukte taak E. Contextmenu F. Statusvenster 

Opmerking:

Als u PostScript-bestanden automatisch wilt converteren in Acrobat Pro, maakt u een gecontroleerde map in Distiller.

Als u Acrobat Distiller (Windows) wilt starten, kiest u Alle programma's > Adobe Acrobat Distiller.

De conversiewachtrij beheren

U kunt in Distiller een wachtrij maken van PostScript- bestanden die u in andere programma's maakt en deze bestanden vervolgens tijdens het PDF- conversieproces volgen.

Een PostScript-bestand in de wachtrij plaatsen

 1. Selecteer in Distiller een Adobe PDF- instellingenbestand in het pop-upmenu Standaardinstellingen.
 2. (Optioneel) Kies Instellingen > Beveiliging en selecteer een versleutelingsniveau.
 3. Open het PostScript-bestand en start de conversie op een van de volgende manieren:
  • Kies Bestand > Openen, selecteer een PostScript-bestand en klik op Openen.

  • Sleep een of meer PostScript-bestanden van de desktop naar het venster van Acrobat Distiller.

Opmerking:

Klik vóór stap 3 op Onderbreken als u de wachtrij wilt bekijken voordat de bestanden in Distiller worden geconverteerd.

De wachtrij tijdens de verwerking wijzigen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u de verwerking van de huidige taak tijdelijk wilt stoppen, klikt u op Onderbreken.
 • Als u de verwerking van de huidige taak wilt hervatten, klikt u op Hervatten.
 • Als u bestanden wilt verwijderen uit de wachtrij, klikt u op Taak annuleren. Met Taken annuleren verwijdert u alle niet-voltooide bestanden uit de wachtrij. U kunt ook met de rechtermuisknop op afzonderlijke bestanden in de wachtrij klikken en Taak/taken annuleren kiezen om alleen de geselecteerde bestanden te verwijderen (alleen in Windows).
 • (Alleen Windows) Klik met de rechtermuisknop op de taakwachtrij en kies Verkennen om de map waarin de geselecteerde bestanden staan te openen.
 • (Alleen Windows) Als u de geselecteerde PDF in Acrobat, een browser of Reader wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op de taakwachtrij en kiest u Weergeven. U kunt ook dubbelklikken op de PDF om het bestand in Acrobat te openen.

Een overzicht van de takenwachtrij opslaan (Windows)

 1. Klik met de rechtermuisknop op de takenwachtrij en kies Lijst opslaan.

De gegevens worden in Distiller als PDF opgeslagen en geopend.

De wachtrij wissen

Verwijder alle onderbroken en geconverteerde bestanden uit de lijst:

 • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op de takenwachtrij en kies Geschiedenis wissen.
 • (Mac OS) Klik op de knop Lijst wissen boven de wachtrij.

Distiller-voorkeuren

Met de Distiller-voorkeuren worden algemene Distiller-instellingen bepaald. Als u voorkeuren voor Distiller wilt instellen, kiest u Bestand > Voorkeuren (Windows) of Distiller > Voorkeuren (Mac OS).

Waarschuwen als mappen niet kunnen worden gecontroleerd (Acrobat Pro)

Hiermee ontvangt u een bericht als een gecontroleerde map niet beschikbaar is of niet kan worden gevonden.

(Windows) Berichtgeving wanneer de tijdelijke map van Windows bijna vol is

Hiermee ontvangt u een waarschuwing als de beschikbare ruimte op de harde schijf minder is dan 1 MB. De vereiste ruimte op de harde schijf is vaak tweemaal de grootte van het PostScript-bestand dat wordt verwerkt.

Vragen naar PDF-bestandsdoel

Hiermee kunt u de naam en de locatie van bestanden opgeven als u bestanden sleept of een afdrukopdracht geeft.

Vragen om vervangen van bestaand PDF-bestand

Hiermee ontvangt u een waarschuwing als u een bestaande PDF overschrijft.

PDF-bestand weergeven met Distiller

Hiermee wordt de geconverteerde PDF automatisch geopend.

Logbestanden verwijderen van taken die met succes zijn verwerkt

Hiermee maakt u alleen een logbestand (messages.log) als er berichten zijn over de interpretatie van het PostScript-bestand of er sprake is van een PostScript-fout. (Voor mislukte taken wordt altijd een logbestand gemaakt.)

Richtlijnen voor het maken van PostScript-bestanden

Als u het maken van PDF wilt perfectioneren met Distiller-parameters of pdfmark- operatoren, maakt u eerst een PostScript-bestand en converteert u dat bestand vervolgens naar PDF. Meer informatie over de Adobe Acrobat SDK vindt u in het Acrobat Developer Center op http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_nl (alleen Engelstalig).

In ontwerptoepassingen als Adobe InDesign kunt u de opdracht Afdrukken met de Adobe PDF-printer gebruiken om een bestand naar PostScript te converteren. In elke toepassing is een ander dialoogvenster Afdrukken beschikbaar. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor informatie over het maken van een PostScript-bestand vanuit die toepassing.

Houd bij het maken van PostScript-bestanden rekening met de volgende richtlijnen:

 • Gebruik indien mogelijk PostScript Language Level 3 om te werken met de meest geavanceerde functies van PostScript.

 • Gebruik de Adobe PDF-printer als PostScript-printer.

 • (Windows) Stuur de lettertypen die in het document zijn gebruikt.

 • Geef een PostScript-bestand dezelfde naam als het oorspronkelijke bestand, maar met de extensie .ps. Sommige toepassingen gebruiken in plaats hiervan de extensie .prn.

 • Gebruik de kleuren en aangepaste paginaformaten die beschikbaar zijn voor het Adobe Acrobat Distiller PPD-bestand. Andere PPD-bestanden kunnen leiden tot onjuiste kleuren, lettertypen of paginaformaten in de PDF.

 • Verzend PostScript-bestanden als 8-bits binaire gegevens als u de bestanden via FTP overdraagt naar een andere computer, vooral als de platforms verschillend zijn. Hiermee voorkomt u dat regelteruglooptekens worden geconverteerd naar vaste regeleinden of andersom.

Gecontroleerde mappen (Acrobat Pro)

U kunt in Distiller opgeven dat automatisch wordt gezocht naar PostScript-bestanden in bepaalde mappen, de zogenaamde gecontroleerde mappen. In Distiller kunt u maximaal honderd gecontroleerde mappen instellen. Als Distiller een PostScript-bestand aantreft in de map In van een gecontroleerde map, wordt het bestand naar PDF geconverteerd en wordt het PDF-bestand (en meestal ook het PostScript-bestand en het bijbehorende logbestand) vervolgens in de map Out geplaatst. Een gecontroleerde map heeft mogelijk eigen Adobe PDF-instellingen en beveiligingsinstellingen die van toepassing zijn op alle bestanden die vanuit die map worden verwerkt. Beveiligingsinstellingen voor een gecontroleerde map hebben voorrang op de beveiligingsinstellingen voor Distiller. Een PostScript-bestand in een gecontroleerde map wordt bijvoorbeeld niet geconverteerd als het bestand is gemarkeerd als alleen-lezen.

(Windows) Instellingen en voorkeuren zijn voor elke gebruiker uniek. In een niet-NTFS-systeem (New Technology File System) heeft iedere gebruiker van het systeem lees- en schrijfrechten voor aangepaste instellingenbestanden die zijn opgeslagen in deze instellingenmap. Op een NTFS-systeem hebben alleen gebruikers die het bestand hebben gemaakt, lees- en schrijfrechten. Instellingenbestanden die door andere gebruikers zijn gemaakt, kunnen alleen worden gelezen. (De bestanden met standaardinstellingen die bij Adobe Acrobat Distiller worden geïnstalleerd, zijn Alleen-lezen en Verborgen.)

(Mac OS) De instellingen en voorkeuren van een gebruiker zijn gewoonlijk niet toegankelijk voor andere gebruikers. Als u een gecontroleerde map met andere gebruikers wilt delen, moet de maker van de map de juiste machtigingen instellen voor de mappen In en Out. Bij een gedeelde map kunnen andere gebruikers bestanden naar de map In kopiëren en bestanden uit de map Out ophalen. De maker moet bij het systeem zijn aangemeld en Distiller hebben gestart. De andere gebruikers moeten zich extern aanmelden om de gecontroleerde map te openen en vervolgens hun bestanden te laten verwerken.

Opmerking:

U kunt gecontroleerde mappen niet instellen als netwerkservice voor andere gebruikers. Elke gebruiker die PDF's maakt, moet een licentie hebben voor Acrobat Pro.

Gecontroleerde mappen instellen (Acrobat Pro)

 1. Kies Instellingen > Gecontroleerde mappen in Acrobat Distiller.

 2. Klik op Map toevoegen en selecteer de doelmap. Distiller neemt de mappen In en Out automatisch op in de doelmap. U kunt de mappen In en Out op elk niveau van een schijfstation plaatsen.
 3. Selecteer de map en klik op Beveiliging bewerken als u beveiligingsopties voor de map wilt definiëren. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Gecontroleerde mappen.

  Opmerking:

  elke map waarvoor beveiliging is ingesteld is voorzien van een beveiligingspictogram. Als u de oorspronkelijk geselecteerde opties in het Distiller-venster wilt herstellen, selecteert u de map en klikt u op Beveiliging wissen.

 4. Stel Adobe PDF-conversie-instellingen in voor de mappen:
  • Als u de Adobe PDF-instellingen van een map wilt bewerken, selecteert u de map, klikt u op Instellingen bewerken en bewerkt u de Adobe PDF-instellingen. Klik op OK om de instellingen bij de gecontroleerde map op te slaan als folder.joboptions.

  • Als u andere Adobe PDF-instellingen wilt gebruiken, selecteert u de map en klikt u op Instellingen laden. Gebruik instellingen die u hebt gedefinieerd, een naam hebt gegeven en hebt opgeslagen en klik vervolgens op OK.

 5. Opties voor het beheren van bestandsverwerking instellen:
  • Geef op hoe vaak u de mappen wilt controleren (in aantal seconden). Het maximale aantal is 9999. (Hierbij is 120 bijvoorbeeld gelijk aan 2 minuten en 9999 aan ongeveer 2 uur en 3 kwartier.)

  • Kies wat u wilt doen als een PostScript-bestand is verwerkt. U kunt het bestand samen met het PDF-bestand verplaatsen naar de map Out of het bestand verwijderen. Een eventueel logbestand wordt automatisch naar de map Out gekopieerd.

  • Als u PDF-bestanden na een bepaalde periode wilt verwijderen, geeft u een aantal dagen op (maximaal 999). Hiermee worden ook PostScript- en logbestanden verwijderd, als u hebt opgegeven dat u deze wilt verwijderen.

 6. Selecteer de map en klik op Map verwijderen als u een map wilt verwijderen. Controleer of alle bestanden in de map door Distiller zijn verwerkt voordat u de map verwijdert.
  Opmerking:

  als u een gecontroleerde map verwijdert, worden de mappen In en Out, de inhoud ervan en het bestand folder.joboptions niet verwijderd. U kunt deze desgewenst handmatig verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?