Handboek Annuleren

Help bij PDF-formulieren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Hoe maak ik een PDF-formulier in Acrobat

Adobe Acrobat-deeplink

Probeer het in de app
Maak een invulbaar PDF-formulier met uw bestaande Microsoft Word-, Excel- of gescande documenten in een paar eenvoudige stappen.

Een lege PDF maken, formuliervelden toevoegen en het formulier opslaan

 • Kan ik een geheel nieuw invulbaar PDF-formulier maken in Acrobat?
  Ja, u kunt gewoon een lege PDF maken, de nodige labels en velden toevoegen en de PDF opslaan. Stapsgewijze instructies voor het maken van een PDF-formulier.

 • Kan ik een invulbaar PDF-formulier op basis van een bestaand document maken in Acrobat?
  Ja, u kunt een PDF-formulier maken op basis van een afdruk op papier of een bestaand Word-bestand. In Acrobat worden statische velden herkend en met een formulierwizard omgezet in invulbare velden. Zie Een formulier maken van een bestaand document.

 • Wat zijn formuliervelden?
  Formuliervelden zijn gegevensvelden met behulp waarvan u gegevens uit het ingevulde formulier kunt verzamelen. In Acrobat beschikt u over diverse veldtypen voor het verzamelen van de juiste soort gegevens, in de juiste indeling. Zie Beginselen van PDF-formuliervelden.
  Neem deel aan de discussie op Adobe Forums.

Formuliervelden, actieknoppen, berekeningen, datum en tijd en verzendknop in een PDF-formulier gebruiken

 • Wat zijn de verschillende formuliervelden die ik in een PDF-formulier kan gebruiken?
  U kunt tekstvakken, vervolgkeuzelijsten, keuzerondjes, selectievakjes, keuzelijsten enzovoort gebruiken. Stel de eigenschappen van formuliervelden in, zoals tekstgrootte, datumvelden of berekeningen, of activeer aangepaste scripts om het gedrag van velden te bepalen. Meer informatie.
 • Hoe kan ik een knop voor het wissen of opnieuw instellen van een formulier toevoegen aan mijn formulier?
  Met de knop Wissen of Formulier opnieuw instellen worden alle gegevens gewist die een gebruiker al in het formulier heeft ingevoerd. U kunt de knop Formulier opnieuw instellen ook zo configureren dat alleen bepaalde velden worden gewist. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een verzendknop aan mijn formulier toe?
  Wanneer u een formulier verspreidt, controleert Acrobat het formulier automatisch. Als het formulier geen verzendknop bevat, wordt de knop Formulier verzenden toegevoegd aan de documentberichtenbalk. Gebruikers kunnen klikken op de knop Formulier verzenden om ingevulde formulier naar u terug te sturen. Meer informatie.
 • Kan ik actieknoppen toevoegen aan een PDF-formulier?
  Ja, aan een PDF-formulier kunt u actieknoppen toevoegen om bestanden te openen, geluids- of filmclips af te spelen, gegevens naar webservers te sturen, enzovoort. Meer informatie.
 • Hoe wijzig ik het formaat van de formuliervelden?
  Als u de grootte van het veld handmatig wilt wijzigen, sleept u de greep op de rand. U kunt het formaat van het formulierveld ook wijzigen met één pixel of er specifieke afmetingen aan toewijzen. Meer informatie.
 • Hoe verplaats ik velden in een PDF-formulier?
  U kunt velden verplaatsen door deze naar de juiste positie te slepen. Meer informatie.
 • Waarom worden de gegevens van het formulier gekopieerd wanneer één veld wordt ingevuld?
  Als u formuliervelden kopieert en in hetzelfde formulier plakt, hebben de velden dezelfde naam en eigenschappen als de gekopieerde cel. U kunt dit probleem oplossen door op het veld te dubbelklikken om het venster Eigenschappen te openen. Wijzig de naam van het veld op het tabblad Algemeen. Herhaal deze stap voor alle gekopieerde velden. Meer informatie.
  Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .
PDF-formuliervelden

 • Hoe gebruik ik basisberekeningen in een PDF-formulier?
  U kunt berekeningen zoals som, product, gemiddelde, minimum en maximum uitvoeren met behulp van de vooraf gedefinieerde berekeningen. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik knopinfo aan een formulierveld toe?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Typ een beschrijving in het veld voor de knopinfo op het tabblad Algemeen. Meer informatie.
 • Hoe maak ik een tekstveld voor doorlopende tekst?
  Dubbelklik op een geselecteerd tekstveld om het venster Eigenschappen te openen. Selecteer in het tabblad Opties Multilijn en Schuiven in lange tekst. Meer informatie.
 • Hoe maak ik een veld vereist of niet vereist?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Als u het veld verplicht wilt maken, schakelt u op het tabblad Algemeen het selectievakje Vereist in. Als u het veld optioneel wilt maken, schakelt u Vereist uit. Meer informatie.

 • Hoe geef ik een veld de eigenschap Alleen-lezen?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Selecteer op het tabblad Algemeen de eigenschap Alleen-lezen. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een streepjescodeformulierveld toe?
  Selecteer in Acrobat Alle tools > Een formulier voorbereiden. Selecteer het pictogram Streepjescode () in de werkbalk en plaats dit op uw formulier. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een veld met datum en tijd toe?
  Wanneer u een formulier maakt in Acrobat, selecteert u het pictogram voor datumveld op de werkbalk. Selecteer vervolgens de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen. Meer informatie.

Hoe publiceer of distribueer ik een formulier

 • Hoe verzend ik een PDF-formulier voor invulling?
  U kunt uw PDF-formulier rechtstreeks vanuit Acrobat verzenden of distribueren. Open het formulier en klik op Verspreiden. Kies hoe u de reacties wilt verzamelen: in uw postvak IN of op een server. Zie PDF-formulieren distribueren.
   
 • Kan ik een PDF-formulier online publiceren?
  Ja, u kunt uw PDF-formulier publiceren en informatie verzamelen via het web. Meer informatie.
  Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .

Hoe kan ik gedistribueerde formulieren bijhouden en gegevens verzamelen

 • Hoe kan ik mijn verzonden formulier bijhouden en reacties bekijken?
  Wanneer u een ingediend formulier opent in Acrobat, wordt het dialoogvenster Ingevuld formulier toevoegen aan reactiebestand weergegeven. Selecteer Nieuw reactiebestand maken. Het reactiebestand wordt geopend als u op OK klikt. Meer informatie.
  Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .

Hoe kan ik een PDF-formulier invullen en ondertekenen

 • Hoe vul ik een PDF-formulier in?
  Open het PDF-formulier in Acrobat of Reader en kies Alle tools > Invullen en ondertekenen om een PDF-formulier in te vullen. Meer informatie.

 • Hoe kan ik PDF-formulieren opslaan of afdrukken?
  Open het PDF-formulier in Acrobat of Reader en kies Bestand (macOS) of het hamburgermenu  (Windows) > Opslaan als en sla het bestand vervolgens op. Om het formulier af te drukken kiest u Bestand (macOS) of het hamburgermenu (Windows) > Afdrukken. Meer informatie.

 • Kan ik meerdere handtekeningen toevoegen aan een PDF-formulier?
  Ja. Met het gereedschap Invullen en ondertekenen kunt u in Acrobat meerdere handtekeningen aan uw PDF-formulier toevoegen. Meer informatie.

       Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?