Voorbeeld van uitvoer bekijken (Acrobat Pro)

Overzicht van het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld

Het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld bevat de gereedschappen en besturingselementen waarmee u kunt simuleren hoe de PDF er onder verschillende omstandigheden uitziet. Het bovenste deel van het dialoogvenster bevat verschillende besturingselementen voor een voorbeeldweergave van het document. Met het menu Voorbeeld kunt u schakelen tussen het weergeven van een voorbeeld van scheidingen en van kleurwaarschuwingen. Wanneer u Scheidingen selecteert, bevat de onderste helft van het dialoogvenster informatie over de inktkleuren in het bestand en besturingselementen voor de totale gebieddekking. Wanneer u Kleurwaarschuwingen selecteert, wordt de sectie Scheidingen vervangen door de sectie Waarschuwingen en ziet u informatie over besturingselementen voor inktwaarschuwingen. De voorbeeldinstellingen die u opgeeft in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld, worden direct doorgevoerd in het geopende document.

U kunt ook het venster Kenmerken Object openen vanuit de sectie Voorbeeld van het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld om de inhoud van het document te inspecteren. Zie Informatie weergeven over de inhoud van een PDF-document voor meer informatie.

Vanuit Uitvoervoorbeeld kunt u ook Inktbeheer openen om steunkleurinkten in de afdruk en in het voorbeeld opnieuw toe te wijzen. Wanneer het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld is geopend wordt inkttoewijzing alleen op de voorbeeldweergave toegepast.

Opmerking:

Als u een kleurbeheersysteem gebruikt met correct gekalibreerde ICC-profielen en uw monitor hebt gekalibreerd, vertonen de voorbeeldkleuren van de scheiding op het scherm een grotere overeenkomst met de uiteindelijke kleurgescheiden uitvoer.

Dialoogvenster Uitvoervoorbeeld
In het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld kunt u scheidingen, kleurwaarschuwingen en details over afzonderlijk objecten vooraf bekijken.

Het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld openen

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

 2. Kies Uitvoervoorbeeld in het rechtervenster.

Opties voor simulatieprofiel en voorbeeld kiezen

Selecteer een bestaand profiel om te simuleren hoe uw document er uitziet als het wordt afgedrukt.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld een optie van het Simulatieprofiel.
 2. Kies een van de volgende opties:

  Overdrukken simuleren

  Hiermee simuleert u het overvloeien en overdrukken van kleuren in een kleurgescheiden uitvoer.

  Zwarte inkt simuleren

  Hiermee simuleert u zwarte en donkere kleuren volgens het zwart dat in het simulatieprofiel is opgegeven. Anders worden de zwarte tinten toegewezen aan de donkerste kleur die monitor kan tekenen.

  Gekleurd papier simuleren

  Hiermee simuleert u hoe kleuren eruit kunnen zien als ze op de papierkleur worden afgedrukt. Als u deze optie uitschakelt, is de papierkleur monitorwit.

  Achtergrondkleur voor pagina instellen

  Geeft de paginakleur weer. Klik op het kleurenpalet om de kleur te selecteren.

Kleuren op bronruimte bekijken of een voorvertoning van specifieke elementen bekijken

U kunt het aantal kleuren beperken dat in het voorbeeld wordt weergegeven. U kunt ook specifieke elementtypen weergeven zoals objecten in een egale kleur, afbeeldingen, vloeiende schaduwen, tekst en lijnen. Wanneer u een bronkleurruimte selecteert, ziet u alleen de objecten in die kleurruimte. Het beperken van kleuren is bijvoorbeeld handig als u wilt zien of een pagina RGB-kleuren bevat of waar een steunkleur wordt gebruikt.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld en van de beschikbare opties in het menu Tonen.
 2. Selecteer Illustratie-, verklein- en afloopvak tonen voor een voorvertoning van de paginavakken die u hebt gedefinieerd. Voor meer informatie over het definiëren van paginavakken raadpleegt u Overzicht van het dialoogvenster Paginavakken instellen.

Kleurscheidingen vooraf bekijken

U kunt scheidingsplaten en inktdekking vooraf bekijken om er zeker van te zijn dat de afdruk aan uw vereisten voldoet. Door het weergeven van een voorbeeld kunt u problemen in een vroeg stadium achterhalen zonder dat u kosten hoeft te maken voor het afdrukken van scheidingen. Het is echter niet mogelijk om een voorbeeld weer te geven van overvullingen, emulsieopties, drukkermarkeringen en halftoonrasters en -resolutie. Die instellingen kunt u het best bij het afdrukservicebureau controleren met behulp van integrale of overlaycontroles.

Opmerking:

Objecten op verborgen lagen worden niet in een voorvertoning op het scherm weergegeven.

 1. Kies in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld de optie Scheidingen in het menu Voorbeeld.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een of meerdere scheidingen wilt weergeven, klikt u op het selectievakje naast een scheidingsnaam. Elke scheiding wordt in de toegewezen kleur weergegeven.

  • Als u een of meer scheidingen wilt verbergen, schakelt u het vakje, links van de scheidingsnaam uit.

  • Als u alle proces- of steunplaten tegelijk wilt weergeven, schakelt u de selectievakjes Proceskleurplaten of Platen voor steunkleuren in.


  Opmerking:

  Een enkele proces- of steunplaat wordt als een zwarte plaat weergegeven. Dit maakt objecten op een lichtgekleurde, bijvoorbeeld gele, plaat beter zichtbaar.

Inktdekking controleren

Te veel inkt kan het papier verzadigen en problemen met drogen veroorzaken of de verwachte kleurkenmerken van het document veranderen. Met Totale dekking gebied wordt het totale percentage opgegeven van alle gebruikte inktkleuren. De waarde 280 betekent bijvoorbeeld 280% inktdekking, wat kan worden bereikt met 60C, 60M, 60Y en 100K. Informeer bij het afdrukservicebureau naar de maximale inktdekking van de drukpers waarop wordt afgedrukt. Vervolgens kunt u het document als voorbeeld weergeven en bepalen bij welke gebieden de totale inktdekking de limieten van de pers overschrijdt. Als u problemen aantreft, kunt u Alt-klikken (Windows) of Option-klikken (Mac) op het gebied om een opmerking in te voegen. De opmerking wordt vooraf gevuld met de inktdekkingdetails.

 1. Kies in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld de optie Scheidingen in het menu Voorbeeld.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een voorbeeldformaat wilt instellen, kiest u een optie in de lijst Voorbeeldformaat. Met Puntvoorbeeld wordt de waarde weergegeven van de pixel waarop u klikt. Met 3 x 3 gemiddeld en 5 x 5 gemiddeld wordt de gemiddelde waarde weergegeven van het aangegeven aantal pixels in het gebied waarop u klikt. Voorbeeldformaat is niet van invloed op de waarschuwingen voor Totale dekking gebied. Het is alleen van invloed op de percentages naast elk van de afzonderlijke platen.

  • Als u de totale documentdekking wilt controleren, selecteert u Totale dekking gebied en kiest u een getal in het pop-upmenu of typt u een percentage in het vak. De markeringen geven gebieden aan waar de inktdekking dat percentage overschrijdt. Als u de markeerkleur wilt wijzigen, klikt u op het kleurenpalet en selecteert u een nieuwe kleur.

  • Als u de dekking in een bepaald gebied wilt controleren, verplaatst u de aanwijzer over het desbetreffende gebied in het document. De percentages van de inktdekking worden in de inktlijst naast de inktnaam weergegeven.

  Opmerking:

  U kunt de inktdekking aanpassen door bepaalde steunkleuren naar proceskleuren te converteren met Inktbeheer.

 3. U kunt problemen vastleggen via Alt-klikken (Windows) of Option-klikken (Mac) op het gebied. Acrobat voegt een opmerking in over de inktdekkingpercentages.

Achtergrondkleur instellen

U kunt simuleren hoe het document eruit ziet als het wordt afgedrukt op gekleurd papier.

 1. Kies in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld de optie Scheidingen in het menu Voorbeeld.

 2. Schakel de optie Achtergrondkleur voor pagina instellen boven in het dialoogvenster in en selecteer een kleur.

Kleurwaarschuwingen weergeven

Er kunnen uitvoerproblemen optreden wanneer de kleuren in een document niet kunnen worden gereproduceerd op een bepaalde pers of wanneer per ongeluk verzadigd zwart wordt gebruikt voor tekst. Als u dergelijke problemen met kleuren wilt opsporen voordat u een PDF afgeeft voor hoogwaardige uitvoer, controleert u de verschillende kleurwaarschuwingen in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld. Pixels in gebieden die de waarschuwing veroorzaken, worden weergegeven in de waarschuwingskleur die wordt aangegeven door de kleurstaal naast het type waarschuwing.

 1. Kies in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld de optie Kleurwaarschuwingen in het menu Voorbeeld.

 2. Selecteer een van de volgende opties of selecteer beide opties:

  Overdruk tonen

  Hiermee wordt aangegeven waar op de pagina overdruk verschijnt in kleurgescheiden uitvoer. Als u Overdrukken simuleren hebt ingeschakeld in het venster Uitvoer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen, kunt u ook het effect van overdrukken zien wanneer u uitvoert naar een samengesteld afdrukapparaat. Dit is handig als u kleurscheidingen wilt controleren.

  Wanneer u dekkende, overlappende kleuren afdrukt, is het gebied onder de bovenste kleur standaard niet zichtbaar. U kunt overdrukken gebruiken om uitname te voorkomen en de bovenste overlappende drukinkt transparant te laten lijken in relatie tot de onderliggende inkt. De mate van transparantie bij het afdrukken is afhankelijk van de inkt, het papier en de afdrukmethode.

  Verzadigd zwart

  Hiermee worden gebieden aangegeven die worden afgedrukt als verzadigd zwart, proceszwarte (K) inkt, gemengd met kleurinkten voor betere dekking en rijkere kleur. Verzadigd zwart wordt gebruikt voor grote oppervlakken. Deze hebben extra zwartheid nodig om te voorkomen dat de tekst grijs lijkt in plaats van zwart.

  Typ bij Afkappen starten het minimumpercentage zwart dat wordt gebruikt om de inhoud te diagnosticeren als verzadigd zwart. Voor deze waarschuwing is verzadigd zwart een percentage zwart (op basis van de afkapwaarde) en elke C, M of Y die niet gelijk is aan nul.

  Opmerking:

  Als u de waarschuwingskleur wilt wijzigen die in het voorbeeld wordt gebruikt, selecteert u een kleur in de kleurenkiezer.

Informatie weergeven over de inhoud van een PDF-document

In het dialoogvenster Kenmerken Oject kunt de afbeeldingsresolutie, kleurmodus, transparantie en andere informatie over de inhoud van een document weergeven. Als u problemen aantreft of als er iets niet klopt bij een object, kunt u Alt-klikken (Windows) of Option-klikken (Mac) op het object om een opmerking in te voegen. De opmerking wordt vooraf gevuld met alle gegevens die door Kenmerken Object zijn gevonden.

 1. Kies Kenmerken Object in de sectie Voorbeeld van het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld.

 2. Klik in het documentvenster voor informatie over de objecten onder de aanwijzer in het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld.

 3. U kunt problemen vastleggen via Alt-klikken (Windows) of Option-klikken (Mac) op het object. Acrobat voegt een opmerking in met de informatie die door Kenmerken Object zijn gevonden.

Meervoudige selectie met uitvoervoorbeeld

U kunt nu meerdere objecten selecteren wanneer het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld is geopend.

Gebruik Shift + klikken om meerdere objecten te selecteren. Als u een plaknotitie met kleurwaarden wilt toevoegen, gebruikt u Alt + klikken (Windows) of Option + klikken (Mac).

Als u deze functie wilt uitschakelen, gaat u naar Bewerken > Voorkeuren > Paginaweergave en schakelt u het selectievakje Gebruik Shift + klikken voor meervoudige selectie met voorvertoning van uitvoer in de sectie Pagina-inhoud en -informatie uit.

Meervoudige selectie met uitvoervoorbeeld

Adobe-logo

Aanmelden bij je account