Handboek Annuleren

Werken met kleurprofielen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Over kleurprofielen

Voor nauwkeurig, consistent kleurbeheer zijn accurate ICC-compatibele profielen van al uw kleurapparaten vereist. Zonder een nauwkeurig scannerprofiel kan een perfect gescande afbeelding in een ander programma onjuist worden weergegeven, vanwege de verschillen tussen de scanner en het programma waarin de afbeelding wordt weergegeven. Deze misleidende weergave kan ertoe leiden dat u onnodig tijd verspilt aan het corrigeren van een goede afbeelding, waarbij u deze bovendien kunt beschadigen. Met een nauwkeurig profiel kan het programma waarmee u een afbeelding importeert, verschillen tussen apparaten corrigeren en de werkelijke kleuren van de scan weergeven.

Een kleurbeheersysteem maakt gebruik van de volgende soorten profielen:

Monitorprofielen

Beschrijven hoe de monitor de kleur momenteel verwerkt. Dit is het eerste profiel dat u moet maken. Een nauwkeurige weergave van kleuren op de monitor is immers van cruciaal belang wanneer u tijdens het ontwerpen moet beslissen over kleuren in een document. Als u op uw monitor kleuren ziet die niet representatief zijn voor de werkelijke kleuren in het document, kunt u de kleurconsistentie niet behouden.

Invoerapparaatprofielen

Beschrijven welke kleuren een invoerapparaat kan vastleggen of scannen. Als u op uw digitale camera profielen kunt instellen, kunt u het beste Adobe RGB selecteren. Gebruik anders sRGB (dit is het standaardprofiel voor de meeste camera's). Ervaren gebruikers kunnen verschillende profielen voor verschillende lichtbronnen gebruiken. Voor scannerprofielen gebruiken sommige fotografen aparte profielen voor elk type of merk film dat met de scanner wordt gescand.

Uitvoerapparaatprofielen

Beschrijven de kleurruimte van uitvoerapparaten, zoals desktopprinters of een drukpers. Het kleurbeheersysteem gebruikt uitvoerapparaatprofielen om de kleuren in een document op de juiste wijze te kunnen toewijzen aan de kleuren in de kleuromvang van de kleurruimte van een uitvoerapparaat. Het uitvoerprofiel moet ook rekening houden met bepaalde omstandigheden bij het afdrukken, zoals het type papier en inkt. Op glanzend papier kan bijvoorbeeld een ander kleurbereik worden afgedrukt dan op mat papier.

De meeste printerstuurprogramma's zijn voorzien van ingebouwde kleurprofielen. Probeer deze profielen eerst uit voordat u in aangepaste profielen gaat investeren.

Documentprofielen

(Niet van toepassing op PDF-bestanden) Bepaal de specifieke RGB- of CMYK-kleurruimte van een document. Door een profiel aan een document toe te wijzen of te labelen, verschaft de toepassing een definitie van werkelijke kleurwaarden in het document. R=127, G=12, B=107 is gewoon een aantal nummers dat op verschillende apparaten verschillend wordt weergegeven. Maar als deze nummers worden gelabeld met de Adobe RGB-kleurruimte, verwijzen ze naar een werkelijke kleur of golflengte van licht, in dit geval een specifieke kleur paars.

Wanneer kleurbeheer is ingeschakeld, wijzen Adobe-toepassingen automatisch een profiel aan nieuwe documenten toe op basis van de opties voor Werkruimte in het dialoogvenster Kleurinstellingen. Documenten zonder toegewezen profielen worden ook niet-gelabelde documenten genoemd en bevatten alleen RAW-kleurnummers. Wanneer u niet-gelabelde documenten gebruikt, wordt in Adobe-toepassingen het huidige werkruimteprofiel gebruikt om kleuren weer te geven en te bewerken.

Kleur beheren met profielen
Kleur beheren met profielen

A. Profielen beschrijven de kleurruimte van het invoerapparaat en het document. B. In de profielbeschrijvingen geeft het kleurbeheersysteem de werkelijke kleuren van het document aan. C. Het monitorprofiel geeft aan het kleurbeheersysteem door hoe de numerieke waarden moeten worden omgezet in de kleurruimte van de monitor. D. Aan de hand van het profiel van het uitvoerapparaat zet het kleurbeheersysteem de numerieke waarden van het document om in de kleurwaarden van het uitvoerapparaat, zodat de werkelijke kleuren worden afgedrukt. 

Monitor kalibreren en karakteriseren

Met profielprogramma's kunt u de monitor zowel kalibreren als karakteriseren. Door de monitor te kalibreren brengt u deze in overeenstemming met een vooraf gedefinieerde standaard. Met kalibreren kunt u een monitor zo instellen dat deze kleuren weergeeft met een witpuntkleurtemperatuur van 5.000° K (Kelvin), de standaard voor de grafische industrie. Door de monitor te karakteriseren maakt u een profiel dat aangeeft hoe de monitor kleur momenteel reproduceert.

Als u een monitor kalibreert, moet u de volgende video-instellingen aanpassen:

Helderheid en contrast

Dit zijn respectievelijk het algehele niveau en bereik van de weergavesterkte. Deze parameters werken eigenlijk net zo als op uw tv. Met een programma voor monitorkalibratie realiseert u een optimaal helderheids- en contrastbereik.

Gamma

De helderheid van de waarden voor middentonen. Een monitor produceert niet-lineaire waarden van zwart naar wit. Als u de waarden in een grafiek zet, vormen ze geen rechte lijn, maar een kromme. Gamma definieert de waarde in het midden van die curve tussen zwart en wit.

Fosforkleuren

De stoffen die door CRT-monitoren worden gebruikt voor het uitstralen van licht. Verschillende fosforkleuren hebben verschillende karakteristieken.

Witpunt

De kleur en intensiteit van het helderste wit dat de monitor kan weergeven.

Monitor kalibreren en monitorprofiel maken

Bij het kalibreren van de monitor past u de monitor aan, zodat deze voldoet aan een bekende specificatie. Nadat de monitor is gekalibreerd, kunt u met het profielhulpprogramma een kleurprofiel opslaan. Het profiel beschrijft hoe de kleuren van de monitor zich gedragen: welke kleuren wel en welke niet kunnen worden weergegeven en hoe de numerieke kleurwaarden in een afbeelding worden omgezet, zodat de kleuren correct worden weergegeven.

 1. Zorg ervoor dat de monitor al minstens een half uur aan staat. De monitor is dan voldoende opgewarmd om de kleuren consistent weer te geven.

 2. Laat de monitor duizenden kleuren of meer weergeven. Nog beter is om de monitor in te stellen op miljoenen kleuren of 24 bits of hoger.
 3. Verwijder kleurrijke achtergrondpatronen van het bureaublad van de monitor en stel het bureaublad in op neutrale grijstinten. Drukke patronen of felle kleuren rond het document zorgen er namelijk voor dat u de kleuren niet nauwkeurig waarneemt.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om de monitor te kalibreren en een profiel te maken:
  • Installeer en gebruik in Windows een hulpprogramma voor het kalibreren van monitoren.

  • Gebruik in Mac OS het hulpprogramma Kalibreren bij Systeemvoorkeuren/Weergaven/tabblad Kleur.

  • Gebruik voor de beste resultaten software en meetapparatuur van derden. Over het algemeen kunt u met een meetapparaat zoals een colorimeter in combinatie met software meer nauwkeurige profielen maken, omdat een instrument de kleuren op een monitor nauwkeuriger kan meten dan het menselijke oog.

  Opmerking:

  De prestaties van de monitor veranderen en verslechteren in de loop der tijd. Kalibreer daarom de monitor bijvoorbeeld elke maand en maak dan ook een nieuw profiel. Als het moeilijk of onmogelijk is de monitor naar een standaard te kalibreren, is deze waarschijnlijk te oud.

De meeste profielprogramma's wijzen automatisch het nieuwe profiel als het standaardmonitorprofiel toe. Zie de Help van het besturingssysteem voor aanwijzingen over het handmatig toewijzen van het monitorprofiel.

Een kleurprofiel installeren

Kleurprofielen worden vaak geïnstalleerd wanneer u een apparaat aan uw systeem toevoegt. De precisie van deze profielen (vaak algemene profielen of ingesloten profielen genoemd) verschilt per fabrikant. U kunt apparaatprofielen ook aanvragen bij uw servicebureau of downloaden van internet, of u kunt aangepaste profielen maken met behulp van professionele apparatuur.

 • Klik in Windows met de rechtermuisknop op een profiel en selecteer Profiel installeren. U kunt de profielen ook kopiëren naar de map WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • Kopieer in Mac OS de profielen naar de map /Bibliotheek/ColorSync/Profiles of de map /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/ColorSync/Profiles.

  Nadat u de kleurprofielen hebt geïnstalleerd, moet u de Adobe-toepassingen opnieuw starten.

Een kleurprofiel insluiten

U kunt een kleurprofiel insluiten in een object. Acrobat koppelt het profiel dat is opgegeven in het dialoogvenster Kleuren converteren aan de geselecteerde objecten in het PDF-bestand. Voor meer informatie zie Kleuromzetting en inktbeheer (Acrobat Pro).

Kleuren converteren naar een ander profiel (Acrobat Pro)

U converteert kleuren in een PDF met het gereedschap Kleuren converteren dat beschikbaar is in Afdrukproductie. Voor meer informatie zie Kleuromzetting en inktbeheer (Acrobat Pro).

Adobe-logo

Aanmelden bij je account