Probleemgebieden corrigeren met Preflight (Acrobat Pro)

Preflight-correcties

U kunt met Preflight allerlei fouten in een document corrigeren. Hiervoor voegt u correcties aan een profiel toe. Het probleem wordt indien mogelijk automatisch opgelost met behulp van de correctie of er wordt informatie verschaft zodat u het probleem in het bronbestand kunt oplossen. Een profiel met een correctie is voorzien van het grijze moersleutelpictogram. Een omtrek van een moersleutel betekent dat er op het moment geen correcties aan het profiel zijn gekoppeld.

Preflight bevat verschillende vooraf gedefinieerde correcties die u aan een profiel kunt toevoegen. Deze correcties omvatten allerlei fouten die invloed hebben op kleur, lettertypen, afbeeldingen, afdrukproductie, compatibiliteit met internationale standaards, zoals PDF/X en PDF/A, en andere gebieden. Preflight bevat ook een werkset voor het maken van uw eigen enkelvoudige correcties.

Opmerking:

Met een correctie wordt een definitieve wijziging in het document aangebracht.

Correcties kunnen bijvoorbeeld de volgende bewerkingen uitvoeren om fouten te verhelpen:

 • Kleurruimten converteren (gelijk aan de functie Kleuren converteren).

 • Documenten repareren en onnodige inhoud verwijderen om het bestand te verkleinen (gelijk aan de functie PDF optimaliseren).

 • De PDF converteren naar een andere versie.

 • Haarlijnen dikker maken.

 • Transparantie afvlakken.

 • Objecten buiten het verkleinvak en afloopvak verwijderen.

 • De PDF voorbereiden voor conversie naar PDF/X, PDF/E of PDF/A.

 • Documentgegevens instellen.

Correcties toevoegen aan een profiel

Het gereedschap Preflight bevat een verzameling correcties die u aan een profiel kunt toevoegen. Al deze correcties zijn beschikbaar in de sectie Correcties van elk profiel.

 1. Open het dialoogvenster Preflight (Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight), selecteer een profiel en klik op de koppeling Bewerken naast de profielnaam.

 2. Vouw de categorie met het gewenste profiel uit en vouw vervolgens het profiel uit.

 3. Ontgrendel zo nodig het profiel, zodat u het kunt wijzigen. Kies Ontgrendelen in het pop-upmenu boven in het scherm.

 4. Selecteer Aangepaste correcties bij de opties voor het profiel.

  Correcties zijn beschikbaar in de sectie Correcties van elk profiel.

 5. Selecteer een correctie in de rechterkolom en klik op de naar links wijzende pijl om de correctie naar de linkerkolom te verplaatsen.

  U kunt zo veel correcties toevoegen als u wilt.

  Opmerking:

  Als u een correctie uit een profiel wilt verwijderen, selecteert u deze in de linkerlijst en klikt u op de naar rechts wijzende pijl.

Overzicht van het dialoogvenster Correctie bewerken

Het dialoogvenster Correctie bewerken bevat de typen vooraf gedefinieerde correcties die u aan een profiel kunt toevoegen, en de waarden die aan elke correctie zijn gekoppeld. In het dialoogvenster Correctie bewerken kunt u de waarden wijzigen die aan een correctie zijn gekoppeld, of een aangepaste correctie maken op basis van een bestaande correctie. Net als controles zijn correcties ingedeeld in categorieën.

Het dialoogvenster Correctie bewerken

A. Naam van correctie B. Categorieën correcties C. Zoeken D. Gebieden in de correctie die kunnen worden gewijzigd E. Criteria van correctie F. Knop om te zien in welke profielen de correctie wordt gebruikt 

Correcties maken of wijzigen

U kunt een aangepaste correctie maken voor bepaalde taken of uitvoerapparaten. Met de instellingen die u opgeeft, wordt bijvoorbeeld bepaald welke uitvoerintentie wordt gebruikt, welke kleurconversies worden uitgevoerd, hoe afbeeldingen worden gecomprimeerd en gesampled en welk PDF-compatibiliteitsniveau de PDF moet ondersteunen. Ontgrendelde vooraf gedefinieerde correcties kunt u wijzigen, maar het is beter een bestaande correctie te dupliceren en vervolgens de waarden te wijzigen. Deze methode is handig als de correctie deel uitmaakt van meerdere vergrendelde profielen. U hoeft dan niet al die profielen op te zoeken en te ontgrendelen. Een gedupliceerde correctie is standaard ontgrendeld omdat deze nog niet tot een profiel behoort. U kunt ook een enkelvoudige correctie maken die snel kan worden uitgevoerd zonder deel uit te maken van een profiel.

Een correctie maken voor een profiel

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Profielen selecteren .

 2. Selecteer een profiel en klik op de knop Bewerken naast de profielnaam.

 3. Selecteer links in het dialoogvenster onder het profiel de optie Correcties.

 4. Kies indien noodzakelijk Ontgrendeld in het pop-upmenu.

 5. Klik bij Correcties in dit profiel op het pictogram Nieuw .

 6. Typ een naam voor de correctie en geef de criteria op.

Een correctie maken op basis van een bestaande correctie

 1. Voer stap 1 tot en 4 uit voor het maken van een correctie voor een profiel.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken de correctie die u wilt wijzigen en klik op de knop Dupliceren aan de rechterzijde.

 3. In het dialoogvenster Correctie dupliceren wijzigt u de vereiste gegevens of maakt u een nieuwe kolom.
 4. Klik op Gebruik om te zien in welke profielen deze correctie momenteel wordt gebruikt. U moet mogelijk andere profielen ontgrendelen voordat u de correctie kunt wijzigen.

 5. Voer een of meer van de volgende handelingen uit en klik op OK:

  • Als u de naam van de correctie wilt wijzigen, typt u de nieuwe naam in het vak bovenin.

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop een fout wordt afgehandeld, geeft u opties of waarden voor elke geselecteerde correctieoptie op.

Een enkelvoudige correctie maken

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Enkelvoudige correcties selecteren .

 2. Kies Opties > Correctie maken.

 3. Typ een naam voor de correctie en geef de criteria op.

  De nieuwe correctie wordt weergegeven in de groep die hoort bij de groep en eigenschap van de correctie.

Een enkelvoudige correctie dupliceren

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Enkelvoudige correcties selecteren .

 2. Selecteer een bestaande correctie en kies Opties > Correctie dupliceren.

Favoriete enkelvoudige correcties instellen

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Enkelvoudige correcties selecteren .

 2. Vouw de gewenste groepen uit.
 3. Selecteer één correctie, klik op de markering naast de naam en kies Favoriet.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account