Handboek Annuleren

Probleemgebieden corrigeren met Preflight (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Preflight-correcties

U kunt met Preflight allerlei fouten in een document corrigeren. Hiervoor voegt u correcties aan een profiel toe. Het probleem wordt indien mogelijk automatisch opgelost met behulp van de correctie of er wordt informatie verschaft zodat u het probleem in het bronbestand kunt oplossen. Een profiel met een correctie is voorzien van het grijze moersleutelpictogram. Een omtrek van een moersleutel betekent dat er op het moment geen correcties aan het profiel zijn gekoppeld.

Preflight bevat verschillende vooraf gedefinieerde correcties die u aan een profiel kunt toevoegen. Deze correcties omvatten allerlei fouten die invloed hebben op kleur, lettertypen, afbeeldingen, afdrukproductie, compatibiliteit met internationale standaards, zoals PDF/X en PDF/A, en andere gebieden. Preflight bevat ook een werkset voor het maken van uw eigen enkelvoudige correcties.

Opmerking:

Met een correctie wordt een definitieve wijziging in het document aangebracht.

Correcties kunnen bijvoorbeeld de volgende bewerkingen uitvoeren om fouten te verhelpen:

 • Kleurruimten converteren (gelijk aan de functie Kleuren converteren).

 • Documenten repareren en onnodige inhoud verwijderen om het bestand te verkleinen (gelijk aan de functie PDF optimaliseren).

 • De PDF converteren naar een andere versie.

 • Haarlijnen dikker maken.

 • Transparantie afvlakken.

 • Objecten buiten het verkleinvak en afloopvak verwijderen.

 • De PDF voorbereiden voor conversie naar PDF/X, PDF/E of PDF/A.

 • Documentgegevens instellen.

Correcties toevoegen aan een profiel

Het gereedschap Preflight bevat een verzameling correcties die u aan een profiel kunt toevoegen. Al deze correcties zijn beschikbaar in de sectie Correcties van elk profiel.

 1. Open het dialoogvenster Preflight (Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight), selecteer een profiel en klik op de koppeling Bewerken naast de profielnaam.

 2. Vouw de categorie met het gewenste profiel uit en vouw vervolgens het profiel uit.

 3. Ontgrendel zo nodig het profiel, zodat u het kunt wijzigen. Kies Ontgrendelen in het pop-upmenu boven in het scherm.

 4. Selecteer Aangepaste correcties bij de opties voor het profiel.

  Correcties zijn beschikbaar in de sectie Correcties van elk profiel.

 5. Selecteer een correctie in de rechterkolom en klik op de naar links wijzende pijl om de correctie naar de linkerkolom te verplaatsen.

  U kunt zo veel correcties toevoegen als u wilt.

  Opmerking:

  Als u een correctie uit een profiel wilt verwijderen, selecteert u deze in de linkerlijst en klikt u op de naar rechts wijzende pijl.

Overzicht van het dialoogvenster Correctie bewerken

Het dialoogvenster Correctie bewerken bevat de typen vooraf gedefinieerde correcties die u aan een profiel kunt toevoegen, en de waarden die aan elke correctie zijn gekoppeld. In het dialoogvenster Correctie bewerken kunt u de waarden wijzigen die aan een correctie zijn gekoppeld, of een aangepaste correctie maken op basis van een bestaande correctie. Net als controles zijn correcties ingedeeld in categorieën.

Het dialoogvenster <span class=&quot;uicontrol&quot;>Correctie bewerken</span>

A. Naam van correctie B. Categorieën correcties C. Zoeken D. Gebieden in de correctie die kunnen worden gewijzigd  E. Criteria van correctie F. Knop om te zien in welke profielen de correctie wordt gebruikt 

Correcties maken of wijzigen

U kunt een aangepaste correctie maken voor bepaalde taken of uitvoerapparaten. Met de instellingen die u opgeeft, wordt bijvoorbeeld bepaald welke uitvoerintentie wordt gebruikt, welke kleurconversies worden uitgevoerd, hoe afbeeldingen worden gecomprimeerd en gesampled en welk PDF-compatibiliteitsniveau de PDF moet ondersteunen. Ontgrendelde vooraf gedefinieerde correcties kunt u wijzigen, maar het is beter een bestaande correctie te dupliceren en vervolgens de waarden te wijzigen. Deze methode is handig als de correctie deel uitmaakt van meerdere vergrendelde profielen. U hoeft dan niet al die profielen op te zoeken en te ontgrendelen. Een gedupliceerde correctie is standaard ontgrendeld omdat deze nog niet tot een profiel behoort. U kunt ook een enkelvoudige correctie maken die snel kan worden uitgevoerd zonder deel uit te maken van een profiel.

Een correctie maken voor een profiel

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Profielen selecteren .

 2. Selecteer een profiel en klik op de knop Bewerken naast de profielnaam.

 3. Selecteer links in het dialoogvenster onder het profiel de optie Correcties.

 4. Kies indien noodzakelijk Ontgrendeld in het pop-upmenu.

 5. Klik bij Correcties in dit profiel op het pictogram Nieuw .

 6. Typ een naam voor de correctie en geef de criteria op.

Een correctie maken op basis van een bestaande correctie

 1. Voer stap 1 tot en 4 uit voor het maken van een correctie voor een profiel.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken de correctie die u wilt wijzigen en klik op de knop Dupliceren aan de rechterzijde.

 3. In het dialoogvenster Correctie dupliceren wijzigt u de vereiste gegevens of maakt u een nieuwe kolom.
 4. Klik op Gebruik om te zien in welke profielen deze correctie momenteel wordt gebruikt. U moet mogelijk andere profielen ontgrendelen voordat u de correctie kunt wijzigen.

 5. Voer een of meer van de volgende handelingen uit en klik op OK:

  • Als u de naam van de correctie wilt wijzigen, typt u de nieuwe naam in het vak bovenin.

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop een fout wordt afgehandeld, geeft u opties of waarden voor elke geselecteerde correctieoptie op.

Een enkelvoudige correctie maken

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Enkelvoudige correcties selecteren .

 2. Kies Opties > Correctie maken.

 3. Typ een naam voor de correctie en geef de criteria op.

  De nieuwe correctie wordt weergegeven in de groep die hoort bij de groep en eigenschap van de correctie.

Een enkelvoudige correctie dupliceren

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Enkelvoudige correcties selecteren .

 2. Selecteer een bestaande correctie en kies Opties > Correctie dupliceren.

Favoriete enkelvoudige correcties instellen

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Enkelvoudige correcties selecteren .

 2. Vouw de gewenste groepen uit.
 3. Selecteer één correctie, klik op de markering naast de naam en kies Favoriet.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account