Handboek Annuleren

PDF-weergaven aanpassen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Paginavergroting aanpassen

Als u een duidelijke en gedetailleerde weergave van een PDF-pagina wilt, wilt focussen op specifieke gebieden of de toegankelijkheid wilt verbeteren, kunt u de functie Zoom van Acrobat gebruiken.

De zoomfactor aanpassen met de snelle tool in het rechterdeelvenster

U kunt het zoomen van PDF-documenten wijzigen met de tools onderin het rechterdeelvenster.

 • Als u een pagina wilt vergroten of wilt inzoomen, selecteert u
 • Als u een pagina wilt uitzoomen, selecteert u
 • U kunt de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om door de pagina's te navigeren.
 • Als u naar een pagina wilt gaan, typt u het gewenste paginanummer in het vak.
 • Als u de pagina wilt roteren, selecteert u het rotatiepictogram.
 • Als u de weergave-instellingen van de pagina wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens de gewenste tool in het menu dat wordt weergegeven.
Menu Paginaweergave in Acrobat Desktop

De zoomfactor aanpassen met de tools voor zoomen

Tool Pannen & zoomen

 1. Selecteer   > Weergave > Zoomen > Pannen en zoomen.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Versleep de grepen van het vak in het venster Pannen en zoomen om de zoomfactor van het document te wijzigen.
  • Sleep het midden van het vak om over het gewenste gebied van het document te pannen.
  • Klik op de navigatieknoppen om naar een andere pagina te gaan.
 3. Als u de vergroting wilt aanpassen met vooraf ingestelde niveaus, voert u een waarde in het tekstvak Zoomen in of selecteert u de plus- of minknoppen.

Met deze eenvoudige stappen kunt u eenvoudig de zoomfactor van uw document wijzigen, over verschillende gebieden pannen, naar andere pagina's navigeren en het zoomniveau aanpassen aan uw gewenste voorkeuren.

Tool Vergrootglas gebruiken

 1. Selecteer  > Weergave > Zoomen > Tool Vergrootglas.

 2. Klik op het gebied van het document dat u nader wilt onderzoeken. Er verschijnt een rechthoek in het document dat overeenkomt met het gebied dat wordt weergegeven in het venster Tool Vergrootglas. U kunt de rechthoek slepen of de grootte wijzigen om de weergave van de tool Vergrootglas aan te passen.

 3. Als u de zoomfactor van de tool Vergrootglas wilt wijzigen, hebt u de volgende opties:

  • Sleep de schuifregelaar om de zoomfactor aan te passen.
  • Klik op de plus- of minknop om de zoomfactor te verhogen of te verlagen.
  • Geef in het tekstvak Zoomen een waarde op om een bepaald vergrotingsniveau in te stellen.
  Gereedschap Loep om documentgebied te vergroten
  Een uitvergroot gebied van het document weergeven met het gereedschap Loep.

 4. U kunt de rechthoek van de tool Vergrootglas een andere kleur geven. Selecteer hiervoor het pop-upmenu Lijnkleur linksonder in het venster Vergrootglas en selecteer een nieuwe kleur.

Als u deze stappen uitvoert, kunt u het vergrootglas gemakkelijk gebruiken in Acrobat Reader om specifieke gebieden van uw document gedetailleerder weer te geven. U hebt de mogelijkheid om de weergave aan te passen door de rechthoek te slepen of te vergroten of te verkleinen. U kunt het vergrotingsniveau wijzigen met de schuifregelaar, plus- of minknoppen of door een specifieke waarde in te voeren in het tekstvak Zoomen.

Paginaminiatuur gebruiken

 1. Selecteer in het rechterdeelvenster de knop Paginaminiatuur  

 2. Ga naar de miniatuur voor de gewenste pagina. Houd vervolgens de cursor in de rechterbenedenhoek van het weergavevak Pagina tot de cursor in een tweepuntige pijl verandert.

 3. Sleep de hoek van het vak om de weergave van de pagina te verkleinen of te vergroten, en pas de grootte aan uw voorkeur aan.

 4. Plaats de cursor desgewenst boven het zoomkader in de miniatuur totdat de cursor in een handje verandert. Sleep het kader vervolgens om een ander gebied van de pagina in het documentvenster weer te geven.

  Paginaweergavevak in een paginaminiatuur
  Een paginaweergavevak in een paginaminiatuur geeft het gebied van de pagina aan dat momenteel wordt weergegeven in documentvenster.

Als u deze stappen uitvoert, kunt u gemakkelijk paginaminiaturen openen en bewerken in Acrobat Reader. Pas de weergave van de pagina aan door het formaat van het weergavevak Pagina te wijzigen en verschillende gebieden van de pagina te verkennen door het zoomkader te slepen.

De standaardzoomfactor wijzigen

 1. Ga naar > Voorkeuren en selecteer vervolgens onder Categorieën en Paginaweergave.

 2. Selecteer de vervolgkeuzelijst Zoomen en vervolgens een gewenste vergroting.

Gebieden weergeven van een vergrote pagina die buiten het scherm vallen

Wanneer u een pagina met een hoge vergrotingsfactor bekijkt, kan het zijn dat er slechts een gedeelte van de pagina zichtbaar is. U kunt in dat geval de weergave verschuiven om andere gebieden van de pagina weer te geven zonder de zoomfactor te wijzigen.

Hiervoor hebt u de volgende twee opties:

 • Gebruik vanuit de onderkant van de rechternavigatie de pijlen omhoog en omlaag om de pagina's omhoog en omlaag te verplaatsen, of de horizontale schuifbalken om horizontaal over de pagina te bewegen. Met deze schuifbalken kunt u de weergave verplaatsen en verschillende secties van de pagina verkennen terwijl de huidige zoomfactor behouden blijft.

 • U kunt ook de tool Handje selecteren op de werkbalk Algemene tools. Als deze tool is geactiveerd, kunt u gewoon de pagina slepen alsof u een vel papier over een tabel verplaatst. Met deze handeling kunt u de pagina binnen het weergavegebied verplaatsen, zodat u verschillende gebieden van de pagina flexibeler kunt onderzoeken.

Pagina-indeling en afdrukstand instellen

Volg deze stappen om de lay-out en stand van de pagina in Acrobat Reader aan te passen:

 1. Selecteer > Weergave > Pagina-layout voor toegang tot de opties voor de pagina-layout.

 2. Maak een keuze uit de volgende pagina-layouts op basis van uw voorkeur:

  • Weergave enkele pagina: hiermee geeft u één pagina tegelijk weer, zonder dat gedeelten van andere pagina's zichtbaar zijn.
  • Schuiven inschakelen: hiermee worden pagina's weergegeven in een doorlopende verticale kolom, zodat u vloeiend door het document kunt bladeren.
  • Weergave twee pagina's: hiermee geeft u elke spreiding met twee pagina's weer, zonder dat een gedeelte van de andere pagina's zichtbaar is.
  • Schuiven op twee pagina's: hiermee kunt u tegenover elkaar liggende pagina's naast elkaar weergeven in een doorlopende, verticale kolom.
Opmerking:

Als het document meer dan twee pagina's bevat en u wilt zorgen dat de eerste pagina alleen aan de rechterkant van het documentvenster wordt weergegeven, selecteert u Weergave van twee pagina's of Schuiven op twee pagina's.
Selecteer vervolgens  >Weergeven > Paginaweergave > Voorblad tonen in weergave met twee pagina's.
.

Paginaweergave voor pagina-indeling en afdrukstand
De indelingen Weergave van één pagina, Bladeren inschakelen, Weergave van twee pagina's, Bladeren op twee pagina's

De paginaweergave roteren

U kunt de paginaweergave roteren in stappen van 90°. Hiermee wijzigt u de weergave van de pagina, niet de werkelijke afdrukstand.

 • Als u de paginaweergave tijdelijk wilt draaien, selecteert u  > Weergeven > Weergave roteren > Weergave rechtsom roteren of Weergave links roteren.
  U kunt deze wijziging niet opslaan.

 • Als u de rotatie samen met het document wilt opslaan, selecteert u in het menu Alle tools de optie Pagina's indelen en vervolgens in het linkerdeelvenster  of

De standaard pagina-layout wijzigen (beginweergave)

U kunt de standaardweergave bij openen instellen in het dialoogvenster Voorkeuren. Zie Voorkeuren instellen.

 1. Ga naar  > Voorkeuren en selecteer vervolgens onder Categorieën Pagina-layout.

 2. Open de vervolgkeuzelijst Pagina-layout en selecteer een van de beschikbare opties: Automatisch, Enkele pagina, Enkele pagina doorlopend, Twee pagina's omhoog of Twee pagina's doorlopend.

Opmerking:

Standaard wordt de PDF geopend met de pagina-layout die is opgegeven in Voorkeuren. Als echter een andere paginalay-out is ingesteld in documenteigenschappen (  > Eigenschappen > Beginweergave), wordt de instelling Voorkeuren overschreven. Als u Documenteigenschappen gebruikt, worden wijzigingen pas toegepast nadat u het document hebt opgeslagen en gesloten. Acrobat-gebruikers kunnen de beginweergave wijzigen, tenzij er beveiligingsinstellingen zijn bepaald die wijzigingen voorkomen. Acrobat Reader-gebruikers kunnen de beginweergave echter niet wijzigen.

Werken met gesplitste vensters

Met de gesplitste weergave kunt u het documentvenster opsplitsen in twee of vier deelvensters, zodat u over meer navigatiemogelijkheden beschikt.

In de gesplitste weergave kunt u onafhankelijk schuiven, de zoomfactor wijzigen of naar een andere pagina in het actieve venster schakelen zonder dat dit gevolgen heeft voor het andere venster.

De weergave Gesplitst werkblad is ideaal voor grote werkbladen of tabellen, waarin kolomkoppen en rijlabels tijdens het schuiven zichtbaar blijven. Als u de zoomfactor in één venster wijzigt, geldt dit voor alle vensters en wordt het schuiven tussen de vensters gecoördineerd.

 1. Gesplitste weergave maken:

  • Als u de weergave in twee deelvensters wilt splitsen, kiest u Venster > Splitsen of sleept u het grijze vak boven de verticale schuifbalk.

  • Als u de weergave in vier deelvensters wilt splitsen met gesynchroniseerde schuif- en zoomniveaus, selecteert u Venster > Werkblad splitsen.

  • Pas de grootte van de deelvensters aan door de splitsbalken omhoog, omlaag, links of rechts te slepen.

 2. Zoomniveaus aanpassen:

  • Klik in de gesplitste weergave in een venster en wijzig de zoomfactor voor alleen dat venster.

  • Pas in de weergave Werkblad splitsen het zoomniveau aan om de weergave in alle vier vensters tegelijk te wijzigen.

 3. Voor scrollen:

  • Klik in de weergave Gesplitst op een deelvenster om het actief te maken en schuif om alleen de inhoud van dat deelvenster te wijzigen.

  • Klik in de weergave Werkblad splitsen in een venster en scrol verticaal om de weergaves in het actieve venster en het venster ernaast te wijzigen. Scrol horizontaal om de weergave te wijzigen in het actieve venster en in het venster erboven en eronder.

 4. Kies Venster > Splitsing verwijderen als u wilt teruggaan naar de weergave met één venster.

Een document weergeven in meerdere vensters

Ga als volgt te werk om meerdere vensters voor hetzelfde document in Acrobat Reader te maken:

 1. Gebruik de opdracht Nieuw venster om meer vensters te openen. Elk nieuw venster heeft dezelfde grootte, vergroting en lay-out als het oorspronkelijke venster. Het nieuwe venster wordt boven op het oorspronkelijke venster en op dezelfde pagina geopend.

 2. Wanneer een nieuw venster wordt geopend, voegt Acrobat het achtervoegsel '1' toe aan de oorspronkelijke bestandsnaam. Volgende nieuwe vensters krijgen stapsgewijs achtervoegsels, zoals '2' voor het tweede venster, '3' voor het derde venster, enzovoort. Op deze manier kunt u gemakkelijk onderscheid maken tussen meerdere vensters van hetzelfde document.

 3. Als u besluit een venster te sluiten, worden de resterende vensters opeenvolgend genummerd. Als u bijvoorbeeld vijf vensters hebt geopend en u het venster sluit dat u als derde hebt geopend, worden de resterende vensters genummerd met de achtervoegsels '1' tot en met '4'. Dit hernummeren zorgt voor consistent en georganiseerd vensterbeheer.

 4. Als u een nieuw venster wilt openen, selecteert u Venster > Nieuw venster.

Met de opdracht Nieuw venster kunt u in Acrobat Reader eenvoudig meerdere vensters voor hetzelfde document maken en beheren. In elk nieuw venster blijven de instellingen van het oorspronkelijke venster behouden. Ook kunt u eenvoudig afzonderlijke vensters bijhouden en sluiten terwijl de resterende vensters opeenvolgend worden genummerd.

Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar als de PDF's in een browser worden weergegeven.

Vensters sluiten

 1. Als u een venster wilt sluiten, selecteert u X.

  U wordt gevraagd eventuele wijzigingen op te slaan. Als u een venster sluit, wordt het document niet gesloten indien er meerdere vensters zijn geopend.

 2. Selecteer Bestand > Sluiten om alle vensters voor een document te sluiten. U wordt gevraagd om eventuele wijzigingen op te slaan voordat alle vensters zijn gesloten.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?