Handboek Annuleren

Bladeren door PDF-pagina's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Pagina's in een PDF openen

Het is afhankelijk van de PDF die u opent of u eerst meerdere pagina's moet doorbladeren, verschillende gedeelten van de pagina moet bekijken of de zoomfactor moet wijzigen. U kunt op allerlei manieren in een PDF navigeren, maar de volgende methoden worden het meest gebruikt:

Volgende en Vorige:

De knoppen Volgende  pagina  en  Vorige  pagina  verschijnen  in de werkbalk Paginanavigatie. U kunt ook een paginanummer in het tekstvak tussen deze twee knoppen typen en op Enter drukken. U gaat dan rechtstreeks naar de gewenste pagina.

Schuifbalken:

Als op het scherm niet het volledige document wordt weergegeven, ziet u rechts en onder in het documentvenster een verticale en een horizontale schuifbalk. Als u andere pagina's of andere gebieden op de pagina wilt weergeven, klikt u op de pijlen of sleept u de pagina.

Werkbalk Selecteren en zoomen:

Deze werkbalk bevat knoppen en besturingselementen waarmee u de zoomfactor van de pagina kunt wijzigen.

Paginaminiaturen:

Met de knop Paginaminiaturen aan de linkerkant van het werkgebied opent u het venster Paginaminiaturen in het navigatiegebied. Hierin wordt van elke pagina een miniatuur weergegeven. Als u die pagina in het documentvenster wilt openen, klikt u op een paginaminiatuur.

Opmerking:

Als deze items niet zichtbaar zijn, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > Werkbalken opnieuw instellen.

Gereedschappen voor paginanavigatie

Bladeren door een document

Er zijn veel methoden om door de pagina's van een PDF te bladeren. Meestal zult u de knoppen op de werkbalk Paginanavigatie gebruiken, maar u kunt ook met de pijltoetsen, schuifbalken en andere functies door een PDF met meerdere pagina's bladeren.

De werkbalk Paginanavigatie wordt standaard geopend. De standaardwerkbalk bevat knoppen die u veel gebruikt: Volgende pagina tonen , Vorige pagina tonen en Paginanummer. De werkbalk Paginanavigatie kan net als andere werkbalken worden verborgen en opnieuw worden geopend via Beeld > Werkbalken. Als u meer gereedschappen op de werkbalk Paginanavigatie wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk. Kies vervolgens het gewenste gereedschap of kies Alle gereedschappen tonen. U kunt ook op Meer gereedschappen klikken en in het dialoogvenster gereedschappen in- of uitschakelen.

Bladeren door een PDF

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op de knop Vorige  pagina  of  Volgende  pagina  in de  werkbalk.

  • Kies Beeld > Navigatie > [locatie].

  • Kies Beeld > Navigatie > Ga naar pagina, typ het paginanummer in het dialoogvenster Ga naar pagina en klik op OK

  • Druk op de toetsen Page Up en Page Down op het toetsenbord.

Naar een specifieke pagina gaan

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep vanuit de paginaweergave Eén pagina of Twee pagina's de verticale schuifbalk totdat in het kleine kader de gewenste pagina wordt weergegeven.

  • Als u de pagina wilt vervangen die in de werkbalk Paginanavigatie wordt weergegeven, typt u het paginanummer en drukt u op Enter.

  Opmerking:

  als de paginanummers van het document afwijken van de werkelijke paginapositie in het PDF-bestand, wordt de paginapositie in het bestand tussen haakjes achter het toegewezen paginanummer op de werkbalk Paginanavigatie weergegeven. Als u bijvoorbeeld een nummering toewijst voor een bestand dat bestaat uit een hoofdstuk van 18 pagina's, te beginnen bij pagina 223, wordt 223 (1 van 18) weergegeven als de eerste pagina actief is. U kunt de logische paginanummers uitschakelen via Voorkeuren Paginaweergave. Zie Pagina's opnieuw nummeren en Voorkeuren voor het weergeven van PDF's.

  Logische paginanummers

Naar pagina's met bladwijzers gaan

Bladwijzers vormen samen een inhoudsopgave en geven meestal de hoofdstukken en secties in een document aan. Bladwijzers worden weergegeven in het navigatiegebied.

Venster Bladwijzers.

A. De knop Bladwijzers B. Hierop klikken om het optiemenu voor bladwijzers weer te geven C. Uitgevouwen bladwijzer 

 1. Klik op de knop Bladwijzers, of kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Bladwijzers.

 2. Als u naar een onderwerp wilt gaan, klikt u op de bijbehorende bladwijzer. Vouw zo nodig de inhoud van de bladwijzer uit of samen.
  Opmerking:

  het is afhankelijk van de wijze waarop de bladwijzer is gedefinieerd wat er gebeurt als u erop klikt. Mogelijk gaat u niet naar de desbetreffende locatie maar wordt er een andere actie uitgevoerd.

  Als de lijst met bladwijzers verdwijnt wanneer u op een bladwijzer klikt, kunt u deze opnieuw weergeven door op de knop Bladwijzers te klikken. Als u wilt dat de knop Bladwijzers verdwijnt nadat u op een bladwijzer hebt geklikt, selecteert u Na gebruik verbergen in het optiemenu.

Met paginaminiaturen naar specifieke pagina's gaan

Paginaminiaturen zijn verkleinde weergaven van documentpagina's. Met de miniaturen in het venster Paginaminiaturen kunt u naar andere pagina's gaan en bepalen wat u op een pagina ziet. Het rode vak in de paginaminiatuur geeft het gebied van de pagina aan dat momenteel wordt weergegeven in het documentvenster. U kunt de zoomfactor wijzigen door de grootte van dit vak aan te passen.

 1. Als u het deelvenster Paginaminiaturen wilt weergeven, klikt u op de knop Paginaminiaturen of selecteert u Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Paginaminiaturen

 2. Als u naar een andere pagina wilt gaan, klikt u op de miniatuur van die pagina.

Automatisch schuiven door een document

Wanneer u automatisch door een PDF schuift, wordt de informatie in het document geleidelijk in verticale richting over het scherm verplaatst. Als u het proces onderbreekt door met de schuifbalken omhoog of omlaag te schuiven naar een andere pagina of positie, wordt het automatisch schuiven vanaf die positie hervat. Aan het einde van de PDF wordt het automatische schuiven beëindigd. Wilt u het document nogmaals op deze manier zien, dan kiest u de optie opnieuw.

 1. Kies Beeld > Weergaveopties > Automatisch schuiven.

 2. Druk op Esc als u met schuiven wilt stoppen.

Weergavepad nalopen

Door het weergavepad na te lopen kunt u nagaan welke PDF-pagina's u eerder hebt bekeken. Er is een verschil tussen de vorige en volgende pagina en de vorige en volgende weergave.

 • Met de vorige en de volgende pagina wordt verwezen naar de direct voorgaande of navolgende pagina's, voor en na de momenteel actieve pagina.
 • Met de vorige en de volgende weergave wordt verwezen naar uw weergavegeschiedenis. Als u bijvoorbeeld naar een locatie verderop of eerder in een document gaat, worden deze stappen vastgelegd in de weergavegeschiedenis. Daarin worden de pagina's die u hebt bekeken in de omgekeerde volgorde weergegeven.
 1. Kies Beeld > Navigatie > Vorige weergave .

 2. Als u vervolgens een ander deel van uw pad wilt bekijken, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Herhaal stap 1.

  • Kies Beeld > Navigatie > Volgende weergave .

  Opmerking:

  Als u de knoppen Vorige weergave  en Volgende weergave in het werkbalkgebied wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk Paginanavigatie en kiest u deze knoppen in het contextmenu. U kunt ook Alle gereedschappen tonen kiezen.

Via koppelingen kunt u naar andere locaties in hetzelfde document, in andere PDF-documenten of naar websites gaan. Door op een koppeling te klikken kunt u ook bestandsbijlagen openen en 3D-inhoud, films en geluidsfragmenten afspelen. Voor het afspelen van mediaclips moet u over de juiste hardware en software beschikken.

De maker van het PDF-document bepaalt hoe de koppelingen in de PDF eruitzien.

Opmerking:

Tenzij een koppeling is gemaakt in Acrobat met het gereedschap Koppeling, werkt een koppeling alleen correct als u in Voorkeuren Algemeen de optie Webkoppelingen van URL's maken hebt ingeschakeld.

 1. Selecteer het gereedschap Selectie.
 2. Plaats de muisaanwijzer op het gekoppelde gebied op de pagina en wacht tot de aanwijzer in een wijzend handje verandert. Als de koppeling een verwijzing is naar het web, wordt in het handje een plusteken (+) of een w weergegeven. Klik vervolgens op de koppeling.

PDF's met bestandsbijlagen

Als u een PDF opent met een of meer bijgevoegde bestanden, wordt het venster Bijlagen automatisch geopend met een lijst van de bijgevoegde bestanden. U kunt deze bestanden bekijken, bewerken en opslaan, voor zover dat is toegestaan door de auteurs van het document.

Als u de PDF naar een nieuwe locatie verplaatst, worden ook de bijlagen verplaatst.

Artikelthreads

In PDF's zijn artikelen optionele elektronische threads die de auteur van een PDF kan definiëren. Artikelen leiden lezers door de inhoud van de PDF, waarbij pagina's en gedeelten van de pagina die niet in het artikel zijn opgenomen, worden overgeslagen. Dit werkt op dezelfde manier als het globaal doorlezen van een gewone krant of een tijdschrift, waarbij u een specifieke verhaallijn leest en de rest negeert. Tijdens het lezen van een artikel wordt er in- en uitgezoomd, zodat het scherm steeds gevuld wordt door het huidige gedeelte van het artikel.

Een artikelthread openen en er doorheen navigeren

 1. Klik op het gereedschap Handje op de werkbalk Algemene gereedschappen.
 2. Als u het venster Artikelen wilt openen, kiest u Beeld > Tonen/Verbergen > Navigatievensters > Artikelen

  Opmerking:

  U kunt het venster Artikelen niet openen als u de PDF in een webbrowser bekijkt. Open het PDF-bestand in plaats daarvan in Acrobat.

 3. Dubbelklik op het pictogram Artikel om naar het begin van dat artikel te gaan. Het pictogram verandert in de aanwijzer Artikel volgen .

  Opmerking:

  als het venster Artikelen leeg is, heeft de auteur voor deze PDF geen artikelthreads gedefinieerd.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit als de artikelthread geopend is:
  • Druk op Enter of klik in het artikel om venster voor venster door het artikel te bladeren.

  • Klik terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt of druk op Shift-Enter om achterwaarts met één venster per keer door het artikel te schuiven.

  • Als u naar het begin van het artikel wilt gaan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u in het artikel klikt.

 5. Klik nogmaals in het artikel als u het einde hebt bereikt.

  De vorige paginaweergave wordt hersteld en de aanwijzer verandert in de aanwijzer Artikel beëindigen .

Een thread afsluiten voor het einde van het artikel

 1. Zorg ervoor dat het gereedschap Handje is geselecteerd.
 2. Houd Shift+Ctrl ingedrukt terwijl u op de pagina klikt.

De vorige paginaweergave wordt hersteld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account