Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen (Acrobat Pro)

Informatie over droplets en handelingen

Als u doorgaans hetzelfde Preflight-profiel gebruikt om documenten te inspecteren, kunt u een droplet of een preflight-handeling gebruiken om bestanden te verwerken.

Een droplet in Preflight is een kleine toepassing die een Preflight-inspectie uitvoert op een meerdere PDF's die u naar het Droplet-pictogram sleept. U kunt een droplet opslaan op het bureaublad of op een andere locatie op de computer.

Net als met droplets worden met een preflight-handeling meerdere bestanden tegelijkertijd geïnspecteerd, worden succesvolle bestanden van probleembestanden gescheiden en worden rapporten op aangegeven locaties gemaakt. Bovendien kunnen met hot folders meerdere bestandstypen (JPEG, HTML, RTF enzovoort) naar PDF of PDF/X worden geconverteerd met behulp van door u opgegeven conversie-instellingen, kunnen bestanden worden geïnspecteerd met behulp van opgegeven profielen en kunnen deze bestanden worden uitgevoerd in elke indeling die Acrobat ondersteunt, waaronder PDF en PostScript.

Opmerking:

Als u alleen bestanden inspecteert, is het waarschijnlijk niet nodig om wijzigingen op te slaan of exemplaren op te slaan in uitvoermappen.

Een droplet maken en bewerken voor een Preflight-inspectie

Wanneer u bestanden inspecteert met behulp van een droplet, kunt u succesvolle bestanden scheiden van probleembestanden en de resultaten bekijken in een optioneel rapport.

Een droplet maken

  1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight en vervolgens Droplet maken in het menu Opties van het dialoogvenster Preflight.

  2. Kies een Preflight-profiel in het pop-upmenu. Maak een nieuwe droplet als het exacte profiel dat u nodig hebt, niet in de lijst voorkomt.
  3. Geef instellingen op voor de afhandeling van de PDF's na de Preflight-inspectie en sla de droplet op.

Droplet-instellingen bewerken

  1. Dubbelklik op het Droplet- pictogram  zijn of kies Droplet bewerken in het menu Opties van het Preflight-dialoogvenster (Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight).

  2. Wijzig de instellingen die u wilt aanpassen, en sla de droplet op.

Droplet-instellingen

Gebruik de droplet-opties om op te geven hoe PDF's met het gereedschap Preflight worden verwerkt wanneer u deze naar het pictogram Droplet sleept.

Opmerking:

U kunt deze opties ook opgeven wanneer u een Preflight-inspectie uitvoert met behulp van de functie Handelingen. (Zie Wizard Handelingen.)

Profiel [profiel] behouden

(Droplet-instellingen bewerken) Hiermee wordt het geselecteerde profiel gebruikt voor de Preflight-inspectie.

Vastleggen

(Droplet-instellingen bewerken) Hiermee wordt het profiel dat in de droplet wordt gebruikt, ingevoegd in de profielenlijst onder de categorie Geïmporteerde profielen.

Profiel wijzigen

(Droplet-instellingen bewerken) Hiermee wordt een menu weergegeven met alle beschikbare profielen. U kunt een ander profiel selecteren voor de Preflight-inspectie.

Preflight-profiel uitvoeren zonder correcties toe te passen

Hiermee wordt een inspectie uitgevoerd en worden problemen gerapporteerd zonder dat deze worden gecorrigeerd. Deze optie is alleen beschikbaar als u een profiel kiest dat een correctie bevat voor het verhelpen van problemen.

PDF-bestand kopiëren

Hiermee wordt een kopie van de PDF in de map met succesmeldingen of in de map met foutmeldingen geplaatst.

PDF-bestand verplaatsen

Hiermee wordt het geïnspecteerde PDF-bestand verplaatst naar de map met succesmeldingen of de map met foutmeldingen.

Alias van PDF-bestand opslaan

Hiermee plaatst u in de map met succesmeldingen of de map met foutmeldingen een koppeling naar de PDF, zodat het oorspronkelijke bestand niet wordt verplaatst.

Rapport maken en opslaan in map met succes-/foutmeldingen

Hiermee geeft u het type rapport en de hoeveelheid details op. Dit rapport bevat de resultaten van de Preflight-inspectie.

Instellingen

Hiermee wijzigt u rapportopties.

Map met succes-/foutmeldingen

Hiermee geeft u een map en een locatie op voor de bestanden en de optionele rapporten.

Een overzicht-PDF weergeven

Hiermee wordt een rapport gemaakt met bestanden die problemen hebben opgeleverd tijdens de inspectie. Het rapport bevat de locatie van elk bestand. Het pad naar het bestand is een actieve koppeling.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account