Handboek Annuleren

Preflight-variabelen (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Preflight-variabelen

De Preflight-variabelen zijn op zichzelf staande gegevensobjecten waarmee flexibele en krachtige workflows kunnen worden ontwikkeld. Met deze variabelen kunt u waarden van controles en correcties wijzigen zonder het profiel zelf te veranderen. Bovendien kunt u informatie controleren of correcties aanbrengen tijdens het uitvoeren van het profiel, zodat u dergelijke informatie niet vooraf hoeft te definiëren. Een belangrijk voordeel van het gebruik van variabelen is dat u de controles of correcties voor het verwerken van PDF's desgewenst kunt uitstellen tot het moment waarop de verwerking wordt gestart. U neemt een Preflight-profiel en configureert verschillende taken, die elk een andere bewerking uitvoeren al naar gelang de variabelen die u aan de taakdefinitie toevoegt. U kunt telkens verschillende waarden voor de bewerking kiezen.

Een aantal aspecten van Preflight zoals profielen, controles en correcties kunnen door middel van variabelen worden afgehandeld. Met variabelen kunt u het volgende configureren:

 • aan-uitschakelaar voor controles en correcties in een profiel;
 • de ernst voor controles en correcties;
 • bladeren naar diverse opties van pop-upmenu's;
 • velden van het type selectievakje, pop-up- of invoervelden voor tekst of getallen;
 • naam- en beschrijvingsveld.

De optie voor variabelen is toegankelijk wanneer u een Preflight-profiel, controles of correcties bewerkt. Wanneer u op het variabele-pictogram klikt, wordt een lijst met variabelen weergegeven. De variabele die in de huidige context (profiel, controles of correcties) wordt gebruikt, wordt boven aan weergegeven, gevolgd door alle variabelen in de huidige bibliotheek.

Variabele maken

 1. Klik op het variabele- pictogram. 

 2. Selecteer Nieuwe variabele. Het dialoogvenster Preflight: Nieuwe variabele wordt weergegeven.

 3. Geef de volgende parameters voor de nieuwe variabele op:

  • Sleutel: voor het configureren van waarden in profielen, controles of correcties.
  • Label: gebruikt in de gebruikersinterface. Bijvoorbeeld in het dialoogvenster Preflight: Waarde van variabele opgeven.
  • Type: type waarde waarvoor de variabele wordt gebruikt.
  • Standaardwaarde: de waarde die moet worden gebruikt tenzij tijdens de uitvoering een andere waarde wordt opgegeven.
  • Limiet instellen voor invoerwaarden: om het bereik van specifieke waarden voor een variabele te definiëren.
  • Lijst: selecteer tijdens de uitvoering een lijst met waarden voor de variabele.
  • Evaluatieresultaten weergeven: om te controleren of een opgegeven waarde geldig is voor de variabele.
 4. Klik op OK.

Variabelen toewijzen

 1. Klik in het dialoogvenster Preflight op Opties > Controle maken.

  Controle maken

 2. Selecteer de eigenschap in het rechterdeelvenster en klik op Toevoegen.

  Preflight: nieuwe controle

 3. Klik op het variabele-pictogram.

  Variabele toewijzen

 4. Maak een nieuwe variabele en geef de waarde op. U kunt de waarde ook aan de toegevoegde eigenschappen toewijzen door een variabele in de lijst met alle sleutels te selecteren.

  De sleutel voor de variabele wordt weergegeven als <key: value> in het respectieve veld (voor tekstinvoervelden of pop-upmenu's) of ernaast (voor selectievakjes).

  Opmerking:

  Variabelen zijn niet voor alle eigenschappen beschikbaar.

 5. Klik op OK.

De toewijzing van variabelen ongedaan maken

Als u de toewijzing van een variabele ongedaan wilt maken, verwijdert u het item in het tekstinvoerveld. Als u een andere variabele wilt selecteren, klikt u op het desbetreffende pictogram en selecteert u de gewenste variabele.

Profielen met variabelen uitvoeren

Bij het uitvoeren van een profiel, controle of correctie met een of meer variabelen waarvoor invoer nodig is, wordt het dialoogvenster Preflight: Waarde van variabele opgeven weergegeven.

Waarde van variabele opgeven

Als u meer informatie over de ingevoerde waarde wilt weergeven, klikt u op   het   pictogram.

Meer informatie weergeven

Voer de nieuwe waarden in of laat de vooraf ingevulde standaardwaarden staan. Als de ingevoerde waarde onjuist is, wordt een foutmelding weergegeven.

Fout voor onjuiste ingevoerde waarde

De waarden van de variabelen worden ook in het Preflight-rapport Resultaten weergegeven.

Waarde van variabele in Preflight: Resultaten

Adobe-logo

Aanmelden bij je account