Handboek Annuleren

PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Een voorvertoning van het overdrukken van kleuren weergeven (Acrobat Pro)

In het overdrukvoorbeeld wordt op het scherm een simulatie getoond van hoe overvloeiing en overdruk worden weergegeven in kleurgescheiden uitvoer. Overdrukeffecten kunnen ook worden gesimuleerd wanneer u afdrukt op een samengesteld afdrukapparaat. Beide methoden zijn handig voor het maken van proefdrukken van documenten met kleurscheiding.

Illustraties op het scherm (links) en afgedrukte illustraties (rechts)
Vergelijk de weergave van de illustratie op het scherm (links) met de afdruk (rechts).

Kleurbeheer (Acrobat Pro)

Als u een RGB- of CMYK-document met kleurbeheer afdrukt, kunt u aanvullende opties voor kleurbeheer opgeven om de kleur in de afdruk consistent te houden. Stel dat het document een profiel bevat dat specifiek is ingesteld voor prepress-uitvoer, maar u wilt de kleuren op een desktopprinter afdrukken om ze te controleren. In het venster Kleurbeheer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen kunt u de kleuren van het document tijdelijk converteren naar de kleurruimte van de desktopprinter. Tijdens het afdrukken wordt het printerprofiel gebruikt in plaats van het huidige documentprofiel. Bovendien kunt u kleurgegevens als RGB-waarden naar printers sturen met behulp van verschillende RGB-profielen.

Samengesteld afdrukken (Acrobat Pro)

Wanneer u een kleuren-PDF afdrukt, worden alle in het bestand gebruikte kleuren op één plaat afgedrukt. Dit proces wordt samengesteld afdrukken genoemd. Welke opties beschikbaar zijn in het venster Uitvoer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen, is afhankelijk van de geselecteerde printer.

Bij illustraties met meerdere kleuren die op professionele wijze worden gereproduceerd, moet elke kleur op een verschillende masterplaat worden afgedrukt. Dit proces wordt kleurscheiding genoemd. Als u kleurscheidingen maakt, kunt u een proefdruk maken in kleur of in samengestelde grijswaarden om uw werk te controleren.

Houd rekening met het volgende wanneer u composietafdrukken maakt:

 • Overdrukopties die u selecteert, worden alleen goed afgedrukt op een printer die overdrukken ondersteunt. De meeste desktopprinters ondersteunen overdrukken niet. Daarom kunt u de effecten van overdrukken simuleren door Overdruk simuleren te selecteren in het venster Uitvoer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen. Houd er rekening mee dat als u Overdruk simuleren selecteert, steunkleuren voor de afdruk naar proceskleuren worden geconverteerd. Als u een bestand wilt gebruiken voor de uiteindelijke uitvoer, selecteert u deze optie niet.

 • Wanneer u afdrukt naar een zwart-witprinter, wordt een versie in samengestelde grijswaarden van de pagina's gemaakt (tenzij u Kleuren als zwart afdrukken selecteert in het dialoogvenster Afdrukken; met deze optie wordt alle niet-witte kleur afgedrukt als zwart). Als het document kleur bevat, worden visueel correcte grijswaarden gebruikt om die kleur te simuleren. De grijstint die bijvoorbeeld een 20%-geeltint simuleert, is lichter dan die voor een 20%-zwarttint, omdat geel lichter is dan zwart.

Opmerking:

Net als bij monitoren varieert de kwaliteit van kleurenreproductie aanzienlijk bij kleurenprinters. Daarom zijn drukproeven van het servicebureau de beste manier om te controleren hoe het eindproduct eruit komt te zien.

 1. Kies Bestand > Afdrukken en kies een printer.
 2. Geef opties voor de pagina-afhandeling op.
 3. Kies Document en stempels in het menu Opmerkingen en formulieren als u alle zichtbare inhoud wilt afdrukken.
 4. Klik op Geavanceerd en selecteer Uitvoer aan de linkerkant van het dialoogvenster.
 5. Kies een samenstellingsoptie in het menu Kleur.
 6. Geef andere kleur- en uitvoerinstellingen op en klik op OK.
 7. Als het document objecten bevat met transparantie-instellingen, selecteert u een optie in het menu Voorinstelling voor transparantieafvlakking.
 8. (Alleen voor het afdrukken van PostScript) Geef opties op in het venster PostScript-opties.

Informatie over kleurscheidingen (Acrobat Pro)

Wanneer u kleurscheidingen van hoge kwaliteit wilt produceren, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de basisbegrippen van het drukproces, zoals lijnrasters, resolutie, proceskleuren en steunkleuren.

Als u scheidingen laat maken door een afdrukservicebureau, is het raadzaam om zowel voorafgaand aan als tijdens het proces nauw samen te werken met de desbetreffende experts.

Om kleurenafbeeldingen en beelden met ongerasterde halftonen te kunnen maken, scheidt de drukker illustraties gewoonlijk in vier platen, één plaat voor elk cyaan (C), geel (Y), magenta (M) en zwart (B) gedeelte van de afbeelding. Wanneer de platen met de juiste inkt worden bedekt en met elkaar in het register worden gedrukt, wordt de oorspronkelijke illustratie in kleur gedrukt. Het proces waarbij de afbeelding wordt gescheiden in twee of meer kleuren, heet kleuren scheiden. De films op basis waarvan de platen worden gemaakt, worden scheidingen genoemd.

Samengesteld (links) en scheidingen (rechts)
Samengesteld (links) en scheidingen (rechts)

Acrobat ondersteunt op de host uitgevoerde scheidingen en in-RIP-scheidingen. Het belangrijkste verschil tussen de twee is de plaats waar de scheidingen worden gemaakt: op de hostcomputer (het systeem met Acrobat en het printerstuurprogramma) of op de RIP (Raster Image Processor) van het uitvoerapparaat.

Voor op de host uitgevoerde scheidingen maakt Acrobat PostScript-informatie voor elk van de benodigde scheidingen voor het document. Deze gegevens worden naar het uitvoerapparaat gestuurd. Voor in-RIP-scheidingen wordt de scheiding van het bestand uitgevoerd door de RIP. Deze methode kost vaak minder tijd dan het maken van scheidingen op de host, maar vereist een PostScript 3-uitvoerapparaat met in-RIP-scheidingsmogelijkheden. Als u in-RIP-scheidingen wilt maken, hebt u een PPD-bestand nodig dat in-RIP-scheidingen ondersteunt, en een PostScript 3-uitvoerapparaat of een PostScript Niveau 2-apparaat waarvan de RIP in-RIP-scheidingen ondersteunt.

Afdrukken van scheidingen voorbereiden

Voer de volgende handelingen uit voordat u scheidingen maakt:

Opmerking:

Als u scheidingen laat maken door een afdrukservicebureau, is het raadzaam om zowel voorafgaand aan als tijdens het proces nauw samen te werken met de desbetreffende experts.

 1. Kies Bestand > Afdrukken en kies een printer.
 2. Kies een optie in het menu Opmerkingen en formulieren.
 3. Kies opties voor het afdrukbereik en de pagina-afhandeling.
 4. Klik op Geavanceerd.
 5. Als u zelf een bestand met de juiste scheidingsinstellingen voor de printer hebt gemaakt, selecteert u dit bestand in het menu Instellingen boven in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen.
 6. Selecteer Uitvoer aan de linkerkant en kies een optie in het menu Kleur:
  • Kies Scheidingen als de PPD geen in-RIP-scheidingen ondersteunt.

  • Kies In-RIP-scheidingen als de PPD in-RIP-scheidingen ondersteunt. Er worden overvullingsopties weergegeven. Kies Adobe In-RIP of Uit in het menu Overvullen. Als u Adobe In-RIP kiest, klikt u op Voorinstellingen overvulling en selecteert u een voorinstelling. Klik op OK.

 7. Hiermee legt u de instellingen vast voor halftoonrasterfrequentie en de hoek waarop het halftoonraster van de geselecteerde inkt wordt gedraaid.
 8. Als het document objecten bevat met transparantie-instellingen, selecteert u een optie in het menu Voorinstelling voor transparantieafvlakking.
 9. Hef onder Inktbeheer de selectie op van kleuren die u niet wilt scheiden.

  De vier proceskleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) worden altijd boven in de lijst van de kleurplaat weergegeven, gevolgd door steunkleuren, in alfabetische volgorde.

 10. Klik op de knop Inktbeheer om inktinstellingen voor kleurscheidingen te wijzigen.
 11. Klik op Tekens en aflooptekens en schakel Alle markeringen in.
 12. Klik op PostScript-opties links en selecteer de gewenste instellingen. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik opnieuw op OK om de scheidingen af te drukken.

Aanvullende bronnen

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over hoogwaardige PDF-afdrukken:

 

De aanwezigheid van overvullingsgegevens aangeven (Acrobat Pro)

Als u PDF-bestanden naar een afdrukservicebureau verzendt, kunt u in het dialoogvenster Documenteigenschappen opgeven of een PDF overvullingsgegevens bevat. Zo voorkomt u dat door het servicebureau mogelijk conflicterende overvullingsopdrachten aan het bestand worden toegevoegd. Overvullingsgegevens kunnen met andere PostScript-gegevens uit de ontwerptoepassing worden geïmporteerd of kunnen in Acrobat worden gemaakt met behulp van voorinstellingen die worden ondersteund door Adobe In-RIP-overvulling.

 1. Open het PDF-bestand en kies Bestand > Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 3. Kies een optie in het menu Met overvulling en klik op OK.

  Ja

  Het bestand bevat overvullingsgegevens.

  Nee

  Het bestand bevat geen overvullingsgegevens.

  Niet bekend

  U weet niet of het bestand overvullingsgegevens bevat.

Scheidingen opslaan als PostScript (Acrobat Pro)

Het prepress-bureau kan prepress-activiteiten zoals overvullen, opmaak, scheiden en OPI-vervanging op de RIP van het uitvoerapparaat alleen uitvoeren als hun software dat mogelijk maakt. Daarom vraagt het servicebureau u wellicht een samengesteld PostScript-bestand van het document beschikbaar te stellen dat is geoptimaliseerd voor in-RIP-scheidingen, en geen voorgescheiden PostScript-bestand.

Wanneer u een bestand opslaat als PostScript, worden de scheidingsinstellingen, de PPD-informatie en de kleurconversies die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen opgeslagen.

Als u PostScript genereert voor hergebruik in een afdrukproductieworkflow, kunt u het beste de opdracht Opslaan als gebruiken, en niet de optie Naar bestand afdrukken in het dialoogvenster Afdrukken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?