Handboek Annuleren

Het gereedschap Leesvolgorde voor PDF's (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Overzicht van het gereedschap Leesvolgorde

Met het gereedschap Leesvolgorde kunt u heel snel en eenvoudig leesvolgorde- en basiscoderingsproblemen verhelpen. Wanneer u het gereedschap selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u overlaymarkeringen ziet die de volgorde van de pagina-inhoud aangeven. Elke gemarkeerde regio is genummerd en gemarkeerd met grijze of gekleurde blokken. Het nummer geeft de plaats van de regio in de leesvolgorde van de pagina aan. Als u de leesvolgorde van de pagina hebt gecontroleerd, kunt u eventuele andere, meer subtiele coderingsproblemen verhelpen.

Het gereedschap Leesvolgorde is bedoeld voor de reparatie van PDF-formulieren die zijn gecodeerd met Acrobat, niet voor de reparatie van PDF-formulieren die zijn gecodeerd tijdens conversie vanuit een ontwerptoepassing. Voorzover mogelijk kunt u het best teruggaan naar het bronbestand en toegankelijkheidsfuncties toevoegen in de ontwerptoepassing. Door het oorspronkelijke bestand te repareren voorkomt u dat u de PDF overal waar deze later weer voorkomt opnieuw moet bijwerken in Acrobat.

U gebruikt het gereedschap Leesvolgorde voor de volgende toegankelijkheidstaken:

 • De leesvolgorde van de pagina-inhoud visueel controleren en vervolgens repareren

 • Invulbare formuliervelden en de bijbehorende labels coderen

 • Alternatieve tekst toevoegen aan figuren en beschrijvingen toevoegen aan formuliervelden

 • De codering van eenvoudige tabellen herstellen en complexe tabellen voorbereiden voor geavanceerdere bewerking in de logische boomstructuur

 • Niet-essentiële inhoud, zoals decoratieve paginaranden, verwijderen uit de logische boomstructuur

Als u meer geavanceerde taken op het gebied van leesvolgorde en codering wilt uitvoeren (zoals het herstellen van complexe tabellen, het verwijderen van overbodige codes nadat u pagina's hebt verwijderd en het toevoegen van alternatieve tekst aan koppelingen), kunt u het deelvenster Codes gebruiken. Voor meer informatie, zie Codes bewerken in het deelvenster Codes.

Tips voor het werken met het gereedschap Leesvolgorde

 • Sla het document (of een kopie ervan) op voordat u het gereedschap Leesvolgorde gebruikt. De functie Opnieuw/Ongedaan maken wordt namelijk niet voor alle bewerkingen ondersteund. Zie Codewijzigingen opnieuw uitvoeren of ongedaan maken met het gereedschap Leesvolgorde voor meer informatie.
 • Kies Beeld > Paginaweergave > Weergave van één pagina wanneer u het gereedschap Leesvolgorde gebruikt. Wanneer u op de knop Paginastructuur wissen klikt, worden de codes van alle zichtbare pagina's gewist, ook van pagina's die slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn.

Het gereedschap Leesvolgorde selecteren

 • Kies Gereedschappen > Toegankelijkheid en kies Leesvolgorde in het rechterdeelvenster. Het dialoogvenster van het gereedschap Leesvolgorde wordt weergegeven.
Het gereedschap Touch Up-leesvolgorde

Opties voor leesvolgorde

U kunt opties voor Leesvolgorde selecteren in het dialoogvenster, in het pop-upmenu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een gemarkeerd gebied klikt, of in het menu Opties van het deelvenster Volgorde. Het gereedschap Leesvolgorde bevat de volgende opties:

Tekst/Alinea

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als tekst.

Afbeelding

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een figuur. Tekst binnen een afbeeldingscode wordt gedefinieerd als onderdeel van de afbeelding en de schermlezers lezen deze niet.

Formulierveld

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een formulierveld.

Figuur/Bijschrift

Hiermee worden een geselecteerde figuur en een geselecteerd bijschrift gecodeerd als één code. Elke tekst in de code wordt gedefinieerd als een bijschrift. Handig voor het coderen van foto's en bijschriften en om te voorkomen dat bijschrifttekst abusievelijk wordt toegevoegd aan aangrenzende tekstblokken. Voor figuren kan alternatieve tekst nodig zijn.

Kop 1, Kop 2, Kop 3, Kop 4, Kop 5, Kop 6

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als code van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde niveau. U kunt kopcodes converteren naar bladwijzers zodat gebruikers gemakkelijker door het document kunnen navigeren.

Tabel

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een tabel nadat de selectie is geanalyseerd om de locatie van koppen, kolommen en rijen te bepalen.

Cel

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een tabel- of kopcel. Gebruik deze optie om cellen samen te voegen die onjuist zijn gesplitst.

Formule

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een formule. Aangezien in spraaksoftware formulecodes mogelijk anders worden verwerkt dan normale tekst, is het raadzaam om een beschrijving toe te voegen met alternatieve tekst.

Opmerking

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een opmerking.

Verwijzing

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als een verwijzing.

Achtergrond/Artefact

Hiermee wordt de selectie gecodeerd als achtergrondelement of artefact, waarbij het item uit de codestructuur wordt verwijderd. Op die manier wordt de selectie niet weergegeven in het opnieuw geplaatste document en de schermlezers lezen deze niet.

Tabeleditor

Hiermee wordt de geselecteerde tabel automatisch ontleed in cellen en worden de juiste codes toegepast. De tabel moet zijn gecodeerd als een tabel voordat u de opdracht Tabeleditor ervoor kunt gebruiken.

Groepen met pagina-inhoud weergeven

Hiermee worden inhoudselementen weergegeven als gemarkeerde gebieden met nummers die de leesvolgorde aangeven. Geef de markeringskleur op door op de kleurstaal te klikken.

Tabelcellen tonen

Hiermee wordt de inhoud van afzonderlijke tabelcellen gemarkeerd. Geef de markeringskleur op door op de kleurstaal te klikken.

Vergelijkbare elementen weergeven in een enkel blok

Aangrenzende vierkanten met hetzelfde codetype worden samengevouwen tot één groter vierkant met het gemeenschappelijke codetype van het oorspronkelijke vierkant.

Tabellen en figuren tonen

Hiermee wordt rond elke tabel en elk figuur een doorgehaald vak weergegeven. Het vak geeft ook aan of het element alternatieve tekst bevat. Geef de kleur van het vak op door op de kleurstaal te klikken.

Paginastructuur wissen

Hiermee wordt de codestructuur van de pagina verwijderd. Gebruik deze optie om opnieuw te beginnen en een nieuwe structuur te maken als de bestaande structuur teveel problemen bevat.

Venster Volgorde tonen

Hiermee opent u het tabblad Volgorde voor het rangschikken van gemarkeerde inhoud.

Alternatieve tekst bewerken

Deze optie kunt u kiezen in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een gemarkeerde figuur klikt. Hiermee kunt u een tekstbeschrijving over de figuureigenschappen toevoegen of bewerken die kan worden gelezen door een schermlezer of andere ondersteunende hulpmiddelen.

Tekst in formulierveld bewerken

Deze optie kunt u kiezen in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een formulierveld klikt. Hiermee kunt u een beschrijving van een formulierveld toevoegen of bewerken die kan worden gelezen door een schermlezer of andere ondersteunende hulpmiddelen.

Tabeloverzicht bewerken

Deze optie kunt u kiezen in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een gemarkeerde tabel klikt. Hiermee kunt u een tekstbeschrijving over de tabeleigenschappen toevoegen of bewerken die kan worden gelezen door een schermlezer of andere ondersteunende hulpmiddelen.

Leesvolgorde controleren en corrigeren (Acrobat Pro)

U kunt snel de leesvolgorde van gecodeerde PDF's controleren met het gereedschap Leesvolgorde. U kunt met dit gereedschap ook alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en allerlei soorten coderingsproblemen corrigeren die worden beschreven in het rapport dat Acrobat genereert wanneer u codes toevoegt aan een PDF.

Problemen met de leesvolgorde worden snel duidelijk wanneer u het gereedschap Leesvolgorde gebruikt. Elke sectie van doorlopende pagina-inhoud verschijnt als een apart gemarkeerd gebied en is genummerd in overeenstemming met de positie in de leesvolgorde. Binnen elk gebied is de volgorde van tekst van links naar rechts en van boven naar beneden. (U kunt deze volgorde wijzigen in de Touch Up -voorkeuren.) Als één gemarkeerd gebied twee tekstkolommen bevat of tekst die niet op de normale wijze doorloopt, verdeelt u het gebied in gedeelten die opnieuw op volgorde kunnen worden geplaatst. Aangezien gemarkeerde gebieden rechthoekig zijn, kan er enige overlap zijn, vooral wanneer de pagina een onregelmatige vorm heeft. Er wordt alleen een probleem met de leesvolgorde aangegeven wanneer de blokken pagina-inhoud elkaar overlappen of zich bevinden in twee gemarkeerde gebieden. Pagina-inhoud mag bij maximaal één gemarkeerd gebied horen.

U kunt de leesvolgorde van de gemarkeerde gebieden wijzigen door een item in het deelvenster Volgorde te verplaatsen of door het item op de pagina in het documentvenster te slepen. Door gemarkeerde gebieden op de pagina opnieuw te ordenen, kunt u ervoor zorgen dat figuren en bijschriften worden gelezen op de positie waar naar die figuren of bijschriften wordt verwezen. Door de volgorde van een gemarkeerd gebied te wijzigen kunt u de leesvolgorde van dat item wijzigen, zonder de feitelijke weergave van de PDF te wijzigen.

De leesvolgorde controleren met het gereedschap Leesvolgorde

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde in het rechterdeelvenster.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Leesvolgorde de optie Groepen met pagina-inhoud weergeven en klik vervolgens op Volgorde pagina-inhoud.

  Opmerking:

  Als er geen gemarkeerde gebieden voorkomen in het documentvenster, bevat het document geen codes.

 3. Ga als volgt te werk (optioneel):
  • Als u een markeringskleur wilt instellen, klikt u op de kleurstaal en klikt u op de gewenste kleur.

  • Als u tabellen en figuren wilt markeren en alternatieve tekst voor figuren wilt weergeven, selecteert u Tabellen en figuren tonen.

 4. Controleer de leesvolgorde van tekst binnen elke gemarkeerde regio.
  Opmerking:

  U kunt deze stap vereenvoudigen door in te zoomen.

 5. Controleer de genummerde volgorde van alle gemarkeerde gebieden. Als opeenvolgend genummerde gebieden elkaar niet opvolgen, wijzigt u de volgorde ervan in het deelvenster Volgorde.
 6. Klik op het venster Volgorde tonen en selecteer elk inhoudsitem (tussen rechte haken [ ]) in het deelvenster Volgorde om dat inhoudsgebied te markeren in het documentvenster. Gebruik deze methode als u genummerde gebieden wilt zoeken die u niet kunt zien of vinden op de pagina.

De leesvolgorde wijzigen in het deelvenster Volgorde

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde in het rechterdeelvenster.

 2. Klik in het dialoogvenster Leesvolgorde op het venster Volgorde tonen.

 3. Navigeer in het deelvenster Volgorde naar de lijst met gemarkeerde gebieden die worden weergegeven in het documentvenster.
 4. Sleep in het deelvenster Volgorde de code voor een gemarkeerd gebied naar de gewenste locatie. Terwijl u de code sleept, wordt een lijn weergegeven om potentiële locaties aan te geven. Als u een item naar een nieuwe locatie hebt gesleept, wordt de nummering van de gemarkeerde gebieden aangepast aan de nieuwe leesvolgorde. U kunt meerdere aangrenzende gebieden tegelijk selecteren en verplaatsen.

De leesvolgorde wijzigen door te slepen op de pagina

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Leesvolgorde de optie Groepen met pagina-inhoud weergeven en klik vervolgens op Volgorde pagina-inhoud.

 3. Plaats in het documentvenster de aanwijzer op het aantal voor het gemarkeerde gebied dat u wilt verplaatsen. Vervolgens sleept u het naar het punt waar het moet worden gelezen. De aanwijzer voor het invoegpunt laat doellocaties in de tekst zien.

  Wanneer u het gemarkeerde gebied loslaat, wordt de locatie van de aanwijzer van het invoegpunt de scheidslijn. Het onderliggende gemarkeerde gebied wordt gesplitst in twee nieuwe gemarkeerde gebieden. Alle gemarkeerde gebieden worden opnieuw genummerd in overeenstemming met de nieuwe leesvolgorde.

Codes bewerken met het gereedschap Leesvolgorde (Acrobat Pro)

Met het gereedschap Leesvolgorde kunt u codes maken in ongecodeerde PDF-bestanden of nieuwe codes toevoegen aan een bestaande structuur. Deze handmatige codering biedt echter niet dezelfde mate van codering voor de codestructuur als de opdracht Codes toevoegen aan document, zoals alinea's, opsommingslijsten, regeleinden en afbreekstreepjes. Voordat u de bestaande structuur wist, moet u zich ervan overtuigen dat handmatige codering de enige oplossing is.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde en sleep met de muis in het documentvenster om een gebied met één soort inhoud te selecteren (bijvoorbeeld een tekstblok).

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u meer pagina-inhoud aan de huidige selectie wilt toevoegen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u met de muis sleept.

  • Als u pagina-inhoud wilt verwijderen uit de huidige selectie, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u met de muis sleept.

 3. Klik op de desbetreffende knop in het dialoogvenster Leesvolgorde om het type code op te geven.

De code voor een gebied wijzigen

Als een pagina-element onjuist is gelabeld door Acrobat, kunt u het labeltype van het gemarkeerde gebied wijzigen.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde in het rechterdeelvenster.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Leesvolgorde de optie Groepen met pagina-inhoud weergeven en klik vervolgens op Volgorde pagina-inhoud.

 3. Als u een gemarkeerd gebied wilt selecteren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Sleep het gebied om het te selecteren.

  • Klik op het nummer van een gemarkeerd gebied.

 4. Klik op de knop voor het type code dat u wilt instellen voor het gemarkeerde gebied.

Codewijzigingen opnieuw uitvoeren of ongedaan maken met het gereedschap Leesvolgorde

Opmerking:

U kunt leesvolgordewijzigingen voor alle vormen van code opnieuw uitvoeren of ongedaan maken, met uitzondering van:

 • Tabel, Tabeleditor en daaraan verwante code.
 • U schrijft en wijzigt code door middel van slepen en selecteren met het gereedschap Leesvolgorde

Klik in Acrobat op Bewerken > Bewerking ongedaan maken om wijzigingen in de leesvolgorde ongedaan te maken. Klik op Bewerken > Opnieuw Bewerken om wijzigingen opnieuw aan te brengen.

Wijzigingen in de leesvolgorde opnieuw uitvoeren of ongedaan maken

Inhoud toevoegen aan of verwijderen uit een gecodeerd gebied

Bij het gereedschap Leesvolgorde worden altijd zo min mogelijk gemarkeerde gebieden weergegeven. Als de inhoud binnen een gemarkeerd gebied niet goed doorloopt, moet u mogelijk een gebied splitsen en opnieuw ordenen. Gemarkeerde gebieden kunnen ook inhoud van een aangrenzende pagina bevatten die daar geen relatie mee heeft of die een ander type code vereist. Pagina-inhoud kan worden losgekoppeld van gerelateerde elementen, vooral als de inhoud niet past binnen een rechthoekige vorm. Gebruik het gereedschap Leesvolgorde als u inhoud wilt toevoegen aan of verwijderen uit een gebied of wanneer u een gebied wilt splitsen om de inhoud opnieuw te ordenen.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Leesvolgorde de optie Groepen met pagina-inhoud weergeven en klik vervolgens op Volgorde pagina-inhoud.

 3. Selecteer een gemarkeerd gebied in het documentvenster.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u inhoud wilt toevoegen aan de huidige selectie, klikt u op de gewenste inhoud terwijl u Shift ingedrukt houdt. Bij de aanwijzer wordt een plusteken weergegeven (+).

  • Als u inhoud wilt verwijderen uit de huidige selectie, klikt u op de inhoud die u wilt verwijderen terwijl u Ctrl ingedrukt houdt. Bij de aanwijzer wordt een minteken weergegeven (-).

 5. Klik op de knop voor het type code dat u wilt instellen voor het gemarkeerde gebied.

Een gebied in twee gebieden onderverdelen

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Leesvolgorde de optie Groepen met pagina-inhoud weergeven en klik vervolgens op Volgorde pagina-inhoud.

 3. In het documentvenster sleept u met de muis om een klein gedeelte van de inhoud te selecteren vlakbij de rand van het eerste gebied dat u wilt maken.
 4. Klik op de knop Achtergrond/Artefact in het dialoogvenster. Het gemarkeerde gebied wordt gesplitst in twee gebieden, genummerd van rechts naar links.

 5. U corrigeert de leesvolgorde door te klikken op Venster Volgorde tonen en het nieuwe gemarkeerde gebied te slepen naar de juiste locatie in het deelvenster Volgorde.
 6. Sleep om het eerste gebied met inhoud te selecteren dat u hebt gemaakt, inclusief achtergrond/artefact. Stel vervolgens de code in door te klikken op een knop in het dialoogvenster Leesvolgorde.

Een koptekstcode toepassen

Om het voor lezers gemakkelijker te maken om in een document te navigeren en de benodigde gegevens te zoeken, moeten koppen op het juiste niveau worden gecodeerd om hun plaats in de inhoud aan te geven.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde en selecteer vervolgens de tekst van de kop in het PDF-document.

 2. Klik in het dialoogvenster Leesvolgorde op de knop voor de relevante kopcode (bijvoorbeeld Kop 1 of Kop 2).

  Opmerking:

  Als u kopcodes hebt toegepast, kunt u de koppen converteren naar bladwijzers om de navigatie te verbeteren. Zie Gecodeerde bladwijzers toevoegen voor meer informatie.

Pagina-elementen uit de codestructuur verwijderen

Bij het coderen van een PDF kan in Acrobat niet altijd goed onderscheid worden gemaakt tussen instructieve figuren en decoratieve pagina-elementen. Items die de pagina-indeling visueel verbeteren, zoals decoratieve randen, lijnen of achtergrondelementen, kunnen de structuurindeling vervuilen en moeten worden verwijderd. Het kan dan ook voorkomen dat artefacten of pagina-elementen ten onrechte worden gecodeerd als figuurcodes. U kunt artefacten en irrelevante pagina-elementen verwijderen uit de codestructuur door ze opnieuw te definiëren met de code Achtergrond/Artefact of door de codes ervan te verwijderen. Als een gecodeerde afbeelding in het document geen nuttige of illustratieve informatie voor de gebruiker bevat, kunt u het element uit de codestructuur verwijderen zodat het niet hardop wordt gelezen of opnieuw wordt geplaatst.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Leesvolgorde de optie Groepen met pagina-inhoud weergeven en klik op Volgorde pagina-inhoud. Selecteer vervolgens Tabellen en afbeeldingen tonen.

 3. Verwijder het pagina-element op een van de volgende manieren:
  • Selecteer het pagina-element in het documentvenster en klik op Achtergrond/Artefact in het dialoogvenster.

  • Selecteer het pagina-element in het deelvenster Volgorde en druk op de toets Delete.

Codes bewerken voor figuren en tabellen (Acrobat Pro)

Met het gereedschap Leesvolgorde kunt u codes en alternatieve tekst voor figuren en tabellen toevoegen en bewerken.

Een figuurcode toepassen

U kunt een element selecteren en dit met het gereedschap Leesvolgorde definiëren als een figuur. Als u het element hebt gecodeerd als een figuur, kunt u alternatieve tekst toevoegen om de figuur te beschrijven.

 1. Selecteer de figuur met het gereedschap Leesvolgorde.

 2. Klik in het dialoogvenster Leesvolgorde op Figuur.

 3. Klik in het documentvenster met de rechtermuisknop op het gebied en kies Alternatieve tekst bewerken.

 4. Voer alternatieve tekst in en klik op OK.

Figuurcodes controleren en corrigeren

Met het gereedschap Leesvolgorde kunt u coderingsresultaten voor figuren zoeken en corrigeren. U kunt bepalen of figuren alternatieve tekst bevatten of moeten bevatten om correct te kunnen worden gelezen met ondersteunende hulpmiddelen. In het ideale geval moeten figuurcodes afbeeldingsinhoud aanwijzen die zinvol is voor het document als geheel, zoals grafieken of illustratieve foto's. Als achtergrond/artefactelementen die niet moeten worden gelezen zijn gecodeerd als figuren, kunt u die herdefiniëren als achtergrond/artefact.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde en klik vervolgens op Tabellen en figuren tonen in het dialoogvenster.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als een figuur niet als figuur is gecodeerd, selecteert u het gewenste inhoudsgebied en klikt u op Figuur of Figuur/Bijschrift in het dialoogvenster.

  • Als u tekst die ten onrechte met een figuur is gecombineerd wilt verwijderen, sleept u om de tekst te selecteren en klikt u op de knop Tekst/Alinea in het dialoogvenster.

  • Als u een bijschrift dat bij de figuur is gegroepeerd wilt opnemen, selecteert u de afbeelding en het bijschrift, en klikt u op de knop Figuur/Bijschrift in het dialoogvenster.

Alternatieve tekst voor figuren controleren en toevoegen

Als u schermlezers de grafische elementen die belangrijke concepten in het document illustreren wilt laten beschrijven, moet u de gewenste beschrijving opgeven met alternatieve tekst. Figuren worden alleen herkend en gelezen door een schermlezer als u alternatieve tekst aan de code-eigenschappen toevoegt. Als u alternatieve tekst toepast op tekstelementen, wordt alleen de beschrijving gelezen en niet de werkelijke tekst.

 1. Selecteer het gereedschap Leesvolgorde.

 2. Selecteer Tabellen en figuren tonen in het dialoogvenster.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de figuur en kies Alternatieve tekst bewerken in het pop-upmenu.

 4. Geef in het dialoogvenster Alternatieve tekst bewerken een nieuwe beschrijving op (of bewerk een bestaande beschrijving) voor de figuur en klik vervolgens op OK.

Tabelcodes bewerken en niet-herkende tabellen coderen

Tabellen vormen een speciaal probleem voor schermlezers, omdat tekst of numerieke gegevens in tabellen worden gepresenteerd met het oog op een eenvoudige visuele referentie. Inhoud in tabelcellen kan complex zijn en kan bestaan uit lijsten, alinea's, formuliervelden of een andere tabel.

Voor de beste resultaten moet u de toepassing waarin u het document hebt gemaakt gebruiken om tabellen te coderen als u een PDF van het document maakt. Als een PDF niet is gecodeerd, kunt u codes toevoegen met de opdracht Codes toevoegen aan document. De meeste tabellen worden correct herkend met deze opdracht. Het kan echter voorkomen dat een tabel zonder duidelijke randen, koppen, kolommen en rijen niet goed wordt herkend. Met het gereedschap Leesvolgorde bepaalt u of de tabel correct is herkend en kunt u herkenningsproblemen verhelpen. Gebruik het deelvenster Codes als u speciale opmaak wilt toevoegen aan tabellen en tabelcellen.

U kunt met de opdracht Tabeleditor automatisch een tabel ontleden in zijn onderdelen en de juiste codes hierop toepassen, maar dan nog moet u deze codes handmatig controleren en in sommige gevallen corrigeren. Door tabelcodes weer te geven kunt u bepalen of kolommen, rijen en cellen correct zijn herkend. Tabellen zonder duidelijke randen en regels zijn vaak niet correct gecodeerd of bevatten aangrenzende pagina-elementen. U kunt slecht gecodeerde tabellen corrigeren door deze te selecteren en opnieuw te definiëren. U kunt gecombineerde cellen splitsen door een code voor elke cel te maken.

U moet vaak het deelvenster Codes gebruiken om complexe coderingsproblemen voor tabellen te corrigeren.

 1. Selecteer het gereedschap `Leesvolgorde en klik vervolgens op Tabellen en figuren tonen.

 2. Als de tabel in het documentvenster niet duidelijk van een label is voorzien, sleept u met de muis om de gehele tabel te selecteren en klikt u vervolgens op Tabel in het dialoogvenster.

 3. Klik op Tabelcellen tonen om te controleren of alle cellen in de tabel zijn gedefinieerd als afzonderlijke elementen.

 4. Als cellen niet als afzonderlijke elementen worden weergegeven, doet u het volgende:
  • Als één of meer cellen zijn samengevoegd, selecteert u met het gereedschap Leesvolgorde het gebied binnen één cel en klikt u op Cel in het dialoogvenster. Herhaal deze bewerking voor alle samengevoegde cellen.

  • Als er geen cellen zijn gemarkeerd, wordt in de tabel mogelijk geen standaardtabelopmaak gebruikt. Maak de tabel opnieuw in de ontwerptoepassing.

 5. Als de tabel cellen bevat die twee of meer kolommen moeten beslaan, stelt u de kenmerken ColSpan en RowSpan in voor deze rijen in de codestructuur.

Documentstructuurcodes verwijderen of vervangen (Acrobat Pro)

Als u met Adobe Acrobat een PDF-document hebt voorzien van codes, maar de codestructuur onnodig ingewikkeld is of het te problematisch is om de structuur te herstellen, kunt u met het gereedschap Leesvolgorde de huidige structuur verwijderen of vervangen. Als het document voornamelijk uit tekst bestaat, kunt u een pagina selecteren en vervolgens kopteksten, tabellen en andere elementen verwijderen om de codestructuur overzichtelijker en eenvoudiger te maken.

Acrobat kan een gecodeerd document opnieuw van codes voorzien, als u eerst alle bestaande codes uit de structuur hebt verwijderd.

Alle codes uit een PDF verwijderen

 1. Open het venster Codes (Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Codes) en selecteer de begincode (bovenste code), Codes.

 2. Selecteer in het venster Codes de optie Code verwijderen in het optiemenu.

De bestaande codestructuur vervangen

Deze procedure kan het beste worden gebruikt voor pagina's met niet meer dan één kolom tekst. Als de pagina meerdere kolommen bevat, moet elke kolom afzonderlijk worden geselecteerd en gecodeerd.

 1. Selecteer het gereedschap.
 2. Sleep met de muis in het documentvenster om de gehele pagina te selecteren. De selectie bevat zowel tekstuele als niet-tekstuele elementen.
 3. Houd Ctrl ingedrukt en sleep een selectie rond niet-textuele pagina-elementen, zoals afbeeldingen en bijschriften om de selectie ervan op te heffen totdat er alleen tekst op de pagina is geselecteerd. Klik op Tekst/Alinea in het dialoogvenster Leesvolgorde.

 4. Selecteer in het documentvenster een niet-tekstueel pagina-element (bijvoorbeeld een figuur of bijschrift) en klik op de relevante knop in het dialoogvenster om het element te coderen. Herhaal deze handeling totdat alle pagina-inhoud is gecodeerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?