Handboek Annuleren

Kleuren overvullen (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het hier getoonde scherm niet overeenkomt met de interface van uw product, gaat u naar de Help voor uw huidige ervaring.

Inkt overvullen

Bij offsetdrukken, waarbij meerdere inkten op dezelfde pagina worden gebruikt, is een nauwkeurige uitlijning cruciaal om te voorkomen dat er openingen ontstaan waar de inkten elkaar raken. Het is echter lastig om op elk vel een perfecte uitlijning te bereiken, wat leidt tot foute registratie en onbedoelde openingen tussen de inkten.

Om misregistratie te compenseren kunt u overvulling toepassen, waarbij een object iets wordt uitgebreid zodat het overlapt met een ander gekleurd object. Standaard schakelt één inkt alle inkt eronder uit om kleurmenging te voorkomen. Bij overvullen moeten de inkten over elkaar worden afgedrukt, zodat er minstens een gedeeltelijke overlap en een betere uitlijning zijn.

Verkeerde registratie zonder overvulling (links) en met overvulling (rechts)
Verkeerde registratie zonder overvulling (links) en met overvulling (rechts)

Overvullen betekent meestal uitspreiden: een licht object wordt uitgespreid naar een donker object. Bij deze aanpak wordt de zichtbare rand van het object of de tekst gedefinieerd door de donkerdere kleur. Door de lichtere kleur een beetje uit te breiden in de donkere kleur blijft de visuele rand intact.

Adobe In-RIP-overvulling

Acrobat biedt automatische overvulling voor kleurendocumenten met gebruik van de Adobe In-RIP-overvullingsengine, beschikbaar op Adobe PostScript-uitvoerapparaten die dit ondersteunen.

De In-RIP-overvullingsengine berekent en past nauwkeurig aanpassingen toe op type- en afbeeldingsranden in uw hele document. Het kan in feite verschillende delen van een object overvullen, zelfs als het verschillende achtergrondkleuren overlapt. Overvullingsaanpassingen gebeuren automatisch en u kunt vooraf ingestelde overvullingen maken voor specifieke paginabereiken. Overvullingseffecten zijn alleen zichtbaar op kleurscheidingen die worden gegenereerd door de overvullingsengine, niet op het scherm in het programma.

De overvullingsengine detecteert contrasterende kleurranden en past overvulling toe op basis van neutrale dichtheden (lichtheid of donkerte) van aangrenzende kleuren, vaak door lichtere kleuren uit te breiden naar donkerdere. U kunt de resultaten van de overvullingsengine aanpassen via de instellingen op het palet Overvullen - voorinstellingen.

Om Adobe In-RIP-overvulling te gebruiken hebt u het volgende nodig:

 • Een PostScript-printer met het juiste PPD-bestand (PostScript Printer Description) geselecteerd via het stuurprogramma van het besturingssysteem.
 • Een Adobe PostScript Level 2 of later uitvoerapparaat dat een RIP gebruikt die Adobe In-RIP-overvulling ondersteunt. Neem contact op met de fabrikant of afdrukserviceprovider om te controleren of Adobe In-RIP-overvulling wordt ondersteund op uw PostScript-uitvoerapparaat.

Een PDF overvullen

Overvulling is een complex proces dat wordt beïnvloed door verschillende kleur-, inkt- en afdrukfactoren. De juiste instellingen zijn afhankelijk van uw specifieke afdrukomstandigheden. Tenzij u met uw printserviceprovider hebt overlegd, kunt u de standaardinstellingen voor overvullen beter niet wijzigen.

Volg zo nodig deze stappen om een overvulvoorinstelling te maken met aangepaste instellingen voor uw document en afdrukomstandigheden:

 1. Selecteer in het menu Alle tools de optie Print Production gebruiken > Voorinstellingen voor overvullen.

 2. Maak de voorinstelling voor overvullen en wijs deze toe aan een paginabereik.

 3. Selecteer vervolgens om het dialoogvenster Afdrukken te openen en volg deze stappen:

  1. Selecteer Geavanceerd en kies Uitvoer in de linkerlijst.
  2. Voor Kleur kiest u In-RIP-scheidingen.
  3. Voor Overvullen selecteert u Adobe In-RIP.
   Opmerking: Deze optie werkt alleen met uitvoerapparaten die Adobe In-RIP-overvulling ondersteunen.
 4. Selecteer Ink Manager in de sectie Uitvoer.
  Als dit wordt aanbevolen door uw serviceprovider, kunt u voor specifieke inkten de volgende opties aanpassen:

  • Type: Kies een inkttype dat overeenkomt met de geselecteerde inkt.
  • Neutrale dichtheid: Voer zo nodig een andere waarde in dan de standaardwaarde.
  • Overvulvolgorde: stel de volgorde in waarin inkten worden afgedrukt door een waarde in te voeren.
 5. Ga door met het opgeven van andere afdrukopties en selecteer vervolgens OK om uw document af te drukken.
  Opmerking: nauwkeurige overvullingsinstellingen zorgen voor betere afdrukresultaten, dus neem altijd contact op met uw printserviceprovider voordat u wijzigingen aanbrengt.

Instellingen opgeven met behulp van voorinstellingen voor overvulling

Een voorinstelling voor overvulling is een verzameling voorinstellingen voor overvulling die u kunt toepassen op pagina's in een PDF. In het dialoogvenster Voorinstellingen overvulling kunt u voorinstellingen voor overvulling opgeven en een verzameling instellingen opslaan als een voorinstelling voor overvulling. Als u geen voorinstelling voor overvulling toepast op een paginabereik voor overvulling, worden voor dat paginabereik de [Default] overvullingsinstellingen gebruikt die worden toegepast op alle pagina's in een nieuw document.

Opmerking:

In Acrobat worden voorinstellingen voor overvulling en de toewijzing ervan alleen op het document toegepast terwijl het is geopend. De voorinstellingen worden niet in de PDF opgeslagen. Dit werkt anders dan in InDesign, waar voorinstellingen voor overvulling en de toewijzingen ervan worden opgeslagen in het InDesign-document.

Een voorinstelling voor overvulling maken of wijzigen

 1. Selecteer in het menu Alle tools Print Production gebruiken > Voorinstellingen overvulling.

 2. Selecteer een bestaande voorinstelling en selecteer vervolgens Maken.

 3. Geef in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling voor overvulling de volgende gegevens op en selecteer vervolgens OK:

  • Naamtyp een naam voor de voorinstelling. U kunt de naam van geen van de twee ingebouwde voorinstellingen wijzigen: [No Trap Preset] en [Default].
  • Overvulbreedte: typ waarden om de hoeveelheid overlapping voor inkten op te geven.
  • Uiterlijk van overvulling: geef opties op voor het beheren van de verbindingen en uiteinden van de overvullingen.
  • AfbeeldingenGeef instellingen op die bepalen hoe afbeeldingen moeten worden overgevuld.
  • Overvuldrempelstyp waarden om de voorwaarden op te geven waaronder overvulling plaatsvindt. Veel variabelen zijn van invloed op de waarden die u hier invoert. Neem voor meer informatie contact op met het afdrukservicebureau of raadpleeg de andere onderwerpen over overvulling.
 4. Als u een voorinstelling voor overvulling wilt verwijderen, selecteert u de voorinstelling in het dialoogvenster voorinstellingen voor overvulling en selecteert u vervolgens Verwijderen.

  Opmerking: u kunt geen van de twee ingebouwde voorinstellingen verwijderen: [No Trap Preset] en [Default].

Een voorinstelling voor overvulling toewijzen aan pagina's

U kunt een overvulvoorinstelling toewijzen aan een document of aan een aantal aaneengesloten pagina's in een document. Pagina's zonder aangrenzende kleuren worden sneller afgedrukt als u het overvullen op deze pagina's uitschakelt. Het overvullen wordt pas bij het afdrukken van het document actueel.

Dialoogvenster Voorinstellingen overvulling toewijzen
In de lijst met toegewezen overvullingen worden de voorinstellingen vermeld die u op de verschillende pagina's hebt toegepast. De toegewezen overvullingen worden telkens bijgewerkt wanneer u op Toewijzen klikt.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Voorinstellingen voor overvulling Toewijzen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor overvullen toewijzen de voorinstelling die u wilt toepassen.

 3. Selecteer de pagina's waarop u de voorinstelling voor overvulling wilt toepassen.
 4. Selecteer Toewijzen.

  Opmerking:

  Als u wel op OK maar niet op Toewijzen klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de overvultoewijzingen worden gewijzigd. De overvultoewijzingen die eerder zijn gemaakt met de knop Toewijzen, blijven van kracht.

 5. Als u klaar bent met het toewijzen van voorinstellingen voor overvulling, selecteert u OK.

Overvulling op pagina's uitschakelen

 1. Selecteer in het dialoogvenster Voorinstellingen voor overvulling Toewijzen.

 2. Selecteer de pagina's waarop u overvullen wilt uitschakelen en selecteer in het menu Voorinstellingen voor Overvullen de optie [No Trap Preset].

 3. Selecteer Toewijzen en vervolgens OK.

Opties voor voorinstellingen voor overvullen

U kunt opties voor voorinstellingen voor overvullen wijzigen wanneer u een voorinstelling voor overvullen maakt of bewerkt. In Acrobat en InDesign zijn dezelfde opties voor voorinstellingen voor overvullen beschikbaar.

In Acrobat kunt u voorinstellingen voor overvullen bekijken via het menu Alle tools > Afdrukproductie gebruiken > Voorinstellingen voor overvullen.

Selecteer in InDesign Window > Uitvoer > Voorinstellingen voor overvullen.

Overvulbreedten

De overvulbreedte verwijst naar de mate van overlapping voor elke overvulling en varieert op basis van de papiereigenschappen, zeefregels en de voorwaarden van de drukpers. Uw commerciële drukkerij kan u helpen bij het bepalen van de juiste overvulbreedte voor uw taak.

Dit zijn de standaardinstellingen:

 • Standaard: specificeert de overvulbreedte in punten voor alle kleuren behalve effen zwart, standaard ingesteld op 0p0,25.
 • Zwart: geeft aan hoe ver de inkt zich verspreidt naar effen zwart of de hoeveelheid holdback (afstand tussen de zwarte randen en de onderliggende inkt) voor het vasthouden van diepzwarte tinten. De standaardwaarde is 0p0,5. Vaak is deze ingesteld op 1,5 tot 2 keer de standaard overvulbreedte.

In InDesign bepaalt de waarde die u instelt voor zwarte kleur de overvulbreedte voor effen zwart of diepzwart. Diepzwart is een combinatie van proceszwarte (K)-inkt met kleureninkt om een grotere dekking en rijkere kleuren te bereiken.

Raadpleeg uw commerciële drukkerij om er zeker van te zijn dat u de juiste overvulbreedte gebruikt voor optimale afdrukresultaten.

Opmerking:

(InDesign) Als u in de toepassing ingebouwde overvulling kiest en u een standaardovervulbreedte of een Zwart-overvulbreedte opgeeft van meer dan 4 punten, blijft de resulterende overvulbreedte beperkt tot 4 punten. De waarde die u hebt opgegeven, blijft echter op het scherm staan, want als u schakelt naar Adobe In‑RIP-overvulling, worden overvullingen van groter dan 4 punten toegepast, zoals u hebt opgegeven.

Weergave overvulling

Bij Overvullen verwijst een verbinding naar het gemeenschappelijke eindpunt waar twee overvulranden samenkomen. U bepaalt de vorm van deze buitenste verbinding voor twee overvulsegmenten en de kruising van drie overvullingen.

 • Verbindingsstijl: met deze optie kunt u de vorm van de buitenste verbinding voor twee overvulsegmenten kiezen. Er zijn drie keuzes: verstek, rond en schuin. De standaardinstelling is verstek, waardoor de compatibiliteit met eerdere versies van de Adobe Trapping Engine behouden blijft.
Voorbeelden van samengevoegde overvullingen
Voorbeelden van samengevoegde overvullingen van links naar rechts: afknotsamenvoeging, ronde samenvoeging en samenvoeging met schuine rand

 • Eindstijl: voor de kruising van drieweg-overvulling kunt u kiezen tussen verstek (standaard) en overlap. Verstek vormt het einde van de overvulling om kruisende objecten te voorkomen. Overlapping beïnvloedt de vorm van de overvulling die wordt gecreëerd door het lichtste object met neutrale dichtheid dat twee of meer donkerdere objecten snijdt. Het uiteinde van de lichtste overvulling wikkelt zich om het punt waar de drie objecten elkaar snijden.

U kunt met deze instellingen experimenteren om de gewenste overvulresultaten te bereiken. Raadpleeg uw afdrukserviceprovider voor meer duidelijkheid of hulp.

Close-up van voorbeelden van overvuleinden
Close-up van voorbeelden van overvuleinden: afknotten (links) en overlappen (rechts)

Drempelwaarden overvulling

Stap

 • Stap: Deze instelling bepaalt de drempelwaarde voor kleurverandering die de overvulling activeert. Voor sommige taken zijn overvullingen nodig voor subtiele kleurveranderingen, terwijl voor andere taken overvullingen nodig zijn voor extremere wijzigingen. De stapwaarde geeft aan hoeveel de onderdelen (zoals CMYK-waarden) van aangrenzende kleuren moeten verschillen voordat overvulling plaatsvindt. Om dit aan te passen wijzigt u de stapwaarde in het dialoogvenster met opties voor Nieuwe voorinstelling voor overvullen of Voorinstellingen voor overvullen. De standaardwaarde is 10% en het aanbevolen bereik is 8% tot 20%. Lagere percentages verhogen de gevoeligheid voor kleurverschillen en daardoor worden er meer overvullingen gemaakt.
 • Zwarte kleur: Hiermee wordt de minimale hoeveelheid zwarte inkt opgegeven die nodig is voordat de breedte-instelling van de zwarte overvulling wordt toegepast. De standaardwaarde is 100% en u kunt beter geen lagere waarde dan 70% gebruiken voor optimale resultaten.
 • Zwartdichtheid: Hiermee wordt de neutrale dichtheidswaarde aangegeven waarbij of waarboven een inkt als zwart wordt beschouwd. Gebruik dit om donkere vlekinkten in te stellen voor de breedte van zwarte overvulling. De standaardinstelling is 1,6.
 • Graduele overvulling: Dit bepaalt wanneer de overvullingsengine gaat verschuiven over de middellijn van de kleurgrens. De waarde is de verhouding tussen de neutrale dichtheid van de lichtere kleur en de neutrale dichtheid van de donkere kleur. Een waarde voor graduele overvulling van 70% betekent bijvoorbeeld dat de overvulling begint wanneer de neutrale dichtheid van de lichtere kleur meer is dan 70% van de neutrale dichtheid van de donkere kleur. Als de kleuren dezelfde neutrale dichtheid hebben, lopen hun overvullingen altijd over de middellijn, tenzij de graduele overvulling ingesteld op 100%.
 • Overvulkleur verminderen: Hiermee bepaalt u hoe aangrenzende kleurcomponenten de overvulkleur helpen verminderen. Dit voorkomt dat bepaalde naast elkaar liggende kleuren (bijvoorbeeld pastelkleuren) lelijke overvullingen creëren die donkerder zijn dan beide kleuren. Als u een kleurreductie van de overvulling van minder dan 100% instelt, wordt de kleur van de overvulling lichter; bij 0% ontstaat een overvulling met een neutrale dichtheid die overeenkomt met die van de donkere kleur.

Geïmporteerde afbeeldingen overvullen

Als u een voorinstelling voor overvullen maakt, helpt dit om overvullingen binnen afbeeldingen en tussen bitmapafbeeldingen (bv. foto's en raster-PDF's) en vectorobjecten (bv. tekeningen en vector-PDF's) te bepalen. Elke overvullingsengine behandelt geïmporteerde afbeeldingen anders, dus het is essentieel om dit onderscheid te begrijpen bij het instellen van de opties voor overvullen.

Plaatsing van overvulling

 • Midden: Hierdoor wordt een overvulling gemaakt op de rand tussen objecten en afbeeldingen, waardoor een visueel consistente rand ontstaat.
 • Choke: Hierdoor overlappen objecten het aangrenzende beeld.
 • Neutrale dichtheid: Hiermee worden standaard overvulregels toegepast die in het hele document worden gebruikt. Let op: overvulling van objecten naar foto's met neutrale dichtheid kan resulteren in ongelijkmatige randen.
 • Spreiden: Hierdoor overlapt de bitmapafbeelding het aangrenzende object.

Objecten naar afbeeldingen overvullen

 • Hierdoor worden vectorobjecten (bijv. keylines) naar afbeeldingen verplaatst met behulp van de geselecteerde instellingen voor plaatsing van overvullingen. U zou dit kunnen uitschakelen voor pagina's waar vectorobjecten afbeeldingen niet overlappen, om het overvullen te versnellen.

Afbeeldingen naar afbeeldingen overvullen

 • Hiermee zijn overvullingen mogelijk langs de grenzen van overlappende of aangrenzende bitmapafbeeldingen. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Afbeeldingen intern overvullen

 • Hiermee worden kleuren overvuld binnen elke afzonderlijke bitmapafbeelding, niet alleen waar ze vectorafbeeldingen en tekst raken. Gebruik dit alleen voor eenvoudige afbeeldingen met een hoog contrast (bijv. schermafbeeldingen of cartoons). Voor afbeeldingen met continue tonen en complexe afbeeldingen kunt u deze optie ongeselecteerd laten om slechte overvulling te voorkomen en om het overvullen te versnellen.

1-bits afbeeldingen overvullen

 • Hierdoor worden 1-bits afbeeldingen overvuld naar aangrenzende objecten. Er wordt geen gebruikgemaakt van de instellingen voor plaatsing van afbeeldingsovervulling, omdat 1-bits afbeeldingen slechts één kleur hebben. Laat dit in de meeste gevallen geselecteerd. Bij ver uit elkaar geplaatste pixels in 1-bits afbeeldingen kan deze optie echter de afbeelding donkerder maken en de overvulling vertragen.

Zwarte kleur overvullen

Bij het maken of bewerken van voorinstellingen bepaalt de waarde voor Zwarte kleur wat wordt beschouwd als effen zwart en rijk zwart. Rijk zwart is elke zwarte kleur die extra percentages procesinkten gebruikt om hem te versterken - een ondersteunend raster.

Deze instelling is handig om te compenseren voor extreme puntvergroting (wat vaak voorkomt bij papier van lage kwaliteit). In dergelijke gevallen worden zwartpercentages van minder dan 100% soms afgedrukt als effen gebieden. Hiervoor kunt u tinten van effen zwart gebruiken (zwart of rijk zwart rasteren) en de instelling Zwarte kleur lager instellen dan de standaard van 100%. Deze aanpassing compenseert de puntvergroting en zorgt ervoor dat de overvullingsengine de juiste overvulbreedte en plaatsing toepast op zwarte objecten.

Wanneer een kleur de waarde Zwarte kleur bereikt, is de breedte van zwarte overvulling van toepassing op alle aangrenzende kleuren, terwijl rijke zwarte gebieden de breedte van de zwarte overvulling gebruiken als keepaway-overvulling.

Als de ondersteunende rasters zich uitstrekken tot de rand van een zwart gebied, kan een verkeerde registratie ongewenste halo's creëren of randen vervormen. Om dit te voorkomen gebruikt de trapping overvullingsengine keepaways (holdbacks) voor rijke zwarten. Keepaways zorgen dat ondersteunende rasters op een opgegeven afstand blijven van de randen van omgekeerde of lichte voorgrondelementen, zodat de scherpte behouden blijft. U bepaalt deze afstand door de waarde voor de breedte van zwarte overvulling in te stellen.

Opmerking:

Als het element dat u overvult, een dun element is, zoals een zwarte keyline rond illustraties, wordt de instelling voor de breedte van de zwarte overvulling genegeerd en wordt de overvulling beperkt tot de helft van de breedte van het dunne element.

Neutrale dichtheidswaarden van inkt aanpassen

U kunt de ND-waarden van inkt (neutrale densiteit) die door de geselecteerde overvulengine worden gebruikt, aanpassen en zo de exacte plaatsing van overvullingen bepalen. De standaard ND-waarden voor procesinkten zijn gebaseerd op de neutrale-densiteitwaarden van procesinktstalen volgens de verschillende nationale industriestandaarden. De taalversie bepaalt welke standaard wordt toegepast. Zo komen de ND-waarden voor de Amerikaanse en Canadese versie overeen met de densiteitswaarden voor effen inktkleuren volgens de SWOP (Specifications for Web Offset Publications) van de Graphic Arts Technical Foundation of North America. U kunt de neutrale densiteit van procesinkten aanpassen zodat deze overeenstemmen met de standaarden van de offsetindustrie die in andere landen gelden.

De overvulengine ontleent de ND-waarden voor een steunkleur aan het CMYK-equivalent van die kleur. Voor de meeste steunkleuren zijn de ND-waarden van hun CMYK-equivalenten nauwkeurig genoeg voor een correcte overvulling. Voor steunkleuren die niet gemakkelijk kunnen worden gesimuleerd met behulp van proceskleuren, zoals metallic inkten en vernissen, moeten de ND-waarden worden aangepast zodat de overvulengine deze kleuren op de juiste manier kan overvullen. Door nieuwe waarden in te voeren, zorgt u ervoor dat een inkt die waarneembaar donkerder of lichter is ook op die manier door de overvulengine wordt weergegeven. De juiste overvulling wordt dan automatisch toegepast.

Neem contact op met een drukker voor de correcte ND-waarde voor een bepaalde inktkleur. De meest nauwkeurige methode voor het bepalen van de ND-waarde van een inkt is het meten van een staal van de inkt met een professionele densitometer. Meet de 'V-waarde' (visuele densiteit) van de inktkleur (gebruik geen procesfilters). Als de waarde verschilt van de standaardinstelling, typt u de nieuwe waarde in het tekstvak ND.

Opmerking:

Als u de neutrale densiteit van een steunkleur wijzigt, heeft dit alleen effect op de manier waarop de overvulling van de kleur wordt toegepast. Het heeft geen enkel effect op de weergave van deze kleur in het document.

Volg deze richtlijnen bij het aanpassen van ND-waarden (neutrale dichtheid):

 • Metallic en ondoorzichtige inkten:
  • Metallic inkten zijn meestal donkerder dan CMYK-equivalenten, en ondoorzichtige inkten verdoezelen de onderliggende kleuren.
  • Stel voor zowel metallic als ondoorzichtige steunkleuren de ND-waarden veel hoger in dan standaard om spreiding te voorkomen.
 • Pastelinkten:
  • Pastelinkten zijn lichter dan procesinkten.
  • Stel de ND-waarde lager in dan de standaardwaarde om ervoor te zorgen dat ze zich verspreiden in aangrenzende donkere kleuren.
 • Andere steunkleurinkten:
  • Sommige steunkleuren, zoals turquoise of neon oranje, kunnen aanzienlijk donkerder of lichter zijn dan hun CMYK-equivalenten.
  • Vergelijk afgedrukte stalen van echte steunkleurinkten met CMYK-equivalenten om het verschil te bepalen.
  • Pas de ND-waarde van de steunkleurinkt naar behoefte hoger of lager aan.
Opmerking:

Als u in het menu Type van Inktbeheer een inktkleur instelt op Ondoorzichtig of Dekking negeren, loopt een ondoorzichtige inktkleur niet door in de andere kleuren, tenzij een andere ondoorzichtige inktkleur een hogere ND-waarde heeft.

Overvullen voor speciale inkten aanpassen

Als u met bepaalde inkten werkt, moet u rekening houden met specifieke aspecten van overvullen. Als u bijvoorbeeld vernis gebruikt, wilt u voorkomen dat u de overvulling aantast. Als u daarentegen een volledig ondoorzichtige inkt hebt die over specifieke gebieden wordt afgedrukt, zijn overvullingen voor items daaronder misschien niet nodig. Voor dit soort situaties zijn er inktopties beschikbaar. Over het algemeen kunt u het beste de standaardinstellingen aanhouden, tenzij de serviceprovider voor drukvoorbereiding wijzigingen voorstelt.

Doe het volgende:

 1. Selecteer in het menu Alle tools de optie Print Production gebruiken > Inktbeheerders.
 2. Selecteer de inkt die een speciale behandeling nodig heeft.
 3. Kies voor Type een van de volgende opties:
  • Normaal: Gebruik dit voor traditionele procesinkten en de meeste steunkleurinkten.
  • Transparant: Dit is ideaal voor heldere inkten om onderliggende items te laten overvullen. Geschikt voor vernissen en dieline-inkten.
  • Ondoorzichtig: Gebruik deze voor zware, niet-transparante inkten. Dit voorkomt overvulling van onderliggende kleuren, maar overvulling langs de inktranden blijft mogelijk. Dit is geschikt voor metallic inkten.
  • Dekking negeren: Dit is perfect voor zware, niet-transparante inkten die geen onderliggende kleuren of inktranden mogen overvullen. Gebruik dit voor inkten als metallic en vernissen, die een ongunstige wisselwerking kunnen hebben met andere inkten.
Opmerking:

De speciale inkten en vernissen die in het document worden gebruikt, kunnen zijn gemaakt door twee steunkleurinkten te mengen of door een steunkleurinkt met een of meer procesinkten te mengen.

De volgorde van overvulling aanpassen

De overvullingsvolgorde weerspiegelt de volgorde waarin inkten worden afgedrukt op de pers, maar niet hoe de scheidingen worden geproduceerd op het uitvoerapparaat.

Voor afdrukken met meerdere ondoorzichtige kleuren, zoals metallic inkten, is de overvullingsvolgorde cruciaal. Ondoorzichtige inkten met lagere volgnummers verspreiden zich onder inkten met hogere volgnummers. Dit voorkomt dat de laatst aangebrachte inkt zich verspreidt, terwijl er toch effectieve overvullingen worden gecreëerd.

De volgorde van overvulling aanpassen:

 1. Selecteer in het menu Alle tools de optie Print Production gebruiken > Inktbeheerders.
 2. In de inktenlijst wordt de huidige overvullingsvolgorde weergegeven in de kolom Volgorde.
 3. Selecteer een inkt en typ een nieuwe waarde voor de overvullingsvolgorde, en druk vervolgens op Tab. Het volgnummer verandert en de andere nummers passen zich aan.
 4. Herhaal dit voor zoveel inkten als nodig en selecteer vervolgens OK.
Opmerking:

Wijzig de standaard overvullingsvolgorde niet zonder eerst contact te hebben met uw prepress-serviceprovider.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online