PDF-revisies bijhouden en beheren

Revisies bijhouden voor PDF's die zijn gedeeld via Adobe Document Cloud

Beschikbaar in: Acrobat DC

U kunt op de volgende manieren revisies bijhouden en beheren:

Volg onderstaande stappen om de opmerkingen bij de revisie weer te geven:

 1. Klik op de revisiekoppeling in uw e-mail.

 2. De revisie-PDF wordt geopend in een browser. Meld u met uw Adobe ID aan om deel te nemen aan de revisie en de opmerkingen te bekijken.

Aanvrager

Wanneer de revisoren een opmerking toevoegen aan de PDF, ontvangt u een melding in Acrobat. Klik op het meldingspictogram (), en vervolgens op het meldingsbericht. De revisie-PDF wordt geopend in Acrobat.

Revisor

U ontvangt een melding in Acrobat. Klik op Revisie, in het meldingsbericht om de revisie-PDF te openen in Acrobat. De PDF's die voor revisie met u zijn gedeeld, worden ook weergegeven in Acrobat > Start > Recent. Dubbelklik op de PDF om het bestand in Acrobat te openen.

Opmerking:

Het opmerkingspictogram () naast de naam van een gedeeld bestand geeft aan dat het een revisiebestand is. Als er geen opmerkingspictogram () naast een gedeeld bestand staat, is het bestand alleen voor weergave gedeeld. 

Als u alle PDF's wilt bekijken en bijhouden die zijn gedeeld voor revisie, doet u het volgende:

 1. Klik op Start.

 2. Voer onder Gedeeld een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de bestanden die door u voor revisie zijn verzonden, wilt weergeven, klikt u op Gedeeld door u.
  • Als u de voor revisie ontvangen bestanden wilt weergeven, klikt u op Gedeeld door anderen.

  Het opmerkingenpictogram () naast de naam van een gedeeld bestand geeft aan dat het een revisiebestand is.

  Bestanden in Acrobat reviseren

  Alle voor revisie gedeelde PDF's worden weergegeven met de volgende informatie:

  • Naam: de naam van de PDF die wordt gedeeld voor revisie.
  • Status: het aantal mensen dat een opmerking heeft geplaatst in het bestand.
  • Laatste activiteit: de tijdstempel van de laatste activiteit die is uitgevoerd in de PDF.
 3. Selecteer de PDF om de details ervan te bekijken. In het rechterdeelvenster wordt een miniatuur van de PDF weergegeven. Als u de revisiestatus en de lijst met revisoren wilt bekijken, vouwt u de lijst uit door op de pijltoets () te klikken.

  Afhankelijk van of u een aanvrager of een revisor bent, kunt u de volgende acties uitvoeren:

 4. Dubbelklik op het bestand om de opmerkingen weer te geven. De revisie-PDF wordt geopend. De lijst met opmerkingen wordt weergegeven in het rechterdeelvenster.
  Klik in de hoek rechtsboven  op het  pictogram  om te schakelen tussen opmerkingen weergeven en de revisie beheren.

  Afhankelijk van of u een aanvrager of een revisor bent, kunt u de volgende acties uitvoeren met de optie Delen:

Revisies bijhouden voor PDF's die zijn gedeeld via een netwerkmap

Beschikbaar in: Acrobat DC, Acrobat 2017 en DC 2015 (Classic)

Opmerking:

(Alleen Acrobat DC)

Als u via een netwerkmap gedeelde PDF's wilt bijhouden en beheren, controleert u of de volgende voorkeur in Acrobat DC is uitgeschakeld:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren. Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Reviseren. Schakel in de sectie Opties voor gedeelde revisie het selectievakje bij Delen voor revisie met Adobe Document Cloud uit en klik op OK.

In Beheer beheert u documentrevisies en verspreide formulieren, bekijkt u de status van revisie- en formulierservers en beheert u webbroadcastabonnementen (zogenaamde RSS-feeds). Als u Beheer wilt openen, kiest u Beeld > Beheer.

Overzicht van Beheer
In Beheer beheert u revisies, formulieren en webbroadcastabonnementen (RSS-feeds). In het linkervenster worden revisiebestanden, formulieren, meldingen over de serverstatus en RSS-feeds weergegeven. In het rechtervenster wordt gegevens weergegeven voor een item dat is geselecteerd in het linkervenster.

Opmerking:

Als de knop RSS niet wordt weergegeven in Beheer, opent u het dialoogvenster Voorkeuren in Acrobat en selecteert u Beheer. Selecteer RSS feeds inschakelen in Beheer en klik op OK. Sluit vervolgens Beheer en open Beheer opnieuw.

U kunt Beheer gebruiken om een abonnement te nemen op webinhoud die gebruikmaakt van de RSS-indeling (Really Simple Syndication), zoals nieuwsberichten of muziekkanalen. De RSS-indeling is compatibel met XML- en RDF-indelingen.

De Serverstatus geeft de status aan van alle servers die worden gebruikt voor revisies en verspreide formulieren. Het groene vinkje naast de servernaam geeft aan dat de laatste synchronisatiepoging is geslaagd. Het waarschuwingspictogram geeft aan dat de laatste synchronisatiepoging is mislukt. Het waarschuwingspictogram geeft aan dat de server geen verbinding heeft met het netwerk, problemen heeft met het schrijven van gegevens naar de schijf of een ander probleem heeft. Vraag de netwerkbeheerder om ondersteuning.

RSS

Serverstatus

U gebruikt Beheer om de formulieren te beheren die u hebt verspreid of ontvangen. In Beheer kunt u de locatie van het reactiebestand weergeven en bewerken, en bijhouden welke ontvangers hebben gereageerd. U kunt ook ontvangers toevoegen, alle ontvangers een e-mailbericht zenden en de reacties op een formulier bekijken. Zie Formulierbeheer voor meer informatie.

Formulieren

In Beheer ziet u wie deelneemt aan een gedeelde revisie en hoeveel opmerkingen een revisor heeft gepubliceerd. Vanuit Beheer kunt u opnieuw deelnemen aan een revisie en een e-mailbericht zenden aan de deelnemers. Als u revisies hebt gestart, kunt u deadlines toevoegen of wijzigen, revisoren toevoegen, een revisie beëindigen en een nieuwe revisie starten met bestaande revisoren.

Links in Beheer worden alle PDF-documenten in beheerde revisies weergegeven. Het informatievenster aan de rechterkant bevat de datum en tijd waarop de PDF is verzonden, en de lijst met uitgenodigde revisoren. Koppelingen naar gedeelde PDF's bieden aanvullende informatie, zoals de deadline (indien ingesteld) en het aantal opmerkingen dat per revisor is ingediend. Als u een koppeling in Beheer verwijdert, worden ook de PDF en alle opmerkingen van de server verwijderd en wordt de revisie permanent beëindigd.

Revisies

In het venster Laatste bijwerkingen krijgt u een overzicht van de laatste wijzigingen in gedeelde revisies, formulierbestanden en servers. Als u geen actieve revisies of formulieren hebt, ziet u in dit venster instructies en koppelingen voor het maken van beheerde revisies, het maken van formulieren en het verspreiden van formulieren. In het venster Laatste bijwerkingen kunt u ook meldingen van Beheer in Acrobat en in het systeemvak (alleen Windows) in- of uitschakelen.

Laatste bijwerkingen

 1. Vouw in Beheer de gewenste map uit:

  Verzonden

  Hierin staan PDF's waarvoor u een revisie hebt aangevraagd. (Niet beschikbaar in Reader.)

  Deelgenomen

  Hierin staan PDF's in revisies die u hebt ontvangen. PDF's worden pas in deze lijst weergegeven nadat u ze hebt geopend. Als u een PDF opent van een e-mailbijlage en de PDF niet opslaat, wordt het item verwijderd uit Beheer wanneer u het bestand sluit.

  Opmerking:

  PDF's die vet worden weergegeven, bevatten een of meer van de volgende updates: opmerkingen die u nog niet hebt gelezen, een bijgewerkte deadline van de revisieaanvrager of nieuwe deelnemers aan de revisie.

 2. Selecteer een PDF.

  Aan de rechterkant wordt informatie weergegeven die specifiek is voor de geselecteerde PDF-revisie. Bij gedeelde revisies worden informatie over de deadline, een lijst met revisoren die deelnemen aan de revisie, en het aantal nieuwe opmerkingen weergegeven.

U kunt een kopie opslaan van de revisie-PDF die alle opmerkingen bevat die door de revisoren zijn gepubliceerd of die u hebt geïmporteerd (samengevoegd).

Als de PDF hoort bij een gedeelde revisie, kunt u een archiefkopie opslaan. De kopie is niet meer gerelateerd aan de gedeelde revisie en u kunt zowel de inhoud als de opmerkingen in deze PDF bewerken.

Opmerking:

Met de opdracht Opslaan als kunt u een kopie van een gedeelde PDF maken om onder anderen te verspreiden. Het resulterende bestand bevat alle opmerkingen die op dat moment waren gepubliceerd. U kunt het bestand verplaatsen, kopiëren of een andere naam geven zonder dat de verbinding met de revisie of de opmerkingenserver wordt verbroken.

 1. Als u een kopie van een revisie-PDF met alle opmerkingen wilt opslaan, opent u het bestand en voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Kies voor een gedeelde revisie Bestand > Opslaan als archiefkopie. U kunt ook op de knop Status in de documentberichtenbalk klikken en Opslaan als archiefkopie kiezen.

  • Kies voor een e-mailrevisie Bestand > Opslaan als om een nieuwe kopie van de PDF op te slaan. Deze meest recente opgeslagen versie is nu de bijgehouden PDF. De oude versie is de archiefkopie.

Als u de aanvrager van de revisie bent, kunt u anderen uitnodigen deel te nemen aan de revisie. Als u een revisor bent en anderen wilt laten deelnemen, vraagt u de aanvrager van de revisie hen uit te nodigen. Zo kan de aanvrager automatisch alle deelnemers bijhouden en krijgt deze een melding wanneer er opmerkingen worden ontvangen.

 1. Selecteer de PDF in Beheer onder Verzenden en klik vervolgens aan de rechterkant op Revisoren toevoegen.

 2. Geef de e-mailadressen op van de revisoren die u wilt toevoegen. Breng zo nodig wijzigingen aan in het bericht en verzend het bericht.

  De extra revisoren worden bij de andere deelnemers weergegeven in het rechtervenster van Beheer.

Een revisieaanvrager kan een deadline toevoegen aan of wijzigen voor een bestaande revisie.

 1. Selecteer de PDF in Beheer en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als de revisie geen deadline heeft, klikt u op Deadline toevoegen.

  • Als de revisie wel een deadline heeft, klikt u op Deadline wijzigen.

 2. Klik op Deadline revisie, wijzig de deadline en klik op OK.

 3. Wijzig zo nodig de e-mailontvangers, het onderwerp en het bericht en klik vervolgens op Verzenden.

Een revisieaanvrager kan een bestaande revisie beëindigen. Als een revisie is beëindigd, kunnen deelnemers geen opmerkingen meer publiceren naar de server. U kunt de deadline van de revisie later wijzigen als u de revisie opnieuw wilt starten.

 1. Selecteer de PDF in Beheer en klik op Revisie beëindigen.

 1. Selecteer een PDF in Beheer en klik op Nieuwe revisie starten met dezelfde revisoren.

 2. Voer de stappen uit voor het starten van een gedeelde revisie:

Tijdens een revisie wilt u misschien contact opnemen met andere revisoren of hen herinneren aan de naderende deadline.

 1. Selecteer de PDF in Beheer en klik op Alle revisoren e-mailen.

 2. Wijzig in het e-mailbericht zo nodig de inhoud van de velden Aan en Onderwerp, of wijzig de inhoud van het e-mailbericht. Klik daarna op Verzenden.

Aan opmerkingen wordt uw naam toegevoegd. Dit kan uw aanmeldnaam voor het systeem zijn of de naam die u hebt opgegeven toen u de revisie hebt aangevraagd of eraan ging deelnemen. Zo is duidelijk dat u de auteur bent van uw opmerkingen. U kunt op elk gewenst moment de auteursnaam of andere profielgegevens wijzigen. Uw bijgewerkte profiel wordt alleen in nieuwe opmerkingen weergegeven; de wijzigingen zijn niet van invloed op bestaande opmerkingen.

Uw revisorprofiel bijwerken

 1. In het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) selecteert u Opmerkingen onder Categorieën.

 2. Schakel de optie Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur uit.

 3. Selecteer Identiteit in de lijst aan de linkerkant.

 4. Bewerk uw profiel, waarbij u het e-mailadres opgeeft dat u voor revisies gebruikt. Klik op OK.

Uw profiel bijwerken voor een gedeelde revisie

 1. Selecteer Identiteit onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Bewerk uw profiel, zorg ervoor dat u een geldig e-mailadres opgeeft en klik op OK.

 1. Klik op de knop RSS links in het venster Beheer.

  Opmerking:

  Als de knop RSS niet wordt weergegeven in Beheer, opent u het dialoogvenster Voorkeuren in Acrobat en selecteert u Beheer. Selecteer RSS feeds inschakelen in Beheer en klik op OK. Sluit vervolgens Beheer en open Beheer opnieuw.

 2. Klik op Abonneren op RSS Feed en typ een webadres in het URL-vak.

Als u instellingen wilt opgeven voor Beheer, selecteert u Beheer onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Automatisch controleren op nieuwe opmerkingen en formuliergegevens

Hiermee wordt aangegeven hoe vaak opmerkingen worden gesynchroniseerd. U schakelt automatische synchronisatie uit door de schuifregelaar helemaal naar rechts te schuiven tot de waarde Nooit verschijnt.

Controle op nieuwe opmerkingen en formuliergegevens onderbreken

Hiermee wordt aangegeven na welke periode van inactiviteit voor de revisie of het formulier niet meer moet worden gecontroleerd op opmerkingen of nieuwe formuliergegevens.

Aangepaste serverlocaties verwijderen

Selecteer een serverprofiel in de lijst en klik op Serverprofiel verwijderen om een serverprofiel te verwijderen.

Meldingen

Hiermee wordt aangegeven waar meldingen van Beheer worden weergegeven.

RSS feeds inschakelen in Beheer

Als deze optie is geselecteerd, wordt links van Beheer een RSS-categorie weergegeven. U kunt zich vanuit Beheer abonneren op RSS feeds.

Alle opgeslagen referenties wissen

Klik hier om alle opgeslagen aanmeldingsgegevens te verwijderen die voor gedeelde revisies worden gebruikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account