Handboek Annuleren

Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Twee of meer bestanden combineren tot een enkel PDF-bestand op kantoor of onderweg. Sleep en zet de miniaturen op de gewenste plaats om de pagina's in de juiste volgorde te rangschikken op uw computer of met een willekeurige webbrowser.

Bekijk een snelle videozelfstudie en ga aan de slag

Samengevoegde PDF's maken

Gebruik de tool Bestanden combineren om Word-, Excel-, PowerPoint-, audio- of videobestanden, webpagina's of bestaande PDF's samen te voegen. Met Acrobat kunt u de documenten en de pagina's vooraf bekijken en ordenen voordat het bestand wordt gemaakt. U kunt ongewenste pagina's verwijderen en afzonderlijke pagina's van een document overal plaatsen tussen de pagina's die worden gecombineerd. Acrobat converteert de pagina's van de verschillende bestanden in opeenvolgende pagina's van één PDF.

 1. Kies Tools > Bestanden combineren in Acrobat. De interface Bestanden combineren wordt weergegeven met de werkbalk boven in het scherm.

  Werkbalk Bestanden combineren

 2. Sleep bestanden of e-mails rechtstreeks naar de interface Bestanden combineren. U kunt ook een optie kiezen in het menu Bestanden toevoegen. U kunt het volgende toevoegen: een map met bestanden, een webpagina, alle geopende bestanden, items op het Klembord, pagina's van een scanner, een e-mail, of een bestand dat u eerder hebt gecombineerd (Bestanden opnieuw gebruiken).

  Opmerking:

  Als u een map toevoegt die ook andere bestanden bevat dan PDF's, worden de niet-PDF-bestanden niet toegevoegd.

 3. Voer zo nodig een van de volgende handelingen uit:

  Pagina's opnieuw rangschikken

  In de miniatuurweergave kunt u het bestand of de pagina naar zijn plaats slepen en neerzetten. Terwijl u sleept, wordt blauwe balk verplaatst tussen pagina's of documenten om de huidige positie aan te geven.

  Pagina's uitvouwen of samenvouwen

  In de weergave Miniaturen houdt u de muis boven de pagina of het bestand en klikt u vervolgens op de miniatuur Pagina's uitvouwen . In de uitgebreide weergave kunt u de afzonderlijke pagina's gemakkelijk verplaatsen tussen de andere pagina's en documenten.

  Als u de pagina's wilt samenvouwen, houdt u de muisaanwijzer boven de eerste pagina en klikt u vervolgens op de miniatuur Document samenvouwen .

  Voorvertoning van pagina's

  In de weergave Miniaturen houdt u de muis boven de pagina en klikt u vervolgens op de miniatuur Zoomen .

  Pagina's verwijderen

  In de weergave Miniaturen houdt u de muis boven de pagina en klikt u vervolgens op de miniatuur Verwijderen .

  Bestanden sorteren

  Klik in de lijstweergave op de kolomnaam waarop u wilt sorteren. Klik nog een keer om de volgorde om te draaien. De volgorde van bestanden in de lijst geeft de volgorde van de bestanden in de gecombineerde PDF weer. Met sorteren rangschikt u de pagina's van de gecombineerde PDF.

  Hiermee verplaatst u bestanden omhoog of omlaag in de bestandenlijst

  In de Lijstweergave selecteert u het bestand of de bestanden die u wilt verplaatsen. Klik vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag .

 4. Klik op Opties en selecteer een van de opties voor bestandsgrootte voor het geconverteerde bestand:

  Kleinere bestandsgrootte

  Hiermee verkleint u grote afbeeldingen naar de schermresolutie en comprimeert u deze met behulp van JPEG van lage kwaliteit. Deze optie is geschikt voor weergave op het scherm, in e-mails en op internet.

  Opmerking: als een of meer van de bronbestanden al PDF's zijn, leidt het inschakelen van de optie Kleinere bestandsgrootte tot het uitvoeren van de functie Bestand verkleinen voor die bestanden. De functie Bestand verkleinen wordt niet toegepast als de optie Standaardbestandsgrootte of Grotere bestandsgrootte is geselecteerd.

  Standaardbestandsgrootte

  Hiermee maakt u PDF's die geschikt zijn voor het betrouwbaar weergeven en afdrukken van zakelijke documenten. De PDF-bestanden in de lijst behouden de oorspronkelijke bestandsgrootte en kwaliteit.  

  Grotere bestandsgrootte

  Hiermee maakt u PDF-bestanden die geschikt zijn voor afdrukken op desktopprinters. Hiermee wordt de conversievoorinstelling Afdrukken met hoge kwaliteit toegepast en behouden de PDF-bestanden in de lijst de oorspronkelijke bestandsgrootte en kwaliteit.

  Opmerking:

  Deze optie kan tot een grotere bestandsgrootte van de uiteindelijke PDF leiden.

 5. In het dialoogvenster Opties geeft u de conversie-instellingen zo nodig op en klikt u op OK.

 6. Wanneer u klaar bent met het ordenen van de pagina's, klikt u op Combineren.

  De voortgang van de bestandsconversies wordt weergegeven in een statusdialoogvenster. Sommige brontoepassingen worden automatisch gestart en afgesloten.

Een PDF in een andere PDF invoegen

 1. Open de PDF die fungeert als de basis van het gecombineerde bestand.
 2. Kies Tools > Pagina's indelen. De toolset voor Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 3. Kies in de secundaire werkbalk Invoegen > Van bestand.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op een pagina klikken en Pagina's invoegen selecteren om de invoegopties te openen.

  Optie voor invoegen vanuit bestand in de tool Pagina's indelen

 4. Selecteer de PDF die u wilt invoegen en klik op Openen.

 5. Geef in het dialoogvenster Pagina's invoegen aan waar u het document wilt invoegen (vóór of na de eerste of laatste pagina of een specifieke pagina). Klik op OK.

 6. Wanneer u de originele PDF als afzonderlijk bestand wilt behouden, kiest u Opslaan als en typt u een nieuwe naam voor de samengevoegde PDF.

Opmerking:

U kunt ook een bestaand bestand toevoegen aan een geopende PDF. Sleep het pictogram van het bestand direct naar het deelvenster Paginaminiaturen in het navigatievenster.

Een aangepaste pagina aan een PDF toevoegen

Tijdens het combineren van bestanden in Acrobat kunt u een aangepaste pagina toevoegen aan uw PDF met behulp van de geïntegreerde Adobe Express-app, die duizenden sjablonen biedt waaruit u kunt kiezen.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en klik op Bestanden combineren in het rechterdeelvenster.

 2. Klik op de werkbalk Bestanden combineren op Aangepaste pagina toevoegen.

  Invoegen uit sjabloon

 3. Er wordt een nieuw venster geopend met Adobe Express-opties voor het bewerken van pagina's.

  Kies de sjabloon die u voor uw nieuwe pagina wilt gebruiken, en gebruik de bewerkingsfuncties om kleuren of tekst naar eigen inzicht te wijzigen.

  Als u klaar bent met het aanpassen van de pagina, klikt u op Toevoegen om de pagina toe te voegen aan de PDF.

  Een sjabloon kiezen en toevoegen

 4. De pagina wordt toegevoegd aan de PDF. U kunt de toegevoegde pagina naar de gewenste positie in de PDF slepen.

 5. Klik op Bewerken als u meer wijzigingen wilt aanbrengen op de nieuwe pagina. Het bewerkingsvenster wordt geopend. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. De wijzigingen worden weergegeven in de PDF.

  De toegevoegde sjabloon bewerken

  Opmerking:

  Nadat u de PDF hebt opgeslagen, kunt u de toegevoegde pagina niet bewerken door de Adobe Express-app te openen vanuit Acrobat.

 6. Klik op Combineren en sla de PDF op. Hierdoor worden de wijzigingen op uw nieuwe pagina voltooid, waarna u niet langer toegang hebt tot de optie Bewerken op die pagina.

Selectie van het Klembord invoegen in een PDF (Windows)

U kunt een of meer pagina's geselecteerde inhoud die u uit een toepassing hebt gekopieerd, direct in een bestaande PDF invoegen.

 1. Open het document dat de inhoud bevat die u wilt toevoegen. Selecteer de inhoud en kopieer de selectie (hiervoor kiest u in de meeste toepassingen Bewerken > Bestand naar Klembord kopiëren).

 2. Open de PDF die fungeert als de basis van het gecombineerde bestand.
 3. Kies Tools > Pagina's indelen. De toolset voor Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 4. Kies in de secundaire werkbalk Invoegen > Van klembord.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op een pagina klikken en Pagina's invoegen selecteren om de invoegopties te openen.

 5. Geef in het dialoogvenster Pagina's invoegen aan waar u de selectie wilt invoegen (vóór of na de eerste of laatste pagina of een specifieke pagina). Klik op OK.

 6. Wanneer u de originele PDF als afzonderlijk bestand wilt behouden, kiest u Opslaan als en typt u een nieuwe naam voor de samengevoegde PDF.

Een webpagina of een lege pagina invoegen in een PDF

U kunt een webpagina invoegen in een bestaande PDF door Tools > Pagina's indelen > Invoegen > Van webpagina te kiezen. In het dialoogvenster dat verschijnt, voert u de URL in van de pagina die u wilt toevoegen.

U kunt ook een lege pagina toevoegen aan uw PDF-document:

 • Kies Tools > Pagina's indelen > Invoegen > Lege pagina.
   

  In het dialoogvenster Pagina's invoegen geeft u de locatie op waar u de lege pagina wilt toevoegen.

 • U kunt ook het contextmenu gebruiken om een lege pagina toe te voegen tussen pagina's. Kies Tools > Pagina's indelen om de paginaminiaturen weer te geven. Klik in de paginaminiatuurweergave met de rechtermuisknop op de pagina waar u een lege pagina wilt invoegen. Selecteer Pagina's invoegen > Een lege pagina.

PDF's als gekoppelde bestanden in andere documenten plaatsen

U kunt PDF's opnemen in andere typen bestanden die OLE (Object Linking and Embedding) ondersteunen, zoals InDesign®- en Word-bestanden. Deze bestanden worden OLE-containerdocumenten genoemd. Later, als u de oorspronkelijke PDF bewerkt, werken de OLE-eigenschappen in de containertoepassing het ingesloten bestand in het containerdocument bij met uw wijzigingen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies de opdracht Object invoegen van de OLE-containertoepassing of de opdracht Hyperlink invoegen.

  • (Windows) Kies in Acrobat Bewerken > Bestand naar klembord kopiëren en kies vervolgens de opdracht Plakken speciaal in de containertoepassing.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account