Handboek Annuleren

3D-objecten meten in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Met het 3D-meetgereedschap kunt u 3D-modellen meten. U kunt metingen uitvoeren tussen combinaties van punten of randen van het 3D-model. Terwijl u de aanwijzer verplaatst over het 3D-model, worden specifieke punten en randen gemarkeerd. Het 3D-meetgereedschap ondersteunt vier typen metingen: de loodrechte afstand tussen twee rechte randen, de lineaire afstand tussen twee punten, de straal van ronde randen en de hoek tussen twee randen (of drie punten).

U kunt 3D-metingen koppelen aan bepaalde weergaven. Als de standaardweergave actief is wanneer een nieuwe meting wordt toegevoegd, wordt een nieuwe metingsweergave gemaakt. Deze weergave wordt toegevoegd aan de weergavehiërarchie in de Modelstructuur. De meting wordt alleen aan die weergave gekoppeld. De meting wordt getoond als een onderliggend element van de weergave.

U kunt ook opmerkingen weergeven terwijl u metingen uitvoert. Deze opmerkingen, ook wel maatmarkeringen genoemd, blijven behouden nadat het document wordt gesloten.

3D-meetweergave
3D-meetweergave

3D-objecten meten

 1. Klik op een 3D-model in een PDF-document om het in te schakelen.
 2. Klik op het pictogram 3D-meetgereedschap op de 3D-werkbalk. (Als de weergave van de 3D-werkbalk is ingesteld op gebundelde functies, selecteert u het 3D-meetgereedschap in het pop-upmenu naast het navigatiegereedschap.)
 3. Selecteer de gewenste opties in de onderdelen Uitlijnen ingeschakeld en Metingtypes in het palet 3D-meetgereedschap.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van het model en wijzig zo nodig de opties. Laat het palet 3D-meetgereedschap open.
 5. Meet het 3D-model:
  • Als u de afstand tussen twee punten op het 3D-model wilt meten, klikt u om een beginpunt in te stellen. Verplaats de aanwijzer vervolgens naar een andere locatie of een rand.

  • Als u de omtrek van een ronde vorm wilt meten, verplaatst u de aanwijzer naar de rand van de vorm, zodat er een cirkel wordt weergegeven en klikt u eenmaal.

  • Als u een annotatie voor de meting wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de achtergrond van het object en selecteert u Markeringslabel wijzigen. Typ een markeringslabel. Meet het 3D-model zoals eerder is beschreven. Klik om het eindpunt voor de meting in te stellen en klik vervolgens een derde keer om de locatie van de meting en het label in te stellen.

  • Als u een meting wilt opslaan als opmerking, selecteert u het gereedschap Handje, klikt u met de rechtermuisknop op de meting en klikt u vervolgens op Converteren naar opmerking.

  • Als u een meting wilt beëindigen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Meting annuleren.

  • Als u een metingsmarkering wilt verwijderen, klikt u erop met het 3D-meetgereedschap en drukt u op Delete.

  Opmerking:

  Als u wilt weten hoe u het model roteert, pant, zoomt en uitlijnt terwijl u meet, klikt u met de rechtermuisknop op het model en kiest u Navigatietips voor 3D-meting.  

Opties voor Uitlijnen ingeschakeld in het palet van het 3D-meetgereedschap

3D Eindpunten van randen magnetisch 

Hiermee wordt uitgelijnd op de volledige rand.

3D Lineaire randen magnetisch 

Hiermee wordt uitgelijnd op een recht lijnsegment van een rand.

3D Radiale randen magnetisch 

Hiermee wordt uitgelijnd op een ronde vorm.

3D Silhouetten magnetisch

Hiermee wordt uitgelijnd op een waarneembare rand van een onderdeel, zoals de zijde van een cilinder.

3D Platte vlakken magnetisch 

Hiermee wordt uitgelijnd op het geometrische vlak dat een vlak van het onderdeelt vormt.

Opties voor metingtypes in het palet 3D-meetgereedschap

3D Punt-naar-punt meting 

Hiermee wordt de afstand tussen twee posities op het 3D-model gemeten. Klik om een beginpunt in te stellen, klik vervolgens op een andere plaats om een eindpunt of rand in te stellen.

3D Loodrechte afmeting 

Hiermee wordt de afstand gemeten tussen twee randen in een rechte hoek op de beginrand.

3D Radiale afmeting 

Hiermee wordt de radius op de geklikte locatie gemeten.

3D Hoekmeting 

Hiermee wordt de hoek tussen twee randen gemeten.

Opties voor eenheden en markeringen

Als u de opties voor eenheden en markeringen voor de meetgereedschappen wilt gebruiken, selecteert u het 3D-meetgereedschap en klikt u met de rechtermuisknop in het model.

Modeleenheden definiëren

Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Coördinatenweergave inschakelen

Hiermee kunt u de coördinaten van de locatie van de muisaanwijzer in het venster Metinggegevens weergeven of verbergen.

Markeringslabel wijzigen

Typ de tekst die u bij de meting wilt weergeven, zowel in het 3D-modelgebied als in het venster Opmerkingen. Deze optie is niet beschikbaar als Maatmarkeringen niet is geselecteerd.

Maatmarkeringen uitschakelen

Selecteer deze optie als u metingen wilt doen in een model, maar deze niet wilt toevoegen aan het document. De afmetingen zijn alleen zichtbaar terwijl de huidige meting actief is. Als u een andere meting start of een ander gereedschap selecteert, verdwijnt de markering.

Niet uitlijnen op 3D-inhoud

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de invoegpositie uit te lijnen met een voor de hand liggend doel. Selecteer deze optie als u de prestaties wilt verbeteren terwijl u werkt met een groot model. Schakel 3D-inhoud magnetisch weer in als u nauwkeurige metingen wilt uitvoeren met 3D-objecten.

Navigatietips voor 3D-meting

Hiermee opent u een dialoogvenster waarin de sneltoetsen voor diverse navigatiefuncties worden vermeld. U kunt deze sneltoetsen gebruiken terwijl u meet.

Voorkeuren

Hiermee wordt het dialoogvenster Voorkeuren Meting (3D) geopend.

Venster Metinggegevens verbergen/weergeven

In het venster Metinggegevens worden de instellingen voor eenheden en markering voor het model weergegeven. Selecteer deze optie als u het venster uit het modelvenster wilt verwijderen.

Werkbalk Metingen verbergen/weergeven

Hiermee wordt het palet 3D-meetgereedschap verborgen/weergegeven.

Voorkeuren voor meting

Wijzig de 3D-meetvoorkeuren om te bepalen hoe 3D-gegevens worden gemeten. Deze opties worden weergegeven in Voorkeuren Meting (3D).

Opmerking:

In Adobe Acrobat Reader zijn deze voorkeuren van toepassing op PDF-bestanden waarbij de functie voor opmerkingen is ingeschakeld.

Schaal en eenheden van model gebruiken (indien aanwezig)

Hiermee worden metingen weergegeven op basis van de modeleenheden, indien aanwezig, die zijn gegenereerd uit het oorspronkelijke 3D-model. Schakel deze optie uit om de maateenheden handmatig op te geven. Deze instelling kan worden gewijzigd in het palet 3D-meetgereedschap.

Standaardweergave-eenheid gebruiken

Hiermee worden de maateenheden gebruikt die u hier opgeeft, in plaats van de maateenheden uit het 3D-model.

Weer te geven significante cijfers

Hiermee geeft u het maximumaantal decimalen op in de gemeten waarde.

3D-meting lijnkleur

Hiermee geeft u de kleur op van de lijn die wordt weergegeven wanneer u klikt of sleept om een object te meten.

Grootte feedback meten

Hiermee stelt u de tekstgrootte in voor de weergave van de meting.

Hoekafmetingen weergegeven als

Hiermee legt u graden of radialen vast als eenheid

Circulaire afmetingen weergegeven als

Hiermee geeft u aan of de diameter of radius wordt gemeten voor circulaire onderdelen.

Cirkel voor radiale metingen weergeven

Hiermee wordt de ronde vorm weergegeven die is gekoppeld aan de radiale meting.

Instellingen voor 3D magnetisch

Hiermee schakelt u magnetisch gedrag in en geeft u op of punten, bogen, randen, silhouetranden of vlakken magnetisch zijn. De gevoeligheid geeft aan hoe dicht u de aanwijzer moet houden bij het item dat magnetisch is. Bij Tipkleur magnetisch geeft u op in welke kleur de magnetische lijn wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op het 3D-object houdt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account