Handboek Annuleren

3D-objecten meten in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u de 3D-meettool kunt gebruiken om 3D-modellen in PDF's te meten door metingen tussen punten of randen van het model te maken.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

3D-objecten meten

Met de tool 3D-meting kunt u vier soorten metingen uitvoeren, waaronder de loodrechte afstand tussen twee rechte randen, de lineaire afstand tussen twee punten, de straal van cirkelvormige randen en de hoek tussen twee randen (of drie punten).

3D-meetweergave
3D-meetweergave

 1. Om te beginnen met het meten van een 3D-model in een PDF moet u het 3D-model selecteren om het te renderen voor tools.

 2. Open de 3D-werkbalk door met de rechtermuisknop te klikken op het 3D-object en Werkbalk tonen te selecteren. Als de 3D-werkbalkweergave is ingesteld voor samengevoegde tools, selecteert u de tool 3D-meting in het pop-upmenu naast de tool Navigatie.

 3. Selecteer het pictogram tool 3D-meting dat verschijnt op de 3D-werkbalk. Hierdoor worden Uitlijningen en meettypes.
  ingeschakeld.

 4. Selecteer de gewenste opties in de werkbalk Uitlijningen en meettypes.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van het model en wijzig zo nodig de opties. Houd het palet tool 3D-meting open.

 6. Meet het 3D-model:
  • Om de afstand tussen twee posities op een 3D-model te meten selecteert u het startpunt en verplaatst u de aanwijzer naar een andere locatie of een rand.
  • Om de omtrek van een ronde vorm te meten plaatst u de cursor over de rand van de vorm tot er een cirkel verschijnt en klikt u één keer.
  • Om een notitie te maken en toe te passen op de meting klikt u met de rechtermuisknop op de objectachtergrond en selecteert u Markeerlabel wijzigen. Voer een markeerlabel in en meet vervolgens het 3D-model zoals eerder beschreven. Klik eenmaal om het eindpunt in te stellen en klik nogmaals om de locatie van de meting en het label in te stellen.
  • Om een meting op te slaan als opmerking selecteert u het Handje, klikt u met de rechtermuisknop op de meting en kiest u Converteren naar opmerking.
  • Om een meting te stoppen klikt u met de rechtermuisknop op het 3D-model en selecteert u Meting annuleren.
  • Om een meetmarkering te verwijderen selecteert u deze met de tool 3D-meting en drukt u op Verwijderen.
  Opmerking:

  Om te leren hoe u kunt roteren, pannen, zoomen en uitlijnen terwijl u meet, klikt u met de rechtermuisknop op het model en selecteert u Navigatietips 3D-meting.

Opties voor Uitlijningen in het palet van de 3D-meettool

3D Eindpunten van uitlijnen op rand 

Hiermee wordt uitgelijnd op de volledige rand.

3D-uitlijning met lineaire randen 

Hiermee wordt uitgelijnd op een recht lijnsegment van een rand.

3D-uitlijning met radiaalranden

Hiermee wordt uitgelijnd op een ronde vorm.

3D-uitlijning op silhouetten 

Hiermee wordt uitgelijnd op een waarneembare rand van een onderdeel, zoals de zijde van een cilinder.

3D Uitlijnen op platte vlakken

Hiermee wordt uitgelijnd op het geometrische vlak dat een vlak van het onderdeel vormt.

Opties voor metingtypes in het palet 3D-meettool

3D-punt-naar-puntmeting  

 

Meet de afstand tussen twee posities in het 3D-model. Klik om een beginpunt in te stellen en klik vervolgens op een andere locatie om een eindpunt of rand in te stellen.

3D Loodrechte dimensie 

Hiermee wordt de afstand gemeten tussen twee randen in een rechte hoek op de beginrand.

Radiale 3D-dimensie 

 

Hiermee wordt de radius op de geklikte locatie gemeten.

3D Hoekmeting 

Hiermee wordt de hoek tussen twee randen gemeten.

Opties voor eenheden en markeringen

Om de eenheden en markeringen van meettools te gebruiken selecteert u de 3D-meettool en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop in het 3D-model. Ga dan naar Voorkeuren om deze te zoeken:

Modeleenheden definiëren

Hiermee wijzigt u de meeteenheden.

Coördinatenweergave inschakelen

Geeft weer of verbergt de coördinaten van de locatie van de muisaanwijzer in het venster Metinggegevens.

Markeringslabel wijzigen

Typ de tekst die u bij de meting wilt weergeven, zowel in het 3D-modelgebied als in het venster Opmerkingen. (Niet beschikbaar als Maatmarkeringen niet is geselecteerd.)

Maatmarkeringen uitschakelen

Selecteer deze optie als u metingen wilt doen in een model, maar deze niet wilt toevoegen aan het document. De afmetingen zijn alleen zichtbaar terwijl de huidige meting actief is. Als u een andere meting start of een andere tool selecteert, verdwijnt de markering.

Niet uitlijnen op 3D-content

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de invoegpositie uit te lijnen met een voor de hand liggend doel. Selecteer deze optie als u de prestaties wilt verbeteren terwijl u werkt met een groot model. Ga terug naar Uitlijnen op 3D-content voor nauwkeurige metingen in 3D-objecten.

Navigatietips voor 3D-meting

Hiermee opent u een dialoogvenster waarin de sneltoetsen voor diverse navigatiefuncties worden vermeld. U kunt deze sneltoetsen gebruiken terwijl u de meting uitvoert.

Voorkeuren

Hiermee wordt het dialoogvenster Voorkeuren Meting (3D) geopend.

Venster Metinggegevens verbergen/weergeven

Het venster Meetgegevens geeft de instellingen voor eenheden en markering voor het model weer. Selecteer deze optie als u het venster uit het modelvenster wilt verwijderen.

Werkbalk Metingen verbergen/weergeven

Hiermee wordt het palet met 3D-meettools verborgen/weergegeven.

Voorkeuren voor meting

Wijzig de 3D-meetvoorkeuren om te bepalen hoe 3D-gegevens worden gemeten. Voor toegang tot deze opties drukt u op Command + K om Voorkeuren te openen en gaat u naar het deelvenster Meten (3D).

Opmerking:

In Adobe Acrobat Reader zijn deze voorkeuren van toepassing op PDF-bestanden waarbij de functie voor opmerkingen is ingeschakeld.

Schaal en eenheden van model gebruiken (indien aanwezig)

Hiermee worden metingen weergegeven op basis van de modeleenheden, indien aanwezig, die zijn gegenereerd uit het oorspronkelijke 3D-model. Schakel deze optie uit om de maateenheden handmatig op te geven. Deze instelling kan worden gewijzigd in het palet met 3D-meettools.

Standaard weergave-eenheid gebruiken

Hiermee worden de maateenheden gebruikt die u hier opgeeft, in plaats van de maateenheden uit het 3D-model.

Significante cijfers om weer te geven

Hiermee geeft u het maximumaantal decimalen op in de gemeten waarde.

3D-meting lijnkleur

Hiermee geeft u de kleur op van de lijn die wordt weergegeven wanneer u klikt of sleept om een object te meten.

Grootte feedback meten

Hiermee stelt u de tekstgrootte in voor de weergave van de meting.

Hoekafmetingen weergegeven als

Geeft eenheden op als graden of radialen.

Circulaire afmetingen weergegeven als

Hiermee geeft u aan of de diameter of radius wordt gemeten voor circulaire onderdelen.

Cirkel voor radiale metingen weergeven

Hiermee wordt de ronde vorm weergegeven die is gekoppeld aan de radiale meting.

Instellingen voor 3D uitlijnen

Hiermee schakelt u magnetisch gedrag in en geeft u op of punten, bogen, randen, silhouetranden of vlakken magnetisch zijn. De gevoeligheid geeft aan hoe dicht u de aanwijzer moet houden bij het item dat magnetisch is. Bij Uitlijnkleur voor tip geeft u op in welke kleur de lijn voor uitlijnen wordt weergegeven wanneer u de cursor boven het 3D-object plaatst.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?