Handboek Annuleren

Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer
Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Typen beveiligingsbeleid

Als u vaak dezelfde beveiligingsinstellingen toepast op meerdere PDF's, kunt u de instellingen opslaan als een beleid dat u kunt hergebruiken. Beveiligingsbeleid kan tijd besparen en zorgt voor een consistentere beveiliging. Als u beleid maakt voor wachtwoord- en certificaatbeveiliging kunt u dezelfde beveiligingsinstellingen hergebruiken voor een set PDF's. Er zijn twee soorten beveiligingsbeleid beschikbaar:

 • Organisatiebeleid is vooral nuttig als u wilt dat anderen gedurende een beperkte periode toegang hebben tot PDF's. Het beleid van Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) is opgeslagen op een server. Gebruikers moeten toegang hebben tot de server om dit beleid te gebruiken. Voor het maken van dit beleid moeten de ontvangers van het document in een lijst op Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) staan. Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) beheert de toegang tot PDF's en controlegebeurtenissen volgens de regels in het beveiligingsbeleid. U kunt Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) gebruiken als uw bedrijf een licentie voor de software heeft gekocht en u daarover kunt beschikken.

 • Gebruikersbeleid is beleid dat wordt gemaakt en toegepast door individuen. Als u dezelfde beveiligingsinstellingen op meerdere documenten toepast, kunt u tijd besparen door gebruikersbeleid te maken. Pas het gebruikersbeleid daarna toe op documenten. Gebruikersbeleid voor wachtwoorden en certificaten met openbare sleutel wordt op de lokale computer opgeslagen. Met toegang tot Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) kunt u een gebruikersbeleid maken dat wordt opgeslagen op de Forms Server. Het beleid is dan alleen voor u beschikbaar.

Organisatiebeleid verifiëren

U kunt beveiligingsinstellingen niet alleen hergebruiken, maar u kunt beleid dat is opgeslagen op de Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) ook gebruiken om documenten te laten verlopen en in te trekken. U kunt ook verantwoorden welke gebruikers beveiligde documenten openen.

Adobe LiveCycle Rights Management
Beveiligingsbeleid

A. Het beleid wordt opgeslagen op de server. B. Het beleid wordt toegepast op een PDF. C. Gebruikers kunnen een document alleen openen, bewerken en afdrukken als het beleid dit toestaat. 

Het instellen van beveiligingsbeleid via de server bestaat uit een proces van vier stappen:

Adobe Experience Manager - Forms Server configureren

De systeembeheerder van uw bedrijf of groep configureert meestal Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging), beheert accounts en stelt het bedrijfsbeleid in. Raadpleeg de website van Adobe voor meer informatie over het configureren van Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging).

Een document met een beveiligingsbeleid publiceren

Een auteur maakt een PDF en past hierop een beleid toe dat is opgeslagen op Adobe Experience Manager Forms Server. De server genereert een licentie en een unieke coderingssleutel voor de PDF. Acrobat neemt de licentie op in de PDF en versleutelt de PDF met de versleutelingssleutel. Met deze licentie kan de auteur of de beheerder de PDF volgen en controleren.

Een document weergeven waarop een beleid is toegepast

Wanneer gebruikers de beveiligde PDF proberen te openen in Acrobat, wordt hun identiteit gecontroleerd. Als aan een gebruiker toegang wordt verleend tot de PDF, wordt de PDF ontsleuteld en wordt deze geopend met de machtigingen die in het beleid zijn vastgelegd.

Gebeurtenissen beheren en toegang wijzigen

De auteur of beheerder kan zich aanmelden bij een Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging)-account om de gebeurtenissen te volgen en de toegang te wijzigen tot PDF's die met een beleid zijn beveiligd. Beheerders kunnen alle PDF- en systeemgebeurtenissen zien, configuratie-instellingen wijzigen en de toegang wijzigen tot PDF's die met een beleid zijn beveiligd.

Een gebruikersbeveiligingsbeleid maken

Gebruikersbeleid kan wachtwoorden, certificaten of Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) gebruiken om documenten te verifiëren.

Het beleid voor wachtwoord- en certificaatbeveiliging kan worden opgeslagen op een lokale computer. Beleid dat is ingesteld met gebruik van Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) wordt opgeslagen op een server. U kunt handelingen controleren en beveiligingsinstellingen dynamisch wijzigen. U kunt Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) gebruiken als uw bedrijf een licentie voor de software heeft gekocht en u daarover kunt beschikken.

Een wachtwoordbeleid maken

 1. Kies in Acrobat Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligingsbeleid beheren

 2. Klik op Nieuw.
 3. Selecteer Wachtwoorden gebruiken en klik op Volgende.

 4. Typ een naam en een beschrijving voor het beleid, voer een van de volgende handelingen uit en klik op Volgende:
  • Schakel de optie Wachtwoorden opslaan met het beleid uit als u wachtwoorden en beperkingen wilt opgeven wanneer u dit beleid toepast op een document.

  • Als u wachtwoorden en beperkingsinstellingen wilt opslaan met het beleid, schakelt u Wachtwoorden opslaan met het beleid in.

 5. Geef een compatibiliteitsinstelling en wachtwoordopties op. Als u Wachtwoorden opslaan met het beleid hebt ingeschakeld, geeft u het wachtwoord en de beperkingen op. Klik op OK.
 6. Controleer de beleidsdetails, klik op Voltooien en klik op Sluiten.

Een certificaatbeleid maken

 1. Kies in Acrobat Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligingsbeleid beheren

 2. Klik op Nieuw.
 3. Selecteer Certificaten met openbare sleutel gebruiken en klik op Volgende.
 4. Typ een naam en een beschrijving van het beleid en geef op welke documentcomponenten u wilt versleutelen.

  Certificaten moeten actueel zijn en sleutelgebruik hebben dat codering toestaat.

 5. Bepaal hoe u het beleid wilt afdwingen:
  • Als u beleid wilt maken dat wordt toegewezen aan individuele ontvangers, schakelt u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid niet in.

  • Als u beleid wilt maken dat wordt toegewezen aan individuele documenten, schakelt u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid in.

 6. Selecteer een versleutelingsalgoritme in het menu dat compatibel is met de versie van Acrobat van de ontvanger, en klik op Volgende.
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid hebt geselecteerd, controleert u de beleidsinstellingen. Klik vervolgens op Volgende.

  • Als u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid niet hebt geselecteerd, geeft u ontvangers op door digitale id's te selecteren (inclusief uw digitale id). Klik vervolgens op Volgende.

 8. Klik op Voltooien.

Beleid maken voor beveiligde bestandsbijlagen

U kunt beveiliging aan een of meer documenten toevoegen door deze in een beveiligde envelop in te sluiten en te verzenden als e-mailbijlage. Deze methode is handig als u een beveiligde bestandsbijlage wilt verzenden zonder de bestanden te coderen. U kunt de documenten insluiten als bestandsbijlagen in een beveiligde envelop en de envelop coderen en naar de ontvangers verzenden. Wanneer de ontvangers de beveiligde envelop openen, kunnen ze de bijlagen uitnemen en opslaan. De opgeslagen bestanden zijn identiek aan de oorspronkelijke bestandsbijlagen en zijn niet langer gecodeerd wanneer u ze hebt opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten verzendt, inclusief niet-PDF-bestanden, wilt u dat alleen de ontvanger de documenten bekijkt. U kunt deze documenten insluiten als bestandsbijlagen in een beveiligde envelop, de beveiligde envelop coderen en vervolgens de envelop per e-mail verzenden. Iedereen kan de envelop openen, het voorblad bekijken en zelfs een lijst met de inhoud bekijken. Maar alleen de ontvanger kan de ingesloten bijlagen bekijken en uitnemen.

Bestandsbijlagen insluiten in een beveiligde envelop voor een veilige verzending
Bestandsbijlagen insluiten in een beveiligde envelop voor een veilige verzending.

 1. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligde envelop maken.

 2. Klik op Bestand toevoegen om te verzenden, selecteer de bestanden die u wilt bijvoegen en klik op Openen. Klik op Volgende.

 3. Selecteer een envelopsjabloon en klik op Volgende.

 4. Kies een afleveringsmethode en klik op Volgende.

 5. Als er een envelopbeleid is gemaakt, selecteert u dit. Of selecteer Nieuw beleid. Volg vervolgens de stappen om een beleid te maken.

 6. Beoordeel de informatie en klik op Voltooien.

 7. Soms wordt u voor een beleid gevraagd de informatie te typen die u wilt weergeven op de envelop. Voer de informatie in die ontvangers nodig hebben om de afzender van de envelop te identificeren.
 8. Voer alle beveiligingsgegevens in (wachtwoord, certificaat of beleid).
 9. Als de envelop wordt weergegeven, typt u de namen van de ontvangers. Klik daarna op de werkbalk op het pictogram Opslaan of E-mail.

  Als u op het pictogram E-mail klikt, wordt de standaard e-mailtoepassing geopend met de beveiligingsenvelop als bijlage. Typ het e-mailadres van de ontvanger en verzend het e-mailbericht.

Een gebruikersbeveiligingsbeleid maken met Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging)

Als u toegang hebt tot Adobe Experience Manager Documentbeveiliging, kunt u beperkingen instellen voor de toegang en de rechten van individuele gebruikers die zijn geregistreerd bij deze server. Wanneer u een gebruikersbeleid maakt met Adobe Experience Manager Forms Server, wordt u omgeleid naar de webpagina van Experience Manager Forms Server.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en kiest u Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligingsbeleid beheren.

 3. Klik op Nieuw.
 4. Selecteer Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) gebruiken en klik op Volgende.

 5. Klik op de webpagina Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) eerst op Beleid en vervolgens op Nieuw.

 6. Typ een naam en een beschrijving, stel de geldigheidsperiode in en selecteer de gewenste opties.
 7. Selecteer de gebruikers of groepen, stel er machtigingen voor in en klik op OK.

 8. Geef de documentcomponenten op die u wilt versleutelen en geef aan of u een watermerk wilt.
 9. Klik als u klaar bent boven aan de pagina op Opslaan.

Beveiligingsbeleid toepassen op PDF's

Op een PDF kunt u een organisatiebeleid of een gebruikersbeleid toepassen. Als u een serverbeleid wilt toepassen op een document, maakt u verbinding met Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging). Het beveiligingsbeleid van Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) moet op een server zijn opgeslagen, maar de PDF's waarop het beleid wordt toegepast, kunnen zich ergens anders bevinden. U kunt het beleid toepassen op PDF's met Acrobat, via batch-reeksen op de server, of met andere toepassingen zoals Microsoft Outlook.

Alleen de beleidsbeheerder kan organisatiebeleid bewerken of verwijderen.

Een beveiligingsbeleid toepassen op een PDF

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en kiest u Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Als u een serverbeleid gebruikt, kiest u Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligingsbeleid beheren. Selecteer een beleid. Kies een Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging)-beleid in de lijst en klik op Vernieuwen.

  Door het beveiligingsbeleid te vernieuwen, weet u zeker dat u het meest actuele serverbeleid krijgt.

 3. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligingsbeleid beheren.  Selecteer een beleid en klik op Toepassen op document.

Een beleid toepassen op bijlagen in Outlook

In Microsoft Outlook kunt u verschillende soorten bestanden als beveiligde PDF-bijlagen verzenden. Deze optie is alleen beschikbaar als Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging) is ingesteld en beschikbaar is in Acrobat.

 1. Kies in Outlook Nieuw e-mailbericht op het lint Start.
 2. Klik op de knop Toevoegen als beveiligde Adobe PDF  op het lint van Adobe PDF.
 3. Selecteer het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen door het bestandspad op te geven of op Bladeren te klikken.
 4. Geef op hoe u het document wilt beveiligen en klik op OK.

  Het bestand wordt geconverteerd naar PDF en vervolgens versleuteld met de opgegeven beveiligingsmethode.

 5. Voltooi het e-mailbericht en klik op Verzenden.

Een beveiligingsbeleid verwijderen uit een PDF

U kunt een beveiligingsbeleid verwijderen uit een PDF als u beschikt over de juiste machtigingen. In het algemeen kan alleen de eigenaar van een document een beveiligingsbeleid verwijderen uit een PDF.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en kiest u Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Selecteer Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiliging verwijderen.

Beveiligingsinstellingen exporteren

 1. Kies in Acrobat Bewerken > Voorkeuren > Beveiliging > Exporteren.

 2. Kies welke groepen instellingen u wilt delen en klik op OK.

 3. Bekijk de beveiligingsinstellingen en breng zo nodig wijzigingen aan. Klik vervolgens op Exporteren.
 4. Selecteer desgewenst de methode voor het coderen van de beveiligingsinstellingen en klik op OK.

 5. Kies Ontvangers en klik tweemaal op OK.

 6. Onderteken het bestand.

Beleid kopiëren, bewerken of verwijderen

 1. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiligingsbeleid beheren

 2. Kies in het menu Tonen of u alleen organisatiebeleid wilt weergeven, alleen gebruikersbeleid dat u zelf hebt gemaakt, of al het beleid dat voor u toegankelijk is.
 3. Selecteer een beleid en kies de gewenste opties:
  Opmerking:

  Opties voor het bewerken of verwijderen van het bedrijfsbeleid zijn alleen beschikbaar als u beschikt over beheerdersrechten voor Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging). Wijzigingen in dit beleid kunnen alleen worden aangebracht in Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging), dat automatisch wordt geopend wanneer u een optie selecteert.

  Kopiëren

  Met deze optie maakt u een beleid op basis van instellingen van een bestaand beleid.

  Bewerken

  Het bewerken van een gebruikersbeleid dat is opgeslagen op een lokale computer, is alleen van invloed op documenten waarop het beleid wordt toegepast nadat het beleid is bewerkt. Voor gebruikersbeleid dat op een server is opgeslagen, kunt u de instellingen voor de machtigingen en andere opties bewerken. Deze optie is niet beschikbaar voor organisatiebeleid.

  Verwijderen 

  Deze optie is meestal niet beschikbaar voor organisatiebeleid.

  Favoriet

  Als deze optie geselecteerd is, verschijnt er een sterretje naast het beleid. Als u een beleid uit de favorieten wilt verwijderen, klikt u nogmaals op Favoriet. U kunt de optie Favoriet toepassen op meerdere beleidsinstellingen. Met deze optie zorgt u ervoor dat een beleid makkelijker kan worden opgehaald.

Een met een beleid beveiligde PDF intrekken

Als u de toegang wilt beperken tot een PDF-document dat met een beleid is beveiligd en dat u beschikbaar hebt gesteld aan een groep gebruikers, kunt u het document intrekken.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF en meldt u zich aan bij Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en meldt u zich aan bij Adobe Experience Manager - Forms Server (Documentbeveiliging). Kies vervolgens Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Documentbeveiliging > Intrekken

 3. Kies in het menu op de webpagina een optie met de reden van de intrekking van het document of typ een bericht. Als u het ingetrokken document vervangt, typt u de URL-locatie van het nieuwe document.
 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account