Opmerking:

Zie Overzicht van beveiliging in Acrobat DC- en PDF-inhoud voor een volledige lijst van artikelen over beveiliging.

Typen beveiligingsbeleid

Als u vaak dezelfde beveiligingsinstellingen toepast op meerdere PDF's, kunt u de instellingen opslaan als een beleid dat u kunt hergebruiken. Beveiligingsbeleid kan tijd besparen en zorgt voor een consistentere beveiliging. Als u beleid maakt voor wachtwoord- en certificaatbeveiliging kunt u dezelfde beveiligingsinstellingen hergebruiken voor een set PDF's. Er zijn twee soorten beveiligingsbeleid beschikbaar:

 • Organisatiebeleid is vooral nuttig als u wilt dat anderen gedurende een beperkte periode toegang hebben tot PDF's. Het beveiligingsbeleid van Adobe LiveCycle Rights Management ES is opgeslagen op een server. Gebruikers moeten toegang hebben tot de server om dit beleid te gebruiken. Om dit beleid te kunnen maken, moeten de ontvangers van het document vanuit een lijst in Adobe LiveCycle Rights Management ES worden opgegeven. Adobe LiveCycle Rights Management ES bepaalt de toegang tot de PDF's en de controlegebeurtenissen volgens de definities in het beveiligingsbeleid. U kunt Adobe LiveCycle Rights Management ES alleen gebruiken als uw bedrijf het gebruiksrecht heeft aangeschaft en dit voor u beschikbaar is.

 • Gebruikersbeleid is beleid dat wordt gemaakt en toegepast door individuen. Als u dezelfde beveiligingsinstellingen op meerdere documenten toepast, kunt u tijd besparen door gebruikersbeleid te maken. Pas het gebruikersbeleid daarna toe op documenten. Gebruikersbeleid voor wachtwoorden en certificaten met openbare sleutel wordt op de lokale computer opgeslagen. Als u toegang hebt tot Adobe LiveCycle Rights Management ES, kunt u een gebruikersbeleid maken dat wordt opgeslagen in Adobe LiveCycle Rights Management ES. Het beleid is dan alleen voor u beschikbaar.

Organisatiebeleid verifiëren

Met beveiligingsbeleid dat is opgeslagen op Adobe LiveCycle Rights Management ES, kunt u niet alleen beveiligingsinstellingen hergebruiken, maar ook documenten laten verlopen of intrekken. U kunt ook verantwoorden welke gebruikers beveiligde documenten openen.

Adobe LiveCycle Rights Management
Beveiligingsbeleid

A. Het beleid wordt opgeslagen op de server. B. Het beleid wordt toegepast op een PDF. C. Gebruikers kunnen een document alleen openen, bewerken en afdrukken als het beleid dit toestaat. 

Het instellen van beveiligingsbeleid via de server bestaat uit een proces van vier stappen:

Adobe LiveCycleRights Management ES configureren

Het is gewoonlijk de systeembeheerder van uw bedrijf of groep die Adobe LiveCycle Rights Management ES configureert, de accounts beheert en het organisatiebeleid instelt. Meer informatie over het configureren van Adobe LiveCycle Rights Management ES vindt u op de website van Adobe.

Een document met een beveiligingsbeleid publiceren

Een auteur maakt een PDF en past hierop een beleid toe dat is opgeslagen in Adobe LiveCycle Rights Management ES. De server genereert een licentie en een unieke coderingssleutel voor de PDF. Acrobat neemt de licentie op in de PDF en versleutelt de PDF met de versleutelingssleutel. Met deze licentie kan de auteur of de beheerder de PDF volgen en controleren.

Een document weergeven waarop een beleid is toegepast

Wanneer gebruikers de beveiligde PDF proberen te openen in Acrobat 9 (of Reader 9), wordt hun identiteit gecontroleerd. Als aan een gebruiker toegang wordt verleend tot de PDF, wordt de PDF ontsleuteld en wordt deze geopend met de machtigingen die in het beleid zijn vastgelegd.

Gebeurtenissen beheren en toegang wijzigen

De auteur of beheerder kan zich aanmelden bij een Adobe LiveCycle Rights Management ES-account, de gebeurtenissen volgen en de toegang wijzigen tot PDF's die met een beleid zijn beveiligd. Beheerders kunnen alle PDF- en systeemgebeurtenissen zien, configuratie-instellingen wijzigen en de toegang wijzigen tot PDF's die met een beleid zijn beveiligd.

Een gebruikersbeveiligingsbeleid maken

Gebruikersbeleid kan wachtwoorden, certificaten of Adobe LiveCycle Rights Management ES gebruiken om documenten te verifiëren.

Het beleid voor wachtwoord- en certificaatbeveiliging kan worden opgeslagen op een lokale computer. Beveiligingsbeleid dat is gemaakt met Adobe LiveCycle Rights Management ES, is opgeslagen op een server. U kunt handelingen controleren en beveiligingsinstellingen dynamisch wijzigen. U kunt Adobe LiveCycle Rights Management ES alleen gebruiken als uw bedrijf het gebruiksrecht heeft aangeschaft en dit voor u beschikbaar is.

Een wachtwoordbeleid maken

 1. Kies in Acrobat DC Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beveiligingsbeleid beheren. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

 2. Klik op Nieuw.
 3. Selecteer Wachtwoorden gebruiken en klik op Volgende.
 4. Typ een naam en een beschrijving voor het beleid, voer een van de volgende handelingen uit en klik op Volgende:
  • Schakel de optie Wachtwoorden opslaan met het beleid uit als u wachtwoorden en beperkingen wilt opgeven wanneer u dit beleid toepast op een document.

  • Selecteer Wachtwoorden opslaan met het beleid om wachtwoorden en restrictie-instellingen op te slaan met het beleid.

 5. Geef een compatibiliteitsinstelling en wachtwoordopties op. Als u Wachtwoorden opslaan met het beleid hebt ingeschakeld, geeft u het wachtwoord en de beperkingen op. Klik op OK.
 6. Controleer de beleidsdetails, klik op Voltooien en klik op Sluiten.

Een certificaatbeleid maken

 1. Kies in Acrobat DC Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beveiligingsbeleid beheren. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

 2. Klik op Nieuw.
 3. Selecteer Certificaten met openbare sleutel gebruiken en klik op Volgende.
 4. Typ een naam en een beschrijving van het beleid en geef op welke documentcomponenten u wilt versleutelen.

  Certificaten moeten actueel zijn en sleutelgebruik hebben dat codering toestaat.

 5. Bepaal hoe u het beleid wilt afdwingen:
  • Als u beleid wilt maken dat wordt toegewezen aan individuele ontvangers, schakelt u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid niet in.

  • Als u beleid wilt maken dat wordt toegewezen aan individuele documenten, schakelt u Vragen naar ontvangers wanneer dit beleid wordt toegepast in.

 6. Selecteer een versleutelingsalgoritme in het menu dat compatibel is met de versie van Acrobat van de ontvanger, en klik op Volgende.
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid hebt geselecteerd, controleert u de beleidsinstellingen. Klik vervolgens op Volgende.

  • Als u Vragen om ontvangers bij het toepassen van dit beleid niet hebt geselecteerd, geeft u ontvangers op door digitale id's te selecteren (inclusief uw digitale id). Klik vervolgens op Volgende.

 8. Klik op Voltooien.

Beleid maken voor beveiligde bestandsbijlagen

U kunt beveiliging aan een of meer documenten toevoegen door deze in een beveiligde envelop in te sluiten en te verzenden als e-mailbijlage. Deze methode is handig als u een beveiligde bestandsbijlage wilt verzenden zonder de bestanden te coderen. U kunt de documenten insluiten als bestandsbijlagen in een beveiligde envelop en de envelop coderen en naar de ontvangers verzenden. Wanneer de ontvangers de beveiligde envelop openen, kunnen ze de bijlagen uitnemen en opslaan. De opgeslagen bestanden zijn identiek aan de oorspronkelijke bestandsbijlagen en zijn niet langer gecodeerd wanneer u ze hebt opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten verzendt, inclusief niet-PDF-bestanden, wilt u dat alleen de ontvanger de documenten bekijkt. U kunt deze documenten insluiten als bestandsbijlagen in een beveiligde envelop, de beveiligde envelop coderen en vervolgens de envelop per e-mail verzenden. Iedereen kan de envelop openen, het voorblad bekijken en zelfs een lijst met de inhoud bekijken. Maar alleen de ontvanger kan de ingesloten bijlagen bekijken en uitnemen.

Bestandsbijlagen insluiten in een beveiligde envelop voor een veilige verzending
Bestandsbijlagen insluiten in een beveiligde envelop voor een veilige verzending.

 1. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer beveiliging > Beveiligde envelop maken. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

 2. Klik op Bestand toevoegen om te verzenden, selecteer de bestanden die u wilt bijvoegen en klik op Openen. Klik op Volgende.
 3. Selecteer een envelopsjabloon en klik op Volgende.
 4. Kies een afleveringsmethode en klik op Volgende.
 5. Als envelopbeleid is gemaakt, selecteert u dit of selecteert u Nieuw beleid. Voer vervolgens de volgende stappen uit om een beleid te maken.
 6. Beoordeel de informatie en klik op Voltooien.
 7. Soms wordt u voor een beleid gevraagd de informatie te typen die u wilt weergeven op de envelop. Voer de informatie in die ontvangers nodig hebben om de afzender van de envelop te identificeren.
 8. Voer alle beveiligingsgegevens in (wachtwoord, certificaat of beleid).
 9. Als de envelop wordt weergegeven, typt u de namen van de ontvangers. Klik daarna op de werkbalk op het pictogram Opslaan of E-mail.

  Als u op het pictogram E-mail klikt, wordt de standaard e-mailtoepassing geopend met de beveiligingsenvelop als bijlage. Typ het e-mailadres van de ontvanger en verzend het e-mailbericht.

Een gebruikersbeveiligingsbeleid maken met Adobe LiveCycle Rights Management ES

Als u toegang hebt tot Adobe LiveCycle Rights Management ES, kunt u de toegang tot en rechten van individuele gebruikers beperken die zijn geregistreerd bij deze server. Wanneer u een gebruikersbeleid maakt met Adobe LiveCycle Rights Management ES, wordt u doorgestuurd naar de webpagina Adobe LiveCycle Rights Management ES.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en kiest u Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beheren. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

 3. Klik op Nieuw.
 4. Selecteer Adobe LiveCycle Rights Management gebruiken en klik op Volgende.
 5. Klik op de webpagina Adobe LiveCycle Rights Management op Beleid en klik vervolgens op Nieuw.
 6. Typ een naam en een beschrijving, stel de geldigheidsperiode in en selecteer de gewenste opties.
 7. Selecteer de gebruikers of groepen, stel er machtigingen voor in en klik op OK.
 8. Geef de documentcomponenten op die u wilt versleutelen en geef aan of u een watermerk wilt.
 9. Klik als u klaar bent, klikt u boven aan de pagina op Opslaan.

Beveiligingsbeleid toepassen op PDF's

Op een PDF kunt u een organisatiebeleid of een gebruikersbeleid toepassen. Als u een serverbeleid wilt toepassen op een document, brengt u een verbinding tot stand met Adobe LiveCycle Rights Management ES. Het beveiligingsbeleid van Adobe LiveCycle Rights Management moet op een server zijn opgeslagen, maar de PDF's waarop het beleid wordt toegepast, kunnen zich ergens anders bevinden. U kunt het beleid toepassen op PDF's met Acrobat, via batch-reeksen op de server, of met andere toepassingen zoals Microsoft Outlook.

Alleen de beleidsbeheerder kan organisatiebeleid bewerken of verwijderen. Voor meer informatie over het het bewerken van beveiligingsbeleid kiest u Gereedschappen > Beveiliging > Meer beveiliging > Rechtenbeheer > Account beheren. Klik vervolgens op Help in de rechterbovenhoek.

Een beveiligingsbeleid toepassen op een PDF

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en kiest u Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Als u een serverbeleid gebruikt, kiest u Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beveiligingsbeleid beheren. Selecteer een beleid. Kies een Adobe LiveCycleRights Management-beleid in de lijst en klik op Vernieuwen.

  Door het beveiligingsbeleid te vernieuwen, weet u zeker dat u het meest actuele serverbeleid krijgt.

 3. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beveiligingsbeleid beheren. Selecteer een beleid en klik op Toepassen op document. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

Een beleid toepassen op bijlagen in Outlook

In Microsoft Outlook kunt u verschillende soorten bestanden als beveiligde PDF-bijlagen verzenden. Deze optie is alleen beschikbaar als Adobe LiveCycle Rights Management ES is ingesteld en beschikbaar is in Acrobat.

 1. Kies in Outlook Nieuw e-mailbericht op het lint Start.
 2. Klik op de knop Toevoegen als beveiligde Adobe PDF  op het lint van Adobe PDF.
 3. Selecteer het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen door het bestandspad op te geven of op Bladeren te klikken.
 4. Geef op hoe u het document wilt beveiligen en klik op OK.

  Het bestand wordt geconverteerd naar PDF en vervolgens versleuteld met de opgegeven beveiligingsmethode.

 5. Voltooi het e-mailbericht en klik op Verzenden.

Een beveiligingsbeleid verwijderen uit een PDF

U kunt een beveiligingsbeleid verwijderen uit een PDF als u beschikt over de juiste machtigingen. In het algemeen kan alleen de eigenaar van een document een beveiligingsbeleid verwijderen uit een PDF.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en kiest u Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Selecteer Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beveiliging verwijderen. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

Beveiligingsinstellingen exporteren

 1. Kies Voorkeuren > Beveiliging > Exporteren.
 2. Kies welke groepen instellingen u wilt delen en klik op OK.
 3. Bekijk de beveiligingsinstellingen en breng zo nodig wijzigingen aan. Klik vervolgens op Exporteren.
 4. Selecteer desgewenst de methode voor het coderen van de beveiligingsinstellingen en klik op OK.
 5. Kies Ontvangers en klik tweemaal op OK.
 6. Onderteken het bestand.

Beleid kopiëren, bewerken of verwijderen

 1. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Coderen > Beveiligingsinstellingen beheren. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

 2. Kies in het menu Tonen of u alleen organisatiebeleid wilt weergeven, alleen gebruikersbeleid dat u zelf hebt gemaakt, of al het beleid dat voor u toegankelijk is.
 3. Selecteer een beleid en kies de gewenste opties:

  Opmerking:

  Opties voor het bewerken of verwijderen van organisatiebeleid zijn alleen beschikbaar als u beschikt over beheerdersrechten voor Adobe LiveCycle Rights Management ES. Wijzigingen in dit beleid kunnen alleen worden aangebracht in Adobe LiveCycle Rights Management ES. Dit wordt automatisch geopend wanneer u een optie selecteert.

  Kopiëren

  Met deze optie maakt u een beleid op basis van instellingen van een bestaand beleid.

  Bewerken

  Het bewerken van een gebruikersbeleid dat is opgeslagen op een lokale computer, is alleen van invloed op documenten waarop het beleid wordt toegepast nadat het beleid is bewerkt. Voor gebruikersbeleid dat op een server is opgeslagen, kunt u de instellingen voor de machtigingen en andere opties bewerken. Deze optie is niet beschikbaar voor organisatiebeleid.

  Verwijderen

  Deze optie is meestal niet beschikbaar voor organisatiebeleid.

  Favoriet

  Als deze optie geselecteerd is, verschijnt er een sterretje naast het beleid. Als u een beleid uit de favorieten wilt verwijderen, klikt u nogmaals op Favoriet. U kunt de optie Favoriet toepassen op meerdere beleidsinstellingen. Met deze optie zorgt u ervoor dat een beleid makkelijker kan worden opgehaald.

Een met een beleid beveiligde PDF intrekken

Als u de toegang wilt beperken tot een PDF-document dat met een beleid is beveiligd en dat u beschikbaar hebt gesteld aan een groep gebruikers, kunt u het document intrekken.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor één PDF of een deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF en meldt u zich aan bij Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • Voor een PDF-portfolio opent u de PDF-portfolio en meldt u zich aan bij Adobe LiveCycle Rights Management. Kies vervolgens Beeld > Portfolio > Voorblad.

 2. Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer beveiliging > Rights Management > Intrekken. Als u het deelvenster Beveiliging niet ziet, raadpleegt u de instructies voor het toevoegen van deelvensters in Taakvensters.

 3. Kies in het menu op de webpagina een optie met de reden van de intrekking van het document of typ een bericht. Als u het ingetrokken document vervangt, typt u de URL-locatie van het nieuwe document.
 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid