Handboek Annuleren

3D-weergaven instellen in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u 3D-weergaven instelt in PDF's met Adobe Acrobat. Volg onze stapsgewijze handleiding en verbeter uw documentvisualisatie-ervaring.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Standaardweergave

De standaardweergave van een 3D-model biedt een gemakkelijke manier om terug te keren naar het beginpunt telkens wanneer u interactie hebt met het model. De standaardweergave verschilt van de voorvertoning, die het uiterlijk van het 3D-model weergeeft wanneer het niet geactiveerd is. Het menu Weergaven op de 3D-werkbalk en het deelvenster Weergave van de Modelstructuur tonen de volledige lijst van alle beschikbare weergaven voor het 3D-model. Acrobat genereert een eerste standaardweergave wanneer u een PDF maakt van een 3D-model of een 3D-bestand toevoegt aan een bestaande PDF. Deze standaardweergave is onafhankelijk van andere standaardweergaven of weergaven in het 3D-bestand.

De standaardweergave heeft de volgende kenmerken:

 • Een perspectiefprojectie.
 • Het gezichtspunt wordt weg van het object geplaatst om ervoor te zorgen dat de meest zichtbare knooppunten het grootste deel van het gezichtsveld innemen.
 • De offsetrichting en -oriëntatie zijn voornamelijk langs de negatieve X-as, met een kleinere negatieve Y-as-offset en een kleinere positieve Z-as-offset.
 • De camera is gericht op het midden van de zichtbare knooppunten, waarbij de Z-as verticaal is en de opwaartse richting positief in de weergegeven notitie.

Volg deze stappen om de achtergrondkleur, rendermodus en belichting voor de standaardweergave aan te passen:

 1. Selecteer het menu Alle tools in de linkerbovenhoek. Selecteer de optie Meer weergeven in de linkerzijbalk en navigeer naar de optie Rich media toevoegen . Selecteer vervolgens de tool 3D-media.

 2. Nu kunt u de gewenste locatie slepen of dubbelklikken om 3D-media in te voegen. Deze actie opent het dialoogvenster 3D invoegen. Selecteer het vakje Geavanceerde opties weergeven in het dialoogvenster 3D invoegen.

  Geavanceerde opties weergeven selecteren

 3. Selecteer het tabblad 3D, pas de weergegeven parameters aan en selecteer vervolgens OK.

  Adjust-3d-parameters

Een aangepaste weergave maken

Met Acrobat kunt u extra weergaven van het 3D-model maken om te kunnen navigeren door de 3D-content. U kunt de weergaven aanpassen om verschillende perspectieven weer te geven, zoals boven, onder, links, rechts, binnen, buiten, ontploft of samengesteld. De aangepaste weergaven kunnen ook verschillende instellingen bevatten zoals belichting, camerapositie, rendermodus, modelstructuurstatus en transparantie- en doorsnede-instellingen. Precieze camera-eigenschappen kunnen worden opgenomen in aangepaste weergaven.

 1. Selecteer met de tool Selecteren het 3D-model om het in te schakelen.

 2. Om de weergave van het 3D-model aan te passen klikt u er met de rechtermuisknop op en navigeert u naar de optie Tools. Selecteer daar Werkbalk weergeven. Zodra de 3D-werkbalk verschijnt, kunt u de tools Roteren, Pannen en Zoomen gebruiken om de weergave aan te passen.

  Werkbalk tonen

 3. In het dialoogvenster Weergave-eigenschappen selecteert u de weergave-instellingen die u wilt opnemen in de weergave.

  Voor eigenschappen die niet worden geselecteerd, worden de instellingen van de vorige weergave gebruikt. Als bijvoorbeeld Achtergrondkleur niet wordt geselecteerd, is de achtergrondkleur van de weergave gelijk aan de achtergrondkleur die eerder werd weergegeven.

  De weergave verschijnt met de naam Nieuwe weergave in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur. Selecteer de weergave als u deze een andere naam wilt geven.

Een weergave tonen

Om een andere dan de standaardweergave weer te geven selecteert u de weergave in het vervolgkeuzemenu Weergaven met de 3D-werkbalk.

De standaardweergave wijzigen

Om de weergave van uw voorkeur in te stellen als standaard voor uw 3D-model klikt u met de rechtermuisknop op het 3D-model. Selecteer Weergaven en vervolgens Weergaven beheren. Selecteer de weergave die u als standaard wilt instellen en selecteer dan de knop Gebruiken als standaard. Als u gereed bent, selecteert u OK.

Opmerking:

Om een nieuwe weergave te maken selecteert u Weergaven in de 3D-werkbalk en Weergaven beheren. Selecteer Nieuwe weergave in het dialoogvenster Weergaven beheren en volg de instructies op het scherm.

De poster aanpassen aan de standaardweergave

Volg deze stappen om de poster aan te passen aan de standaardweergave:

 1. Selecteer het menu Alle tools in de linkerbovenhoek. Selecteer in de linkerzijbalk de optie Meer weergeven en navigeer naar de optie Rich media toevoegen. Kies vervolgens de tool 3D Media.

 2. Nu kunt u de gewenste locatie slepen of erop dubbelklikken om 3D-media in te voegen. Deze actie opent het dialoogvenster 3D invoegen. Selecteer het vakje Geavanceerde opties tonen in het dialoogvenster 3D invoegen en selecteer vervolgens het tabblad Instellingen lanceren .

 3. Selecteer Poster ophalen uit standaardweergave in de sectie Posterafbeelding.

 4. Selecteer OK en sla de PDF op.

Voor dit proces is een 3D-model nodig met een of meer gedefinieerde weergaven, die u kunt maken. U kunt de weergave koppelen aan een bestaande bladwijzer door deze stappen te volgen:

 1. Om een nieuwe bladwijzer te maken selecteert u Bladwijzer in de rechterzijbalk om het deelvenster Bladwijzers te openen. Selecteer de optie Nieuwe bladwijzer toevoegen boven in het deelvenster Bladwijzers en typ een nieuwe naam voor de bladwijzer. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de bladwijzernaam en selecteer Eigenschappen. Om een weergave te koppelen aan een bestaande bladwijzer of koppeling klikt u met de rechtermuisknop op de bladwijzer of koppeling en selecteert u Eigenschappen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen het tabblad Acties.

 3. Selecteer in het menu Actie selecteren Ga naar een 3D/Multimediale weergave en selecteer vervolgens Toevoegen.

 4. In het dialoogvenster 3D-weergave selecteren selecteert u de 3D-notitie voor het 3D-model in de lijst aan de linkerkant en vervolgens selecteert u een weergaveoptie aan de rechterkant:

  Huidige weergave

  De gemaakte koppeling of bladwijzer repliceert de 3D rotatie-, pan- en zoominstellingen van het document, ongeacht of deze weergave in de modelstructuur wordt vermeld als een gedefinieerde weergave.

  Eerste weergave

  Er worden wijzigingen aangebracht in de weergave boven aan de lijst met modelstructuren.

  Laatste weergave

  Er worden wijzigingen aangebracht in de weergavedefinitie onder aan de lijst met modelstructuren.

  Vorige weergave

  Gaat omhoog in de modelstructuurlijst van gedefinieerde weergaven, één weergave per keer.

  Volgende weergave

  Gaat omlaag in de modelstructuurlijst van gedefinieerde weergaven, één weergave per keer.

  Weergave met naam

  Hiermee gaat u naar de gedefinieerde weergave die u selecteert in de lijst onder deze optie.

  Opmerking:

  Om een bladwijzer of koppeling ook naar een specifieke pagina en paginaweergave te laten springen selecteert u Ga naar een paginaweergave in het menu Selectieactie en selecteert u Toevoegen. Gebruik vervolgens de schuifbalken en zoomtools om de paginaweergave aan te passen voordat u de knop Koppeling instellen selecteert. Als u klaar bent, selecteert u Sluiten in het dialoogvenster Eigenschappen.

Een 3D-weergave toevoegen aan een bladwijzer of koppeling

U kunt een 3D-weergave aan een koppeling toevoegen door deze stappen te volgen:

 1. Als u een nieuwe koppeling wilt maken, selecteert u Alle tools en vervolgens PDF bewerken. Selecteer Koppeling in de linkerzijbalk en vervolgens Een koppeling toevoegen of bewerken. Sleep nu om ergens op de pagina een rechthoek te maken. Deze actie opent het dialoogvenster Koppeling maken. Selecteer vervolgens onder Koppelingsactie de optie Aangepaste koppeling en selecteer Volgende.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Koppelingseigenschappen het tabblad Acties. Selecteer Ga naar een 3D/multimediale weergave in het vervolgkeuzemenu Actie selecteren en selecteer Toevoegen.
  .

 3. Selecteer in het dialoogvenster 3D-weergave selecteren een 3D-notitie voor het 3D-model in de lijst aan de linkerkant en selecteer vervolgens een weergaveoptie aan de rechterkant. Hier is de lijst met weergaveopties en hun functionaliteiten.

  Huidige weergave

  De gemaakte koppeling of bladwijzer repliceert de 3D rotatie-, pan- en zoominstellingen van het document, ongeacht of deze weergave in de modelstructuur wordt vermeld als een gedefinieerde weergave.

  Eerste weergave

  Er worden wijzigingen aangebracht in de weergave boven aan de lijst met modelstructuren.

  Laatste weergave

  Er worden wijzigingen aangebracht in de weergavedefinitie onder aan de lijst met modelstructuren.

  Vorige weergave

  Gaat omhoog in de modelstructuurlijst van gedefinieerde weergaven, één weergave per keer.

  Volgende weergave

  Gaat omlaag in de modelstructuurlijst van gedefinieerde weergaven, één weergave per keer.

  Weergave met naam

  Hiermee gaat u naar de gedefinieerde weergave die u selecteert in de lijst onder deze optie.

  Opmerking:

  Om een bladwijzer of koppeling ook naar een specifieke pagina en paginaweergave te laten springen selecteert u Ga naar een paginaweergave in het menu Selectieactie en selecteert u Toevoegen. Gebruik vervolgens de schuifbalken en zoomtools om de paginaweergave aan te passen voordat u de knop Koppeling instellen selecteert. Klik wanneer u klaar bent op Sluiten in het dialoogvenster Eigenschappen.

Een 3D-weergave verwijderen

Als u een weergave wilt verwijderen, gaat u naar de 3D-werkbalk, selecteert u het vervolgkeuzemenu Weergaven en kiest u Weergaven beheren. Selecteer de weergaven die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Weergave verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online