Handboek Annuleren

Webpagina's converteren naar PDF

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Webpagina's en PDF's

De kern van een webpagina is een bestand dat is geschreven in HTML (Hypertext Markup Language). Het HTML-bestand bevat doorgaans koppelingen naar andere bestanden die op de webpagina zelf worden weergegeven of die het uiterlijk en de werking van de pagina bepalen.

Wanneer u een webpagina naar PDF converteert, worden het HTML-bestand en alle bijbehorende bestanden, zoals JPEG-afbeeldingen, Adobe FLA-bestanden, CSS-bestanden (Cascading Style Sheets), tekstbestanden, afbeeldingstoewijzingen en formulieren in de conversie verwerkt.

De PDF functioneert daardoor nagenoeg hetzelfde als de webpagina. Afbeeldingen, koppelingen, afbeeldingstoewijzingen en de meeste mediabestanden hebben in de PDF bijvoorbeeld hetzelfde uiterlijk en werken normaal. (Bij GIF-animaties wordt alleen het laatste frame weergegeven.)

Bovendien functioneert de PDF net als normale PDF's. U kunt bijvoorbeeld door het bestand navigeren door te schuiven of bladwijzers te gebruiken. Gebruikers kunnen er opmerkingen aan toevoegen, en u kunt het uitbreiden met beveiligingsvoorzieningen, formuliervelden en andere functies.

Wanneer u webpagina's naar PDF wilt converteren, moet u rekening houden met de volgende factoren, aangezien deze van invloed zijn op het conversieproces:

 • Hoeveel wilt u converteren?

  Als u slechts geselecteerde gebieden van de huidige webpagina wilt converteren, gebruikt u PDFMaker vanuit Internet Explorer. Als u een aantal of alle niveaus van een website met meerdere pagina's naar PDF wilt converteren, werkt u in Acrobat zelf.

 • Wilt u een nieuwe PDF maken van de webpagina's of wilt u de geconverteerde pagina's aan een bestaande PDF toevoegen?

  U kunt beide handelingen uitvoeren in Acrobat of in Internet Explorer. De knoppen of opdrachten hiervoor verschillen echter.

Opmerking:

als u webpagina's in het Chinees, Japans of Koreaans (CJK) naar PDF wilt converteren op een Windows-systeem met Romeins (Westers) alfabet, moet u bij de installatie van Acrobat de CJK-taalondersteuningsbestanden hebben geïnstalleerd. U wordt bovendien geadviseerd om in de conversie-instellingen voor HTML een toepasselijke codering te selecteren.

Zie Webpagina's naar PDF converteren in Internet Explorer, Google Chrome en Firefox (Windows)

Acrobat installeert een Adobe PDF-werkbalk in Internet Explorer (versie 8.0 of later), Google Chrome en Firefox. Met de opdrachten op deze werkbalk kunt u op verschillende manieren de momenteel weergegeven webpagina converteren naar een PDF. U kunt bijvoorbeeld de hele webpagina of een geselecteerd onderdeel van de pagina converteren. Of u kunt een PDF maken of de geconverteerde webpagina aan een bestaande PDF vastplakken. De werkbalk bevat tevens opdrachten waarmee u na de conversie aanvullende acties kunt starten, bijvoorbeeld de nieuwe PDF bijvoegen bij een e-mailbericht of de PDF afdrukken.

PDF-werkbalk
Een menu op de PDF-werkbalk biedt eenvoudige conversie- en afdrukmogelijkheden.

Een webpagina converteren naar PDF

Als u een webpagina wilt converteren naar PDF, doet u het volgende:

 1. Ga naar de webpagina.
  • Gebruik Internet Explorer, Firefox of Chrome voor Windows.

  • Gebruik Firefox voor Mac.

 2. Voer via het menu Converteren op de Adobe PDF-werkbalk een van de volgende handelingen uit:
  • Als u van de huidige webpagina een PDF wilt maken, kiest u Webpagina converteren naar PDF. Selecteer vervolgens een locatie, typ een bestandsnaam en klik op Opslaan.

  • Als u een PDF van de huidige webpagina aan een andere PDF wilt toevoegen, kiest u Webpagina toevoegen aan bestaande PDF. Blader vervolgens naar de bestaande PDF, selecteer deze en klik op Opslaan.

  • (Alleen Internet Explorer en Firefox) Als u van de geopende webpagina een PDF wilt maken en deze wilt afdrukken, kiest u Webpagina afdrukken. Na afloop van de conversie geeft u in het dialoogvenster Afdrukken de gewenste opties op en klikt u op OK.

  • (Alleen Internet Explorer en Firefox) Als u een PDF wilt maken van de geopende webpagina en u de PDF bij een leeg e-mailbericht wilt voegen, kiest u Webpagina converteren en e-mailen. Geef vervolgens een locatie en bestandsnaam voor de PDF op en klik op Opslaan. Typ de gewenste gegevens in het e-mailbericht dat na afloop van de conversie wordt geopend.

  • Voor al deze opties kunt u Adobe PDF-resultaten tonen selecteren als u de uitvoer-PDF wilt weergeven na conversie.

Opmerking:

Het pictogram Adobe - PDF maken wordt toegevoegd aan de ondersteunde browsers wanneer u Acrobat installeert. Als u het pictogram PDF maken niet ziet, gaat u als volgt te werk:

 • Kies in Internet Explorer Weergave > Werkbalken > Adobe Acrobat PDF maken-werkbalk.

 • Kies in Firefox Extra > Add-ons > Extensies en schakel vervolgens de extensie Adobe Acrobat - PDF maken in. (Zie PDF maken-extensie inschakelen voor Mozilla Firefox voor meer informatie.)

 • In Google Chrome kiest u het menu Aanpassen > Instellingen en vervolgens klikt u op Extensies in het linkervenster. Schakel de extensie Adobe Acrobat - PDF maken in. (Zie PDF maken-extensie inschakelen voor Google Chrome voor meer informatie.)

Een deel van een webpagina converteren naar PDF (Internet Explorer en Firefox)

 1. Sleep de aanwijzer om tekst en afbeeldingen op de webpagina te selecteren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde inhoud en kies een van de volgende opties:
  • Als u een nieuwe PDF wilt maken, kiest u Converteren naar Adobe PDF of Webpagina converteren naar Adobe PDF (Internet Explorer) of Selectie converteren naar Adobe PDF (Firefox). Geef vervolgens een naam en een locatie op voor de PDF.

  • Als u de geselecteerde inhoud aan een andere PDF wilt toevoegen, kiest u Toevoegen aan bestaande PDF (Internet Explorer) of Selectie toevoegen aan bestaande PDF (Firefox). Blader vervolgens naar de PDF waaraan u de selectie wilt toevoegen.

Geselecteerde gebieden op een webpagina converteren naar PDF (alleen Internet Explorer)

Met de optie Selecteren kunt u bepaalde gebieden van een webpagina selecteren die u wilt converteren. U kunt met deze optie belangrijke inhoud op een webpagina converteren en nutteloze inhoud zoals advertenties weglaten.

 1. Klik op de Adobe PDF-werkbalk op Selecteren (naast Converteren).

 2. Als u met de aanwijzer over de webpagina gaat, geeft een rode stippellijn de gebieden van de webpagina aan die u kunt selecteren. Klik op de gebieden die u wilt converteren. Geselecteerde gebieden worden in blauwe vakken weergegeven. U heft de selectie van een gebied op door er nogmaals op te klikken.
 3. Ga op de gebruikelijke wijze verder met de conversie.
 4. U heft de selectie van alle gebieden op en sluit de selectiemodus af door nogmaals op Selecteren te klikken.

Een gekoppelde webpagina converteren naar PDF

 1. Klik in de geopende webpagina met de rechtermuisknop op de gekoppelde tekst en kies een van de volgende opdrachten:
  • Als u de gekoppelde webpagina aan een bestaande PDF wilt toevoegen, kiest u Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF. Blader vervolgens naar de bestaande PDF, selecteer deze en klik op Opslaan.

  • Als u de gekoppelde webpagina naar een nieuwe PDF wilt converteren, kiest u Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF.

Opmerking:

Het contextmenu bevat ook de opties Toevoegen aan bestaande PDF en Converteren naar Adobe PDF. Als u een van deze opties kiest, wordt de geopende webpagina geconverteerd en niet de geselecteerde koppeling.

Webpagina's converteren naar PDF in Acrobat

U kunt een geopende webpagina vanuit Internet Explorer, Google Chrome of Firefox converteren naar PDF, maar u hebt meer mogelijkheden als u de conversie uitvoert vanuit Acrobat. Zo kunt u bijvoorbeeld de volledige website opnemen in de PDF of alleen bepaalde niveaus van de website.

Een webpagina converteren naar PDF

 1. Open Acrobat en kies Gereedschappen > PDF maken > Webpagina.

 2. Geef het volledige pad naar de webpagina op of klik op Bladeren en zoek een HTML-bestand.

 3. Klik op Meerdere niveaus vastleggen als u het aantal niveaus in de website wilt wijzigen dat u wilt converteren. Voer het aantal niveaus in dat u wilt opnemen, of selecteer Volledige website ophalen om alle niveaus van de website op te nemen.

  Opmerking:

  Sommige websites bestaan uit honderden of zelfs duizenden pagina's. Door de conversie van een grote website kan het systeem traag worden of niet meer reageren. Het is zelfs mogelijk dat alle beschikbare ruimte van de vaste schijf en het geheugen in beslag wordt genomen waardoor het systeem vastloopt. U kunt ook eerst één niveau downloaden en dan kijken welke koppelingen u vervolgens nog wilt downloaden.

 4. Als Alleen ophalen N niveau(s) is geselecteerd, selecteert u een van de volgende opties of beide opties:

  Hetzelfde pad blijven gebruiken

  Hiermee worden alleen de onderliggende webpagina's van de opgegeven URL gedownload.

  Op dezelfde server blijven

  Hiermee worden alleen webpagina's gedownload die op dezelfde server zijn opgeslagen.

 5. Klik op Instellingen/Geavanceerde instellingen, wijzig in het dialoogvenster Instellingen voor webpaginaconversie desgewenst de geselecteerde opties en klik op OK.

 6. Klik op Maken.

  Opmerking:

  Tijdens het downloaden kunt u PDF-pagina's bekijken. U kunt ze echter pas wijzigen als het downloaden is voltooid.

U hoeft niet te wachten op de voltooiing van de conversie voordat u meer aanvragen kunt toevoegen. Tijdens de conversie kunt u een andere pagina naar PDF converteren en deze wordt toegevoegd aan de wachtrij. Het aantal aanvragen in de wachtrij wordt aangegeven door het veld voor in behandeling zijnde conversies in het dialoogvenster Downloadstatus.

Een niet-gekoppelde webpagina toevoegen aan een bestaande PDF

Gebruik de volgende procedure om pagina's toe te voegen aan een PDF waarvoor u schrijfrechten hebt. Als de originele PDF alleen-lezen is, wordt een nieuwe PDF gemaakt en worden de nieuwe pagina's niet aan de bestaande PDF toegevoegd.

 1. Open in Acrobat de bestaande PDF (de PDF waaraan u een webpagina wilt toevoegen).
 2. Kies Gereedschappen > Pagina's indelen > InvoegenInvoegen van webpagina.

 3. Typ de URL naar de webpagina die u wilt bijvoegen en selecteer de beschreven opties voor het converteren van webpagina's naar PDF. Klik op Toevoegen.

 4. Als de webpagina wordt geconverteerd naar PDF, ziet u het dialoogvenster Pagina invoegen. Kies precies waar u deze pagina wilt toevoegen in de bestaande PDF en klik vervolgens op OK.

Een gekoppelde webpagina toevoegen aan een bestaande PDF

 1. Open in Acrobat de eerder geconverteerde PDF. Ga zo nodig naar de pagina met de koppelingen naar de pagina's die u wilt toevoegen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de webkoppeling en kies Toevoegen aan document.

  Opmerking:

  na de conversie worden koppelingen naar deze pagina's gewijzigd in interne koppelingen. Als u op een koppeling klikt, gaat u naar de PDF-pagina en niet naar de oorspronkelijke HTML-pagina op internet.

Een gekoppelde webpagina converteren naar een nieuwe PDF

 1. Open in Acrobat de eerder geconverteerde PDF. Ga zo nodig naar de pagina met de koppeling naar de webpagina die u wilt converteren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de webkoppeling en kies Webkoppeling als nieuw document openen.

Opmerking:

In Windows kunt u met de rechtermuisknop ook een gekoppelde pagina converteren vanuit een webpagina die wordt weergegeven in Internet Explorer, Google Chrome of Firefox.

Gebruik de volgende procedure om het pad van een webkoppeling naar het Klembord te kopiëren om het voor andere doeleinden te gebruiken.

 1. Open in Acrobat de eerder geconverteerde PDF. Ga zo nodig naar de pagina met de koppelingen naar de pagina's die u wilt kopiëren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de webkoppeling en kies Koppelingslocatie kopiëren.

Conversieopties voor webpagina's wijzigen

De instellingen voor de conversie van webpagina's naar PDF zijn van toepassing op het conversieproces. Wijzigingen in instellingen zijn niet van invloed op bestaande PDF's.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies in Internet Explorer, Google Chrome of Firefox op de werkbalk van Adobe PDF achtereenvolgens Converteren > Voorkeuren.
  • Kies in Acrobat Bestand > Maken > PDF van webpagina en klik vervolgens op Instellingen.
  • Kies in Acrobat de optie Gereedschappen > PDF maken > Webpagina en klik op Geavanceerde instellingen.
 2. Selecteer op het tabblad Algemeen desgewenst opties onder Conversie-instellingen en PDF-instellingen. Klik op de knop Instellingen voor extra opties voor het geselecteerde bestandstype.

 3. Selecteer desgewenst op het tabblad Pagina-indeling opties voor het paginaformaat, de afdrukstand en de schaling.

Conversieopties voor webpagina's

Het dialoogvenster Instellingen voor webpaginaconversie is beschikbaar in Internet Explorer, Google Chrome, Firefox en Acrobat.

Tabblad Algemeen

Conversie-instellingen

Hiermee geeft u de conversie-instellingen op voor HTML en tekst. Kies een bestandstype en klik op Instellingen om de fonteigenschappen en andere kenmerken te selecteren.

Bladwijzers maken

Hiermee maakt u een gecodeerde bladwijzer voor elke geconverteerde webpagina. De naam van de bladwijzer is de titel van de pagina (HTML-titelelement). Als de pagina geen titel heeft, wordt de URL gebruikt als bladwijzernaam.

PDF-codes maken

Hiermee slaat u in de PDF een structuur op die overeenkomt met de HTML-structuur van de webpagina's. Met deze structuur kunt u gecodeerde bladwijzers maken voor alinea's, lijstelementen en andere items die gebruikmaken van HTML-elementen.

Kop- en voetteksten op nieuwe pagina plaatsen

Hiermee plaatst u op elke pagina een kop- en een voettekst. In een koptekst staat de titel van de webpagina. Als er geen titel beschikbaar is, wordt de URL of het bestandspad van de webpagina getoond. In een voettekst worden de URL of het bestandspad van de webpagina en de datum en tijd van het downloaden getoond.

Tabblad Pagina-indeling

Op het tabblad Pagina-indeling kunt u kiezen uit diverse opties voor het paginaformaat en opties instellen voor de breedte, hoogte, marges en afdrukstand.

Bij Schaling zijn de volgende opties beschikbaar:

Breedte van inhoud aanpassen aan pagina

Hiermee wordt de schaal van de inhoud van een pagina zo nodig aangepast aan de breedte van de pagina. Als u deze optie niet selecteert, wordt het paginaformaat zo nodig aangepast aan de inhoud van de pagina.

Overschakelen naar liggend bij een schaal kleiner dan

Hiermee wijzigt u de afdrukstand in Liggend als de nieuwe versie van een pagina kleiner is dan het opgegeven percentage van het oorspronkelijke formaat. Deze optie is alleen beschikbaar bij de afdrukstand Staand.

HTML-conversie-instellingen

Dit dialoogvenster verschijnt als u op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Instellingen voor webpaginaconversie de optie HTML selecteert en op de knop Instellingen klikt.

Standaard Codering

Hier kunt u de volgende opties instellen:

Standaard Codering

Hiermee stelt u de invoercodering van de bestandstekst in vanuit een menu met besturingssystemen en alfabetten.

Altijd

Hiermee wordt alle codering die in het HTML-bronbestand is opgegeven, genegeerd en wordt de selectie gebruikt die wordt getoond bij de optie Standaardcodering.

Als pagina geen codering opgeeft

Hiermee wordt de selectie bij Standaardcodering alleen gebruikt als het HTML-bronbestand geen opgave van het type codering bevat.

Taalspecifieke fontinstellingen

Met deze instellingen wijzigt u het taalscript, het tekstfont en de basisfontgrootte.

Standaardkleuren

Hiermee stelt u de standaardkleuren in voor tekst, pagina-achtergronden en webkoppelingen. Klik op de kleurknop om het kleurenpalet te openen en de gewenste kleur te selecteren. Als u deze kleuren in de PDF wilt gebruiken, selecteert u Deze instellingen voor alle pagina's afdwingen. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de standaardkleuren alleen toegepast op pagina's waarvoor geen kleurenschema is opgegeven.

Multimedia-inhoud

Hiermee bepaalt u of de vastlegging van multimedia wordt uitgeschakeld, multimediabestanden indien mogelijk worden ingesloten of met een URL een koppeling naar multimedia (zoals SWF-bestanden) tot stand wordt gebracht.

Pagina-achtergrond behouden

Hiermee bepaalt u of u kleuren en naast elkaar getoonde afbeeldingen in pagina-achtergronden en kleuren in tabelcellen wilt weergeven. Als u bepaalde opties uitschakelt, zien geconverteerde webpagina's er soms anders uit dan in een webbrowser, maar kunt u een afdruk ervan wellicht beter lezen.

Afbeeldingen converteren

Hiermee worden afbeeldingen opgenomen in de conversie naar PDF.

Koppelingen onderstrepen

Hiermee worden tekstuele webkoppelingen op de pagina's onderstreept.

Schuifbare blokken uitvouwen

Hiermee worden schuifbare blokken uitgevouwen zodat ze volledige informatie over de geconverteerde PDF bevatten.

Tekstinstellingen

Invoercodering

Hiermee stelt u de invoercodering van de tekst voor een bestand in.

Taalspecifieke fontinstellingen

Met deze instellingen wijzigt u het taalscript, het tekstfont en de basisfontgrootte.

Standaardkleuren

Hiermee stelt u de standaardkleuren voor tekst en pagina-achtergronden in. Klik op de kleurknop om het kleurenpalet te openen en de gewenste kleur te selecteren.

Regels laten teruglopen bij marge

Hiermee voegt u een tijdelijk regeleinde in als de tekst de rand van het tekstgebied op de pagina bereikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account