Handboek Annuleren

Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Paginaminiaturen

Paginaminiaturen zijn kleine voorbeelden van de pagina's in een document. U kunt paginaminiaturen gebruiken om snel naar een geselecteerde pagina te gaan of om de weergave van de pagina aan te passen. Wanneer u een paginaminiatuur verplaatst, kopieert of verwijdert, wordt de bijbehorende pagina verplaatst, gekopieerd of verwijderd.

Opmerking:

Als u geen paginaminiaturen ziet in het zijpaneel van Pagina's, selecteert u Weergeven > Tonen/verbergen > Zijpanelen > Pagina.

Paginaminiaturen maken

Omdat door paginaminiaturen de bestandsgrootte toeneemt, maakt Acrobat deze niet automatisch.

Opmerking:

Acrobat ondersteunt het insluiten van paginaminiaturen en het opheffen van deze insluiting niet meer. In Acrobat Distiller® is echter een andere methode beschikbaar voor het insluiten van paginaminiaturen.

Paginaminiaturen weergeven

 1. Selecteer het pictogram Paginaminiaturen   in het rechternavigatievenster.

  Paginaminiaturen worden weergegeven in het navigatiegebied. Dit proces kan verschillende seconden in beslag nemen, vooral bij grotere documenten. Het genereren van paginaminiaturen kan tijdelijk worden onderbroken als u tijdens dit proces met de applicatie werkt.

Paginaminiaturen vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het zijpaneel Paginaminiaturen Opties en selecteer vervolgens Paginaminiaturen verkleinen of Paginaminiaturen vergroten.  De standaardgrootte van paginaminiaturen wordt weer hersteld als u de PDF sluit en opnieuw opent.

De tabvolgorde bepalen

In het zijpaneel Paginaminiaturen kunt u voor elke pagina de volgorde instellen waarin een gebruiker door de formuliervelden, koppelingen en opmerkingen bladert.

 1. Open het zijpaneel Paginaminiaturen.

 2. Selecteer een paginaminiatuur en kies Pagina-eigenschappen in het menu Opties  .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen Tabvolgorde en selecteer vervolgens de tabvolgorde.

  Rijvolgorde gebruiken

  Hiermee gaat u van links naar rechts door rijen (of van rechts naar links bij een binding van rechts naar links).

  Kolomvolgorde gebruiken

  Hiermee gaat u van links naar rechts of van boven naar beneden door kolommen (of van rechts naar links bij pagina's met een binding van rechts naar links).

  Documentstructuur gebruiken

  Hiermee wordt de volgorde van de ontwerptoepassing gebruikt.

  Opmerking:

  Voor gestructureerde documenten (PDF's die zijn gemaakt met desktop publishing-applicaties of die tags bevatten) kunt u het beste de optie Documentstructuur gebruiken selecteren, zodat deze overeenkomt met de bedoeling van de authoringapplicatie.

  Als het document in een eerdere versie van Acrobat is gemaakt, is de tabvolgorde standaard Niet gespecificeerd. Bij deze instelling gaat u met de Tab-toets eerst door formuliervelden, daarna door de koppelingen en vervolgens per rij door de opmerkingen.

Bladwijzers

Een bladwijzer is een koppeling met representatieve tekst in het deelvenster Bladwijzers in het navigatiedeelvenster. Bij elke bladwijzer hoort een andere weergave of pagina in het document. Bladwijzers worden tijdens het maken van de PDF automatisch gegenereerd op basis van de inhoudsopgave-items van documenten die door de meeste DTP-programma's worden gemaakt. Deze bladwijzers worden vaak gecodeerd en kunnen worden gebruikt om bewerkingen in de PDF uit te voeren.

In eerste instantie geeft een bladwijzer de pagina weer die werd weergegeven toen de bladwijzer werd gemaakt, wat de bestemming van de bladwijzer is. In Acrobat kunt u bladwijzerbestemmingen instellen terwijl u elke bladwijzer maakt. Soms is het echter gemakkelijker om een groep bladwijzers te maken en later de bestemmingen in te stellen.

In Acrobat kunt u bladwijzers gebruiken om een plaats in de PDF te markeren waarnaar u wilt terugkeren of om naar een bestemming in de PDF, een ander document of een webpagina te springen. Bladwijzers kunnen ook handelingen uitvoeren zoals het uitvoeren van een opdracht of het verzenden van een formulier.

Opmerking:

Een Acrobat-gebruiker kan alleen bladwijzers aan een document toevoegen als de beveiligingsinstellingen dat toestaan.

Bladwijzers maken

 1. Selecteer het bladwijzerpictogram in de rechternavigatiebalk om het zijpaneel Bladwijzers te openen.

 2. Open de pagina waaraan u de bladwijzer wilt koppelen, en pas de weergave-instellingen aan.
 3. Gebruik de tool Selecteren om het gebied van de pagina te selecteren waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen:

  • Als u een bladwijzer wilt maken van één afbeelding, klikt u in de afbeelding of sleept u een rechthoek rond de afbeelding.

  • Als u een bladwijzer wilt maken van een gedeelte van een afbeelding, sleept u een rechthoek rond het gedeelte.

  • Als u een bladwijzer wilt maken van geselecteerde tekst, selecteert u de tekst door te slepen. De geselecteerde tekst wordt het label van de nieuwe bladwijzer. U kunt het label bewerken.

 4. Klik op de bladwijzer waaronder u een nieuwe bladwijzer wilt maken. Als u geen bladwijzer selecteert, wordt de nieuwe bladwijzer automatisch aan het einde van de lijst geplaatst.
 5. Selecteer in het menu Opties   in het venster Bladwijzers Nieuwe bladwijzer.

 6. Typ of bewerk de naam van de nieuwe bladwijzer in het zijvenster Bladwijzer.

Een bladwijzer bewerken

In Acrobat Reader kunt u bladwijzers gemakkelijker leesbaar maken door de tekstweergave ervan te wijzigen.

In Acrobat kunt u op elk gewenst moment de kenmerken van een bladwijzer wijzigen.

De naam van een bladwijzer wijzigen

 1. Selecteer de bladwijzer in het zijpaneel Bladwijzers, selecteer Naam van bladwijzer wijzigen in het menu Opties  en voer vervolgens de nieuwe bladwijzernaam in.

Tekst in een lange bladwijzer laten omlopen

 1. Selecteer de bladwijzer in het zijpaneel Bladwijzers en selecteer vervolgens Lange bladwijzers laten teruglopen in het menu Opties  .

  Alle tekst van lange bladwijzers wordt weergegeven, ongeacht de breedte van het navigatiegebied. (Deze optie is actief wanneer het selectievakje is ingeschakeld en niet-actief wanneer het selectievakje is uitgeschakeld.)

De tekstweergave van een bladwijzer wijzigen

U kunt de weergave van een bladwijzer wijzigen om de aandacht op de bladwijzer te vestigen.

 1. Selecteer een of meer bladwijzers in het zijpaneel Bladwijzers.

 2. (Alleen Acrobat) Om de kleur en stijl van de tekst te wijzigen kiest u Eigenschappen in het menu Opties en wijzigt u vervolgens de eigenschappen in het tabblad Opmaak in het dialoogvenster Bladwijzereigenschappen.

  Opmerking:

  Nadat u het uiterlijk van een bladwijzer hebt gedefinieerd, kunt u deze instellingen opnieuw gebruiken. Selecteer de bladwijzer, ga naar het menu Opties en selecteer Huidig uiterlijk als nieuwe standaard gebruiken.

 3. Als u de lettergrootte wilt wijzigen, selecteert u het menu Opties, kiest u Tekstgrootte, en selecteert u uw voorkeur.

De bestemming van een bladwijzer wijzigen

 1. Selecteer de bladwijzer in het zijvenster Bladwijzers.

 2. Ga in het documentvenster naar de locatie die u wilt opgeven als de nieuwe bestemming.
 3. Pas zo nodig de vergroting aan.
 4. Selecteer Bladwijzerbestemming instellen in het menu Opties.

  Opmerking:

  De optie Bladwijzerbestemming instellen is contextgevoelig. Deze wordt alleen weergegeven wanneer u een geselecteerde bladwijzer hebt.

Een actie toevoegen aan een bladwijzer

 1. Selecteer een bladwijzer in het zijvenster Bladwijzers.

 2. Selecteer Eigenschappen in het menu Opties.

 3. Selecteer Acties in het dialoogvenster Bladwijzereigenschappen.

 4. Kies een actie in de lijst Actie selecteren en selecteer Toevoegen.

Het standaard zoomniveau instellen voor bladwijzers

Van toepassing op Acrobat Pro en Acrobat Standard DC

 1. Selecteer in het zijvenster Bladwijzers het menu Opties.

 2. Selecteer Standaard zoomniveau bladwijzer instellen en kies het gewenste zoomniveau. De optie Zoomen overnemen is standaard geselecteerd.

Het paginanummer wijzigen tijdens het aanpassen van het zoomniveau van meerdere bladwijzers

Wanneer u het zoomniveau van meerdere bladwijzers aanpast, blijft het doelpaginanummer voor de geselecteerde bladwijzers standaard behouden.

Ga als volgt te werk om het doelpaginanummer van de bladwijzers te wijzigen:

 1. Selecteer twee of meer bladwijzers waarvan u het zoomniveau wilt wijzigen.

 2. Selecteer het menu Opties en vervolgens Eigenschappen.

 3. Selecteer Acties in het dialoogvenster Bladwijzereigenschappen.

 4. Kies Naar een pagina in dit document en vervolgens Bewerken.

 5. Deselecteer de optie Paginanummer gebruiken.

Een bladwijzer verwijderen

 1. Selecteer een bladwijzer of een reeks bladwijzers in het zijvenster Bladwijzers en druk op Verwijderen.

  Opmerking:

  Als u een bladwijzer verwijdert, worden alle onderliggende bladwijzers ook verwijderd. Door het verwijderen van een bladwijzer wordt geen documenttekst verwijderd.

Een bladwijzerhiërarchie maken

U kunt een lijst met bladwijzers nesten om de relatie tussen onderwerpen weer te geven. Bij het nesten wordt een relatie tussen bovenliggende/onderliggende items gemaakt. U kunt deze hiërarchische lijst indien gewenst uit- en samenvouwen.

Een of meer bladwijzers nesten

 1. Selecteer de bladwijzer of het bereik aan bladwijzers dat u wilt nesten.
 2. Sleep het pictogram of de pictogrammen naar de positie direct onder het pictogram van de bovenliggende bladwijzer. Het pictogram Lijn geeft de positie van het pictogram of de pictogrammen weer.

  De bladwijzer is nu genest, maar de pagina zelf blijft op de oorspronkelijke plaats in het document.

Bladwijzers uit een geneste positie verplaatsen

 1. Selecteer de bladwijzer of het bereik aan bladwijzers dat u wilt verplaatsen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de selectie te verplaatsen:
  • Sleep het pictogram of de pictogrammen en plaats de pijl direct onder het label van de bovenliggende bladwijzer.

  • Kies Snijden in het menu Opties, selecteer de bovenliggende bladwijzer en kies Plakken onder geselecteerde bladwijzer in het menu Opties.

Alle bladwijzers op het hoogste niveau uitvouwen of samenvouwen

 1. Selecteer in het menu Opties Topniveaubladwijzers uitvouwen of Topniveaubladwijzers samenvouwen.

Getagde bladwijzers toevoegen

Getagde bladwijzers geven u meer controle over de inhoud van pagina's dan gewone bladwijzers. Getagde bladwijzers gebruiken de onderliggende structurele informatie van de documentelementen (bijvoorbeeld koptekstniveaus, alinea's en tabeltitels). U kunt deze gebruiken om het document te bewerken. Dit omvat het opnieuw rangschikken van de corresponderende pagina's in de PDF of het verwijderen van pagina's. Als u een bladwijzer die als bovenliggend is gemarkeerd, verplaatst of verwijdert, worden de bladwijzers die als onderliggend zijn gemarkeerd, verplaatst of verwijderd.

Veel DTP-applicaties zoals Adobe InDesign® en Microsoft® Word maken gestructureerde documenten. Als u dergelijke documenten naar PDF converteert, wordt de structuur geconverteerd naar codes die de toevoeging van gecodeerde bladwijzers ondersteunen. Geconverteerde webpagina's bevatten gewoonlijk gecodeerde bladwijzers.

U kunt in Acrobat altijd tags toevoegen als uw document geen tags bevat.

 1. Open het zijvenster Bladwijzers. Kies Nieuwe bladwijzers vanuit structuur in het menu Opties. (Als deze optie niet beschikbaar is, is het document niet gestructureerd).

 2. Selecteer de structuurelementen die moeten worden opgegeven als bladwijzers met tags. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt om de selectie toe te voegen.

  De getagde bladwijzers worden genest onder een nieuwe bladwijzer zonder naam.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?