Handboek Annuleren

Basisbeginselen voor werkruimtes | Acrobat

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface worden de tools aan de linkerkant van het scherm weergegeven.

De werkruimte leren kennen

De Adobe Acrobat-applicatie heeft de volgende drie weergaven:

 • Weergave Startpagina - De landingspagina van de applicatie of de standaardpagina als er geen document is geopend in Acrobat.
 • Weergave Alle tools - Pagina met een overzicht van alle tools die beschikbaar zijn in Acrobat.
 • Documentweergave - De standaardweergave als in Acrobat een document is geopend.Als u meerdere documenten opent, wordt elk document geopend als een tabblad in hetzelfde applicatievenster.

Met de Adobe Acrobat-applicatie kunt u ook weergaven aanpassen, gemakkelijk door pagina's navigeren, voorkeuren instellen, en nog veel meer.

Weergave Startpagina

De weergave Startpagina biedt snelle toegang tot recente bestanden, gedeelde bestanden, veelgebruikte tools, een takenlijst en opslagaccounts.

Startpagina van de Adobe Acrobat-desktopapplicatie.

A. Applicatiemenu B. Een PDF maken C. Alle tools tonen D. Help E. Meldingen F. Adobe-account G. Lijstweergave H. Miniatuurweergave I. Menu Startpagina 

Vanaf de startpagina van Acrobat kunt u de volgende taken uitvoeren:

 • Recente bestanden openen - Selecteer het tabblad Recent om de lijst met bestanden te bekijken waaraan u recentelijk hebt gewerkt. Deze lijst kan bestanden op uw systeem, in de cloudopslag van Adobe of in andere opslag van derden zoals OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint en Google Drive bevatten. U kunt de bestanden filteren voor het apart bekijken van een lijst met bestanden die door u zijn gedeeld, bestanden die door anderen zijn gedeeld of bestanden op uw systeem. Het label Delen geeft aan of het bestand is gedeeld of voor u lokaal is.
 • Snelle details bekijken - Als u een bestand in de lijst selecteert, ziet u een deelvenster aan de rechterkant met daarin een miniatuurvoorvertoning van het bestand en een lijst met veelgebruikte tools. U kunt de gewenste tool selecteren voor de handeling die u wilt uitvoeren.
 • Bestanden met een ster openen - U kunt alle bestanden met een ster bekijken door in het linkerdeelvenster Met ster te selecteren. U kunt belangrijke bestanden met een ster markeren voor snelle toegang vanaf verschillende apparaten. De bestanden met ster worden gekopieerd naar de Adobe-cloudopslag. Als u het bestand met ster in de lijst met recente bestanden wilt verbergen, selecteert u > Voorkeuren > Algemeen en deselecteert u vervolgens Bestanden met ster weergeven op het tabblad Recent.
 • Bestanden in de Adobe-cloudopslag openen - Alle bestanden die zijn opgeslagen in de Adobe-cloudopslag, zijn te openen via Uw bestanden, Scans, Gedeeld door u of Gedeeld door anderen in het menu van de Adobe-cloudopslag in het linkerdeelvenster.
 • Overeenkomsten bekijken en ondertekenen - Selecteer in het linkerdeelvenster Adobe Acrobat Sign onder Overeenkomsten om de overeenkomsten die u hebt verzonden of ontvangen, te bekijken en te beheren.
 • Bestanden openen vanuit andere opslagaccounts - Vanuit online accounts als Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive en Microsoft SharePoint. U kunt accounts toevoegen met de koppeling Account toevoegen in het linkerdeelvenster. Zie Werken met online accounts voor meer informatie.
 • Meldingen ontvangen - Het klokpictogram voor meldingen laat u weten wanneer de status van een gedeeld document wordt gewijzigd. Hier vindt u meldingen over binnenkomende en uitgaande verzoeken voor de weergave, revisie en ondertekening van gedeelde documenten. Zie Document Cloud-meldingen voor meer informatie.
 • Tools openen - Een aantal tools kunt u snel openen via de werkbalk boven aan de startpagina.
 • Account beheren - Als u uw account wilt bewerken of bijwerken, selecteert u het profielpictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens Mijn account beheren. Hiermee wordt de accountpagina geopend waar u uw lidmaatschappen kunt bekijken of uw profiel kunt bewerken.
 • Help - Voor elke vraag over het gebruik van de Acrobat-app kunt u xx selecteren in de bovenste balk en Acrobat Help openen, Acrobat Tutorials bekijken, feedback geven of meer te weten komen over nieuwe functies.

Weergave Alle tools

Selecteer in de werkbalken op de startpagina Alle tools tonen om alle beschikbare tools in Acrobat of Reader weer te geven. De tools worden in categorieën weergegeven. Als u een tool selecteert, wordt het menu van deze tool in het linkerdeelvenster weergegeven. U kunt een opdracht selecteren om handelingen uit te voeren voor het geopende document. Als er geen document geopend is, kiest u Bestand selecteren om het bestand te openen waaraan u wilt werken.

Lijst van alle tools die beschikbaar zijn in de Adobe Acrobat-desktopapplicatie.
Op de pagina Alle tools worden de tools per categorie weergegeven.

Documentweergave

Als u een document opent in de Acrobat-app, wordt het weergegeven in een nieuw tabblad met een menu Alle tools in het linkerdeelvenster, de werkbalk Snelle actie en een deelvenster aan de rechterkant, zoals hieronder getoond.   

Weergave van Adobe Acrobat-desktopapplicatie als er een PDF is geopend.

A. Startpagina B. Werkbalk Snelle actie C. Afdrukken D. Delen E. Koppeling naar het document opvragen F. Tool Opmerkingen G. Tool Bladwijzer H. Tool Paginaminiaturen I. Tool Leesvolgorde J. Toegankelijkheidstags K. Pagina roteren L. Instellingen paginaweergave M. In- of uitzoomen 

Meerdere documenten weergeven

Als u meerdere PDF's opent, wordt elke PDF standaard geopend als een afzonderlijk tabblad in hetzelfde applicatievenster. De knoppen Vorige en Volgende om door documenttabbladen te navigeren worden rechts weergegeven als u meerdere documenten opent die niet in de documentweergave passen.

Weergaven aanpassen

Weergavethema's wijzigen

U kunt de algemene uitstraling van uw Acrobat-applicatie wijzigen door de weergavethema's te wijzigen. Voor het kiezen van een thema gaat u naar   > Weergave > Weergavethema en selecteert u een van de volgende thema's:

 • Systeemthema - De UI wordt gewijzigd in het thema van het besturingssysteem. Als het thema van het besturingssysteem wordt gewijzigd terwijl Acrobat actief is, wordt het Acrobat-thema ook bijgewerkt.
 • Lichtgrijs - Dit is het standaardthema. Alle UI-elementen en de documentachtergrond worden lichtgrijs weergegeven.
 • Donkergrijs - Dit verbetert de visuele ergonomie door vermoeide ogen te verminderen, verbetert het schermgebruik in donkere omgevingen en bespaart energie. Het donkere thema wordt nu ook toegepast op het bovenste menu, het contextmenu, de schuifbalk en het opmerkingenvenster.

Werkbalk Snelle actie aanpassen

Als u een document opent in Acrobat, wordt de werkbalk Snelle actie weergegeven waarmee u snel toegang hebt tot de veelgebruikte gereedschappen.

Werkbalk Snelle acties bij het werken aan PDF's in de Adobe Acrobat-desktopapplicatie.

A. Selectietool B. Tool Opmerkingen C. Tool Markeren D. Tool Tekenen E. Tekstvelden invullen F. Ondertekening of initialen toevoegen 

U kunt de tools op de werkbalk Snelle actie naar uw specifieke wensen wijzigen.

De werkbalk Snelle actie aanpassen:

 1. In de werkbalk Snelle actie selecteert u  > Aanpassen.

  Werkbalk Snelle acties aanpassen

 2. In het dialoogvenster Werkbalk Snelle actie aanpassen kunt u de volgende acties uitvoeren:

  • Als u een tool wilt toevoegen, selecteert u de tool in het rechterdeelvenster en selecteert u vervolgens
  • Als u een tool uit de werkbalk wilt verwijderen, selecteert u de tool en selecteert u vervolgens
  • Als u de positie van een tool wilt wijzigen, selecteert u de tool en verplaatst u deze met de pijlen Omhoog en Omlaag naar de gewenste positie.
  • Als u een verticale lijn wilt toevoegen om toolgroepen op de werkbalk te scheiden, selecteert u 
  Pas de werkbalk Snelle acties aan door tools toe te voegen of te verwijderen.

Zijdeelvensters aanpassen

Met Acrobat kunt u de menu's in de zijdeelvensters aanpassen om de tools weer te geven die u snel wilt kunnen openen terwijl u aan een document werkt. Gebruik een van de volgende twee manieren om de zijdeelvensters aan te passen:

 • Klik met de rechtermuisknop op het zijdeelvenster en selecteer vervolgens in het dialoogvenster de tools die u wilt weergeven of deselecteer de tools die u wilt verbergen.
 • Ga naar  > Weergave > Weergeven/verbergen > Zijdeelvensters en selecteer de tools die u wilt weergeven en deselecteer de tools die u wilt verbergen.
customize-side-panels

In tegenstelling tot de menu's die boven in het scherm worden weergegeven, tonen contextmenu's opdrachten voor de actieve tool of de actieve selectie. In een contextmenu kunt u snel veelgebruikte opdrachten kiezen. Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op het zijdeelvenster klikt, wordt het aanpassingsmenu voor het zijdeelvenster weergegeven. Als u met de rechtermuisknop op het document klikt, wordt het contextmenu van het document weergegeven, zoals hieronder getoond.

Contextmenu van een PDF-document in Adobe Acrobat

Opmerking:

(Mac OS) Als u niet beschikt over een muis met twee knoppen, kunt u een contextmenu openen door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u met de muis klikt.

Door pagina's navigeren

U kunt gemakkelijk door de pagina's van een document navigeren via > Weergave > Paginanavigatie en de navigatiemenutools te gebruiken, zoals hieronder weergegeven.

Navigatietools PDF-document in Adobe Acrobat-desktopapplicatie

De navigatietools verschijnen ook onder aan het rechtervenster, zodat u snel toegang hebt tot de navigatieknoppen.

 • U kunt de pijlen Omhoog en Omlaag gebruiken om door de pagina's te navigeren.
 • Als u naar een pagina wilt gaan, typt u het gewenste paginanummer in het vak.
 • Als u de pagina wilt roteren, selecteert u het rotatiepictogram.
 • Als u de instellingen voor paginaweergave wilt wijzigen, selecteert u en selecteert u vervolgens de gewenste tool. 

Knoppen boven aan het zijvenster geven toegang tot tools zoals Paginaminiaturen, Bladwijzers, Opmerkingen en nog veel meer.

Als u een tool selecteert, verschijnt deze in een kolom aan de linkerkant van het werkgebied. U kunt de breedte van het navigatievenster wijzigen door de rechterrand te slepen.

Opmerking:

De maker van de PDF kan de inhoud van bepaalde navigatievensters bepalen en deze leeg maken.

Voorkeuren instellen

U kunt naar > Voorkeuren gaan om instellingen voor weergave, tools, conversie, handtekeningen, prestaties en meer te wijzigen.

In het dialoogvenster Voorkeuren selecteert u onder Categorieën het type voorkeur dat u wilt wijzigen. Ingestelde voorkeuren blijven van kracht totdat u ze wijzigt.

Voorkeuren herstellen (opnieuw instellen)

Voorkeurenbestanden van Acrobat herstellen in Windows

Herstel de Acrobat-map Preferences om problemen te verhelpen die worden veroorzaakt door beschadigde voorkeuren. De meeste problemen met voorkeuren worden veroorzaakt door deze op bestanden gebaseerde voorkeuren, maar de meeste Acrobat-voorkeuren zijn opgeslagen in het register.

Opmerking:

Deze oplossing verwijdert aangepaste instellingen voor Samenwerking, JavaScripts, Beveiliging, Stempels, Kleurbeheer, Automatisch invullen, Web Capture en Updater.

 1. Sluit Acrobat af.

 2. Ga in Windows Verkenner naar de map Preferences:

  • (Windows 10, 8 of 7) C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[versie]

  Opmerking:

  Als u de map AppData niet kunt zien in Windows 10 of 8, klikt u op het menu Beeld op het lint in Windows Verkenner en schakelt u het selectievakje Verborgen items onder de optie Weergeven/verbergen in.

 3. Verplaats de map Preferences naar een andere locatie (bijvoorbeeld C:\Temp).

 4. Start Acrobat opnieuw.

Als het probleem weer optreedt nadat u de Acrobat-map Preferences hebt hersteld, had het probleem blijkbaar niets te maken met de map Preferences. U kunt uw eigen instellingen herstellen door de map die u in stap 2 hebt verplaatst, weer op de oorspronkelijke locatie terug te plaatsen. Klik dan op Ja op alles om de nieuwe map Preferences te vervangen.

Voorkeurenbestanden van Acrobat herstellen in Mac OS

Als u problemen ondervindt door een beschadigd voorkeurenbestand, kunt u de Acrobat voorkeurenbestanden herstellen om de standaardinstellingen te krijgen. Dat doet u als volgt:

 1. Start de Adobe Acrobat-applicatie.

 2. Sleep de volgende bestanden vanuit de map Gebruikers/[Username]/Library/Preferences naar het Bureaublad:

  • Acrobat WebCapture Cookies

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist of com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs en com.adobe.Acrobat.Pro.plist (als u een oplossing zoekt voor problemen die te maken hebben met Distiller)

  • De Acrobat-map met de voorkeuren voor formulieren (MRUFormsList), samenwerking (OfflineDocs) en kleurinstellingen (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Start de toepassing opnieuw.

Als het probleem weer optreedt nadat u de voorkeurenbestanden van Acrobat hebt hersteld, wordt het probleem niet door de voorkeurenbestanden veroorzaakt. Aangepaste instellingen herstellen:

 1. Sleep de bestanden die u in stap 2 hebt verplaatst, terug naar de oorspronkelijke locatie.
 2. Selecteer OK voor de waarschuwing "Er bestaat al een recenter item met de naam [filename] op deze locatie.  Wilt u dit vervangen door het oudere dat u nu verplaatst?".
 3. Selecteer  > Voorkeuren.
 4. Selecteer onder Categorieën het type voorkeur dat u wilt wijzigen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online