Handboek Annuleren

Basisbeginselen voor de werkruimte | Acrobat

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer
Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat. Als u Acrobat 2017 of Acrobat Classic (2015) gebruikt, raadpleegt u Basisbeginselen van de werkruimte | Acrobat 2017, Acrobat Classic (2015).

Overzicht van de werkruimte

De Adobe Acrobat-gebruikersinterface heeft drie weergaven: Start, Gereedschappen en Document.

De documentweergave beschikt over twee interfaces: een interface waarin u één document gelijktijdig kunt bekijken, of een interface met tabbladen voor meerdere PDF's.

Start

Dit is de gateway of de openingspagina wanneer u geen PDF in Acrobat hebt geopend.

Gereedschappen

Dit is de plek waar u ontdekt welke gereedschappen beschikbaar zijn  in Acrobat. Alle Acrobat-gereedschappen worden in deze weergave getoond.

Document

Dit is de standaardweergave wanneer een document in Acrobat wordt geopend. Wanneer u meerdere documenten opent, wordt elk document als een tabblad in hetzelfde toepassingsvenster geopend.

Weergave Start

Dit is de gateway of de openingspagina wanneer u geen PDF in Acrobat hebt geopend. De weergave Start biedt u toegang tot uw recente bestanden, gedeelde bestanden, veelgebruikte gereedschappen, een takenlijst en opslagaccounts.

Eenduidige weergave Start

A. Recente bestanden B. Kaarten met ster C. Aan de slag-kaarten D. Bestanden zoeken E. Meldingen F. Contextdeelvenster G. Door u en anderen gedeelde bestanden H. Overeenkomsten die ter ondertekening zijn gedeeld 

Deze uniforme bestandenlijst bevat alle bestanden die met u of door u zijn gedeeld voor weergave, revisie of ondertekening. Ook vindt u hier de bestanden die u hebt geopend voor weergave op uw computer en via Document Cloud-opslag of opslag van externe bedrijven, zoals OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint en Google Drive. De bestanden zijn gelabeld als Gedeeld door u, Niet meer gedeeld of Gedeeld door anderen op basis van de actie die op het bestand is uitgevoerd. Het opmerkingspictogram () naast de naam van een gedeeld bestand geeft aan dat het een revisiebestand is. Als er geen opmerkingspictogram () naast een gedeeld bestand staat, is het bestand alleen voor weergave gedeeld.

Voor elk geselecteerd bestand ziet u een gegevensdeelvenster aan de rechterkant met daarin een miniatuurvoorvertoning van het bestand, de locatie en een lijst met veelgebruikte gereedschappen. Met de optie Verwijderen uit recente lijst in het deelvenster kunt u bestanden selectief verwijderen uit de lijst met recente bestanden. Wanneer u zich afmeldt bij Acrobat, wordt de lijst met recente bestanden gewist.

 

Opmerking:

In de Acrobat Reader-app voor mobiele apparaten worden Sign-overeenkomsten die u hebt verzonden voor ondertekening, niet getoond in de lijst met recente bestanden. U kunt echter wel de meldingen en takenkaarten zien voor alle Sign-overeenkomsten die nog door u moeten worden voltooid.

Hier worden de bestanden die van een ster zijn voorzien, als kaarten weergegeven voor eenvoudige toegang. Als u alle bestanden met een ster wilt zien, klikt u op het tabblad Met ster in het linkerdeelvenster. Wanneer u een bestand van een ster voorziet, markeert u het als belangrijk, zodat u er later op alle apparaten toegang toe hebt. De bestanden met ster worden gekopieerd naar Document Cloud. Als u de bestandskaarten met ster wilt verbergen in Acrobat Start, kiest u Bewerken > Voorkeuren. Schakel op het tabblad Algemeen de optie Bestanden met ster weergeven op tabblad Recent uit.

Raadpleeg voor meer informatie Uw belangrijke bestanden van een ster voorzien en deze op verschillende apparaten openen.

Deze sectie bevat de vaak gebruikte gereedschappen in Acrobat zoals PDF's maken, Pagina's ordenen, Bestanden combineren enzovoort. Het biedt ook een optie om Acrobat in te stellen als de standaardtoepassing voor PDF's. Selecteer in het optiemenu () de functie Alles samenvoegen om snelle gereedschappen te verbergen.

Met behulp van het uniforme zoekvak middenboven kunt u zoeken naar al uw recente bestanden, Document Cloud-bestanden en de bestanden die door u of door anderen zijn gedeeld.

Bestanden zoeken

Deze klok laat u weten wanneer de status van een gedeeld document wordt gewijzigd. Hier vindt u meldingen over binnenkomende en uitgaande verzoeken voor de weergave, revisie en ondertekening van gedeelde documenten.

Zie Document Cloud-meldingen voor meer informatie.

Hier vindt u contextgevoelige menu's met opties voor alle handelingen die u kunt uitvoeren voor de bestanden op alle tabbladen van de weergave Start. Voor elk geselecteerd bestand ziet u een gegevensdeelvenster aan de rechterkant met daarin een miniatuurvoorvertoning van het bestand, de locatie en een lijst met veelgebruikte gereedschappen. Selecteer het gewenste gereedschap voor de handeling die u wilt uitvoeren.

In de sectie Gedeeld kunt u uw gedeelde bestanden volgen en beheren. Voor eenvoudige toegang zijn alle gedeelde bestanden gegroepeerd op basis van hun workflow. De bestanden die door u zijn gedeeld, worden weergegeven in Gedeeld door u, terwijl de bestanden die door anderen met u zijn gedeeld, in Gedeeld door anderen worden weergegeven. De beschikbare opties worden in het rechterdeelvenster getoond wanneer u een bestand kiest.

Opmerking:

In de Acrobat Reader-app voor mobiele apparaten worden Sign-overeenkomsten die u hebt verzonden voor ondertekening, niet getoond in de lijst met recente bestanden. U kunt echter wel de meldingen en takenkaarten zien voor alle Sign-overeenkomsten die nog door u moeten worden voltooid.

Voor meer informatie bestanden die zijn gedeeld voor weergave, revisie of ondertekening, raadpleegt u:

Dit is een uniforme lijst met overeenkomsten die met u of door u zijn gedeeld ter ondertekening. U kunt bijhouden welke overeenkomsten zijn verzonden voor ondertekening, welke zijn ondertekend en welke op uw handtekening wachten.

Online opslagaccount

Hier vindt u een lijst met offline en online locaties waar u toegang hebt tot uw bestanden. Naast de bestanden op uw lokale computer hebt u ook toegang tot:

 • Bestanden die veilig zijn opgeslagen in Adobe Document Cloud, met de koppeling Document Cloud in het linkerdeelvenster.
 • Bestanden in uw online accounts zoals Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive en Microsoft SharePoint. U kunt accounts toevoegen met de koppeling Account toevoegen in het linkerdeelvenster. Zie Werken met online accounts voor meer informatie.

Gereedschappencentrum

Vanaf hier kunt u hebt u toegang tot en kunt u werken met alle gereedschappen die beschikbaar zijn in Acrobat of Reader. Alle gereedschappen worden per categorie weergegeven. Wanneer u een gereedschap selecteert, worden de gereedschapspecifieke opdrachten of werkbalk in de documentweergave getoond als er een bestand is geopend.

U kunt bepaalde gereedschappen ook openen zonder een document te openen. Als voor het gereedschap een document open moet zijn, wordt u na het kiezen van een gereedschap gevraagd om een document te selecteren.

Gereedschappencentrum in Acrobat
Het Gereedschappencentrum bevat een lijst met alle gereedschappen opgedeeld in categorieën. Sneltoetsen voor gereedschappen worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

Sneltoetsen voor gereedschappen toevoegen of verwijderen in het rechterdeelvenster

Als u een sneltoets voor een gereedschap wilt toevoegen in het rechterdeelvenster, klikt u op de knop Toevoegen onder de naam van het gereedschap. 

Toevoegen aan het rechterdeelvenster

Om het gereedschap toe te voegen, kunt u het ook naar het rechterdeelvenster slepen.

Als u de sneltoets van een gereedschap uit het rechterdeelvenster wilt verwijderen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Openen onder de naam van gereedschap, en kiest u vervolgens Sneltoets verwijderen.

Sneltoets verwijderen uit rechterdeelvenster

U kunt de sneltoets ook verwijderen door te klikken op het kruisje voor de sneltoets in het rechterdeelvenster.

Sneltoets Bestanden combineren

Documentweergave

Standaard ziet u de interface met tabbladen voor het bekijken van meerdere PDF's. Wanneer u meerdere PDF's opent, wordt elke PDF als een tabblad in hetzelfde toepassingsvenster geopend. Boven in de weergave kunt u tussen de tabbladen schakelen. De naam van het tabblad is de naam van het bestand dat wordt geopend. Met de knop Vorige en Volgende, rechts in de weergave kunt u door de documenttabs navigeren wanneer er veel documenten zijn en niet alle tabbladen in de documentweergave passen.

De menubalk en de werkbalk staan boven aan het werkgebied. Het werkgebied voor de zelfstandige toepassing bevat een documentvenster in het midden, een navigatievenster links, en gereedschappen of een taakvenster aan de rechterkant. In het documentvenster worden PDF's weergegeven. Met het navigatievenster links kunt u bladeren door de PDF en andere opties uitvoeren op PDF-bestanden. De werkbalken boven in het venster bevatten andere knoppen voor het werken met PDF's.

Documentweergave met tabbladen voor het bekijken van meerdere PDF's
Documentweergave met tabbladen voor het bekijken van meerdere PDF's

Opmerking:

Als u de weergave met de tabbladen wilt uitschakelen en terugkeren naar de weergave voor een enkel document, klikt u op Bewerken > Voorkeuren > Algemeen en schakelt u het selectievakje voor de voorkeur Documenten openen als nieuwe tabbladen in hetzelfde venster (opnieuw opstarten vereist) uit. Start Acrobat opnieuw.

Weergavethema's in Acrobat

U kunt de algemene uitstraling van Acrobat wijzigen door de weergavethema's in te stellen. Als u het thema wilt kiezen, gaat u naar Weergeven > Weergavethema en selecteert u een van de onderstaande thema's:

 • Systeemthema - wanneer u Systeemthema kiest, wordt de Acrobat-gebruikersinterface aangepast aan het thema van het besturingssysteem. Als het thema van het besturingssysteem wordt gewijzigd terwijl Acrobat actief is, wordt het Acrobat-thema ook bijgewerkt.
 • Lichtgrijs - het thema dat Acrobat standaard gebruikt, is Lichtgrijs. Alle UI-elementen en de documentachtergrond worden lichtgrijs weergegeven.
 • Donkergrijs - wanneer u het thema op Donkergrijs instelt, wordt de visuele ergonomie verbeterd door vermoeidheid van de ogen tegen te gaan en wordt schermgebruik in donkere omgevingen verbeterd, terwijl accu-energie wordt bespaard. Het donkere thema wordt nu ook toegepast op het bovenste menu, het contextmenu, de schuifbalk en het opmerkingenvenster.
Weergavethema's

Het is doorgaans handig als de menu's van Acrobat zichtbaar zijn terwijl u werkt, omdat u ze dan direct kunt gebruiken. U kunt de menu's echter ook verbergen met de opdracht Beeld > Tonen/verbergen > Menubalk. U kunt ze dan alleen zichtbaar maken en weer gebruiken via F9 (Windows) of Shift+Command+M (Mac OS).

In tegenstelling tot de menu's die boven in het scherm worden weergegeven, tonen contextgevoelige menu's opdrachten die betrekking hebben op het actieve gereedschap of de actieve selectie. In een contextmenu kunt u veelgebruikte opdrachten snel kiezen. Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop in het werkbalkgebied klikt, worden in het contextmenu dezelfde opdrachten weergegeven als in het menu Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems.

 1. Plaats de aanwijzer op het document, object of deelvenster.

 2. Klik met de rechtermuisknop.

Opmerking:

(Mac OS) Als u niet beschikt over een muis met twee knoppen, kunt u een contextmenu openen door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt met de muis.

Werkbalken

Aanvankelijk kunt u misschien niet verschillende gereedschappen op de werkbalk zien. U kunt gereedschappen toevoegen aan de werkbalk voor eenvoudige toegang.

Als u gereedschappen in de werkbalk wilt toevoegen, klikt u op een lege plaats op de werkbalk en kiest u de gereedschappen die u op de werkbalk wilt weergeven.

De gereedschappen kiezen die u wilt weergeven

Snelle gereedschappen

U kunt gereedschappen die u vaak gebruikt, vanuit de gereedschappen toevoegen aan de werkbalk Snelle gereedschappen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op de werkbalk en kies Snelle gereedschappen aanpassen.

 2. Doe in het dialoogvenster Snelle gereedschappen een van de volgende dingen:

  • Als u een gereedschap wilt toevoegen, selecteert u het in het linkerdeelvenster en klikt u op de Pijl-omhoog .

  • Als u een gereedschap wilt verwijderen, selecteert u het bijbehorende pictogram en klikt u op het pictogram Verwijderen .

  • Als u de positie van een gereedschap op de werkbalk wilt wijzigen, selecteert u het betreffende pictogram en klikt u op of .

  • Als u een verticale lijn wilt toevoegen om groepen gereedschappen op de werkbalk te scheiden, klikt u op .

De positie van het cluster met snelle gereedschappen aanpassen

Sleep het cluster met snelle gereedschappen naar de gewenste plaats op de werkbalk. Plaats de muisaanwijzer op het gereedschappencluster om de sleeppijl (met vier punten) weer te geven. Klik en sleep om het cluster met snelle gereedschappen te verplaatsen naar de linkerkant van de werkbalk. De positie van het cluster met snelle gereedschappen blijft in alle sessies behouden.

Het cluster met snelle gereedschappen aanwijzen om de sleeppijl weer te geven
Cluster met snelle gereedschappen rechts op de werkbalk

Cluster met snelle gereedschappen naar de linkerkant van de werkbalk gesleept
Cluster met snelle gereedschappen naar de linkerkant van de werkbalk gesleept

Algemene gereedschappen

U kunt gereedschappen toevoegen aan de werkbalk Algemene gereedschappen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de werkbalk.

 2. Selecteer een gereedschap uit het menu.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een gereedschap op de werkbalk en deselecteer het in het menu om het van de werkbalk te verwijderen.

Werkbalken verbergen en tonen

Als u een werkbalk op een bepaald moment niet nodig hebt, kunt u de werkbalk sluiten om het werkgebied overzichtelijk te houden. als u meerdere PDF's hebt geopend, kunt u de werkbalken voor elke PDF afzonderlijk aanpassen. De aanpassingen blijven behouden als u van de ene PDF naar de andere overschakelt.

 • Als u alle werkbalken wilt verbergen, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > Werkbalken verbergen.
 • Als u werkbalken wilt terugzetten naar de standaardconfiguratie, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > Werkbalken opnieuw instellen.
Opmerking:

Als u alle werkbalken hebt verborgen, kunt u deze weer tonen door op F8 te drukken.

Een gereedschap selecteren

Bij het openen van Acrobat is standaard het gereedschap Selecteren actief omdat dit het meest veelzijdige gereedschap is.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een gereedschap op een werkbalk.

  • Kies Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > [werkbalknaam] > [gereedschap].

Aangepaste gereedschappen maken

U kunt uw eigen aangepaste collectie met Acrobat-functies samenstellen, en deze vervolgens opslaan en met anderen delen. Op deze manier hebt u snel toegang tot de gereedschappen en opdrachten die u het meest gebruikt.  

 1. Kies Gereedschappen > Aangepast gereedschap maken.

 2. Als u de werkbalk wilt aanpassen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een gereedschap aan de werkbalk wilt toevoegen, klikt u op het deelvenster links, selecteert u het gereedschap en klikt u op het pictogram Toevoegen aan werkbalk .

  • Als u een gereedschap uit de gereedschapsset wilt verwijderen, selecteert u het bijbehorende pictogram en klikt u op het pictogram Verwijderen .

  • Als u de positie van het gereedschap in de werkbalk wilt wijzigen, selecteert u het bijbehorende pictogram en klikt u op het pictogram voor verplaatsen naar links of naar rechts .

  • Als u een verticale lijn wilt toevoegen om groepen gereedschappen op de werkbalk te scheiden, klikt u op het pictogram Verticale lijn toevoegen .

  Dialoogvenster Aangepast gereedschap maken
  Dialoogvenster Aangepast gereedschap maken

  A. Gereedschappen ordenen of verwijderen op de werkbalk van een gereedschap B. Aangepaste vensters, instructies of een scheidingslijn tussen gereedschappen toevoegen C. Gereedschappen hernoemen, rangschikken of verwijderen D. Toevoegen aan de werkbalk van het gereedschap hierboven, of aan de set met aangepaste gereedschappen aan de rechterkant 

 3. Als u de gereedschappen in de aangepaste set wilt aanpassen, gaat u als volgt te werk:

  • Als u een deelvenster aan de set met aangepaste gereedschappen wilt toevoegen, klikt u op het deelvenster aan de linkerkant en vervolgens op het pictogram Toevoegen aan aangepaste set .

  • Als u zelf een deelvenster wilt maken, klikt u op het pictogram Sectie toevoegen aan de rechterkant. Geef het deelvenster een naam en klik op Opslaan.

  • Als u een gereedschap aan een deelvenster wilt toevoegen, selecteert u eerst het deelvenster aan de rechterkant. Vervolgens selecteert u het gereedschap aan de linkerkant en klikt u op het pictogram Toevoegen aan aangepaste set .

  • Als u een gereedschap uit de set wilt verwijderen, selecteert u het bijbehorende pictogram en klikt u op het pictogram Verwijderen .

  • Als u de positie van een gereedschap wilt wijzigen, selecteert u het gereedschap aan de rechterkant en klikt u op het pictogram Pijl-omhoog of Pijl-omlaag .

  • Als u een horizontale lijn wilt toevoegen om groepen gereedschappen te scheiden, klikt u op het pictogram Scheidingsmarkering toevoegen .

  • Als u instructies of de naam van een sectie wilt bewerken, selecteert u het desbetreffende item en klikt u op het pictogram Bewerken .

 4. Wanneer uw gereedschapsset is voltooid, klikt u op Opslaan, typt u de naam en klikt u nogmaals op Opslaan.

  Het nieuwe aangepaste gereedschap wordt toegevoegd aan het Gereedschappencentrum. Als u het gereedschap wilt openen, kiest u Gereedschappen > [naam van aangepast gereedschap].

Een aangepast gereedschap bewerken, verwijderen, hernoemen of delen

U kunt gereedschapssets bewerken, een andere naam geven, kopiëren, verwijderen, opnieuw rangschikken en delen. U kunt de volgorde van de gereedschapssets in het menu Aanpassen opgeven door ze omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen. U kunt gereedschapssets met uw werkgroep delen met de opties Importeren en Exporteren.

 • Kies Gereedschappen > [naam van aangepast gereedschap] > klik op de knop Pijl-omlaag en kies vervolgens de gewenste optie.
Beheeropties voor aangepast gereedschap
Beheeropties voor aangepast gereedschap

Het navigatiegebied is een gedeelte van het werkgebied waarin u verschillende navigatievensters kunt weergeven. In het navigatievenster kunnen verschillende functionele gereedschappen worden weergegeven. Het venster Paginaminiaturen bevat bijvoorbeeld miniaturen van elke pagina. Als u op een miniatuur klikt, wordt de bijbehorende pagina in het document geopend.

Als u een PDF opent, is het navigatievenster standaard gesloten. Knoppen langs de linkerkant van het werkgebied geven toegang tot verschillende deelvensters, zoals de knop Paginaminiaturen en de deelvensterknop Bladwijzers . Als u Acrobat hebt gestart maar geen PDF hebt geopend, is het navigatievenster niet beschikbaar.

Het navigatiegebied tonen of verbergen

 1. Als u het navigatiegebied wilt openen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een willekeurige vensterknop aan de linkerkant van het werkgebied om het betreffende venster in het navigatiegebied te openen.

  • Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Navigatiegebied tonen.

 2. Als u het navigatiegebied wilt sluiten, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop van het venster dat momenteel in het navigatiegebied is geopend.

  • Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Navigatiegebied verbergen.

Opmerking:

De maker van de PDF kan de inhoud van bepaalde navigatievensters bepalen en deze leeg maken.

Het weergavegebied voor navigatievensters wijzigen

Alle navigatievensters, zoals Bladwijzers, worden in een kolom aan de linkerkant van het werkgebied weergegeven.

 • Als u de breedte van het navigatievenster wilt wijzigen, sleept u met de rechterrand ervan.

 • Als u aan de linkerzijde van het navigatievenster een ander deelvenster wilt zien, selecteert u de knop voor het deelvenster

Opties in een navigatievenster

Linksboven in elk navigatievenster wordt een optiemenu weergegeven. De opdrachten in deze menu's verschillen per venster.

Bepaalde vensters bevatten bovendien knoppen die zijn afgestemd op het venster. Ook deze knoppen verschillen per venster en ontbreken in bepaalde vensters.

Voorkeuren instellen

Veel programma-instellingen geeft u op in het dialoogvenster Voorkeuren, zoals instellingen voor weergave, gereedschappen, conversie, ondertekening en prestaties. Ingestelde voorkeuren blijven van kracht totdat u ze wijzigt.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) ofAcrobat/Adobe Acrobat Reader > Voorkeuren (Mac OS).

 2. Selecteer onder Categorieën het type voorkeur dat u wilt wijzigen.

Voorkeuren herstellen (opnieuw instellen)

De Acrobat-map Preferences herstellen (Windows)

Herstel de Acrobat-map Preferences om problemen te verhelpen die worden veroorzaakt door beschadigde voorkeuren. De meeste problemen met voorkeuren worden veroorzaakt door deze op bestanden gebaseerde voorkeuren, maar de meeste Acrobat-voorkeuren zijn opgeslagen in het register.

Opmerking:

Deze oplossing verwijdert aangepaste instellingen voor Samenwerking, JavaScripts, Beveiliging, Stempels, Kleurbeheer, Automatisch invullen, Web Capture en Updater.

 1. Sluit Acrobat af.

 2. Ga in Windows Verkenner naar de map Preferences:

  • (Windows 10, 8 of 7) C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[versie]

  Opmerking:

  Als u de map AppData niet kunt zien in Windows 10 of 8, klikt u op het menu Beeld op het lint in Windows Verkenner en schakelt u het selectievakje Verborgen items onder de optie Weergeven/verbergen in.

 3. Verplaats de map Preferences naar een andere locatie (bijvoorbeeld C:\Temp).

 4. Start Acrobat opnieuw.

Als het probleem weer optreedt nadat u de Acrobat-map Preferences hebt hersteld, had het probleem blijkbaar niets te maken met de map Preferences. U kunt uw eigen instellingen herstellen door de map die u in stap 2 hebt verplaatst, weer op de oorspronkelijke locatie terug te plaatsen. Klik dan op Ja op alles om de nieuwe map Preferences te vervangen.

Voorkeursbestanden van Acrobat herstellen (Mac OS)

U herstelt de voorkeursbestanden van Acrobat om problemen op te lossen die worden veroorzaakt door een beschadigd voorkeursbestand.

Opmerking:

Als u de voorkeursbestanden van Acrobat opnieuw maakt, worden de standaardvoorkeuren opnieuw ingesteld.

 1. Sluit Acrobat af.

 2. Sleep de volgende bestanden vanuit de map Users/[Gebruikersnaam]/Library/Preferences naar het bureaublad:

  • Acrobat WebCapture Cookies

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist of com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs en com.adobe.Acrobat.Pro.plist (als u een oplossing zoekt voor problemen die te maken hebben met Distiller)

  • De Acrobat-map met de voorkeuren voor formulieren (MRUFormsList), samenwerking (OfflineDocs) en kleurinstellingen (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Start Acrobat opnieuw

Als het probleem weer optreedt nadat u de voorkeursbestanden van Acrobat hebt hersteld, had het probleem blijkbaar niets te maken met de voorkeursbestanden. U kunt uw eigen instellingen herstellen door de bestanden die u in stap 2 hebt verplaatst, weer op de oorspronkelijke locatie terug te plaatsen. Klik vervolgens op OK bij de waarschuwing "Er bestaat al een recenter item met de naam '[bestandsnaam]' op deze locatie. Wilt u deze vervangen door de oudere die u nu verplaatst?"

Selecteer onder Categorieën het type voorkeur dat u wilt wijzigen.

Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Voorkeuren (Mac OS).

Adobe-logo

Aanmelden bij je account