PDF-inhoud opnieuw gebruiken

Tekst selecteren en kopiëren en afbeeldingen

Met het gereedschap Selectie kunt u horizontale en verticale tekst of tekstkolommen, afbeeldingen, vectorobjecten en tabellen in een PDF selecteren. Het gereedschap Selectie  herkent het type inhoud onder de cursor en verandert automatisch van vorm. Met de opdrachten Kopiëren, Kopiëren met opmaak, Selectie exporteren als en Plakken kunt u de geselecteerde tekst naar een andere toepassing kopiëren. Houd rekening met het volgende:

 • Tekst die u niet kunt selecteren, maakt mogelijk deel uit van een afbeelding. Als u in Acrobat afbeeldingstekst naar tekst wilt exporteren die kan worden geselecteerd, kiest u Gereedschappen > Scannen en OCR > Tekst herkennen > In dit bestand.
 • Als de opdrachten Knippen, Kopiëren, Kopiëren met opmaak en Plakken niet beschikbaar zijn wanneer u tekst selecteert, heeft de auteur van de PDF mogelijk beperkingen ingesteld voor het kopiëren van tekst.
 • Als de tekst die u kopieert een font bevat dat niet beschikbaar is op uw systeem, wordt het font vervangen door een vergelijkbaar font of een standaardfont.
Het gereedschap Selectie
Selecteer tekst door vanaf het invoegpunt naar een eindpunt (links) te slepen of door diagonaal over tekst te slepen (rechts).

Tekst en afbeeldingen selecteren

 1. Klik op het gereedschap Selectie en houd de cursor boven een leeg gedeelte van de pagina. U kunt ook op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) drukken; de aanwijzer verandert in een rechthoek.
 2. Sleep de aanwijzer en teken een rechthoek om een deel van de pagina te selecteren.

Een tekstkolom selecteren

 1. Activeer het gereedschap Selectie en plaats de aanwijzer op een tekstkolom. Zodra de aanwijzer in een verticale balk met een vak verandert, is voor het gereedschap Selectie de modus voor kolomselectie actief.
  Opmerking:

  U kunt de modus voor kolomselectie afdwingen door Alt ingedrukt te houden terwijl u een rechthoek over de tekstkolom sleept.

 2. Sleep een rechthoek over de tekstkolom. Als u tekst in meerdere kolommen wilt selecteren, sleept u van het begin van de tekst in de eerste kolom naar het eind van de tekst die u wilt selecteren.

Alle tekst op een pagina selecteren

 1. Kies Beeld > Paginaweergave > Weergave van één pagina.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Bewerken > Alles selecteren.

  • Klik viermaal in de tekst. Met deze methode selecteert u alle tekst op de pagina, ongeacht de pagina-indeling.

  Opmerking:

  wanneer u een andere pagina-indeling kiest, wordt alle tekst in het document geselecteerd.

Geselecteerde tekst kopiëren

 1. Gebruik het gereedschap Selectie  om een willekeurige hoeveelheid tekst op de pagina te selecteren.
 2. Kopieer de tekst als volgt:
  • Kies Bewerken > Kopiëren om de geselecteerde tekst naar een andere toepassing te kopiëren.

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en selecteer vervolgens Kopiëren.

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies vervolgens Kopiëren met opmaak.

   U kunt gekopieerde tekst plakken in opmerkingen en bladwijzers, maar ook in documenten die zijn gemaakt in andere toepassingen.

Geselecteerde inhoud converteren naar een andere indeling

U converteert geselecteerde inhoud naar andere indelingen door een selectie te exporteren. U kunt bijvoorbeeld inhoud selecteren en opslaan als Word-document, Excel-werkblad of door komma's gescheiden waarden.

 1. Klik op de selectietool . Druk op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) om een rechthoekige selectie te maken.

 2. Sleep een rechthoek over de inhoud die moet worden gekopieerd. Als u tekst in kolommen selecteert, drukt u op Alt.
  Opmerking:

  Wilt u tabellen selecteren die meer dan één pagina beslaan, dan moet u de paginaweergave instellen op Eén pagina, doorlopend voordat u de tabellen selecteert. (Beeld > Paginaweergave > Schuiven inschakelen)

 3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, kies Selectie exporteren als en geef een bestandsnaam op.
 4. Afhankelijk van de aard van de inhoud kiest u bij Opslaan als type een van de volgende waarden:

  Word-document of Word 97-2003

  Hiermee slaat u de inhoud op als Word-bestand.

  Excel-werkmap, XML-werkblad of CSV

  Hiermee slaat u de inhoud op als tabel.

  Rich Text Format of HTML

  Hiermee slaat u de inhoud op als RTF- of HTML-bestand.

  Opmerking:

  Als u een tabel in RTF wilt kopiëren, sleept u de geselecteerde tabel naar een geopend document in de doeltoepassing.

  PowerPoint

  Hiermee wordt de inhoud opgeslagen als een PowerPoint-bestand (.pptx).

Afbeeldingen kopiëren

Met het gereedschap Selectie kunt u afzonderlijke afbeeldingen in een PDF kopiëren en plakken naar het Klembord, naar een andere toepassing of naar een bestand.

Als u door overlappende tekst een afbeelding niet kunt selecteren, opent u het dialoogvenster Voorkeuren en kiest u Algemeen onder Categorieën. Selecteer vervolgens Afbeeldingen vóór tekst selecteren met gereedschap Selectie.

 1. Activeer het gereedschap Selectie en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de volledige afbeelding wilt selecteren, klikt u erop of sleept u er een rechthoek omheen.

  • Als u een gedeelte van een afbeelding wilt selecteren, plaatst u de muisaanwijzer op de afbeelding totdat deze verandert in een kruiscursor . Sleep vervolgens een rechthoek rond het gewenste gedeelte.

  Opmerking:

  Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen en opnieuw wilt beginnen, klikt u buiten de selectie.

 2. Kopieer de afbeelding als volgt:
  • Kies Bewerken > Kopiëren en kies Bewerken > Plakken om de afbeelding in een geopend document in een andere toepassing te plakken.

  • Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies een optie om de afbeelding naar het Klembord of naar een nieuw bestand te kopiëren.

  • Sleep de afbeelding naar een geopend document in een andere toepassing.

Objecten exporteren naar afzonderlijke PDF

Met het gereedschap Object bewerken kunt u objecten opslaan in een aparte PDF.

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie >Object bewerken.

 2. Selecteer een of meer objecten.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies Selectie opslaan als.

 4. Geef in het dialoogvenster Opslaan als op waar u het bestand wilt opslaan, geef het bestand een naam en klik op Opslaan.

Een momentopname van een pagina maken

Met het gereedschap Momentopname kunt u alle geselecteerde inhoud (tekst, afbeeldingen of beide) naar het Klembord of een andere toepassing kopiëren. Tekst en afbeeldingen worden als afbeelding gekopieerd.

U kunt twee methoden gebruiken om een momentopname te maken: gebruik het gereedschap Selecteren of gebruik de gereedschappen voor momentopnamen. Met het gereedschap Selectie tekent u een rechthoek, vervolgens klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Momentopname maken.

Als u het gereedschap Momentopname wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer het gereedschap Momentopname door Bewerken > Momentopname maken te kiezen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik ergens op de pagina om de volledige op het scherm weergegeven inhoud vast te leggen.

  • Sleep een rechthoek om de tekst of de afbeeldingen of een combinatie van beide.

  • Sleep een rechthoek binnen de afbeelding als u slechts een gedeelte van de afbeelding wilt kopiëren.

   De kleuren in het geselecteerde gebied worden tijdelijk negatief weergegeven om de selectie te markeren. Zodra u de muisknop loslaat, wordt de selectie automatisch naar het Klembord gekopieerd. Als u het doeldocument in een andere toepassing hebt geopend, kunt u de gekopieerde selectie met Bewerken > Plakken rechtstreeks in het document plakken.


  Opmerking:

  Klik met de rechtermuisknop op de werkbalk Algemene gereedschappen en selecteer Bewerken > Momentopname maken als u het gereedschap Momentopname maken aan de werkbalk wilt toevoegen. De werkbalk Algemene gereedschappen bevindt zich links van de vensters Gereedschappen, Opmerking en Delen. Zie Werkbalken.

  Opmerking:

  U kunt alle afbeeldingen in een PDF opslaan. Zie Afbeeldingen naar een andere indeling exporteren. Deze functie is niet beschikbaar in Reader.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account