Handboek Annuleren

Beginselen van PDF-formulieren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Formulieren

U kunt formulieren invullen met Acrobat of het gratis programma Acrobat Reader. U kunt statische of interactieve formulieren maken in Acrobat. Met interactieve formulieren stroomlijnt u het invullen en verzamelen van gegevens.

U kunt Acrobat gebruiken om formulieren te maken met een van de volgende methoden:

 • Een bestaand elektronisch document (zoals een Adobe PDF-, Microsoft Word- of Excel-document) converteren naar een PDF-formulier.

 • Een papieren formulier scannen en converteren naar een PDF-formulier.

Nadat u een bestaand document hebt geconverteerd naar een PDF-formulier, kunt u er velden aan toevoegen en het zo omzetten in een interactief formulier.

Een interactief formulier kan op een computer worden ingevuld en via internet of een lokaal netwerk worden verzonden.

Voorkeuren voor formulieren

Met de voorkeursinstellingen voor formulieren beheert u allerlei aspecten met betrekking tot de interactie met formuliervelden.

Selecteer Formulieren, links in het dialoogvenster Voorkeuren. De voorkeursinstellingen voor formulieren zijn ingedeeld in drie onderdelen: Algemeen, Markeerkleur en Automatisch aanvullen.

Opmerking:

De voorkeursinstellingen voor formulieren hebben betrekking op de manier waarop de applicatie omgaat met geopende formulieren terwijl u hieraan werkt. De voorkeuren worden niet opgeslagen in de PDF-formulieren zelf.

Algemeen

Veldwaarden automatisch berekenen

Hiermee worden alle veldberekeningen automatisch uitgevoerd zodra de gebruiker waarden invoert.

Opmerking:

De instelling voor deze optie is alleen van toepassing op de huidige sessie.

Tabvolgorde automatisch aanpassen tijdens het aanpassen van velden

Stelt de tabvolgorde opnieuw in wanneer u formuliervelden maakt, verwijdert of verplaatst.

Actieve rechthoek tonen

Hiermee wordt aangegeven welk formulierveld de focus heeft.

Overloopindicator voor tekstveld tonen

Hiermee wordt een plusteken (+) weergegeven in tekstvelden die de grenzen overschrijden die zijn opgegeven bij het maken van de velden.

Voorbeeld tonen bij het maken of bewerken van formuliervelden

Hiermee wordt de weergave van een formulierveld getoond wanneer u formulieren maakt of bewerkt.

Automatisch formuliervelden detecteren

Hiermee worden de formuliervelden automatisch gedetecteerd en worden de respectieve velden geplaatst.

Markeerkleur

Randkleur voor aanwijzen weergeven voor velden

Hiermee wordt een zwarte contour rond een formulierveld weergegeven wanneer u de aanwijzer op dat formulierveld plaatst.

Markeerkleur velden

Hiermee opent u een kleurenkiezer waarmee u de kleur kunt selecteren voor gemarkeerde formuliervelden. De markering verschijnt als op de knop Bestaande velden markeren op de berichtenbalk van het document is geklikt.

Markeerkleur vereiste velden

Hiermee opent u een kleurenkiezer waarmee u de randkleur kunt selecteren voor de formuliervelden die moeten worden ingevuld. De rand rond vereiste formuliervelden wordt weergegeven als u op de knop Bestaande velden markeren klikt of nadat u hebt geprobeerd het formulier te verzenden.

Automatisch aanvullen

Automatisch aanvullen (menu)

Dit menu bevat drie opties voor Automatisch aanvullen: Uit, Standaard of Geavanceerd.

Numerieke gegevens onthouden

Hiermee worden eerder ingevoerde getallen voorgesteld wanneer u hetzelfde eerste teken in een soortgelijk veld typt. Als deze optie niet is ingeschakeld, worden alleen suggesties gedaan voor tekstitems. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Standaard of Geavanceerd is geselecteerd.

Itemlijst bewerken

Hiermee worden de items weergegeven die op dat moment zijn opgeslagen in het geheugen van Automatisch aanvullen. Items die u niet wilt bewaren voor het invullen van toekomstige formulieren, kunt u selecteren en verwijderen. Deze optie is niet beschikbaar als er geen items in het geheugen zijn.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account