PDF's afdrukken in aangepaste grootten

Een document met te grote pagina's afdrukken

U kunt een document van groot formaat, zoals een poster of een banner, afdrukken door de pagina over meerdere vellen papier te verdelen (dit heet 'naast elkaar'). De optie voor naast elkaar berekent hoeveel vellen papier nodig zijn. U kunt de grootte van het origineel aanpassen aan het papier en opgeven hoeveel elke pagina een andere mag overlappen. U kunt de pagina's vervolgens samenvoegen.

U kunt ook de schaal van een document met een standaardformaat vergroten en het op meerdere pagina's afdrukken.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Poster.

 3. (Optioneel) Stel een of meerdere van deze opties in en controleer het resultaat in de voorbeeldafbeelding:

  Blokschaal

  Hiermee past u de schaal aan. De schaal is van invloed op de manier waarop de secties van de PDF-pagina worden toegewezen aan het fysieke vel papier. (Klik op het veld Overlappen om de voorvertoning de nieuwe schaalwaarde te laten tekenen.)

  Overlappen

  Hiermee geeft u op welke gegevens u voor elk deel dubbel wilt afdrukken, waardoor u de delen gemakkelijker kunt samenvoegen. Bij deze optie wordt de maateenheid gebruikt die voor het document is ingesteld. Deze waarde moet groter zijn dan de minimale niet-afdrukbare marges voor de printer. U kunt maximaal de helft van de kortste zijde van de documentpagina als overlapping opgeven. Delen voor bijvoorbeeld een pagina van 27,94 bij 43,18 cm mogen elkaar maximaal 13,97 cm overlappen.

  Labels

  Hiermee worden de PDF-naam, de afdrukdatum en de tegelcoördinaat op elk vel opgenomen. Bijvoorbeeld: pagina 1 (1,1) betekent rij 1, kolom 1 van de eerste pagina. Tegelcoördinaten worden gebruikt om de tegels samen te voegen.

  Knipmarkeringen

  Hiermee worden in elke hoek van een pagina met tegels markeringen afgedrukt waardoor u de delen gemakkelijker kunt samenvoegen. Gebruik deze optie in combinatie met de optie Overlap. Wanneer u een overlappende rand opgeeft en deze randen over elkaar plaatst, kunt u de markeringen voor knippen gebruiken om de tegels uit te lijnen.

  Alleen meerdere grote pagina's

  Hiermee worden alleen te grote pagina's naast elkaar gelegd en worden standaardpagina's afgedrukt zoals ze zijn.

Een document schalen voor afdrukken

Acrobat kan een PDF automatisch schalen en aan het papier aanpassen. U kunt het paginaformaat ook wijzigen door een specifiek percentage in te stellen.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Grootte en kies een van de volgende opties:

  Passend

  Hiermee maakt u kleine pagina's groter en grote pagina's kleiner zodat ze op het papier passen.

  Grote pagina's verkleinen

  Hiermee worden alleen grote pagina's verkleind om op het papier te passen en worden kleine pagina's afgedrukt zoals ze zijn.

  Aangepaste schaal

  Hiermee wordt de grootte van pagina's gewijzigd volgens het percentage dat u opgeeft.

  Opmerking:

  Als de optie Pagina's schalen niet aanwezig is, klikt u op de pijl naast het menu Printer om meer besturingelementen in het dialoogvenster Afdrukken weer te geven.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account