Handboek Annuleren

Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Opmerkingen weergeven

De lijst met opmerkingen staat in het rechterdeelvenster van het documentvenster. In de lijst met opmerkingen worden alle opmerkingen in een PDF weergegeven. Ook bevat deze lijst een werkbalk met veelgebruikte opties zoals sorteren, filteren en andere opties voor het werken met opmerkingen.

Lijst met opmerkingen in Acrobat
Lijst met opmerkingen

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking.

  De gereedschapsset voor opmerkingen staat in de secundaire werkbalk en de lijst met opmerkingen wordt weergegeven in het rechterdeelvenster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het menu Opties in de rechterbovenhoek van de lijst met opmerkingen:

  • U kunt de opmerkingen uitvouwen of samenvouwen. Klik op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen in het optiemenu van de lijst met opmerkingen. Als u een specifieke opmerking wilt uitvouwen, klik u op de opmerking of op () in de opmerking. Als u een specifieke opmerking wilt samenvouwen, klikt u op () in de opmerking.
  • Overzicht van opmerkingen maken of afdrukken.
  • Opmerkingen importeren en exporteren.
  • Exporteren naar Word of AutoCAD.
  • Voorkeuren voor opmerkingen opgeven.

U kunt het deelvenster Opmerkingen groter maken, zodat u de uitgebreidere opmerkingen ook goed kunt lezen.

 • Om het deelvenster groter te maken, lijnt u de cursor uit met de linkerrand van het deelvenster, waarna u de rand vasthoudt en vervolgens naar links of rechts sleept.

In de lijst Opmerkingen kunt u opmerkingen indelen op pagina, auteur, datum, type, status van ongelezen of kleur. In een thread met antwoorden wordt alleen het eerste bericht gesorteerd. Vervolgens worden de antwoordberichten gesorteerd op dezelfde categorie als het eerste bericht in de thread.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking.

 2. In de lijst met opmerkingen, kiest u een optie in het menu Opmerkingen sorteren op .

U kunt opmerkingen verbergen of tonen op basis van status, revisor (auteur), type of kleur. Filteren is van invloed op de weergave van opmerkingen in zowel het documentvenster als de lijst met opmerkingen. Wanneer u opmerkingen afdrukt of in een overzicht weergeeft, kunt u opgeven of u verborgen opmerkingen wilt afdrukken of in het overzicht wilt weergeven. Wanneer u een notitieopmerking verbergt waarop is gereageerd, worden alle andere reacties in de thread ook verborgen.

Opmerking:

In een e-mailrevisie worden verborgen opmerkingen niet opgenomen als u de opmerkingen naar de aanvrager verzendt.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het menu Opmerkingen filteren in de lijst met opmerkingen:

  • Klik op Alles wissen als u alle filters wilt wissen. U kunt ook op Ctrl+8 (Windows) of Command+8 (Mac OS) drukken.

  • Gebruik de schakelaar om alle opmerkingen te tonen of te verbergen. U kunt ook op Ctrl+Shift+8 (Windows) of Command+Shift+8 (Mac OS) drukken.

  • Als u opmerkingen wilt filteren, kiest u de categorieën die u wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld alleen notitieopmerkingen wilt weergeven die u nog niet hebt opgelost, kiest u > Type > Notitie om alleen notities weer te geven. Vervolgens kiest u > Status > Niet opgelost om alleen niet-opgeloste notitieopmerkingen weer te geven.

  • Als u alle pop-upnotities wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op een annotatie en kiest u Alle pop-ups openen. (Alleen beschikbaar als de lijst met opmerkingen is gesloten)

  • Als u alle pop-upnotities wilt sluiten, klikt u met de rechtermuisknop op een annotatie en kiest u Pop-ups minimaliseren. (Alleen beschikbaar als de lijst met opmerkingen is gesloten)

Reageren op opmerkingen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn functies voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Reacties op opmerkingen zijn vooral handig in gedeelderevisies,waarbij deelnemers elkaars opmerkingen kunnen lezen. De reacties kunnen ook worden gebruikt door de aanvrager van een revisie om de revisoren te laten weten hoe hun suggesties worden geïmplementeerd. Wanneer een of meer revisoren reageren op een opmerking, wordt de set met reacties een thread genoemd. In de lijst met opmerkingen worden alle reacties weergegeven. Reacties worden met een inspringing onder de oorspronkelijke opmerking weergegeven.

 1. Open de pop-upnotitie met de opmerking.
 2. Klik rechtsboven in de pop-upnotitie op Reageren.

 3. Typ uw antwoord in het vak dat wordt weergegeven.
 1. Selecteer een opmerking in de lijst met opmerkingen.
 2. Typ uw antwoord in het vak dat wordt weergegeven.

 1. Selecteer een opmerking en gebruik @-vermeldingen om de aandacht van een revisor te trekken.

 2. Typ uw antwoord in het vak dat wordt weergegeven.

U kunt uw eigen opmerkingen uit een PDF verwijderen. Opmerkingen van andere revisoren kunt u echter niet verwijderen.

 1. Klik in de pop-upnotitie met de rechtermuisknop op de reactie en kies Verwijderen.

Naam van auteur voor opmerkingen wijzigen

U kunt uw naam wijzigen zoals die wordt weergegeven in de opmerkingen van een PDF-bestand. Ga als volgt te werk:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat > Voorkeuren (Mac). Schakel in de categorie Opmerkingen de optie Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur uit en klik op OK
  .

 2. Selecteer een opmerking in de lijst met opmerkingen. Selecteer Eigenschappen in het menu Opties ().

  Eigenschappen voor opmerkingen

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen voor opmerkingen naar het tabblad Algemeen en geef uw naam op in het veld Auteur.

  Naam van auteur wijzigen

 4. Selecteer de optie Eigenschappen als standaard instellen en klik op OK.

Een status instellen

Voor PDF's die zijn gedeeld via Adobe Document Cloud

Het gebruik van statussen is handig voor het bijhouden van opmerkingen die u hebt gelezen, opgelost of waarop nog actie moet worden ondernomen. Door de revisiestatus in te stellen kunt u de deelnemers aan de revisie laten weten hoe u het document gaat afhandelen.

Selecteer de opmerking in de lijst Opmerkingen en klik erop met de rechtermuisknop. U kunt ook klikken op het optiemenu () voor de geselecteerde opmerking en de volgende handelingen uitvoeren:

 • Als u de opmerking wilt markeren als opgelost, kiest u Opgelost.
 • Als u de opmerking als ongelezen wilt markeren, kiest u Markeren als ongelezen.

Voor PDF's die zijn gedeeld via een netwerkmap

Een status of vinkje instellen

 In Windows kunt u met een status of vinkje aangeven welke opmerkingen u wilt exporteren naar een Word-document. Door de revisiestatus in te stellen kunt u een groep opmerkingen tonen of verbergen en de deelnemers aan de revisie laten weten hoe u het document gaat afhandelen. Zodra de revisiestatus is ingesteld, kunt u de revisiestatusweergave niet meer uit de opmerking in de lijst met opmerkingen verwijderen, ook niet door de revisiestatus in te stellen op Geen. Vinkjes zijn voor persoonlijk gebruik en worden niet weergegeven wanneer anderen de PDF bekijken, tenzij u de status van opmerkingen wijzigt.

 1. Selecteer de opmerking in de lijst met opmerkingen en klik met de rechtermuisknop om het optiemenu te openen. Kies vervolgens een optie in het menu Status instellen.

  De revisiestatus wordt samen met de naam van degene die de revisiestatus heeft ingesteld in de opmerking weergegeven. Als een andere revisor de revisiestatus voor die opmerking instelt, worden de namen en de revisiestatus van beide revisoren in de lijst met opmerkingen weergegeven.

 2. Als u de wijzigingsgeschiedenis van een opmerking wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op het notitiepictogram, de markering of de titelbalk van een pop-upnotitie en kiest u Eigenschappen. Klik op het tabblad Revisiegeschiedenis.

Opmerkingen markeren met een vinkje

 1. Selecteer een opmerking in de lijst met opmerkingen. Selecteer Vinkje toevoegen in het menu Opties (). U kunt ook met de rechtermuisknop op de opmerking klikken en Vinkje toevoegen selecteren. Er verschijnt een vinkje () bij de opmerking.

Opmerking:

Standaard is het selectievakje verborgen. Als u selectievakjes in meerdere documenten gebruikt, wordt u gevraagd de selectievakjes voor alle documenten in te schakelen.

Ga als volgt te werk om selectievakjes te tonen voor alle opmerkingen:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (in Windows) of Acrobat > Voorkeuren (in macOS). Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.

 2. Selecteer Selectievakje tonen bij Opmerkingen maken in de categorie Opmerkingen.

  Selectievakje tonen

 3. Klik op OK.

Het selectievakje is nu beschikbaar voor alle opmerkingen. Als u een vinkje wilt toevoegen, selecteert u het selectievakje naast de opmerking.

Door een overzicht van opmerkingen te maken stelt u op een handige manier een synopsis samen van alle opmerkingen die bij een PDF horen. Van een overzicht met opmerkingen kunt u een PDF met opmerkingen maken die u kunt afdrukken. Ook kunt u het overzicht rechtstreeks afdrukken. Het overzicht is niet gekoppeld aan de PDF waaruit de opmerkingen afkomstig zijn.

Opties voor de pagina-indeling van overzichten van opmerkingen
Opties voor de pagina-indeling van overzichten van opmerkingen

A. Document en opmerkingen met verbindingslijnen op één pagina B. Document en opmerkingen met verbindingslijnen op afzonderlijke pagina's C. Alleen opmerkingen D. Document en opmerkingen met volgnummers 

Standaard worden in Acrobat PDF's afgedrukt met eventueel geplaatste stempels. Als u precies wilt instellen hoe opmerkingen worden afgedrukt, kiest u  > Afdrukken met overzicht van opmerkingen in de lijst met opmerkingen.

 1. Filter de opmerkingen zodat alleen de gewenste opmerkingen in het overzicht worden weergegeven. (Klik hiervoor in de lijst met opmerkingen op Opmerkingen filteren en kies de categorieën van de opmerkingen die u wilt tonen.)

  Filtercategorie

 2. Als u precies wilt instellen hoe opmerkingen worden afgedrukt, kiest u  > Afdrukken met overzicht van opmerkingen. U kunt ook een aparte PDF maken met de opmerkingen. Hiervoor kiest u  > Overzicht van opmerkingen maken.

 3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Overzicht van opmerkingen maken:

  • Kies een indeling voor het document en de opmerkingen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de indeling.

  • Geef op hoe de opmerkingen moeten worden gesorteerd.

  • Geef een paginabereik op en geef op of u pagina's zonder opmerkingen wilt opnemen.

  • Geef op of u alle opmerkingen in het overzicht wilt opnemen of alleen de opmerkingen die op het moment worden getoond.

 4. Klik op Overzicht van opmerkingen maken.

Een opmerking zoeken

U kunt een opmerking terugvinden in de lijst met opmerkingen door te zoeken op een bepaald woord of een specifieke woordgroep.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking om de lijst met opmerkingen te geven.

 2. Klik op . In het zoekveld voor opmerkingen voert u het woord of zinsdeel in waarnaar u zoekt.

In de lijst met opmerkingen worden de opmerkingen weergegeven die voldoen aan de zoekcriteria; het aantal opmerkingen wordt weergegeven in de koptekst van het deelvenster.

Opmerkingen verwijderen

U kunt de opmerkingen van andere revisoren in een gedeelde revisie niet verwijderen. Evenmin kunt u vergrendelde opmerkingen verwijderen.

Opmerking:

Kies Gereedschappen > Redigeren > Verborgen gegevens verwijderen om alle opmerkingen in een PDF te verwijderen. Selecteer vervolgens de optie Opmerkingen en markeringen van het deelvenster Resultaten. Deze functie is niet beschikbaar in Reader.

Een opmerking verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer de opmerking en druk op de toets Delete.

  • Klik in de lijst met opmerkingen met de rechtermuisknop op de opmerking die u wilt verwijderen en kies Verwijderen in het contextmenu.

   Opmerking: Zorg ervoor dat de opmerking is geselecteerd voordat u op de Delete-toets drukt.

Een opmerking ontgrendelen

Alleen beschikbaar voor PDF's die zijn gedeeld via een netwerkmap

Opmerking:

Alleen beschikbaar voor PDF's die zijn gedeeld via een netwerkmap

 1. Klik met de rechtermuisknop op de opmerking en kies Eigenschappen.

 2. Schakel Vergrendeld uit.

De spelling van alle tekst in opmerkingen controleren

U kunt de spelling controleren van de tekst die u toevoegt in notitieopmerkingen en formuliervelden. U kunt echter geen spellingcontrole uitvoeren op de tekst van de onderliggende PDF.

 1. Selecteer de opmerking. Kies Bewerken in het optiemenu.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tekst en selecteer Spellingcontrole.

 3. Klik op Start. Als u een woord wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Bewerk het geselecteerde woord. Als u de wijziging ongedaan wilt maken, klikt u op Ongedaan maken. Als u de wijziging wilt accepteren, klikt u op Wijzigen.

  • Dubbelklik op een gesuggereerde correctie.

  • Selecteer een gesuggereerde correctie en klik op Wijzigen. Klik op Alles wijzigen om het niet-herkende woord overal te vervangen door de gesuggereerde correctie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account