Handboek Annuleren

Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Geavanceerde afdrukinstellingen

Als de standaardafdrukinstellingen niet de verwachte resultaten opleveren, moet u mogelijk opties instellen in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen. Komt de afdruk bijvoorbeeld niet overeen met de schermweergave van het document, dan kunt u proberen het document af te drukken als een afbeelding (alleen op PostScript-printers). Als in een PDF fonts worden gebruikt die niet zijn ingesloten, moet u de fonts naar de printer downloaden wanneer u het document afdrukt.

Met andere geavanceerde afdrukopties in Acrobat Pro kunt u drukkermarkeringen aan de afdruk toevoegen en aangeven hoe kleur moet worden behandeld.

Geavanceerde afdrukopties instellen (Acrobat Standard)

Het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen is beschikbaar voor zowel PostScript- als niet-PostScript-printers.

 1. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Afdrukken.

  Opmerking:

  Als u meer over een optie wilt weten, selecteert u deze. Onder in het dialoogvenster wordt een beschrijving weergegeven.

 2. Stel de opties in en klik op OK.

  Opmerking:

  Met Acrobat wordt het PostScript-niveau automatisch ingesteld op basis van de geselecteerde printer.

Geavanceerde afdrukopties instellen (Acrobat Pro)

Afdrukinstellingen blijven behouden totdat u ze wijzigt. Wanneer u een optie wijzigt, wordt de waarde van Instellingen automatisch bijgewerkt van Acrobat Standaard naar Aangepast en worden de nieuwe instellingen bewaard. U kunt de aangepaste instellingen ook opslaan onder een unieke naam.

 1. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Afdrukken.

 2. Als er een aangepast bestand bestaat met de gewenste printerinstellingen, kiest u dit in het menu Instellingen. Anders kiest u Standaard in Acrobat.

  Opmerking:

  Als u meer over een optie wilt weten, selecteert u deze. Onder in het dialoogvenster wordt een beschrijving van de optie weergegeven.

 3. Als de standaardmanier van afdrukken niet het gewenste resultaat oplevert, selecteert u Afdrukken als afbeelding en kiest u een resolutie in de vervolgkeuzelijst.

 4. Selecteer een van de panelen aan de linkerzijde van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen en stel vervolgens opties in voor samengestelde of gescheiden uitvoer.
  Opmerking:

  Sommige opties in het algemene dialoogvenster Afdrukken zijn van invloed op de instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen. Als u bijvoorbeeld de optie Kleuren als zwart afdrukken (Windows) selecteert, is dit van invloed op de kleurinstellingen in Geavanceerde afdrukinstellingen.

  Opmerking:

  Met Acrobat wordt het PostScript-niveau automatisch ingesteld op basis van de geselecteerde printer.

 5. Als u de instellingen wilt opslaan onder een unieke naam, klikt u op Opslaan als, geeft u een bestandsnaam op en klikt u op OK.

 6. Klik op OK om de instellingen te accepteren en terug te gaan naar het dialoogvenster Afdrukken.

PostScript-opties

In het deelvenster PostScript-opties van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen kunt u opties voor een bepaalde PostScript-printer instellen. Dit zijn voorbeeld opties voor externe printerfonts en het downloaden van Aziatische fonts. Als een PDF apparaatafhankelijke instellingen bevat, zoals halftonen en overdrachtsfuncties, kunnen deze instellingen in de PostScript-uitvoer worden verzonden om de standaardinstellingen van de printer te overschrijven. Als u deze opties wilt gebruiken, moet er een PostScript-printer zijn aangesloten of een PostScript-printerstuurprogramma zijn geïnstalleerd met een geselecteerd PPD-bestand.

Beleid voor fonts en bronnen

Hiermee geeft u op hoe u fonts en bronnen uit het document naar een printer wilt verzenden als deze niet beschikbaar zijn op de printer.

Verzenden bij opstarten

Alle fonts en bronnen bij het begin van de afdruktaak downloaden. De fonts en bronnen blijven in de printer aanwezig totdat de afdruktaak is voltooid. Deze optie is het snelst, maar gebruikt het meeste printergeheugen.

Verzenden per bereik

Fonts en bronnen downloaden voordat de eerste pagina wordt afgedrukt waardoor deze worden gebruikt, en vervolgens verwijderen als ze niet meer nodig zijn. Deze optie gebruikt minder printergeheugen. Als een PostScript-processor de pagina's later in de werkstroom echter opnieuw ordent, wordt het downloaden van fonts mogelijk niet correct opnieuw uitgevoerd, wat leidt tot ontbrekende fonts. Deze optie werkt op sommige printers niet.

Verzenden voor elke pagina

Alle fonts en bronnen voor een bepaalde pagina downloaden voordat de pagina wordt afgedrukt en de fonts verwijderen wanneer de pagina is afgedrukt. Deze optie gebruikt het minste printergeheugen.

Afdrukmethode (Acrobat Pro)

Hiermee wordt opgegeven welk PostScript-niveau moet worden gegenereerd voor de pagina's. Kies het geschikte PostScript-niveau voor uw printer.

Taal (Acrobat Pro)

Hiermee wordt opgegeven welk PostScript-niveau moet worden gegenereerd voor de pagina's. Kies het geschikte PostScript-niveau voor uw printer.

Aziatische fonts downloaden

Hiermee worden documenten afgedrukt met Aziatische fonts die niet op de printer zijn geïnstalleerd of in de PDF zijn ingesloten. De Aziatische fonts moeten aanwezig zijn op het systeem.

Menggrijsvervanging/Zwarte plaat plaatsen (Acrobat Pro)

Met Zwarte plaat wordt de hoeveelheid zwart berekend die moet worden gebruikt voor de reproductie van een bepaalde kleur. Met Menggrijsvervanging vermindert u de componenten cyaan, magenta en geel om te compenseren voor het zwart dat wordt toegevoegd door de zwarte plaat. Omdat u met Menggrijsvervanging minder inkt gebruikt, is dit een geschikte optie voor krantenpapier en niet-gecoat papier.

Halftonen plaatsen (Acrobat Pro)

Hiermee kunt u de ingesloten halftonen plaatsen en hoeft u niet de halftonen in het uitvoerapparaat te gebruiken. Halftooninformatie bepaalt hoeveel inkt op een bepaalde plaats op het papier wordt aangebracht. Door de puntgrootte en de dichtheid te variëren, ontstaat de indruk van grijstinten of een effen kleur. Voor een CMYK-afbeelding worden vier halftoonrasters gebruikt: één halftoonraster voor elke inkt uit het afdrukproces.

Overdrachtsfuncties plaatsen (Acrobat Pro)

Hiermee plaatst u ingesloten overdrachtsfuncties. Overdrachtsfuncties worden doorgaans gebruikt voor het compenseren van de puntverbreding of puntversmalling die optreedt wanneer een afbeelding naar film wordt overgezet. Er is sprake van puntverbreding als de inktpunten waaruit een afgedrukte afbeelding bestaat, groter zijn dan in het halftoonraster (bijvoorbeeld door spreiding op het papier). Er is sprake van puntversmalling wanneer de punten kleiner worden afgedrukt. Bij deze optie worden de overdrachtsfuncties toegepast op het bestand wanneer dit wordt uitgevoerd.

Afvlakking plaatsen (Acrobat Pro)

Hiermee kunt u de afvlakkingswaarde van de PDF gebruiken als er voor de PDF een afvlakking is ingesteld. Is er geen afvlakking ingesteld, dat wordt die bij het afdrukken in PostScript door Acrobat bepaald. De afvlakkingswaarde bepaalt in hoeverre een curve door Acrobat kan worden benaderd.

PS-formulierobjecten plaatsen (Acrobat Pro)

Hiermee plaatst u PostScript-formulierobjecten voor XObjecten van een formulier in de PDF. Als u deze optie kiest, wordt de afdruktaak kleiner maar wordt het printergeheugen waarschijnlijk zwaarder belast. Een XObject voor een formulier is een container met grafische objecten (waaronder padobjecten, tekstobjecten en gesamplede afbeeldingen) in de PDF. XObjecten maken één omschrijving voor complexe objecten die meerdere keren in één document kunnen voorkomen, zoals achtergrondafbeeldingen of bedrijfslogo's.

Kleurcorrectie voor onjuist gekleurde achtergrond

Voorkomt afdrukproblemen zoals rode kaders op afbeeldingen of pagina's die gespiegeld of ondersteboven worden afgedrukt. Deze problemen kunnen optreden als Acrobat of Reader de standaard Color Rendering Dictionaries (CRD's) niet kan gebruiken op sommige PostScript-printers.

Altijd sortering door host gebruiken (Acrobat Pro)

Hiermee geeft u op of er bij het afdrukken altijd door de host en niet door het printerstuurprogramma moet worden gesorteerd. Standaard wordt er in Acrobat door de printer gesorteerd. Als de printer sorteert, worden de afdruktaken afzonderlijk naar de printer gestuurd en bepaalt de printer hoe de afgedrukte pagina's worden gesorteerd. Wanneer u bijvoorbeeld twee pagina's twee keer wilt afdrukken, ontvangt de printer twee afdruktaken van twee pagina's. Bij sortering door de host wordt eerst uitgezocht hoe de pagina's in Acrobat moeten worden gesorteerd, waarna die afdruktaak naar de printer wordt gestuurd. Wanneer u bijvoorbeeld twee pagina's twee keer wilt afdrukken, ontvangt de printer één gerangschikte afdruktaak van vier pagina's.

Afdrukken als afbeelding

Hiermee worden pagina's afgedrukt als bitmapafbeeldingen. Selecteer deze optie als de standaardmanier van afdrukken niet het gewenste resultaat oplevert en geef een resolutie op. Deze optie is alleen beschikbaar voor PostScript-printers.

Aziatische fonts downloaden naar een printer

Schakel de optie Aziatische lettertypen downloaden in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen in als u een PDF wilt afdrukken met Aziatische lettertypen die niet zijn geïnstalleerd op de printer en niet zijn ingesloten in het document. Ingesloten fonts worden gedownload, ongeacht of deze optie wel of niet is ingeschakeld. U kunt deze optie gebruiken met een printer van PostScript Niveau 2 of hoger. Als u Aziatische fonts beschikbaar wilt maken voor downloaden naar een printer, moet u de fonts tijdens de installatie van Acrobat naar uw computer hebben gedownload met behulp van de optie voor aangepaste of volledige installatie.

Als Aziatische lettertypen downloaden niet is geselecteerd, wordt de PDF alleen goed afgedrukt als de lettertypen waarnaar wordt verwezen, op de printer zijn geïnstalleerd. Als de printer soortgelijke fonts heeft, worden deze gebruikt. Als de printer geen geschikte fonts heeft, wordt Courier gebruikt voor de tekst.

Als Aziatische fonts downloaden niet het gewenste resultaat oplevert, drukt u de PDF af als een bitmapafbeelding. Afdrukken Als u een document afdrukt als een afbeelding, kan dit langer duren dan wanneer een vervangend printerfont wordt gebruikt.

Opmerking:

Sommige fonts kunnen niet naar een printer worden gedownload, omdat het font een bitmap is of omdat fontinsluiting voor het document is beperkt. In deze gevallen wordt een vervangend font gebruikt en komt de afdruk mogelijk niet overeen met de schermweergave.

Uitvoeropties (Acrobat Pro)

In het venster Uitvoer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen kunt u uitvoeropties instellen.

Kleur

Hiermee worden opties voor samengestelde en gescheiden uitvoer weergegeven. Afhankelijk van uw keuze in dit menu zijn er andere opties beschikbaar in het venster Uitvoer. Zie Afdrukken in kleur voor meer informatie over samengestelde kleuren en kleurscheidingen.

Omdraaien

Hiermee bepaalt u de richting van de pagina op het afdrukmateriaal. Draai horizontaal voor documenten die niet op de normale manier leesbaar zijn, draai verticaal om de verticale richting te wijzigen. Deze optie is alleen ingeschakeld voor scheidingen en uitgeschakeld voor samenstellingen.

Negatief

Selecteer de optie om het document omgekeerd af te drukken. Zwart verschijnt dan bijvoorbeeld als wit op de afdruk. Deze optie is alleen ingeschakeld voor scheidingen en uitgeschakeld voor samenstellingen.

Screening

Hiermee bepaalt u de combinaties van het aantal lijnen per inch (lpi) en punten per inch (dpi).

Overvullen

Hiermee bepaalt u of overvullen uitgeschakeld is. Klik op Voorinstellingen overvulling om de vooraf ingestelde voorinvulling te beheren.

Voorinstelling voor transparantieafvlakking

Hiermee worden transparante objecten afgevlakt op basis van de voorinstelling die u hebt gekozen.

Overdrukken simuleren

Hiermee wordt het effect gesimuleerd van het overdrukken van steuninkten in samengestelde uitvoer en worden steunkleuren geconverteerd om kleuren voor afdrukken te verwerken. Het document zelf blijft ongewijzigd. Deze optie is handig voor afdrukapparaten die overdrukken niet ondersteunen en is alleen beschikbaar als u Samengesteld hebt gekozen in het menu Kleur. Selecteer deze optie niet als u een bestand voor scheidingen op een RIP (Raster Image Processor) of voor de uiteindelijke afdruk wilt gebruiken.

Opmerking:

Controleer of deze optie is uitgeschakeld wanneer u afdrukt op een printer die overdrukken ondersteunt, zodat de eigen overdrukmogelijkheden van de printer worden gebruikt.

Maximaal resolutie voor JPEG2000-afbeelding gebruiken

Hiermee bepaalt u hoe informatie over resolutieprogressie, indien aanwezig, wordt gebruikt wanneer PostScript wordt gegenereerd. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de maximale resolutie-informatie in de afbeelding gebruikt. Is de optie niet ingeschakeld, dan is de resolutie-informatie consistent met de resolutie-instellingen in het venster Transparantieafvlakking.

Inktbeheer

Hiermee wijzigt u de manier waarop wordt omgegaan met inkt terwijl de huidige PDF is geopend. Zie Overzicht van Inktbeheer.

Halftoonrasterfrequentie opgeven (Acrobat Pro)

In commercieel drukwerk wordt een continutoon gesimuleerd met stippen (ook wel halftoonstippen genoemd) die worden afgedrukt in rijen (ook wel lijnen of lijnrasters genoemd). Lijnen worden afgedrukt bij verschillende hoeken, zodat de rijen minder opvallen. In het menu Rasteren in het gedeelte Uitvoer van het dialoogvenster Afdrukken worden de aanbevolen sets voor lijnrasters in lijnen per inch (lpi) en voor resolutie in stippen per inch (dpi) weergegeven. Deze waarden zijn gebaseerd op het momenteel geselecteerde PPD-bestand. Als u inkten selecteert in de inktenlijst, worden de waarden in de vakken Frequentie en Hoek gewijzigd. Op deze manier worden de rasterfrequentie en -hoek voor een type inkt getoond.

Bij een hoge rasterliniëring (bijvoorbeeld 150 lpi) staan de puntjes op de afdruk dicht bij elkaar waardoor de afbeelding scherper wordt afgedrukt. Bij een lage rasterliniëring (60 lpi tot 85 lpi) staan de puntjes verder van elkaar af en wordt de afbeelding grover. De grootte van de puntjes wordt mede bepaald door het lijnraster. Bij een dichte rasterliniëring worden kleine punten gebruikt en bij een lage rasterinstelling worden grote punten gebruikt. De belangrijkste factor bij het kiezen van een rasterliniëring is het type drukpers waarop uw document wordt afgedrukt. Vraag aan de drukkerij welk lijnraster er maximaal mogelijk is bij hun drukpers en stel aan de hand van dat gegeven uw opties in.

Lijnrasters in Acrobat
Lijnrasters

A. 65 lpi: Grof raster voor het afdrukken van nieuwsbrieven en kortingsbonnen B. 85 lpi: Gemiddeld raster voor het afdrukken van dagbladen C. 133 lpi: Raster van hoge kwaliteit voor het afdrukken van tijdschriften in vier kleuren D. 177 lpi: Uiterst fijn raster voor het afdrukken van jaarrapporten en afbeeldingen in kunstboeken 

De PPD-bestanden voor imagesetters met een hoge resolutie bieden een groot aantal mogelijke rasterfrequenties die zijn gekoppeld aan allerlei resoluties voor imagesetters. De PPD-bestanden voor printers met een lage resolutie bevatten over het algemeen maar enkele opties voor lijnrasters. Doorgaans gaat het om vrij grove rasters tussen 53 lpi en 85 lpi. De grove rasters leveren op printers met een lage resolutie echter een optimaal resultaat op. Als u bijvoorbeeld een fijner raster van 100 lpi bij een printer met een lage resolutie gebruikt, neemt de kwaliteit van de afdruk af.

Ga als volgt te werk om halftoonrasterfrequentie op te geven:

 1. Ga als volgt te werk in het venster Uitvoer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen:
  • Kies een optie in het menu Rasteren om een van de vooraf ingestelde combinaties van rasterfrequentie en printerresolutie te selecteren.

  • Als u een aangepaste halftoonrasterfrequentie wilt opgeven, selecteert u in de lijst met inkten de plaat die u wilt aanpassen. Vervolgens typt u de lpi-waarde in het vak Frequentie en de waarde voor de rasterhoek in het vak Hoek.

  Opmerking:

  Voordat u uw eigen halftoonrasters maakt, kunt u het beste contact opnemen met het afdrukservicebureau voor informatie over de juiste frequenties en hoeken. Houd er ook rekening mee dat bepaalde uitvoerapparaten de standaardfrequenties en ‑hoeken negeren.

Geef de emulsie en beeldbelichting op (Acrobat Pro)

Afhankelijk van het type drukpers en de manier waarop informatie wordt overgedragen van de film naar de afdrukplaten, kan het nodig zijn uw afdrukservicebureau te voorzien van filmnegatieven of -positieven, met de emulsiezijde omhoog of omlaag. Emulsie heeft betrekking op de fotogevoelige laag op film of papier. Normaal gesproken verwerken afdrukservicebureaus in de Verenigde Staten negatieve films en in Europa en Japan positieve films. Controleer bij het afdrukservicebureau aan welke emulsierichting zij de voorkeur geven.

U kunt zien wat de emulsiezijde of de niet-emulsiezijde (ook wel de basis genoemd) is door de film onder een heldere lamp te houden. De ene kant is glanzender dan de andere. De doffe kant is de emulsiezijde en de glanzende kant is de basis.

Emulsie-opties in Acrobat
Emulsieopties

A. Positiefbeeld B. Negatief C. Negatief met emulsiezijde omlaag 

Opmerking:

De instellingen voor emulsie en afbeeldingsbelichting in het dialoogvenster Afdrukken overschrijven eventuele conflicterende instellingen in het printerstuurprogramma. Geef de afdrukinstellingen altijd op via het dialoogvenster Afdrukken.

Ga als volgt te werk om de emulsie en de belichting op te geven:

 1. Selecteer Uitvoer aan de linkerkant van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen.

 2. Bij Kleur kiest u Scheidingen.

 3. Selecteer voor Spiegelen een van de volgende opties:

  Geen

  Hiermee worden geen wijzigingen aangebracht in de afdrukstand van het afbeeldingsgebied. De tekst in de afbeelding is leesbaar (van links naar rechts lezen) wanneer de fotogevoelige laag naar u toe is gericht. Dit is de standaardinstelling.

  Horizontaal

  Hiermee wordt het afbeeldingsgebied gespiegeld om een verticale as, zodat de tekst niet op de normale manier leesbaar is.

  Verticaal

  Hiermee wordt het afbeeldingsgebied gespiegeld om een horizontale as, zodat de tekst ondersteboven staat.

  Horizontaal en verticaal

  Hiermee wordt het afbeeldingsgebied langs de horizontale en verticale as gespiegeld, zodat de tekst niet op de normale manier leesbaar is. De tekst is leesbaar wanneer de fotogevoelige laag niet naar u toe is gericht. Afbeeldingen die worden afgedrukt op film, worden vaak horizontaal en verticaal afgedrukt.

 4. Schakel de optie Negatief in voor negatieve film. Schakel de optie uit voor positieve film.
  Opmerking:

  De optie Negatief is ook beschikbaar als u In-RIP-scheidingen kiest in het menu Kleur.

Tekens en aflooptekens opnemen (Acrobat Pro)

U kunt drukkermarkeringen in de pagina opnemen om de grenzen aan te geven van documentvakken die door Adobe PDF worden ondersteund, zoals bijsnijdvakken en afloopvakken. Hoewel deze markeringen niet als pagina-inhoud worden toegevoegd, worden deze wel opgenomen in de PostScript-uitvoer.

De opties in het venster Tekens en aflooptekens zijn onder de volgende omstandigheden niet beschikbaar:

 • Het PDF-bestand bevat drukkermarkeringen die zijn toegevoegd met een andere Acrobat-functie, het gereedschap Drukkermarkeringen toevoegen.

 • Het uitsnijd-, afloop- en bijsnijdvak hebben allemaal dezelfde grootte. Het uitsnijdvak wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Uitsnijdvak (kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Paginavakken instellen). Als de illustratie een afloop bevat, zorgt u ervoor dat het uitsnijdvak groot genoeg is voor het afloopvak en andere drukkermarkeringen.

Drukkermarkeringen in Acrobat
Drukkermarkeringen

A. Bijsnijtekens B. Registratietekens C. Paginagegevens D. Kleurenbalken E. Aflooptekens 

 1. Selecteer Tekens en aflooptekens aan de linkerkant van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen.

 2. Kies de gewenste drukkermarkeringen. De markeringen worden in de voorbeeldweergave aan de linkerkant van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen weergegeven.

Tekens en aflooptekens, opties

Alle markeringen

Hiermee maakt u alle drukkermarkeringen tegelijk.

Stijl

Hiermee bepaalt u de weergave van de tekens. U kunt standaard InDesign-tekens kiezen of tekens van andere toepassingen in de lijst.

Lijndikte

Hiermee bepaalt u de dikte van de lijnen voor bijsnij-, afloop- en registratietekens.

Bijsnijtekens

Hiermee plaatst u een markering op elke hoek van het bijsnijgebied om de grenzen van het PDF-bijsnijvak aan te geven.

Aflooptekens

Hiermee plaatst u een markering op elke hoek van het afloopvak om de grenzen van het PDF-afloopvak aan te geven. Met een afloopvak wordt de hoeveelheid extra gebied gedefinieerd die buiten het gedefinieerde paginaformaat moet worden weergegeven.

Registratietekens

Hiermee plaatst u tekens buiten het bijsnijdgebied voor het uitlijnen van de verschillende kleurscheidingen in een document.

Kleurenbalken

Hiermee wordt een klein gekleurd vierkant toegevoegd voor elke grijswaarde of proceskleur. Steunkleuren die naar proceskleuren zijn geconverteerd, worden aangeduid met behulp van proceskleuren. Het prepress-bureau gebruikt deze markeringen om de inktdensiteit op de drukpers aan te passen.

Paginagegevens

Hiermee wordt informatie buiten het snijgebied van de pagina geplaatst. Paginagegevens omvatten onder andere de bestandsnaam, het paginanummer, de huidige datum en tijd en de naam van de kleurscheiding.

Opties voor kleurbeheer (Acrobat Pro)

In het venster Kleurbeheer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen kunt u opties voor het afdrukken in kleur instellen. Zie Afdrukken in kleur voor meer informatie over afdrukken in kleur.

Kleurverwerking

Kleurverwerking bepaalt of gebruik wordt gemaakt van kleurbeheer en of dit plaatsvindt in de toepassing of op de printer.

Kleurbeheer in Acrobat

Hiermee kunt u een ICC-profiel selecteren dat het uitvoerapparaat beschrijft.

Kleurbeheer printer

Hiermee worden de kleurgegevens van het document met het documentprofiel rechtstreeks naar de printer verzonden. De printer converteert het document naar de kleurruimte van de printer. Het exacte resultaat van de kleurconversie kan per printer verschillen.

Hetzelfde als bron (geen kleurbeheer)

Hiermee worden alle kleurbeheergegevens genegeerd en worden apparaatkleuren naar de printer verzonden.

Kleurenprofiel

Hiermee bepaalt u welk profiel wordt gebruikt voor de afhandeling van kleuren tijdens afdrukken.

Uitvoerkleur

Hiermee geeft u de uitvoerkleur weer op basis van de instellingen in het venster Uitvoer van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen.

Grijswaarden met alleen zwarte toner (K) afdrukken

Selecteer deze optie om er zeker van te zijn dat zowel grijswaarden als grafische RGB-objecten waarbij R, G en B gelijke waarden hebben, alleen met zwart (K) worden afgedrukt als u kleurbeheer inschakelt en een CMYK-profiel opgeeft bij het afdrukken naar een PostScript-printer.

Zwart behouden

Hiermee bepaalt u dat puur op zwart (K) gebaseerde CMYK-kleuren behouden blijven als zwart in conversies van CMYK naar CMYK die kunnen optreden als u kleurbeheer inschakelt en een CMYK-profiel opgeeft bij het afdrukken naar een PostScript-printer.

Primaire CMYK behouden

Hiermee bepaalt u dat puur op primaire kleuren gebaseerde CMYK-kleuren (alleen C, alleen M, alleen Y of alleen K) behouden blijven in conversies van CMYK naar CMYK die kunnen optreden als u kleurbeheer inschakelt en een CMYK-profiel opgeeft bij het afdrukken naar een PostScript-printer.

Instellingen uitvoervoorbeeld toepassen

Hiermee wordt de afdrukruimte gesimuleerd die door het apparaat wordt aangegeven in het menu Simulatieprofiel van het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld. (Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld.) Met deze optie kunt u de weergave van het ene apparaat op het andere apparaat simuleren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account