Kleurinstellingen

Kleurruimten

Een werkruimte is een tussenliggende kleurruimte die wordt gebruikt voor het definiëren en bewerken van kleur in Adobe-toepassingen. Aan elk kleurmodel is een werkruimteprofiel gekoppeld. U kunt werkruimteprofielen kiezen in het menu Instellingen van de categorie Kleurbeheer in het dialoogvenster Voorkeuren.

Als een object een ingesloten kleurprofiel bevat dat niet overeenkomt met het werkruimteprofiel, wordt in de toepassing een kleurbeheerbeleid gebruikt om te bepalen hoe de kleurgegevens worden verwerkt. Doorgaans is het behouden van het ingesloten profiel het standaardbeleid.

Opties voor de werkruimte

Selecteer de categorie Kleurbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren.

Opmerking:

Als u de beschrijving van een profiel wilt bekijken, selecteert u het profiel. De beschrijving wordt onder in het dialoogvenster weergegeven.

RGB

Hiermee wordt de RGB-kleurruimte van de toepassing bepaald. Doorgaans kunt u het beste Adobe RGB of sRGB kiezen en niet het profiel voor een bepaald apparaat (zoals een monitorprofiel).

sRGB wordt aanbevolen voor het voorbereiden van afbeeldingen voor het web of mobiele apparaten, omdat hiermee de kleurruimte van de standaardmonitor wordt gedefinieerd waarmee de afbeeldingen op het web worden bekeken. sRGB is ook geschikt wanneer u werkt met foto's die met een niet-professionele digitale camera zijn gemaakt, omdat bij het merendeel van deze camera's sRGB als de standaardkleurruimte wordt gebruikt.

Adobe RGB wordt aanbevolen voor het voorbereiden van documenten voor afdrukken, omdat de Adobe RGB-kleuromvang bepaalde afdrukbare kleuren (vooral cyaan- en blauwtinten) bevat die niet met sRGB kunnen worden gedefinieerd. Adobe RGB is ook geschikt wanneer er wordt gewerkt met foto's die met een niet-professionele digitale camera zijn gemaakt, omdat bij het merendeel van deze camera's Adobe RGB als de standaardkleurruimte wordt gebruikt.

CMYK

Hiermee wordt de CMYK-kleurruimte van de toepassing bepaald. Alle CMYK-werkruimten zijn apparaatafhankelijk. Dat wil zeggen dat ze zijn gebaseerd op de werkelijke inkt- en papiercombinaties. De CMYK-werkruimten van Adobe-benodigdheden zijn gebaseerd op standaarddrukwerkvoorwaarden van drukkers.

Grijswaarden

Hiermee wordt de kleurruimte voor grijswaarden van de toepassing bepaald.

Opmerking:

U kunt voor weergave en afdrukken de kleurruimte in een ingesloten uitvoerintent gebruiken. Voor meer informatie over uitvoerintenties zie Kleuromzetting en inktbeheer (Acrobat Pro).

Adobe-toepassingen worden geleverd met een standaardset werkruimteprofielen die door Adobe worden aanbevolen en die zijn getest voor de meeste kleurbeheerworkflows. Standaard staan alleen deze profielen in de menu's van de werkruimte.

Ontbrekende en niet-overeenkomende kleurprofielen

Tenzij anders aangegeven gebruikt het document het werkruimteprofiel dat is gekoppeld aan de kleurmodus voor het maken en bewerken van kleuren. Niet alle bestaande documenten maken echter gebruik van het door u opgegeven werkruimteprofiel of van kleurbeheer. In een workflow met kleurbeheer kunnen de volgende uitzonderingen optreden:

  • U opent een document of importeert kleurgegevens (bijvoorbeeld door kopiëren en plakken of door slepen en neerzetten) uit een document dat niet is gelabeld met een profiel. Dit is vaak het geval als u een document opent dat is gemaakt met een toepassing die geen kleurbeheer ondersteunt of waarvoor kleurbeheer is uitgeschakeld.

  • U opent een document of importeert kleurgegevens uit een document dat is gelabeld met een profiel dat verschilt van dat van de huidige werkruimte. Hiervan kan sprake zijn wanneer u een document opent dat is gemaakt met andere instellingen voor kleurbeheer of dat is gescand en gelabeld met een scannerprofiel.

In beide gevallen maakt de toepassing gebruik van een kleurbeheerbeleid voor het verwerken van de kleurgegevens in het document.

Opties voor kleuromzetting

Met de opties voor kleuromzetting kunt u opgeven hoe de kleuren in een document worden verwerkt wanneer dit document naar een andere kleurruimte wordt verplaatst. Het wordt aangeraden deze opties alleen te wijzigen als u bekend bent met kleurbeheer en precies weet wat de consequenties van de wijzigingen zijn. Selecteer voor het weergeven van de conversieopties de categorie Kleurbeheer in het dialoogvenster Voorkeuren.

Engine

Hiermee wordt de CMM (Color Management Module) aangegeven voor het toewijzen van de kleuromvang van de ene kleurruimte aan de omvang van een andere kleurruimte. Voor de meeste gebruikers voldoet de standaard Adobe-engine (ACE) aan alle behoeften op het gebied van omzetting.

Opmerking:

Als u de beschrijving van een engine- of intentieoptie wilt bekijken, selecteert u de optie. De beschrijving wordt onder in het dialoogvenster weergegeven.

Compensatie zwart punt gebruiken

Hiermee zorgt u ervoor dat de schaduwdetails in de afbeelding behouden blijven door het volledige dynamische bereik van het uitvoerapparaat te simuleren. Selecteer deze optie als u zwartpuntcompensatie wilt gebruiken bij het afdrukken (aanbevolen voor de meeste situaties).

Render-intenties

Een rendering intent bepaalt hoe een kleurbeheersysteem kleuren naar een andere kleurruimte converteert. De diverse rendering intents gebruiken verschillende regels die bepalen hoe de bronkleuren worden aangepast. Kleuren die bijvoorbeeld binnen de doelgamut vallen, blijven ongewijzigd of worden aangepast om het originele bereik van visuele relaties te behouden terwijl deze naar een kleinere doelgamut worden omgezet. Het resultaat van de gekozen rendering intent hangt af van de grafische inhoud van documenten en van de profielen die worden gebruikt om kleurruimten op te geven. Sommige profielen genereren identieke resultaten bij verschillende rendering intents.

Opmerking:

Over het algemeen kunt u het beste de standaardrenderingintentie gebruiken voor de geselecteerde kleurinstelling. Deze is getest door Adobe en voldoet aan de industriestandaarden. Als u bijvoorbeeld een kleurinstelling voor Noord-Amerika of Europa selecteert, is de standaardrenderingintentie Relatief colorimetrisch. Kiest u een kleurinstelling voor Japan, dan is de standaard rendering intent Perceptueel.

U kunt een rendering intent selecteren wanneer u kleuromzettingsopties selecteert voor het kleurbeheersysteem, de kleuren met een elektronische proefdruk controleert en illustraties afdrukt:

Perceptueel

Deze optie is bedoeld om de visuele relatie tussen kleuren te handhaven zodat deze voor het menselijk oog natuurlijk overkomen, ook al kunnen de kleurwaarden zelf wel veranderen. Deze intent is het meest geschikt voor foto's met veel kleuren buiten de kleuromvang. Dit is de standaard rendering intent voor Japanse drukkerijen.

Verzadiging

Deze optie is bedoeld voor het produceren van levendige kleuren in een afbeelding. Dit gaat echter ten koste van de nauwkeurigheid van kleuren. Deze rendering intent is geschikt voor zakelijke illustraties zoals diagrammen en grafieken, waar heldere verzadigde kleuren belangrijker zijn dan de exacte verhouding tussen kleuren.

Relatief colorimetrisch

Hiermee wordt het hooglicht van de bronkleurruimte vergeleken met dat van de doelkleurruimte en worden alle kleuren dienovereenkomstig verschoven. Kleuren buiten de kleuromvang worden verschoven naar de dichtstbijzijnde reproduceerbare kleur in de doelkleurruimte. Bij Relatief colorimetrisch blijven meer oorspronkelijke kleuren behouden dan bij Perceptueel. Dit is de standaard rendering intent voor afdrukken in Noord-Amerika en Europa.

Absoluut colorimetrisch

Hiermee blijven de kleuren die binnen de doelkleuromvang vallen ongewijzigd. Kleuren buiten de kleuromvang worden bijgesneden. Kleuren worden niet geschaald naar het witpunt van de doelkleurruimte. Deze intent richt zich op het behouden van de kleurprecisie ten koste van de verhoudingen tussen de kleuren en is geschikt voor het maken van proefdrukken waarbij de uitvoer op een bepaald apparaat wordt gesimuleerd. Deze intent is vooral handig voor een voorvertoning van het effect van de papierkleur op de afgedrukte kleuren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account