Handboek Annuleren

Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Soms ziet u een waarschuwing als u een PDF opent. De waarschuwing kan vele vormen hebben (waarvan er hieronder drie worden getoond).

Beveiligingswaarschuwingen
Beveiligingswaarschuwingen

Wat betekent de waarschuwing?

Deze waarschuwing vraagt of u de mensen vertrouwt die u de PDF hebben gestuurd of de site waarop de PDF wordt weergegeven. De waarschuwing verschijnt omdat de inhoud van de PDF uw computer mogelijk kan beschadigen. De waarschuwing wordt bijvoorbeeld weergegeven voor PDF's die programma's en macro's bevatten of uitvoeren. Het betekent niet per se dat de PDF schadelijk is.

Wat kunt u het beste doen?

Sommige productfuncties kennen vertrouwen toe via hun eigen venster Voorkeuren. Betrouwbaarheidsbeheer bevat bijvoorbeeld opties voor het beheer van URL-toegang, en Multimedia vertrouwen (verouderd) beschikt over opties voor het afspelen van ingesloten multimedia. Voor functies die worden beïnvloed als de uitgebreide beveiliging wordt ingeschakeld, kunt u selectief beperkte handelingen toestaan door een methode te gebruiken die wordt beschreven in Uitgebreide beveiligingsrestricties omzeilen.

Opmerking:

Open de Voorkeuren als volgt: kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Voorkeuren (Mac OS).

Als u de afzender kent en vertrouwt

Als u de PDF vertrouwt, of het bedrijf of de persoon die het stuurde, klikt u op de knop Opties, Toestaan of Afspelen. (De knoppen variëren al naar gelang de waarschuwing.) U kunt de PDF nu weergeven.

Als u de afzender niet kent of vertrouwt

Als u de PDF niet vertrouwt of niet weet wie de maker is of waar de PDF vandaan komt, klikt u niet op Opties, Toestaan of Afspelen. In Acrobat en Adobe Acrobat Reader blijven de verdachte inhoud of acties dan geblokkeerd. Klik op Sluiten of Annuleren om de waarschuwing te verbergen. Als u op geblokkeerde inhoud klikt, verschijnt de waarschuwing weer.

Geen knop Opties, Toestaan of Afspelen?

Als de waarschuwing niet een van de knoppen Opties, Toestaan of Afspelen bevat, heeft uw beheerder deze functie uitgeschakeld. U kunt er dan niet voor kiezen deze inhoud te vertrouwen of toe te staan. Klik op Sluiten of Annuleren om de waarschuwing te verbergen. U kunt de PDF bekijken, maar u krijgt geen toegang tot de geblokkeerde inhoud. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Wanneer worden beveiligingswaarschuwingen weergegeven?

Beveiligingswaarschuwingen kunnen in de volgende situaties getoond worden:

JavaScript op de lijst met ongewenste elementen

JavaScript is een veelgebruikte computertaal. JavaScript-code kan kwetsbaar zijn voor aanvallen en JavaScript kan worden gebruikt om websites te openen. Adobe werkt de blacklist met bekende JavaScript-kwetsbaarheden regelmatig bij. Als een PDF probeert toegang te krijgen tot JavaScript dat op de blacklist staat, ziet u een bericht in de gele documentenbalk, boven aan het venster.

Voor beheerders:

 

Beveiligingsinstellingen bijwerken

Adobe verspreidt regelmatig certificaten voor beveiligingsdoeleinden. Deze downloads helpen waarborgen dat digitaal ondertekende PDF's van vertrouwde bronnen hun vertrouwde status behouden. Als u een update ontvangt van een onbekende bron, controleer dan of de update afkomstig is van een webadres dat u vertrouwt, voordat u verdergaat. Updates van niet-vertrouwde websites kunnen leiden tot beveiligingsrisico's op uw computer.

 

Toegang tot stroomobjecten (XObjects)

In Acrobat en Reader verschijnt een bericht wanneer een PDF-bestand probeert externe inhoud te benaderen die is geïdentificeerd als stroomobject. Een URL kan bijvoorbeeld verwijzen naar een externe afbeelding. De stille overdracht van gegevens kan een veiligheidsrisico met zich meebrengen, aangezien Acrobat en Reader met een externe bron communiceren.

 

Gegevens invoegen in PDF's en formulieren

Een waarschuwing verschijnt als een niet-vertrouwde bron probeert gegevens toe te voegen aan een PDF-formulier. Deze functie om gegevens toe te voegen kan werkstromen in uw organisatie weliswaar stroomlijnen, maar kan ook worden gebruikt om schadelijke gegevens toe te voegen aan een PDF.

 

Stil afdrukken

Stil afdrukken is afdrukken naar een bestand of printer zonder dat u dit hebt bevestigd. Dit is een potentieel beveiligingsrisico, omdat een schadelijk bestand meerdere keren stil kan worden afgedrukt naar de printer en zo printerresources kan verspillen. Hierdoor kan ook worden verhinderd dat andere documenten worden afgedrukt doordat de printer bezet is.

Neem contact op met de systeembeheerder om te bepalen wanneer u stil afdrukken moet toestaan.

 

Webkoppelingen

Naast zichtbare webkoppelingen in een PDF-document kunnen formuliervelden verborgen JavaScript bevatten die een pagina in een browser openen of ongemerkt gegevens vanaf internet opvragen.

Opmerking:

In Acrobat en Reader X, 9.3 en 8.2 is de uitgebreide beveiliging standaard ingeschakeld. Adobe raadt u aan de uitgebreide beveiliging in te schakelen als dat nog niet het geval was, en de beperkingen alleen voor vertrouwde inhoud te omzeilen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?