Handboek Annuleren

Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u multimedia zoals audio, video of interactieve media kunt afspelen in Acrobat.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Multimedia in PDF's afspelen

Gebruik de tool Handje of Selecteren om het video- of geluidsbestand af te spelen. Wanneer u met de muis over het afspeelgebied beweegt, verandert de aanwijzer in het afspeelmoduspictogram .

Multimedia opslaan vanuit PDF's (Windows)

Klik met de rechtermuisknop op het multimediabestand in de PDF en selecteer Audio opslaan als of Video opslaan als om het bestand op te slaan.

Ondersteunde multimediabestanden

U kunt de volgende typen multimedia afspelen in PDF's die zijn gemaakt met Adobe Acrobat of Adobe Acrobat Reader of eerder:

Video

Onder andere MP3, MP4, MOV-, M4V-, 3GP- en 3G2-videobestanden die gebruikmaken van H.264-compressie. U kunt bestanden die H.264-compressie gebruiken alleen afspelen als er H.264-codecs zijn geïnstalleerd op uw computer.

Audio

MP3 en MP4

U kunt deze bestanden afspelen op een pagina of activeren via een koppeling, bladwijzer, formulierveld of pagina-actie. Elk bestand heeft een afspeelgebied dat u kunt gebruiken om de media te activeren. Het afspeelgebied wordt meestal weergegeven als een afbeelding of rechthoek op de PDF-pagina, maar kan ook onzichtbaar zijn. 

Met Acrobat en Reader kunt u verouderde multimediabestanden zoals QuickTime, MPEG, ASF, RAM en Windows® Mediabestanden afspelen die zijn gemaakt met een oudere versie van Acrobat. Het is echter niet mogelijk om verouderde multimediabestanden te maken met Acrobat en Reader X.

Opmerking:

Ter bescherming van de computer tegen virussen wordt u gevraagd of u multimediabestanden uit ongecontroleerde bronnen wilt afspelen. U kunt dit standaardgedrag wijzigen in Voorkeuren > Multimedia Trust (verouderd) > Multimediabewerkingen toestaan.

Multimediavoorkeuren instellen

U moet multimediavoorkeuren instellen voor de volgende twee typen PDF-bestanden:

 • PDF-bestanden die zijn gemaakt in Acrobat 8 of lager.

 • PDF-bestanden met multimediacontent waarvoor een plug-in of een externe speler nodig is in plaats van de ingebouwde mediaspeler.

U moet een mediaspeler opgeven om deze bestanden af te spelen.

Druk hiervoor op Ctrl+K (Windows) of Command+K (macOS) om Voorkeuren te openen. Selecteer Multimedia (verouderd) > Opties voor speler.

Opties voor speler

Selecteer de indeling waarin u verouderde mediacontent wilt uitvoeren: QuickTime, Windows Media of ingebouwde Windows-speler.

Oorzaak

Toegankelijkheidsopties

Geef op of beschikbare speciale functies, zoals ondertitels en nagesynchroniseerde audio, moeten worden weergegeven bij het afspelen van media. U kunt ook uw voorkeurstaal voor de media opgeven als er meerdere talen beschikbaar zijn.

Externe spelers beheren

Acrobat en Reader hebben een ingebouwde mediaspeler die de meeste multimediabestanden kan afspelen, zoals audio, video of verouderde multimediacontent waarvoor externe bronnen nodig zijn, zoals een speler of plug-in. 

U kunt de ondersteunde multimediabestanden controleren in Adobe Acrobat of Adobe Acrobat Reader

Multimedia Trust (verouderd)

In Acrobat en Reader 10.1.1 of lager kunt u bepalen hoe ingesloten multimediabestanden in PDF-documenten worden afgespeeld met behulp van de Multimedia Trust-voorkeuren. Door multimedia alleen af te spelen in vertrouwde documenten die zijn goedgekeurd door u of door een auteur die u vertrouwt, kunt u het risico op schade aan uw computer door programma's, macro's of virussen verkleinen.

De lijst met vertrouwde documenten en auteurs is niet zichtbaar en wordt intern opgeslagen. Als u een gecertificeerd document aan de lijst toevoegt, worden zowel het document als het auteurscertificaat toegevoegd aan de lijst met vertrouwde documenten. Alle documenten die door de auteur zijn gecertificeerd, worden als vertrouwd beschouwd. Vertrouwde documenten omvatten ook PDF's van auteurs in de lijst met vertrouwde identiteiten.

Druk op Ctrl+K (Windows) of Command+K (macOS) om Voorkeuren te openen. Selecteer de optie Multimedia Trust (verouderd) in het rechterdeelvenster.

(Acrobat en Reader 10.1.1 of lager) Weergaverechten voor

Selecteer om machtigingen in te stellen voor vertrouwde documenten of andere (niet-vertrouwde) documenten.

Vertrouwensopties

Multimediabewerkingen toestaan

Selecteer deze optie als u wilt dat mediaclips kunnen worden afgespeeld. Als deze optie is geselecteerd, kunt u de toestemmingsinstellingen voor een bepaalde speler wijzigen en opties inschakelen waarmee wordt bepaald hoe de mediaclip wordt weergegeven tijdens het afspelen.

Wijzig de toestemming voor de geselecteerde multimediaspeler in

Selecteer de speler in de lijst en selecteer vervolgens een van de volgende opties in het menu:

 • Altijd: hiermee kan de speler zonder toestemming worden gebruikt.
 • Nooit: verhindert dat de speler wordt gebruikt.
 • Melding: vraagt de gebruiker of de speler kan worden gebruikt. Als u deze optie selecteert en de speler toestaat de mediaclip in een bepaald document af te spelen, wordt dat document een vertrouwd document.

Afspelen toestaan in een zwevend venster zonder titelbalken

Selecteer deze optie als de video moet worden afgespeeld zonder titelbalk. Het gevolg is dat er dan geen titel of knoppen voor afsluiten worden weergegeven.

Toestaan dat het document titeltekst plaatst in een zwevend afspeelvenster

Selecteer deze optie als u een titelbalk wilt weergeven als de video wordt afgespeeld in een zwevend venster.

Afspelen in volledig scherm toestaan

Hierdoor wordt de video automatisch afgespeeld op volledig scherm. Weergave op volledig scherm kan conflicteren met de beveiligingsinstellingen van eindgebruikers.

(Acrobat en Reader 10.1.1 of lager) Lijst met vertrouwde documenten wissen

Hiermee wordt de huidige lijst met vertrouwde documenten en auteurs verwijderd. Gebruik deze optie om te voorkomen dat mediaclips worden afgespeeld in documenten die eerder werden vertrouwd of die zijn gemaakt door vertrouwde auteurs. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een PDF-bestand met multimedia is geopend.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?