Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen

Multimedia in PDF's afspelen

Klik met het gereedschap Handje of Selectie op het afspeelgebied van het video- of geluidsbestand. Wanneer de aanwijzer zich op het afspeelgebied bevindt, verandert deze in het pictogram Afspeelmodus .

Multimedia opslaan vanuit PDF's (Windows)

Klik met de rechtermuisknop op het multimediabestand in de PDF (in Windows) en kies Audio opslaan als of Video opslaan als, afhankelijk van het type multimedia inhoud dat is toegevoegd.

Ondersteunde video-, audio- en interactieve indelingen

U kunt de volgende typen multimedia afspelen in PDF's die zijn gemaakt met Adobe Acrobat of Adobe Acrobat Reader of eerder:

Video

Onder andere MOV-, M4V-, 3GP- en 3G2-videobestanden die gebruikmaken van H.264-compressie. Dit omvat ook MP3- en MP4-bestanden. U kunt bestanden die H.264-compressie gebruiken alleen afspelen als er H.264-codecs zijn geïnstalleerd op uw computer.

Audio

Audiobestanden zoals MP3 en MP4

U kunt deze bestanden afspelen op een pagina of activeren via een koppeling, bladwijzer, formulierveld of paginahandeling. Elk multimediabestand bevat een afspeelgebied van waaruit de mediaclip kan worden geactiveerd. Het afspeelgebied wordt meestal op een PDF-pagina weergegeven als een afbeelding of rechthoek, maar het kan ook onzichtbaar zijn.

Met Acrobat en Reader kunt u ook oudere multimediabestanden afspelen die zijn gemaakt in een lagere versie van Acrobat. Dit zijn onder andere QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- en Windows® mediabestanden. Het is echter niet mogelijk om met Acrobat en Reader X oudere multimediabestanden te maken.

Opmerking:

Ter bescherming van de computer wordt in Acrobat gevraagd of u multimediabestanden uit ongecontroleerde bronnen wilt afspelen. U kunt dit standaardgedrag wijzigen in Voorkeuren Multimedia vertrouwen.

  1. Klik met het gereedschap Handje of Selectie op het afspeelgebied van het video- of geluidsbestand. Wanneer de aanwijzer zich op het afspeelgebied bevindt, verandert deze in het pictogram Afspeelmodus .

Voorkeuren voor multimedia (verouderd)

Voor twee soorten PDF-bestanden moet u multimediavoorkeuren instellen:

  • PDF-bestanden die zijn gemaakt in Acrobat 8 of lager.

  • PDF-bestanden met multimedia-inhoud waarvoor een plug-in of een externe speler nodig is in plaats van de ingebouwde mediaspeler.

Deze bestanden vereisen dat u een aanvullende mediaspeler opgeeft waarin u de multimedia wilt uitvoeren.

Open het dialoogvenster Voorkeuren en selecteer Multimedia (verouderd) links in het dialoogvenster.

Opties voor speler

Kies de indeling waarin u de verouderde media-inhoud wilt afspelen: QuickTime, Windows Media of ingebouwde Windows-speler.

Toegankelijkheidsopties

Geef op of u speciale functies (indien beschikbaar) wilt weergeven wanneer media worden afgespeeld, zoals ondertitels en nagesynchroniseerde audio. Geef de voorkeurstaal voor de media op, voor het geval dat er meerdere talen beschikbaar zijn.

Voorkeuren Multimedia vertrouwen (verouderd)

Acrobat en Reader spelen de meeste multimediabestanden, zoals audio of video, af met de ingebouwde mediaspeler. (Voor de ondersteunde bestandstypen zie Multimedia afspelen.) De multimedia-inhoud waarvoor aanvullende bronnen nodig zijn voor afspelen, zoals een externe speler of een plug-in, wordt beschouwd als verouderde multimedia-inhoud. U kunt het gebruik van externe spelers of plug-ins bepalen in de voorkeuren van Multimedia Trust (Verouderd).

Multimedia vertrouwen (verouderd)

(Acrobat en Reader 10.1.1 of lager) In het venster Voorkeuren kunt u bij Multimedia vertrouwen opgeven of ingesloten multimediabestanden in vertrouwde of niet-vertrouwde PDF-documenten moeten worden afgespeeld. Een vertrouwd document is een document dat is goedgekeurd door u of door een auteur die u vertrouwt. Als u de machtigingen zo instelt dat alleen multimedia in vertrouwde documenten wordt afgespeeld, kunt u voorkomen dat programma's, macro's en virussen uw computer kunnen beschadigen.

De lijst met vertrouwde documenten en auteurs wordt intern opgeslagen en kan niet worden weergegeven. Als u een gecertificeerd document aan de lijst toevoegt, worden zowel het document als het certificaat van de auteur toegevoegd aan de lijst met vertrouwde documenten. Alle documenten die door deze auteur zijn gecertificeerd, worden vertrouwd. Vertrouwde documenten omvatten ook PDF's van auteurs in de lijst met vertrouwde identiteiten.

Selecteer Multimedia vertrouwen (verouderd) onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

(Acrobat en Reader 10.1.1 of lager) Weergaverechten voor

Stel machtigingen in voor vertrouwde of voor andere (niet-vertrouwde) documenten.

Multimediabewerkingen toestaan

Selecteer deze optie als u wilt dat mediaclips kunnen worden afgespeeld. Als deze optie is geselecteerd, kunt u de machtigingsinstellingen voor een bepaalde speler wijzigen en opties inschakelen waarmee wordt bepaald hoe de mediaclip wordt weergegeven tijdens het afspelen.

Machtiging voor geselecteerde multimediaspeler wijzigen in

Selecteer de speler in de lijst en kies een van de volgende opties in het menu:

Altijd

Met deze optie kan de speler wordt gebruikt zonder dat om toestemming wordt gevraagd.

Nooit

Met deze optie wordt de speler niet gebruikt.

Vragen

Met deze optie wordt de gebruiker gevraagd of de speler mag worden gebruikt. Als u deze optie selecteert en de speler toestaat de mediaclip in een bepaald document af te spelen, wordt dat document een vertrouwd document.

Afspeelopties

Met behulp van drie afspeelopties kunt u bepalen hoe de video wordt afgespeeld.

Afspelen toestaan in een zwevend venster zonder titelbalken

Selecteer deze optie als de video moeten worden afgespeeld zonder titelbalk. Er wordt dan geen titel of sluitknop weergegeven.

Toestaan dat document titeltekst instelt in een zwevend afspeelvenster

Selecteer deze optie als u een titelbalk wilt weergeven als de video wordt afgespeeld in een zwevend venster. Als u de tekst in de titelbalk wilt bewerken, dubbelklikt u op de video met het gereedschap Object selecteren (Gereedschappen > Interactieve objecten > Object selecteren). Selecteer Vertoning bewerken, klik vervolgens op de tab Locatie voor afspelen en selecteer Titelbalk tonen. Bewerk de tekst van de titelbalk in het tekstveld Titel.

Afspelen toestaan in volledig scherm

Als u deze optie selecteert, wordt de video bij afspelen automatisch geopend in volledig scherm. Weergave in volledig scherm kan een conflict opleveren met de beveiligingsinstellingen van de eindgebruiker.

(Acrobat en Reader 10.1.1 of lager) Lijst met vertrouwde documenten wissen

Hiermee wordt de huidige lijst met vertrouwde documenten en auteurs gewist. Gebruik deze optie om te voorkomen dat mediaclips worden afgespeeld in documenten die eerder als vertrouwd document zijn aangemerkt of die zijn gemaakt door vertrouwde auteurs. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een PDF-bestand is geopend dat multimedia bevat.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account