Handboek Annuleren

Zoeken in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Adobe Acrobat biedt veel controle en vele mogelijkheden voor het uitvoeren van effectieve en efficiënte zoekopdrachten. Een zoekopdracht kan globaal of heel specifiek zijn. U kunt vele soorten gegevens opgeven en meerdere Adobe PDF's doorzoeken.

Als u met een groot aantal bij elkaar horende PDF's werkt, kunt u deze definiëren als catalogus in Acrobat Pro. Er wordt dan een PDF-index voor de PDF's gemaakt. Het doorzoeken van de PDF-index, in plaats van de PDF's zelf, gaat aanmerkelijk sneller. Zie PDF-indexen maken.

Overzicht van functies voor zoeken en vervangen

Als u op zoek bent naar bepaalde items in PDF's, kunt u een zoekopdracht uitvoeren. U kunt een eenvoudige zoekopdracht uitvoeren, waarbij u een zoekterm in één bestand zoekt, of een complexere zoekopdracht, waarbij u verschillende soorten gegevens zoekt in een of meer PDF's. U kunt tekst selectief vervangen.

U kunt een zoekopdracht uitvoeren vanuit het venster Zoeken of via de werkbalk Zoeken. In beide gevallen zoekt Acrobat in de hoofdtekst, lagen, formuliervelden en digitale handtekeningen van de PDF. U kunt ook bladwijzers en opmerkingen in de zoekopdracht opnemen. Alleen de werkbalk Zoeken bevat de optie Vervangen door.

Werkbalk Zoeken in Acrobat
Werkbalk Zoeken met de opties Zoeken en Vervangen

Wanneer u de eerste paar letters van een zoekopdracht typt in een PDF, worden suggesties afgebeeld voor overeenkomsten en de frequentie van de desbetreffende overeenkomsten in het document. Als u het woord selecteert, worden alle overeenkomsten gemarkeerd in de PDF.

Woorden zoeken in een PDF

Het venster Zoeken biedt meer opties en meer soorten zoekmogelijkheden dan de werkbalk Zoeken. Wanneer u het venster Zoeken gebruikt, worden ook objectgegevens en XIF-metagegevens (eXtended Image File) van afbeeldingen doorzocht. Als u in meerdere PDF's wilt zoeken, wordt ook naar de documenteigenschappen en XMP-metagegevens gekeken. Bovendien worden de geïndexeerde structuurcodes doorzocht tijdens het zoeken in een PDF-index. Als aan enkele van de PDF's die u doorzoekt andere PDF's zijn gekoppeld, kunt u ook deze bijlagen in de zoekopdracht opnemen.

Opmerking:

PDF's kunnen uit verschillende lagen bestaan. Als er een resultaat wordt gevonden op een verborgen laag en u selecteert dat resultaat, verschijnt er een waarschuwingsbericht waarin u wordt gevraagd of u de laag zichtbaar wilt maken.

De zoekfuncties openen

Waar u de zoekopdracht start, hangt af van het type zoekopdracht dat u wilt uitvoeren. Gebruik de werkbalk Zoeken voor een snelle zoekactie in de huidige PDF en het vervangen van tekst. Gebruik het venster Zoeken om woorden of documenteigenschappen te zoeken in verschillende PDF's, geavanceerde zoekopties te gebruiken en te zoeken in PDF-indexen.

De werkbalk Zoeken weergeven

 1. Open de werkbalk met Bewerken > Zoeken (Ctrl/Command+F)
Werkbalk Zoeken in Acrobat
Zoeken

A. Zoekveld B. Vorige zoeken C. Volgende zoeken D. Vervangen door wordt uitgebreid met een tekstveld 

Het venster Zoeken openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Bewerken > Geavanceerd zoeken (Shift+Ctrl/Command+F).

  • Klik op de werkbalk Zoeken op de pijl en kies Volledige zoekfunctie van Acrobat openen.

  Het venster Zoeken wordt weergegeven als een apart venster dat u kunt verplaatsen, vergroten of verkleinen, minimaliseren, of deels of geheel ordenen achter het PDF-venster.

Het PDF-documentvenster en het venster Zoeken ordenen

 1. Klik in het venster Zoeken op Vensters ordenen .

  Acrobat past het formaat van de twee vensters aan en plaatst deze naast elkaar, zodat ze samen vrijwel het volledige scherm in beslag nemen.

  Opmerking: als u een tweede keer op de knop Vensters ordenen klikt, wordt het formaat van het documentvenster gewijzigd, maar blijft het zoekvenster ongewijzigd. Als u het venster Zoeken groter of kleiner wilt maken, sleept u een hoek of een rand, zoals bij alle andere vensters.

   

Tekst zoeken en vervangen in PDF's

Tekst zoeken en vervangen in een PDF

Met de werkbalk Zoeken doorzoekt u de momenteel geopende PDF. U kunt het zoekwoord selectief vervangen door alternatieve tekst. U vervangt tekst per item. U kunt geen algemene wijziging doorvoeren in een PDF of in verschillende PDF's.

 1. Kies bewerken > Zoeken (Ctrl/Command+F).
 2. Typ de tekst die u zoekt in het tekstvak op de werkbalk Zoeken.
 3. Als u tekst wilt vervangen, klikt u op Vervangen door om de werkbalk uit te vouwen, en typt u vervolgens de vervangende tekst in het tekstvak Vervangen door.
 4. (Optioneel) Klik op de pijl naast het tekstvak en kies een van de volgende opties:

  Alleen hele woorden

  Er wordt alleen gezocht op het hele woord dat u in het tekstvak typt. Als u bijvoorbeeld het woord fruit zoekt, worden de woorden ruit en fruitig niet gevonden.

  Hoofdletters/kleine letters

  Er worden alleen woorden gevonden waarvan de hoofdletter en kleine letters overeenkomen met het woord dat u typt. Als u bijvoorbeeld het woord Web zoekt, worden de woorden web en WEB niet gevonden.

  Bladwijzers opnemen

  De tekst in het venster Bladwijzers wordt ook doorzocht.

  Opmerkingen opnemen

  De tekst van eventuele opmerkingen wordt ook doorzocht.

 5. Klik op Volgende.

  Acrobat springt naar de eerste instantie van de zoekterm die wordt gemarkeerd.

 6. Klik op Vervangen om de gemarkeerde tekst te wijzigen of klik op Volgende om naar het volgende exemplaar van de zoekterm te gaan. U kunt ook klikken op Vorige om naar het vorige exemplaar van de zoekterm terug te gaan.

Tekst zoeken in verschillende PDF's

Met het venster Zoeken kunt u zoektermen opzoeken in verschillende PDF's. U kunt bijvoorbeeld zoeken in alle PDF's op een bepaalde locatie of in alle bestanden in een geopende PDF-portfolio. De optie Vervangen door is niet beschikbaar in het venster Zoeken.

Opmerking:

als documenten versleuteld zijn (er is beveiliging op toegepast), kunt u deze niet doorzoeken met een zoekopdracht in meerdere documenten. Open eerst deze documenten en doorzoek ze daarna een voor een. Documenten die zijn versleuteld als Adobe Digital Editions, vormen hierop echter een uitzondering en kunnen wel worden doorzocht met een zoekopdracht voor meerdere documenten.

 1. Open Acrobat op uw bureaublad (niet in een webbrowser).

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Typ in de werkbalk Zoeken de gewenste zoektekst en kies vervolgens Volledige zoekfunctie van Acrobat openen in het pop-upmenu.

  • Typ de zoektekst in het venster Zoeken.

 3. Selecteer in het venster Zoeken de optie Alle PDF-documenten in. Kies in het pop-upmenu onder deze optie Zoeken naar locatie.
 4. Selecteer op uw computer of in een netwerk de locatie en klik op OK.
 5. Voor extra zoekcriteria klikt u op Geavanceerde opties tonen en specificeert u de opties.
 6. Klik op Zoeken.
  Opmerking:

  Tijdens een zoekopdracht kunt u op een resultaat klikken of met de sneltoetsen binnen de resultaten navigeren zonder het zoeken te onderbreken. Wanneer u onder de voortgangsbalk op de knop Stoppen klikt, wordt het zoeken gestaakt en blijven de resultaten beperkt tot de reeds gevonden resultaten. Hierbij wordt het venster Zoeken niet gesloten en wordt de resultatenlijst niet gewist. Als u meer resultaten wilt zien, voert u een nieuwe zoekopdracht uit.

PDF-zoekresultaten bekijken en opslaan

Zoekresultaten bekijken

Nadat u een zoekopdracht hebt uitgevoerd vanuit het venster Zoeken, worden de resultaten op paginavolgorde weergegeven onder de namen van elk doorzocht document. Elk vermeld item bevat enkele woorden context (indien van toepassing) en een pictogram waarmee het soort term wordt aangeduid.

Naar een specifieke instantie in de zoekresultaten gaan (alleen enkelvoudige PDF's)

 1. Vouw zo nodig de zoekresultaten uit. Selecteer vervolgens een van de resultaten om die in de PDF te bekijken.
 2. Als u een andere gevonden zoekterm wilt weergeven, klikt u op deze zoekterm in de resultaten.

Zoekresultaten sorteren

 1. Selecteer een optie in het menu Sorteren onderaan in het venster Zoeken. De resultaten kunnen worden gesorteerd op relevantie, wijzigingsdatum, bestandsnaam of locatie.

Pictogrammen die bij de zoekresultaten worden weergegeven

Het pictogram naast een zoekresultaat geeft aan in welk zoekgebied het resultaat wordt weergegeven. Het selecteren van een pictogram heeft het volgende effect:

Documentpictogram

Hiermee maakt u het document actief in het documentvenster. Hiermee vouwt u de lijst uit om de afzonderlijke zoekresultaten in het document te tonen.

(Algemeen) zoekresultaatpictogram

Hiermee springt u in PDF's naar de betreffende zoekterm, doorgaans in de tekst van de PDF. De zoekterm wordt in het document gemarkeerd weergegeven.

Niet-PDF-zoekresultaat- of metagegevenspictogram []

Bij niet-PDF-bestanden opent u hiermee het bestand. Als het openen van dat bestandstype beperkt is, wordt een dialoogvenster met een bericht geopend.

Bladwijzerpictogram

Hiermee opent u het venster Bladwijzers en markeert u de gevonden zoektermen.

Opmerkingenpictogram

Hiermee opent u het venster Opmerkingen en markeert u de gevonden zoektermen.

Laagpictogram

Hiermee kan er een bericht worden geopend waarin wordt aangegeven dat de laag is verborgen en waarin u wordt gevraagd deze zichtbaar te maken.

Bijlagepictogram

Hiermee opent u een bestand dat bij de doorzochte bovenliggende PDF is bijgevoegd. De gemarkeerde zoektermen worden getoond.

Zoekresultaten opslaan

U kunt de zoekresultaten opslaan als PDF- of CSV-bestand. Zie Zoekresultaten opslaan in Acrobat voor een video.

 1. Klik op en kies Resultaten in PDF opslaan of Resultaten in CSV opslaan.

Geavanceerde zoekopties

Standaard worden in het venster Zoeken de basiszoekopties weergegeven. Klik onder in het venster op Meer opties tonen om extra opties weer te geven. Als u de basisopties weer wilt terugzetten, klikt u onder in het venster op Minder opties tonen.

Opmerking:

U kunt de voorkeuren zodanig instellen dat er altijd meer zoekopties in het venster Zoeken worden weergegeven. Selecteer Zoeken onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Zoeken in

Hiermee wordt de zoekopdracht beperkt tot de huidige PDF, alle delen van een momenteel geopende PDF-portfolio (indien van toepassing), een index of een locatie op uw computer. Als u een index, locatie of PDF-portfolio kiest, verschijnen aanvullende opties onder Deze aanvullende criteria gebruiken.

Welk woord of welke woordgroep wilt u zoeken?

Voer de tekst of het zinsdeel in waarnaar uw wilt zoeken.

Resultaten ophalen die het volgende bevatten

Hiermee worden uw zoekresultaten weergegeven volgens de optie die u kiest:

Exact woord of exacte woordgroep

Hiermee wordt gezocht naar de hele tekenreeks, inclusief spaties, in dezelfde volgorde waarin deze in het tekstvak voorkomen.

Een of meer woorden

Hiermee wordt gezocht naar ten minste een van de ingevoerde woorden. Als u bijvoorbeeld zoekt op elk van, verschijnt in de resultaten waar een van deze twee woorden of beide woorden voorkomen: elk, van, elk van of van elk.

Alle woorden

Hiermee wordt gezocht naar resultaten die al uw zoektermen bevatten maar niet per se in de volgorde waarin u deze typt. Alleen beschikbaar voor een zoekopdracht naar verschillende PDF's of indexdefinitiebestanden.

Booleaanse zoekopdracht

Hiermee worden de Booleaanse operatoren gebruikt die u bij de zoektermen typt in het vak Welk woord of welke woordgroep wilt u zoeken. Alleen beschikbaar voor het zoeken in verschillende PDF's of PDF-indexen.

Opmerking: u kunt niet zoeken naar jokertekens met sterretjes (*) of vraagtekens (?) bij het doorzoeken van PDF-indexen.

Deze aanvullende criteria gebruiken (tekstopties)

Hiermee worden de basiszoekopties gebruikt plus vijf extra opties:

Nabijheid

Hiermee wordt gezocht op twee of meer woorden die worden gescheiden door niet meer dan een bepaald aantal woorden, zoals is ingesteld in Voorkeuren Zoeken. Alleen beschikbaar voor een zoekopdracht in verschillende documenten of indexdefinitiebestanden en wanneer Alle woorden is geselecteerd.

Stam

Hiermee worden woorden gevonden die een deel (de stam) van het opgegeven zoekwoord bevatten. Zo worden bijvoorbeeld met een zoekopdracht naar opening ook de woorden open, opent en openlijk gevonden. Deze optie is van toepassing op enkele woorden en woordgroepen wanneer u de huidige PDF, een map of een index doorzoekt die is gemaakt met Acrobat 6.0 of hoger. Jokertekens (*, ?) zijn niet toegestaan in stamzoekopdrachten. Het zoeken op woordstam is niet beschikbaar als Alleen hele woorden of Hoofdletters/kleine letters is geselecteerd.

Bladwijzers opnemen

Hiermee wordt gezocht in de tekst van eventuele bladwijzers, zoals weergegeven in het venster Bladwijzers.

Opmerkingen opnemen

Hiermee wordt gezocht in de tekst van eventuele opmerkingen die zijn toegevoegd aan de PDF, zoals weergegeven in het venster Opmerkingen.

Bijlagen opnemen

Hiermee worden bestanden doorzocht die als bijlage zijn bijgevoegd bij de huidige PDF of andere bijgevoegde PDF's (tot twee niveaus diep).

Deze aanvullende criteria gebruiken (documenteigenschappen)

Wordt alleen weergegeven voor zoekopdrachten in verschillende PDF's of PDF-indexen. U kunt verschillende eigenschap-factor-waarde-combinaties selecteren en deze op zoekopdrachten toepassen. Deze instelling is niet van toepassing op niet-PDF-bestanden in PDF-portfolio's.

Opmerking: u kunt uitsluitend op documenteigenschappen zoeken door de opties voor documenteigenschappen te gebruiken in combinatie met een zoekopdracht naar specifieke tekst.

 

Selectievakje

Hiermee worden de criteria toegepast die zijn ingesteld in de drie opties bij het zoeken. (Het selectievakje is automatisch ingeschakeld wanneer u gegevens in een van de drie opties voor die set invoert. Wanneer u de opties hebt ingevoerd en het selectievakje uitschakelt, wordt de invoer niet gewist; deze wordt alleen niet op de zoekopdracht toegepast.)

Eerste menu (eigenschap)

Hier worden de documentkenmerken weergegeven waarop moet wordt gezocht. Beschikbare opties zijn onder meer Aanmaakdatum, Wijzigingsdatum, Auteur, Titel, Onderwerp, Bestandsnaam, Trefwoorden, Bladwijzers, Opmerkingen, JPEG-afbeeldingen, XMP-metagegevens en Objectgegevens.

Tweede menu (factor)

Hier wordt het overeenkomstniveau weergegeven. Als de eerste menuselectie een datum is, zijn de beschikbare opties in het tweede menu Is exact, Is vóór, Is na, Is niet. Anders zijn de beschikbare opties Bevat en Bevat niet.

Derde vak (waarde of tekst)

Hier typt u de gegevens waarop moet worden gezocht. Als de eerste menuselectie een datum is, kunt u op de pijl klikken om een kalender te openen waarin u kunt navigeren om de gewenste datum op te zoeken en te selecteren.

Booleaanse operatoren

Veelgebruikte Booleaanse operatoren zijn onder meer:

EN

Gebruik deze operator tussen twee woorden om documenten te zoeken waarin beide termen in willekeurige volgorde voorkomen. Typ bijvoorbeeld parijs EN frankrijk om documenten te vinden waarin de woorden parijs  en  frankrijk voorkomen . Zoekopdrachten met EN en geen enkele andere Booleaanse operator leveren dezelfde resultaten op als wanneer u de optie Alle woorden gebruikt   .

 

NIET

Gebruik deze operator voor een zoekterm om documenten uit te sluiten waarin deze term voorkomt. Typ bijvoorbeeld NIET kentucky om alle documenten te vinden waarin het woord kentucky niet voorkomt. Of typ parijs NIET kentucky om alle documenten te vinden waarin het woord parijs wel voorkomt, maar het woord kentucky .

 

OF

Gebruik deze operator om van beide termen alle resultaten te vinden. Typ bijvoorbeeld email OF e-mail om te zoeken naar alle documenten waarin een of meer spellingvarianten van dit woord voorkomen. Zoekopdrachten met OF en geen enkele andere Booleaanse operator leveren dezelfde resultaten op als wanneer u de optie Alle woorden gebruikt   .

 

^ (exclusief OF)

Gebruik deze operator om resultaten te vinden die een van de termen maar niet beide bevatten. Typ bijvoorbeeld kat ^ hond om te zoeken naar alle documenten waarin kat of hond voorkomt maar niet zowel kat als hond.

 

( )

Gebruik haakjes om de volgorde voor evaluatie van de termen op te geven. Typ bijvoorbeeld wit EN (walvis OF ahab ) om alle documenten te vinden waarin ofwel wit en walvis ofwel wit en ahab voorkomt. (De queryprocessor voert een OF-query uit op walvis en ahab en voert daarna een EN-query uit op de resultaten met wit.)

 

 

Als u meer wilt weten over Booleaanse zoekopdrachten, Booleaanse syntaxis en andere Booleaanse operatoren die u in zoekopdrachten kunt gebruiken, kunt u elke tekst, website of andere informatiebronnen over Booleaanse zoekopdrachten raadplegen.

Zoekindexbestanden van gecatalogiseerde PDF's

Er wordt een volledige-tekstindex gemaakt wanneer iemand Acrobat gebruikt om een catalogus met PDF's te definiëren. U kunt die index doorzoeken. U hoeft dan niet voor elke afzonderlijke PDF in de catalogus een volledige tekstzoekopdracht uit te voeren. Een indexzoekopdracht levert een resultatenlijst op met koppelingen naar de plaatsen waar de geïndexeerde documenten voorkomen.

Opmerking:

Als u een PDF-index wilt doorzoeken, dient u Acrobat als een zelfstandige toepassing te openen (dus niet in een webbrowser).

In Mac OS zijn indexen die met bepaalde oudere versies van Acrobat zijn gemaakt niet compatibel met de zoekfunctie van Acrobat X. Als u onlangs een upgrade hebt uitgevoerd, dient u de index bij te werken voordat u gaat zoeken in Acrobat X.

 1. Kies Bewerken > Geavanceerd zoeken.
 2. Typ de zoektekst en klik vervolgens op Meer opties tonen onder in het venster Zoeken.
 3. Kies bij Zoeken in de optie Index selecteren.
 4. Selecteer een index in de lijst of klik op Toevoegen om een index toe te voegen. Herhaal deze bewerking zo nodig.
  Opmerking:

  Klik op Info als u de bestandsgegevens van een geselecteerde index wilt lezen. U kunt een index van de zoekopdracht uitsluiten door de index te selecteren en op Verwijderen te klikken.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster Indexselectie te sluiten en kies Geselecteerde indexen in het menu Zoeken in.
 6. Ga op de gebruikelijke wijze verder met het zoeken.
  Opmerking:

  Wanneer u tijdens het doorzoeken van indexen de optie Alleen hele woorden selecteert, worden de resultaten aanmerkelijk sneller weergegeven. Zie PDF-indexen maken.

Voorkeuren voor zoekfuncties

Selecteer Zoeken onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Aziatische tekenbreedte negeren

Hiermee worden zowel halfbrede als brede Aziatische tekens in de zoektekst gevonden.

Diakritische tekens en accenten negeren

Hiermee wordt de zoekterm gevonden met alle lettervariaties. Als u bijvoorbeeld cafe typt, wordt zowel cafe als café gevonden. En als u café typt, worden ook beide versies gevonden. Als deze optie niet is geselecteerd en u typt cafe, wordt café niet gevonden en vice versa.

Altijd meer opties weergeven bij geavanceerd zoeken

Hiermee maakt u naast de basisopties ook de geavanceerde opties beschikbaar in het venster Zoeken.

Documenttitel weergeven in zoekresultaten

Documenttitels weergeven in zoekresultaten Als een document geen titel heeft, wordt de bestandsnaam weergegeven. Als deze optie niet is ingeschakeld, worden bestandsnamen weergegeven in zoekresultaten.

Maximum aantal geretourneerde documenten in resultaten

Hiermee wordt het aantal zoekresultaten in het venster Zoeken in PDF beperkt tot een bepaald aantal documenten. De standaardwaarde is 500, maar u kunt elk aantal van 1 tot 10.000 invullen.

Woordenbereik voor zoeken op nabijheid

Hiermee worden de zoekresultaten beperkt tot resultaten waarin het aantal woorden tussen de zoektermen niet groter is dan het aantal dat u opgeeft. Het geldige bereik is 1 tot 10.000.

Snelzoeken inschakelen

Hiermee wordt een cachegeheugen gemaakt met informatie uit de verschillende PDF's die u doorzoekt. Met dit cachegeheugen worden volgende zoektijden voor die PDF verkort.

Maximale cachegrootte

Hiermee wordt het tijdelijke cachegeheugen met zoekinformatie voor de optie Snelzoeken beperkt tot de opgegeven grootte in megabytes (van 5 tot 100.000). De standaardinstelling is 100.

Inhoud van cache wissen

Hiermee wordt de gehele tijdelijke cache met zoekgegevens voor de optie Snelzoeken verwijderd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online