Příručka uživatele Zrušit

About Creative Cloud Packager

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Začínáme s konzolí Global Admin Console
  1. Přechod na globální správu
  2. Výběr organizace
  3. Správa organizační hierarchie
  4. Správa profilů produktu
  5. Správa správců
  6. Správa skupin uživatelů
  7. Aktualizace zásad organizace
  8. Správa šablon zásad
  9. Přidělení produktů podřízeným organizacím
  10. Provedení nevyřízených úloh
  11. Prozkoumejte vhledy
  12. Export nebo import organizační struktury
 8. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 9. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 10. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 11. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Správa týmu v aplikaci Adobe Express
  5. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  6. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  7. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  8. Soulad s požadavky na nákup
  9. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  10. Nápověda k programu VIP Select
 12. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 13. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud
Pozor:

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

Adobe® Creative Cloud™ Packager makes it easy for you to create packages that contain Adobe Creative Cloud products and updates. These packages can then be deployed to the client machines in your organization.

Creative Cloud Packager provides workflows for both Creative Cloud for teams and Creative Cloud for enterprise.

Using Creative Cloud Packager, you create Windows or macOS packages (MSI or PKG files) and then using any third-party deployment tool that supports the deployment of native installers (for example Microsoft SCCM, Apple ARD, or JAMF Casper Suite) deploy them to client machines.

Download Creative Cloud Packager

Download Creative Cloud Packager as follows:

 • If you are a Creative Cloud for teams customer, download Adobe Creative Cloud Packager from the Admin Console.
 • If you are a Creative Cloud for Enterprise customer, download Adobe Creative Cloud Packager from the Adobe Licensing Website (LWS) or Admin Console. You also get your enterprise license key from the LWS.
Poznámka:

It is recommended that Creative Cloud Packager should not be installed on a system where one or more Creative Suite products or Creative Cloud Manager products are installed.

Adobe Application Manager 3.1 and Creative Cloud Packager can be installed and used on the same machine. However, they should not be running simultaneously for package creation.

Advantages of deployment packages

Adobe Creative Cloud Packager provides several advantages when deploying the Creative Cloud applications across large organizations.

Silent and custom install

Deployment packages enable silent installs. A silent install requires no input from end users on the systems on which it is executed, meaning that all choices affecting what is installed and how it is installed are made before the install is performed. These choices are stored in the package.

When creating a deployment package, you choose the applications and components you want to install from the product you are packaging. When packaging products for delivery on Windows, you can choose 32-bit or 64-bit versions of the applications. You can also easily choose install options that may not be available when users install applications directly. For example, you can direct the install program to ignore conflicting processes during installation.

Easy package creation

Package creation is easy with the Creative Cloud Packager—the Creative Cloud Packager has an easy-to-use GUI that makes it simple to create a deployment package.

The packages created by the Creative Cloud Packager are in industry-standard formats (MSI in Windows, PKG in macOS) that are compatible with SCCM and ARD.

Modest system requirements

The system requirements for the Creative Cloud Packager are minimal.

Packaging versus Installation

Creative Cloud Packager does not perform an install; it creates a deployment package that records the install decisions you make ahead of time.

When you create a package using Creative Cloud Packager, you download the products and their updates. Then, you configure product options for enterprise scenarios, and generate an output in native installer formats (MSI or PKG).

The packages created are optimized for deployment using enterprise deployment tools.

Creative Cloud Packager guidelines

 • Adobe deployment packages do not support snapshot installations.
 • Adobe deployment packages cannot be used to deploy system or application configuration information other than what is explicitly described in this document. In particular, you cannot deploy application–specific preference settings.
 • You can use Creative Cloud Packager to package only the tools and services that are part of the Creative Cloud. You cannot use this tool to package to Creative Suite applications or the desktop versions of other suites.
 • In Windows, if you want to install on both 32-bit and 64-bit systems, you must create both a 32-bit package and a 64-bit package.
 • The Creative Cloud Packager does not support the Administrative install point.
 • The Creative Cloud Packager does not support NFS or SMB.
 • Do not edit the package file (MSI or PKG) created by the Application Manager. The only exception is when you want the user to specify the installation location in macOS. In this case, you must modify the Info.plist file in the generated PKG as described in the article Deploying Adobe Packages with ARD.
Poznámka:

Do not attempt to use a PKG package to install on a Windows system.

System requirements

  Windows macOS
Operating System Windows 7 onwards (32-bit and 64-bit)
Mac OS X v10.9 onwards
Hard disk space 450 MB space available for installation 265 MB available for installation
RAM 1024 MB 1024 MB
Display Display 1,024 x 768 (minimum) or 1,280 x 800 (recommended) with 16-bit video card.
Administrator Rights

Required on the system on which you are installing Creative Cloud packager

Required on the systems where you deploy the packages

(Not required for creating the packages)

Internet Access Required on the system where you are creating the packages

Site/Port information used by Creative Cloud Packager 

For information on host/port combinations that must be allowed when logging in with an Adobe ID to download, install, and package applications using the Creative Cloud Packager; refer to section Non-browser-based services in the document, Adobe Creative Cloud Network Endpoints.

More Creative Cloud Packager tools

When you install Adobe Creative Cloud Packager, the following components are also made available. All these components are in the utilities or toolkit folder.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) is a platform-specific command-line tool that helps you configure your own internal Adobe Update Server. A single server can host updates for both Mac and Windows

For more information, see Using Adobe Update Server Setup Tool.

Adobe Exceptions Deployer Application

Adobe Exceptions Deployer Application provides an automated way to deploy the packages in the Exceptions folder, that is, the packages that you would otherwise deploy separately before and after deploying the main MSI or PKG file.

For more information, see Using Adobe Exceptions Deployer.

Adobe Remote Update Manager

Adobe Remote Update Manager provides a command-line interface that you can use to remotely run the Adobe Update Manager and install updates with administrative privileges.

Only users with administrative privileges can run Remote Update Manager.

For more information, see Using Adobe Remote Update Manager.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is a command-line tool for supported platforms that helps you track and manage the licensing of Adobe® products that you have deployed in your enterprise.

Note: Use Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition if you are an Enterprise, Government, or Education user and you want to serialize a trial package that you created earlier. The use flow is described in the Serializing trial packages section later in this article.

For more information, see Using Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition.

Adobe IT Tools Uninstaller

The Adobe IT Tools Uninstaller provides a simple utility to uninstall the Creative Cloud Packager and other associated IT tools.

Adobe resources for IT

Adobe has a dedicated forum that covers the topic of deployment for both Creative Suite and Creative Cloud: Enterprise Deployment for Creative Cloud.

An Adobe IT-centric blog is updated regularly and covers a wide range of topics for managing Adobe software: http://blogs.adobe.com/oobe/.

For a list of the network calls made by the applications and a description of the methods for controlling service access visit this link.

Many Adobe teams have Twitter accounts and there is one dedicated to the IT tools and the topic of deployment: @Adobe_ITToolkit

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online