Příručka uživatele Zrušit

Základy práce s pracovní plochou

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Podívejte se, jak procházet pracovní plochu aplikace Adobe Photoshop a používat ji.

Poznámka:

Pokud vás zajímá, zda je pro vaše potřeby správnou volbou aplikace Photoshop nebo Lightroom, může vám s rozhodováním pomoci tento článek: Výběr správné fotografické aplikace.

Dokumenty a soubory vytváříte a manipulujete s nimi pomocí různých prvků jako například panely, lišty a okna. Jakékoliv uspořádání těchto prvků se nazývá pracovní plocha. (Pracovní plochy různých kreativních aplikací Adobe mají podobný vzhled, takže se můžete snadno přesouvat mezi aplikacemi.) Aplikaci Photoshop můžete přizpůsobit způsobu, jakým pracujete, výběrem z několika přednastavených pracovních ploch nebo vytvořením vlastní pracovní plochy.

Domovská obrazovka

Aktualizováno v aplikaci Photoshop 23.3 (verze z dubna 2022)

Po spuštění aplikace Photoshop se zobrazí domovská obrazovka, která nabízí:

 • Informace o nových funkcích.
 • Širokou škálu výukových lekcí, pomocí kterých se můžete rychle naučit a pochopit koncepty, pracovní postupy, tipy a triky.
 • Zobrazení nedávných dokumentů a přístup k nim: Cloudové dokumenty, které vlastníte nebo které vám někdo nasdílel a v poslední době jste je otevřeli, najdete na domovské obrazovce také na kartě Poslední. Můžete také filtrovat cloudové dokumenty pomocí klíčového slova. Cloudové dokumenty můžete filtrovat pomocí klíčového slova, i když jste offline, ale cloudové dokumenty dostupné jenom online se zobrazí šedě.
 • V případě potřeby přizpůsobte zobrazený počet posledních souborů. Vyberte možnost Předvolby > Zpracování souborů a v poli Seznam posledních souborů obsahuje určete požadovanou hodnotu (0–100).

Obsah domovské obrazovky závisí na vaší znalosti aplikace Photoshop a na plánu členství ve službě Creative Cloud.

Domovská obrazovka aplikace Photoshop
Domovská obrazovka aplikace Photoshop

Při práci v dokumentu aplikace Photoshop můžete na domovskou obrazovku kdykoli přejít kliknutím na ikonu Domovská obrazovka v pruhu voleb. Domovskou obrazovku ukončíte stisknutím klávesy Esc. 

V levé části domovské obrazovky se nacházejí následující karty a tlačítka:

Nový soubor: Kliknutím na toto tlačítko vytvoříte nový dokument. K vytvoření dokumentu můžete použít také jednu z četných šablon a přednastavení dostupných v aplikaci Photoshop.

Otevřít: Kliknutím na toto tlačítko otevřete v aplikaci Photoshop stávající dokument.

Domů: Kliknutím na tuto kartu otevřete domovskou obrazovku.

Výuka: Kliknutím na tuto kartu otevřete seznam základních a rozšířených výukových lekcí, které vám pomohou začít pracovat s aplikací Photoshop.

Soubory: V části Soubory se zobrazí všechny vaše soubory.

 • Fotografie Lightroom: Kliknutím na tuto kartu získáte přístup ke svým synchronizovaným fotografiím v aplikaci Lightroom, které můžete importovat do dokumentu aplikace Photoshop.
 • Vaše soubory: Zobrazte si seznam všech cloudových dokumentů aplikace Photoshop, ať už byly vytvořeny v aplikaci Photoshop na počítači, na iPadu nebo na webu. Můžete snadno přepínat mezi zobrazením dlaždic a seznamu.
 • Sdíleno s vámi : Zobrazte si seznam cloudových dokumentů, které s vámi byly sdíleny v aplikaci Photoshop.

Další informace o cloudových dokumentech naleznete v tématu Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky.

Odstraněné: Zde najdete úplný seznam cloudových dokumentů, které jste odstranili. Můžete se rozhodnout, zda tyto dokumenty obnovíte nebo zda je trvale odstraníte.

Pracovní plocha – přehled

 • Pruh aplikace v horní části obsahuje přepínač pracovních ploch, nabídky (pouze systém Windows) a další ovládací prvky aplikace. Na počítačích Macintosh můžete u některých produktů zobrazení nebo skrytí provádět pomocí nabídky Okna.

 • Panel Nástroje obsahuje nástroje pro vytváření a úpravu obrázků, uměleckých děl, prvků na stránce atd. Související nástroje jsou seskupeny.

 • pruhu voleb na ovládacím panelu se zobrazují možnosti pro aktuálně vybraný nástroj. 

 • Okno Dokument zobrazuje soubor, se kterým pracujete. Lze je označit značkami a v některých případech také seskupit a ukotvit.

 • Panely pomáhají sledovat a modifikovat vaší práci. Panely mohou být seskupeny, svázány nebo ukotveny.

 • Rámeček aplikace seskupí všechny prvky pracovní plochy do jediného integrovaného okna, které vám umožní manipulovat s aplikací jako se samostatnou jednotkou. Když posunujete rámeček aplikace nebo některé jeho prvky případně měníte velikost rámce nebo prvků, uspořádají se všechny prvky tak, aby se nepřekrývaly. Při přepnutí aplikací nebo náhodném kliknutí mimo aplikaci panely nezmizí. Když pracujete se dvěma nebo více aplikacemi, můžete aplikace umístit vedle sebe na obrazovce nebo na několika monitorech.

  Pokud dáváte přednost tradičnímu volnému uživatelskému rozhraní systému Mac, můžete rámeček aplikace vypnout.

Užitečné funkce

Pracovní plocha aplikace Photoshop se snadno ovládá a zahrnuje řadu funkcí pro zlepšení použitelnosti:

 • Různé úrovně jasu – klikněte na položku Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS) a v části Uživatelské rozhraní vyberte vzorek Barevné téma.
Poznámka:

Chcete-li rychle snížit jas, stiskněte klávesy Shift+1, chcete-li jas zvýšit, stiskněte klávesy Shift+2. (V systému Mac OS je nutné stisknout také funkční klávesu.)

 • Zobrazení na obraze – při používání oblíbených nástrojů máte neustále k dispozici dostatek informací. Zobrazení na obraze obsahují rozměry výběrů, úhly transformace a podobně. Chcete-li změnit jejich umístění, vyberte volbu v části Zobrazit hodnoty transformace v předvolbách uživatelského rozhraní.
 • Maximalizovaná plocha obrazovky – kliknutím na tlačítko v dolní části panelu nástrojů můžete přepínat režimy Standardní a Na celou obrazovku.
 • Nastavení barvy uživatelského rozhraní – pro uživatelské rozhraní si můžete zvolit jedno z těchto barevných témat: černé, tmavě šedé, středně šedé a světle šedé. Postupujte takto:
  1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
  2. Vyberte požadované barevné téma.
Dostupné možnosti barevných témat
Dostupné možnosti barevných témat

Skrytí nebo zobrazení všech panelů

 • Pokud chcete skrýt nebo zobrazit všechny panely, včetně panelu nástrojů a ovládacího panelu, stiskněte klávesu Tab.

 • Chcete-li skrýt nebo zobrazit všechny panely kromě panelu nástrojů a ovládacího panelu, stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab.

Poznámka:

Skryté panely lze dočasně zobrazit, pokud je v předvolbách uživatelského rozhraní zapnuta volba Automaticky zobrazit skryté panely. Přesuňte ukazatel k okraji okna aplikace (Windows) nebo k okraji monitoru (Mac OS) a umístěte ukazatel nad zobrazený pruh.

Zobrazení voleb panelu

 • Klikněte na ikonu nabídky panelu Ikona nabídky panelu v pravém horním rohu panelu.
Poznámka:

Nabídku panelu můžete otevřít i v případě, že je panel minimalizovaný.

Poznámka:

V aplikaci Photoshop můžete měnit velikost písma pro texty na panelech a v tipech nástrojů. V předvolbách uživatelského rozhraní zvolte velikost v nabídce Velikost písma uživatelského rozhraní. Pokud chcete změnit velikost celého uživatelského rozhraní aplikace Photoshop podle vybrané velikosti písma uživatelského rozhraní, zaškrtněte políčko Upravit velikost rozhraní podle písma.

Změna konfigurace panelu nástrojů

Nástroje můžete zobrazit v panelu nástrojů v jednom sloupci nebo vedle sebe ve dvou sloupcích.

 • Klikněte na dvojitou šipku nahoře na panelu nástrojů.

Správa oken a panelů

Můžete vytvořit vlastní pracovní plochu přesunutím a zpracováním oken a panelů Dokument. Můžete také ukládat pracovní plochy a přepínat mezi nimi.

Změna uspořádání, ukotvení nebo uvolnění panelů

Při otevření více než jednoho souboru jsou okna dokumentů opatřena záložkami.

 • Chcete-li změnit pořadí oken dokumentů se záložkami, přetáhněte záložku požadovaného okna na nové místo ve skupině.
 • Chcete-li zrušit ukotvení okna dokumentu ve skupině oken (uvolnit je), přetáhněte jeho záložku mimo skupinu.
Poznámka:

Můžete také kliknutím na položky Okna > Uspořádat > Plovoucí v okně nechat plovoucí jediné okno dokumentu nebo kliknutím na možnosti Okna > Uspořádat > Vše plovoucí v oknech nechat okna dokumentů všechna plovoucí. 

 • Pokud chcete okno dokumentu ukotvit v samostatné skupině oken dokumentů, přetáhněte ho do této skupiny.

 • Chcete-li vytvořit skupiny překrývajících se nebo dlaždicově uspořádaných dokumentů, přetáhněte okno na jednu z cílových zón přetažení u horního, dolního nebo bočního okraje jiného okna. Uspořádání skupiny lze zvolit pomocí tlačítka Rozvržení v pruhu aplikace.

 • Chcete-li během přetahování výběru přepnout do jiného dokumentu ve skupině se záložkami, přetáhněte výběr na chvíli na záložku tohoto dokumentu.

Ukotvení a zrušení ukotvení panelů

Dok je sada panelů nebo skupin panelů zobrazovaných společně, obvykle se svislou orientací. Panely můžete ukotvit nebo uvolnit jejich přesunutím do doku nebo ven z doku.

 • Jestliže chcete panel ukotvit, přetáhněte ho za jeho záložku do doku nahoru, dolů nebo mezi ostatní panely.

 • Chcete-li ukotvit skupinu panelů, přetáhněte ji za její záhlaví (prázdný pruh nad záložkami) do doku.

 • Chcete-li odstranit panel nebo skupinu panelů, přetáhněte je mimo dok za záložku nebo titulní pruh. Můžete je přetáhnout do jiného doku nebo je můžete změnit na volně plovoucí.

Panel Navigátor přetahovaný do nového doku
Panel Navigátor přetahovaný do nového doku, označeného modrým svislým zvýrazněním

Panel Navigátor ve vlastním doku
Panel Navigátor ve vlastním doku

Poznámka:

Můžete zabránit, aby panely vyplnily celý prostor v doku. Táhněte dolní okraj doku směrem nahoru, aby se přestal dotýkat okraje pracovní plochy.

Přemísťování panelů

Při přemísťování panelů uvidíte modře zvýrazněné cílové zóny přetažení, což jsou oblasti, kam můžete panel přemístit. Můžete například posunout panel nahoru nebo dolů v zásuvce jeho přetažením do úzké modré cílové zóny přetažení nad nebo pod jiným panelem. Pokud ho přetáhnete do oblasti, která není cílovou zónou přetažení, panel bude plovoucí na pracovní ploše.

Poznámka:

Poloha ukazatele myši (nikoli poloha panelu) aktivuje zónu přetažení. Pokud však zónu přetažení nevidíte, zkuste ukazatel myši přetáhnout na místo, kde by se měla nacházet.

 • Chcete-li panel přesunout, přetáhněte ho za jeho záložku.

 • Chcete-li přesunout skupinu panelů, přetáhněte ji za záhlaví.

Úzká modrá cílová zóna přetažení označuje, že se panel Barvy ukotví samostatně nad skupinou panelů Vrstvy.
Úzká modrá cílová zóna přetažení označuje, že se panel Barvy ukotví samostatně nad skupinou panelů Vrstvy.

A. Záhlaví B. Záložka C. Cílová zóna přetažení 

Poznámka:

Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), pokud nechcete, aby se panel při přemísťování ukotvil. Při přesouvání panelu zrušíte tuto operaci stisknutím klávesy ESC.

Přidání a odebrání panelů

Pokud odstraníte všechny panely z ukotvení, toto ukotvení zmizí. Ukotvení můžete vytvořit přesunutím panelů na pravou stranu pracovní plochy, dokud se nezobrazí zóna pro umístění panelu.

 • Chcete-li odebrat panel, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesu Control (Mac) na jeho záložku a vyberte příkaz Zavřít nebo zrušte jeho výběr v nabídce Okna.

 • Chcete-li přidat panel, vyberte ho v nabídce Okna a ukotvěte na libovolném místě.

Manipulace se skupinami panelů

 • Chcete-li přesunout panel do skupiny, přetáhněte jeho záložku do zvýrazněné cílové zóny přetažení ve skupině.

Přidání panelu do skupiny panelů
Přidání panelu do skupiny panelů

 • Chcete-li změnit uspořádání panelů ve skupině, přetáhněte záložku panelu na nové místo ve skupině.

 • Jestliže chcete odebrat panel ze skupiny, aby byl volně pohyblivý, přetáhněte ho za jeho záložku mimo skupinu.

 • Chcete-li přesunout skupinu, přetáhněte ji za záhlaví (oblast nad záložkami).

Svázání plovoucích panelů

Když přetahujete panel mimo ukotvení, ale jinam než do cílové zóny přetažení, panel volně plave. Plovoucí panel lze umístit kdekoli na pracovní ploše. Plovoucí panely nebo skupiny panelů můžete svázat, aby se při přetažení horního titulního pruhu pohybovaly jako jeden celek.

Svázané plovoucí panely
Svázané plovoucí panely

 • Chcete-li svázat plovoucí panely, přetáhněte panel za záložku do cílové zóny přetažení na dolním okraji jiného panelu.

 • Chcete-li změnit pořadí svázání, přetáhněte panel za jeho záložku nahoru nebo dolů.

Poznámka:

Záložku musíte uvolnit nad úzkou cílovou zónou přetažení mezi panely, ne nad širokou zónou v jeho záhlaví.

 • Chcete-li zrušit svázání panelu nebo skupiny panelů a změnit je na volně plovoucí, přetáhněte záložku nebo záhlaví ze svázané skupiny.

Změna velikosti panelů

 • Dvakrát klikněte na záložku, chcete-li minimalizovat nebo maximalizovat panel, skupinu panelů nebo svázané panely. Můžete také dvakrát kliknout na oblast záložky (prázdný prostor vedle záložek).

 • Chcete-li změnit velikost panelu, přetáhněte jeho libovolnou stranu. Velikost některých panelů, například panelu Barvy, nelze změnit přetažením.

Sbalení a rozbalení ikon panelů

Panely můžete sbalit do ikon a omezit tím přeplnění pracovní plochy. V některých případech jsou panely sbaleny do ikon již ve výchozí pracovní ploše.

Panely sbalené do ikon
Panely sbalené do ikon

Panely rozbalené z ikon
Panely rozbalené z ikon

 • Chcete-li sbalit nebo rozbalit všechny ikony panelů ve sloupci, klikněte na dvojitou šipku nahoře v ukotvení.

 • Chcete-li rozbalit jednu ikonu panelu, klikněte na ni.

 • Chcete-li změnit ikony panelů tak, aby se zobrazovaly pouze ikony (a nikoli popisky), upravte šířku ukotvení, dokud text nezmizí. Chcete-li text ikony znovu zobrazit, nastavte ukotvení jako širší.

 • Chcete-li sbalit rozbalený panel zpět do ikony, klikněte na jeho záložku, ikonu nebo na dvojitou šipku v záhlaví panelu.

 • Chcete-li přidat plovoucí panel nebo skupinu panelů do ukotvení ikon, přetáhněte ho za záložku nebo titulní pruh. (Panely se automaticky sbalí do ikon, když je přidáte do ukotvení ikon.)
 • Chcete-li přesunout ikonu panelu (nebo skupinu ikon panelů), přetáhněte ikonu. Ikony panelů můžete přetáhnout nahoru nebo dolů v ukotvení, do jiného ukotvení (kde se zobrazí ve stylu panelů tohoto ukotvení) nebo mimo ukotvení (kde se zobrazí jako plovoucí ikony).

Zabránění náhodnému přesunutí panelů pomocí volby Zamknout pracovní plochu

Zavedeno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0)

Volba Zamknout pracovní plochu umožňuje zabránit náhodnému přesunutí pracovní plochy, což je užitečné zejména, pokud s aplikaci Photoshop pracujete na tabletu nebo používáte pero. Chcete-li použít tuto volbu, klikněte na Okna > Pracovní plocha > Zamknout pracovní plochu.

Používání jednoduchých matematických operací v číselných polích.

Zavedeno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0)

V libovolném poli, do kterého lze zadávat číselné hodnoty, můžete provádět jednoduché matematické operace.

Chcete-li například zvětšit velikost plátna o dalších 50 obrazových bodů, můžete jednoduše zadat hodnotu „+50“ k aktuální hodnotě šířky nebo výšky v dialogovém okně Velikost plátna. 

Výpočet hodnot v libovolném textovém poli, do kterého lze zadávat číselné hodnoty:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li nahradit celou současnou hodnotu matematickým výrazem, vyberte celou současnou hodnotu.

  • Jestliže chcete použít současnou hodnotu jako část matematického výrazu, klikněte před nebo za současnou hodnotou.

 2. Zadejte jednoduchý matematický výraz s použitím matematického operátoru, jako je + (plus), - (minus), * (násobení), / (dělení) nebo % (procenta).

  Příklad:

  3 cm * 50% se rovná 3 cm krát 50 % neboli 1,5 cm.

  50 bodů + 25% se rovná 50 bodů plus 25 % z 50 bodů neboli 62,5 bodů.

 3. Stiskněte klávesu Enter, aby se výpočet provedl.

Hledání pomocí funkce Prohledávání

Komplexní vyhledávání

Photoshop nabízí výkonné funkce hledání, které vám umožní objevit nové nástroje, najít praktické výukové lekce, zobrazit nápovědu k aplikacím a vzdělávací články a mnoho dalšího.

Další informace najdete v tématu věnovaném panelu Prohledávání v aplikaci Photoshop.

Vytváření dokumentů

Při vytváření dokumentu v aplikaci Photoshop nemusíte začínat prázdným plátnem, ale můžete si vybrat některou z mnoha šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje a ilustrace, které můžete začlenit do svého projektu. Po otevření šablony v aplikaci Photoshop s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace Photoshop (.psd).

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít některé z mnoha přednastavení dostupných v aplikaci Photoshop.

Další informace najdete v části Vytváření dokumentů.
 

Dialog Nový dokument
Dialog Nový dokument | Šablony ze služby Adobe Stock a prázdná přednastavení

Uložení a přepnutí pracovních ploch

Když uložíte stávající velikosti a polohy panelů jako pojmenovanou pracovní plochu, můžete obnovit tuto pracovní plochu i v případě, že přesunete nebo zavřete některý panel. Názvy uložených pracovních ploch se zobrazí v přepínači pracovních ploch v pruhu aplikace.

Uložení vlastní pracovní plochy

 1. S pracovní plochou v konfiguraci, kterou chcete uložit, vyberte možnosti Okna > Pracovní plocha > Nová pracovní plocha.

 2. Zadejte název pracovní plochy.

 3. V části Zachytit vyberte jednu nebo více voleb:

  Klávesové zkratky

  Uloží současnou sadu klávesových zkratek (pouze Photoshop).

  Nabídky nebo Přizpůsobení nabídky

  Uloží současnou sadu nabídek.

Zobrazení nebo přepínání mezi pracovními plochami

V přepínači pracovních ploch v pruhu aplikace vyberte pracovní plochu.

Poznámka:

V aplikaci Photoshop můžete přiřadit k jednotlivým pracovním plochám klávesové zkratky, abyste mezi nimi mohli rychle přecházet.

Odstranění vlastní pracovní plochy

 • V přepínači pracovních ploch v pruhu aplikace vyberte položku Správa pracovních ploch, vyberte pracovní plochu a klikněte na tlačítko Odstranit.

 • V přepínači pracovních ploch vyberte možnost Odstranit pracovní plochu.

 • Vyberte položky Okna > Pracovní plocha > Odstranit pracovní plochu, vyberte pracovní plochu a klikněte na tlačítko Odstranit.

Obnovení výchozí pracovní plochy

 1. V přepínači pracovních ploch v pruhu aplikace vyberte pracovní plochu Výchozí.

 2. Vyberte příkaz Okna > Pracovní plocha > Obnovit [název plochy].

Obnova uloženého uspořádání pracovní plochy

V aplikaci Photoshop se automaticky zobrazí vaše poslední uspořádání pracovních ploch. Můžete však obnovit původní uložené uspořádání panelů.

 • Pokud chcete obnovit jednotlivé pracovní plochy, klikněte na Okna > Pracovní plocha > Obnovit [Název_pracovní_plochy].

 • Chcete-li obnovit všechny pracovní plochy nainstalované spolu s aplikací Photoshop, v předvolbách Uživatelské rozhraní klikněte na tlačítko Obnovit výchozí pracovní plochy.

Poznámka:

Chcete-li změnit pořadí pracovních ploch v pruhu aplikace, přetáhněte je.

Podrobné tipy nástrojů

Zjistit, co dělají nástroje aplikace Photoshop, je nyní ještě jednodušší. Když umístíte ukazatel myši nad některými nástroji v panelu Nástroje, aplikace Photoshop zobrazí popis a krátké video zobrazující použití nástroje.

Zobrazování podrobných tipů nástrojů můžete zakázat. Pokud tak chcete učinit, zrušte zaškrtnutí možnosti Předvolby > Nástroje > Použít podrobné tipy nástrojů.

Nástroj pro rychlý výběr
Podrobné tipy nástrojů: nástroj pro rychlý výběr

Nástroj Oříznutí
Podrobné tipy nástrojů: nástroj Oříznutí

Skryté tipy nástrojů

Když umístíte ukazatel nad většinu nástrojů a voleb, ve výchozím nastavení se v tipech nástrojů zobrazí popisy. Pokud jsou tipy nástrojů vizuálně rušivé, můžete je skrýt.

V předvolbách uživatelského rozhraní zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat tipy nástrojů.

Poznámka:

V některých dialogových oknech nejsou tipy nástrojů dostupné.

Windows | Podpora monitorů s vysokou hustotou obrazových bodů a škálovatelnost rozhraní podle monitoru

V systému Windows 10 Creators Update a novějších verzích aplikace Photoshop nabízí celou řadu možností pro změnu měřítka uživatelského rozhraní – od 100 % do 400 % v krocích po 25 %. Díky tomuto vylepšení vypadá uživatelské rozhraní aplikace Photoshop ostře a zřetelně bez ohledu na hustotu obrazových bodů monitoru. Aplikace Photoshop automaticky upraví své rozlišení na základě nastavení systému Windows.

Kromě toho můžete upravit škálování na různých monitorech pomocí různých měřítek. Tato flexibilita zajišťuje, že notebook s vysokým rozlišením (HiDPI) bezproblémově spolupracuje se stolním monitorem s nižším rozlišením a naopak. Například jeden z vašich monitorů může mít měřítko 175 %, zatímco jiný monitor může mít měřítko 400 %. Takže si můžete vybrat špičkový 13" notebook s displejem s rozlišením 4k, cenově dostupný model s rozlišením 1080p, případně se připojit ke stolnímu monitoru s rozlišením 8k a přitom stále pracovat v aplikaci Photoshop bez kompromisů.

V systému Windows vyberte Start > Nastavení > Systém > Zobrazení. Nyní v části Měřítko a rozložení vyberte měřítko pro každý používaný displej.

Poznámka:

V systému Windows 10 Creators Update a novějších verzích pro některé komponenty stále platí nastavení Měřítko uživatelského rozhraní aplikace Photoshop (Předvolby > Uživatelské rozhraní > Měřítko uživatelského rozhraní), například pro dialogová okna Informace o souboru a Camera Raw. Ve starších verzích systému Windows tato předvolba platí pro všechny komponenty aplikace Photoshop. Pokud je možnost Měřítko uživatelského rozhraní nastavena na hodnotu Automatické, je měřítko nastaveno na hodnotu, která je nejbližší měřítku operačního systému primárního monitoru – 100 nebo 200.

Používání aplikace Photoshop s panelem Touch Bar na MacBook Pro

Windows | Paleta Modifikační klávesy

Paleta Modifikační klávesy | Windows

Nová paleta Modifikační klávesy umožňuje přístup k často používaným modifikátorům klávesnice – Shift, Ctrl a Alt – v dotykových zařízeních se systémem Windows, jako je například Surface Pro.

• Vyberte položky Okna > Modifikační klávesy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.