Szöveg exportálása

Az InDesign-szövegegységek teljes egészét vagy egy részét mentheti olyan fájlformátumokban, amelyeket később más alkalmazásokban megnyithat. A dokumentumok minden egyes szövegegysége külön dokumentumba exportálódik.

Az InDesign számos formátumban képes szöveget exportálni – ezek a formátumok az Exportálás párbeszédpanelen láthatók. A felsorolt formátumokat más alkalmazások használják, és azok megőrizhetik a dokumentumban beállított típusspecifikációk, behúzások és tabulátorok nagy részét.

A gyakran használt szövegrészeket és elrendezéselemeket objektumdarabokként mentheti.

 1. A Szöveg eszköz segítségével  jelölje ki az exportálni kívánt történetet.
 2. Kattintson a Fájl menü Exportálás parancsára.
 3. Adja meg az exportált szövegegység nevét és helyét, majd válasszon egy szövegfájlformátumot a Fájl típusa (Windows) vagy a Formátum (Mac OS) legördülő listából.

  Ha nem látható az Ön által használt szövegszerkesztő programra vonatkozó bejegyzés, akkor olyan formátumban mentse a dokumentumot, amelyet képes importálni az alkalmazás (például RTF formátumban). Ha a szövegszerkesztő alkalmazás nem támogatja az InDesign egyetlen exportálási formátumát sem, használjon csak szöveges formátumot. Számoljon azonban azzal, hogy a csak szöveges formátumba történő exportálással a szöveg minden karakterjellemzője elveszik.

 4. Kattintson a Mentés gombra a szövegegységnek a választott formátumba való exportálásához.

Az összes formázás megőrzéséhez használja az Adobe InDesign címkézett szöveg exportszűrőt. Az ezzel kapcsolatos információk a címkézett szöveget tartalmazó PDF leírásánál, a www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_hu oldalon olvashatók (PDF).

Tartalom exportálása webes használatra

Az InDesign-tartalom webes célra való átalakításakor több lehetőség közül választhat:

Dreamweaver (XHTML)

A kijelölést vagy a teljes dokumentumot egyszerű, formázatlan HTML-dokumentummá alakíthatja. Elhelyezhet kiszolgálón lévő képekre mutató hivatkozásokat, illetve létrehozhat egy különálló mappát a képeknek. Ezt követően a választása szerinti HTML-szerkesztővel – például az Adobe Dreamweaver ® alkalmazással – formázhatja a webre szánt tartalmat. Lásd: Tartalom exportálása a Dreamweaver (CS5) alkalmazásba.

Másolás és beillesztés

Az InDesign-dokumentumban található szöveget és képeket a vágólapra másolhatja, majd beillesztheti a HTML-szerkesztőbe.

Adobe PDF

Adobe PDF formátumba exportálhatja, majd közzéteheti a világhálón a dokumentumot. A PDF-fájl interaktív elemeket (mozgóképeket, hangklipeket, gombokat és oldaláttűnéseket) is tartalmazhat. Lásd: Dinamikus PDF dokumentumok.

Flash (SWF)

Exportálható SWF fájl, amelyet az interneten, illetve közvetlenül a Flash Player alkalmazásból meg lehet nézni. Az SWF fájlok tartalmazhatnak gombokat, hivatkozásokat, valamint oldaláttűnéseket, például törlődés, szóródás és oldalcsavarodás. Lásd: Interaktív SWF (Flash) fájlok készítése webre.

Flash (FLA)

Exportálás FLA fájlba, amelyet Adobe Flash Professional alkalmazásban lehet szerkeszteni. Lásd: Internetes célú FLA fájl lérehozása.

Digital Editions (EPUB)

A dokumentumokat vagy könyveket újratördelhető, XHTML alapú eBook formátumba exportálhatja, amely az Adobe Digital Editions olvasószoftverrel kompatibilis formátum. Lásd: Tartalom EPUB-exportálása (CS5).

XML

Speciális átdolgozási módszerként exportálhatja az InDesign-tartalmat XML formátumba, majd importálhatja egy HTML-szerkesztőbe, például a Dreamweaver programba. Lásd: Munka XML-fájlokkal.

Tartalom exportálása a Dreamweaver programba (CS5)

Az XHTML formátumba való exportálás az InDesign-tartalom webkész formába alakításának egyik egyszerű módja. XHTML formátum exportálásakor beállítható a szövegek és képek exportálásának módja. Mivel az InDesign az XHTML tartalomban a CSS stíluslapokat a bekezdések, karakterek, objektumok, táblázatok és cellák stílusneveivel megegyezően nevezi el, így azok nem vesznek el. Az Adobe Dreamweaver programmal, illetve a CSS formátumot ismerő tetszőleges HTML-szerkesztővel pillanatok alatt megformázhatja a tartalmat és megadhatja annak elrendezését.

Az exportált elemek köre

Az InDesign exportálja az összes szövegegységet, csatolt és beágyazott grafikát, SWF-mozgóképfájlt, lábjegyzetet, szövegváltozót (szövegként), felsorolásjeles és számozott listát, belső kereszthivatkozást, illetve a szöveg adott részére, valamint az adott weboldalra való ugrást lehetővé tevő hivatkozást. A táblázatok szintén exportálódnak, de a formázás bizonyos részei – például a táblázatok és a cellák körvonalai – nem exportálódnak. A táblázatokhoz egyedi azonosítók tartoznak, hogy Spry adatkészletként lehessen rájuk hivatkozni a Dreamweaver alkalmazásban.

A nem exportált elemek

Az InDesign nem exportálja a felhasználó által rajzolt objektumokat (például téglalapokat, ellipsziseket és sokszögeket), a mozgóképfájlokat (az SWF formátum kivételével), a hiperhivatkozásokat (a weboldalakra és az adott dokumentumon belül adott szöveges szerkesztőpontokra ugrást lehetővé tevők kivételével), a beillesztett objektumokat (beleértve az Illustrator képeit is), a körvonalakká alakított szöveget, az XML-címkéket, a könyveket, a könyvjelzőket, a SING alapú karakterjelcsomagokat, a tárgymutató-jelölőket, a munkaterületen található azon objektumokat, amelyek nincsenek kijelölve és nem érintik a lapot, illetve a mesterlap elemeit (kivéve ha azokat felülírják vagy kijelölik az exportálást megelőzően).

 1. Ha a dokumentumnak csak egy részét szeretné exportálni, jelölje ki az exportálandó szövegkereteket, szövegtartományt, táblázatcellákat vagy grafikákat.
 2. Válassza a Fájl > Exportálás > Dreamweaver műveletet.
 3. Adja meg a HTML-dokumentum nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.
 4. Az XHTML-exportálás beállításai párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat az Általános, Képek és Speciális területen, majd kattintson az Exportálás gombra.

Létrejön egy dokumentum a megadott névvel és a .html kiterjesztéssel (például: hírlevél.html); ha megadta, ugyanezen a helyen egy almappát is létrehoz a program a webes képeknek (például: hírlevél-webes-képek).

XHTML formátumba exportálás beállításai

Az XHTML párbeszédpanelen (Fájl > Exportálás ide > Dreamweaver) adja meg a következő beállításokat.

Általános beállítások

Az Általános területen az alábbi beállítások találhatók.

Exportálás

Megadja, hogy csak a kijelölt elemek exportálandók-e, vagy a teljes dokumentum. Szövegkeret kijelölése esetén a szövegegység egésze exportálásra kerül, a túlszedett szöveget is beleértve.

A Dokumentum lehetőség választása esetén az összes oldalpár összes eleme exportálódik a felül nem írt mesteroldalelemek és a nem látható rétegek oldalelemeinek kivételével. Az XML-címkéket, a létrehozott tárgymutatókat és a tartalomjegyzékeket szintén figyelmen kívül hagyja program.

Felsorolás

Jelölje be a Hozzárendelés rendezetlen listához lehetőséget a felsorolásjeles bekezdések listaelemekké alakításához, amelyeket a HTML kódban <ul> címkék jeleznek. Válassza az Átalakítás szöveggé lehetőséget, ha a felsorolást a <p> címkével, szöveges felsoroláskarakterek használatával kívánja formázni.

A Sorrend

Az oldal objektumainak olvasási sorrendjének meghatározására használhatja az oldalsorrendet vagy az XML struktúrát.

Ha Oldalelrendezés alapján beállítást választ, akkor az InDesign az oldal objektumainak balról jobbra és fentről lefelé pásztázásával állapítja meg az olvasási sorrendet. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, a tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

„Oldalelrendezés szerint” beállítás esetén az InDesign a dokumentum kötésének (balról jobbra vagy jobbról balra) alapján állapítja meg az oldalobjektumok olvasási sorrendjét. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, az exportált tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

Ha XML struktúrával megegyező beállítást választ, akkor az XML struktúra panel állítja be, hogy mely tartalmak és milyen sorrendben lesznek exportálva. Ha a tartalom már címkézett, a címkéket egyszerűen át lehet húzni az XML struktúra panelbe, így beállítva az XHTML exportálás sorrendiségét. Ha a tartalom nem címkézett, akkor sorrendbe állítható címkék készíthetők a Címkézetlen elemek hozzáadása beállítás kiválasztásával a Struktúra panelmenüben. Ha egy elemet nem akar exportálni, egyszerűen kitörölheti a címkéjét az XML struktúra panelből. (A címke törlésével a tartalom nem törlődik az INDD fájlból.) Lásd: Oldalelemek címkézése.

Számok

Meghatározza a számok átalakítását a HTML fájl számára.

Hozzárendelés rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, amelyek a HTML kódban <ol> címkével vannak formázva.

Hozzárendelés statikus rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, de az aktuális bekezdés számának megfelelő <value> attribútum hozzárendelésével adja vissza a sorrendet az InDesign alkalmazásban.

Átalakítás szöveggé

A számozott listákat olyan bekezdésekké alakítja, amelyek az aktuális bekezdés számát szövegként tüntetik fel a bekezdés elején.

Képbeállítások

A Képek másolása menüből meghatározhatja, hogy a képek miként exportálódjanak HTML formátumba.

Eredeti

Az eredeti kép a webes képek almappájába exportálódik. Ezen beállítás választása esetén az összes többi beállítás elszürkül.

Optimalizált

Lehetővé teszi a kép exportálását meghatározó beállítások módosítását.

Formázott

A lehető legteljesebb mértékben megőrzi az InDesign formázási beállításait, például az elforgatást és a méretarányokat.

Képátalakítás

Kiválaszthatja, hogy a dokumentum optimalizált képei GIF vagy JPEG formátumba konvertálandóak-e. Az Automatikus beállítást választva az InDesign határozza meg, hogy melyik formátumot használja az egyes esetekben.

GIF-beállítások (Paletta)

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat.

Az Adaptív (Nincs árnyalás) lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítással a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ennek a lehetőségnek a használata váratlan eredményekhez vezethet.

JPEG-beállítások (Képminőség)

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG-képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

JPEG-beállítások (Formázási módszer)

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már teljesen letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

Kiszolgálói elérési út hivatkozása

Ezzel a beállítással a képek almappába történő exportálása helyett egy helyi URL-címet (például: képek/) adhat meg, amely a képfájl előtt jelenik meg. A HTML-kódban a csatolási attribútum a megadott elérési utat és kiterjesztést tartalmazza. Ez a beállítás különösen akkor hatásos, ha a képeket saját kezűleg alakítja webkompatibilis képekké.

Megjegyzés:

Az InDesign nem ellenőrzi a Java™-parancsfájlokhoz, a külső CSS-stílusokhoz és a képmappákhoz megadott útvonalakat, ezért a Dreamweaver programban ellenőrizze azokat.

Speciális beállítások

A Speciális területen adhatja meg a CSS- és a JavaScript-beállításokat.

CSS-beállítások

A CSS stíluslapok olyan formázási szabályok gyűjteményei, amelyek a weblapok tartalmának megjelenését határozzák meg. Ha CSS használatával formáz egy lapot, azzal a tartalmat elválasztja a megjelenítési módtól. A lap tartalma – vagyis a HTML-kód – magában a HTML-fájlban tárolódik, ugyanakkor a kód megjelenítését meghatározó CSS-szabályok egy másik fájlban (egy külső stíluslapban) vagy a HTML-dokumentumon belül (általában a fejrészben) is lehetnek. Megadhat például különböző betűméreteket a kijelölt szöveghez, és a CSS használatával szabályozhatja a blokkszintű elemek formázását és elhelyezését a weblapokon belül.

Beágyazott CSS

XHTML exportálásakor lista készíthető a CSS stílusokról, amely deklarációkkal (attribútumokkal) együtt megjelenik a HTML fejlécszakaszában.

Ha a Stílusdefiníciók beágyazását kijelöli, akkor az InDesign megkísérli összepárosítani az InDesign szövegformázási attribútumait azok CSS-beli megfelelőjével. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, akkor a HTML fájl üres deklarációkat fog tartalmazni. Ezeket a deklarációkat később a Dreamweaver programban módosíthatja.

Ha a Helyi felülírások megőrzését választja, akkor a helyi formázások (pl. dőlt vagy félkövér) belekerülnek.

Nincs CSS

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása mellett a HTML fájlban nem lesz CSS szakasz.

Külső CSS

Megadható egy meglévő CSS stíluslap URL címe, amely rendszerint relatív URL, például "/styles/style.css". Az InDesign nem ellenőrzi, hogy létezik-e és érvényes-e a CSS, ezért a Dreamweaver programmal kell megbizonyosodni a külső CSS beállításának helyességéről.

JavaScript beállításai

Jelölje be a Hivatkozás külső JavaScript-szkriptre lehetőséget, ha JavaScript-parancsfájlt kíván futtatni a HTML-lap megnyitásakor. Adja meg a JavaScript URL-címét, amely általában relatív URL. Az InDesign nem ellenőrzi, hogy a JavaScript létezik és érvényes-e.

Tartalom EPUB-exportálása (CS5)

A dokumentum vagy könyv exportálható az Adobe Digital Editions olvasó szoftver EBUP formátumát követő, újrafolyatható eBook alakjában.

 1. A dokumentum exportálása a dokumentum megnyitásával, majd a Fájl > Exportálás > EPUB művelettel történik.
 2. Adjon meg nevet és helyet, majd kattintson a Mentés gombra.
 3. A Digital Editions exportálásának beállításai párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat az Általános, Képek és Tartalom területen, majd kattintson az Exportálás gombra.

Az InDesign egy darab .epub fájlt állít elő, amely tartalmazza az XHTML alapú tartalmat. Az exportált fájlban helyet kap egy JPEG formátumú bélyegkép a megadott dokumentum (illetve könyv kijelölése esetén a stílusforrás dokumentum) első oldaláról. A program ezzel a miniatűr képpel jeleníti meg a könyvet a Digital Editions olvasó könyvtárnézetében. A fájl megtekintéséhez szükséges a Digital Editions szoftver, amely ingyenesen letölthető az Adobe webhelyéről.

Megjegyzés:

Az .epub fájl lényegében egy .zip fájl. Az .epub fájl tartalmának megtekintéséhez és szerkesztéséhez írja át az .epub kiterjesztést .zip kiterjesztésre, majd csomagolja ki a fájlt. Ez különösen CSS fájl szerkesztése esetén hasznos.

EPUB-anyagok

EPUB-cikkek és -anyagok listája: www.adobe.com/go/learn_id_epub_en.

További tudnivalók az EPUB formátumról: www.idpf.org.

A Digital Editions olvasó ingyenesen letölthető: www.adobe.com/hu/products/digital-editions.html.

A Digital Editions blogon további tudnivalók találhatók a Digital Editions alkalmazásról.

A Digital Editions általános exportálás beállításai

A Digital Editions exportálásának beállításai párbeszédpanel Általános része az alábbi beállításokat tartalmazza.

Dokumentum metaadatokkal együtt

A dokumentumból (illetve könyv kijelölése esetén a stílusforrás dokumentumból) származó metaadatok az exportált fájl részévé válnak.

Kiadói bejegyzések hozzáadása

Megadja a kiadónak az eBook metaadataiban megjelenő adatait. Megadhatja a kiadó URL címét, így az eBook olvasója ellátogathat a weboldalra és megvásárolhatja az eBookot.

Egyedi azonosító

Minden EPUB dokumentumnak egyedi azonosítót kell adni. Az egyedi azonosító megadható. Ha nem tölti ki ezt a mezőt, akkor az egyedi azonosítót a szoftver automatikusan létrehozza.

Olvasási sorrend

Ha az Oldalelrendezés alapján van kiválasztva, akkor az EPUB fájl oldalelemeinek olvasási sorrendjét a lapon elfoglalt helyük fogja meghatározni. Az InDesign balról jobbra és fentről lefelé olvas. Az olvasási sorrend részletesebb beállítása az oldalelemek címkézésével történik az XML címkék panel segítségével. Ha az XML struktúrával megegyező van kiválasztva, akkor a Struktúra nézetben látható címkesorrend fogja meghatározni az olvasási sorrendet. Lásd: Oldalelemek címkézése.

Felsorolás

Jelölje be a Hozzárendelés rendezetlen listához lehetőséget a felsorolásjeles bekezdések listaelemekké alakításához, amelyeket a HTML kódban <ul> címkék jeleznek. Válassza az Átalakítás szöveggé lehetőséget, ha a felsorolást a <p> címkével, szöveges felsoroláskarakterek használatával kívánja formázni.

Számok

Meghatározza a számok átalakítását a HTML fájl számára.

Hozzárendelés rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, amelyek a HTML kódban <ol> címkével vannak formázva.

Hozzárendelés statikus rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, de az aktuális bekezdés számának megfelelő <value> attribútum hozzárendelésével adja vissza a sorrendet az InDesign alkalmazásban.

Átalakítás szöveggé

A számozott listákat olyan bekezdésekké alakítja, amelyek az aktuális bekezdés számát szövegként tüntetik fel a bekezdés elején.

eBook megtekintése exportálás után

Elindítja az Adobe Digital Editions olvasót, ha az telepítve van. Figyelmeztető üzenet jelzi, ha a számítógépen nincs .epub dokumentumok megjelenítésére konfigurált olvasószoftver.

A Digital Editions képbeállításai

A Digital Editions exportálási beállítások párbeszédpanel Képek része az alábbi beállításokat tartalmazza. A Képátalakítás menüből meghatározza a képek HTML formátumba exportálásának módját.

Formázott

A lehető legteljesebb mértékben megőrzi az InDesign formázási beállításait, például az elforgatást és a méretarányokat.

Képátalakítás

Kiválaszthatja, hogy a dokumentum optimalizált képei GIF vagy JPEG formátumba konvertálandóak-e. Az Automatikus beállítást választva az InDesign határozza meg, hogy melyik formátumot használja az egyes esetekben.

GIF-beállítások (Paletta)

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat.

Az Adaptív lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítással a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ennek a lehetőségnek a használata váratlan eredményekhez vezethet.

A Váltott soros beállítással a lassan töltődő kép a hiányzó sávokat fokozatosan feltöltve jelenik meg. Ha nem ez a beállítás van kiválasztva, akkor a kép először elmosódottan jelenik meg, majd fokozatosan éri el teljes felbontását.

JPEG-beállítások (Képminőség)

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG-képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

JPEG-beállítások (Formázási módszer)

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már teljesen letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

A Digital Editions tartalombeállításai

A Digital Editions exportálásának beállításai párbeszédpanel Tartalom része az alábbi beállításokat tartalmazza.

EPUB tartalom formátuma

Megadhatja, hogy az XHTML vagy a DTBook formátumot kívánja-e használni.

InDesign tartalomjegyzék-bejegyzések felvétele

Jelölje be ezt a beállítást, ha csak az eBook bal oldalán kíván tartalomjegyzéket előállítani. A Tartalomjegyzék-stílus menüben adja meg az eBookhoz használni kívánt tartalomjegyzék-stílust. Az Elrendezés menü Tartalomjegyzék-stílusok parancsával speciális tartalomjegyzék-stílust hozhat létre az eBookhoz.

Dokumentumok automatikus bejegyzéseinek kihagyása

A négyzetet bejelölve a dokumentumnevek nem jelennek meg az eBook tartalomjegyzékében. Ez a beállítás különösen olyankor hasznos, ha könyvből hoz létre eBookot.

Első szintű elemek használata fejezettörésként

Ezzel a beállítással az eBook több fájlba osztható szét, amelyek mindegyike első szintű tartalomjegyzék-elemmel kezdődik. Ha egy fájl meghaladta a 260 KB-os méretet, akkor – a következő bekezdés kezdeténél – két első szintű elem között is új fejezet fog kezdődni, ezzel megakadályozva a 300 KB-os határ átlépését.

CSS generálása

A CSS stíluslapok olyan formázási szabályok gyűjteményei, amelyek a weblapok tartalmának megjelenését határozzák meg. Ha CSS használatával formáz egy lapot, azzal a tartalmat elválasztja a megjelenítési módtól.

Stílusdefiníciók beágyazása

EPUB exportálásakor létrehozható egy szerkeszthető lista a CSS stílusokkal.

Helyi felülírások megőrzése

Ha ez a beállítás ki van választva, akkor a helyi formázásokat (pl. dőlt, félkövér) a szoftver beágyazza.

Beágyazott betűtípusok felvétele

Az eBook minden olyan betűtípust tartalmazni fog, amelynek engedélyezett a beágyazása. A betűtípusok beágyazási biteket tartalmaznak, melyek meghatározzák, hogy engedélyezett-e a betűtípus beágyazása.

Csak a stílusnevek

A beállítás kiválasztása esetén csak a definiálatlan stílusnevek kerülnek bele az EPUB stíluslapjába.

Meglévő CSS fájl használata

Megadható egy meglévő CSS stíluslap URL címe, amely rendszerint relatív URL, például "/styles/style.css". Az InDesign nem ellenőrzi le, hogy a CSS létezik-e és érvényes-e, tehát a CSS beállítását a felhasználónak kell ellenőriznie.

Tartalom exportálása Buzzword számára

A Buzzword egy olyan internetalapú szövegszerkesztő, amelyben a felhasználók webkiszolgálón hozhatnak létre és tárolhatnak szövegfájlokat. Szövegegység Buzzword alkalmazásba exportálásakor egy szövegfájl jön létre a Buzzword kiszolgálóján.

 1. Jelölje ki a szöveget, vagy helyezze a beszúrási pontot egy olyan szövegkeretbe, amely része az exportálni kívánt szövegegységnek.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Az InDesign alkalmazásban válassza a Fájl > Exportálás > Buzzword menüelemet.

  • Az InCopy alkalmazásban válassza a Fájl > Exportálás Buzzword számára menüelemet.

 3. Ha még nincs bejelentkezve a CS Live szolgáltatásba, kattintson a Bejelentkezés gombra, adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

 4. A „Szövegegység exportálása Buzzword számára” párbeszédpanelen adja meg a létrehozandó Buzzword dokumentum nevét, majd kattintson az OK gombra.

A Buzzword dokumentum az Acrobat.com webhelyen nyílik meg. A dokumentum ezután áthelyezhető egy másik munkafelületre, és megosztható másokkal.

A webes színmintakönyvtár használata

Az InDesign tartalmaz egy Web nevű színmintakönyvtárat, amely azokat a színeket foglalja magában, amelyeket a legtöbb böngésző használ a weblapok szövegének és grafikus elemeinek megjelenítéséhez. A könyvtárban található 216 szín – amelyet gyakran webes színeknek neveznek – egységes az egyes platformok között, mivel azon színek részhalmaza, amelyeket a böngészők a Windows és a Mac OS operációs rendszerben is használnak. Az InDesign webes színei megegyeznek az Adobe Photoshop webes színpalettáján és az Adobe Illustrator böngészőbarát színpalettáján szereplő színekkel.

A könyvtárban található összes szín az RGB-értékeinek megfelelő névvel rendelkezik. Minden egyes szín hexadecimális kódja – amely a HTML-kódban meghatározza a színeket – a színmintában tárolódik.

 1. Válassza az Új színminta lehetőséget a Színminták panelmenüben.
 2. A Színmód beállításnál válassza a Web lehetőséget.
 3. Válassza ki a webes színt, és kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat