Dinamikus elemek adása

Az Ecset panel számos beállítást kínál a dinamikus (azaz változó) elemek előre definiált ecsethegyekhez való hozzáadására. A palettán lehetőség van például az egy vonáson belüli ecsetjelek méretét, színét vagy opacitását befolyásoló beállítások megadására.

Dinamikus elemek ecsethez való hozzáadásakor két összetevőt használ a munkához:

  • A vibráláshoz megadott százalékos érték a dinamikus elemek véletlenszerűségét határozza meg. 0% esetén az adott elem nem módosul az ecsetvonások során. 100%-os érték esetén az elemhez a legnagyobb véletlenszerűség párosul.

  • A Vezérlő legördülő menük beállításaival megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni a dinamikus elemek eltérését. Dönthet úgy, hogy nem szabályozza az elemek változását, megadhatja, hogy a program a megadott számú lépésben hajtsa végre az elemek halványítását, vagy beállíthatja, hogy az elemek változása tollnyomás, tolldöntés, a toll forgókorongjának helye vagy az elforgatás alapján történjen-e.

Megjegyzés:

A toll vezérlői csak nyomásérzékeny digitalizáló tábla (például Wacom tábla) és (a forgókorong és az elforgatás vezérléséhez) támogatott tollak használata esetén állnak rendelkezésre. Ha olyankor választja ki valamelyik toll vezérlőt, amikor nincs telepítve tábla, illetve amikor vezérlő funkcióval nem rendelkező tollat használ, megjelenik egy figyelmeztető ikon.

Ecset alakzatdinamikája

Az alakzatdinamika az egy vonáson belüli ecsetjelek eltérését határozza meg.

Photoshop – Ecsetvonások alakzatdinamikával és anélkül
Ecsetvonások alakzatdinamika nélkül (bal oldal) és alakzatdinamikával (jobb oldal)

Méret vibrálása és Vezérlő:

A beállítással az ecsetjelek egy vonáson belüli mérete határozható meg. További információ: Ecsetek létrehozása és módosítása.

A vibrálás maximális százalékának megadásához írjon be egy számot, vagy a csúszka segítségével adja meg a kívánt értéket. A Vezérlő legördülő menü beállításaiból választva megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni az ecsetjelek méretének változását:

Ki

Ha ezt a lehetőséget választja, a program nem szabályozza az ecsetjelek méretének változását.

Halványítás

A beállítással a megadott számú lépésben csökkenthető az ecsetjelek mérete a kezdeti átmérő és a minimális átmérő között. Minden egyes lépés az ecsethegy egy jelének felel meg. Lehetséges értékek: 1–9999. 10 lépés megadása esetén például a halványítást 10 lépésben hajtja végre a program.

Tollnyomás, Tolldöntés, Tollhegy-korong:

A beállításokkal a tollnyomás, tolldöntés vagy a toll forgókorongjának helye alapján megadhatja a kezdeti és a minimális átmérő közötti ecsetjelek méretét.

Minimális átmérő:

A mezőbe az a minimális százalék írható be, amelynél a méret vibrálásának vagy vezérlésének engedélyezése esetén méretezhetők az ecsetjelek. Írjon be egy számot, vagy a csúszka segítségével adja meg az ecsethegy-átmérő százalékának megfelelő értéket.

Döntésigazítás:

Ha a méret vezérlőjének értéke Tolldöntés, a mezőben megadható az ecset elforgatás előtti magasságára alkalmazott méret. Írjon be egy számot, vagy a csúszka segítségével adja meg az ecsetátmérő százalékának megfelelő értéket.

Szög vibrálása és Vezérlő:

A beállítással az ecsetjelek egy vonáson belüli szöge határozható meg. A vibrálás maximális százalékának megadásához írja be a 360 foknak megfelelő százalékos értéket. A Vezérlő legördülő menü beállításaiból választva megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni az ecsetjelek szögének változását:

Ki

Ha ezt a lehetőséget választja, a program nem szabályozza az ecsetjelek szögének változását.

Halványítás

A beállítással a megadott számú lépésben halványítható az ecsetjelek szöge 0 és 360 fok között.

Tollnyomás, Tolldöntés, Tollhegy-korong, Elforgatás

Az ecsetjelek szögét 0 és 360 fok között változtatja a tollnyomás, tolldöntés, a toll forgókorongjának helye vagy az elforgatás alapján.

Kezdeti irány:

Az ecsetjelek szögét az ecsetvonás kezdeti iránya alapján határozza meg.

Irány

Az ecsetjelek szögét az ecsetvonás iránya alapján határozza meg.

Kerekség vibrálása és Vezérlő:

A beállítással az ecsetjelek egy vonáson belüli kereksége határozható meg. A vibrálás maximális százalékának megadásához írjon be egy, az ecset rövid és hosszú tengelye közti aránynak megfelelő százalékos értéket. A Vezérlő legördülő menü beállításaiból választva megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni az ecsetjelek kerekségének változását:

Ki

Ha ezt a lehetőséget választja, a program nem szabályozza az ecsetjelek kerekségének változását.

Halványítás

A beállítással a megadott számú lépésben csökkenthető az ecsetjelek kereksége 100% és a minimális kerekség értéke között.

Tollnyomás, Tolldöntés, Tollhegy-korong, Elforgatás

Az ecsetjelek kerekségét 100% és a minimális kerekség értéke között változtatja a tollnyomás, tolldöntés, a toll forgókorongjának helye vagy az elforgatás alapján.

Minimális kerekség:

Ha engedélyezve van a Kerekség vibrálása vagy a Vezérlő beállítás, a mezőben megadható az ecsetjelek minimális kereksége. Adjon meg egy, az ecset rövid és hosszú tengelye közti aránynak megfelelő százalékos értéket.

Kivetítés ecsettel

Ha engedélyezve van a beállítás, a tollal való festésnél a döntés és forgatás változásainak megfelelően módosul az ecsethegy alakja.

Az ecset színdinamikájának beállításai

A színdinamika azt határozza meg, hogy egy ecsetvonáson belül miként változik a festék színe.

Photoshop – Ecsetvonások színdinamikával és anélkül
Ecsetvonások színdinamika nélkül (bal oldali kép) és színdinamikával (jobb oldali kép)

Alkalmazás ecsethegyenként

Az ecsetvonáson belüli egyes ecsethegy-lenyomatok között változtatja a színt.

Ha a beállítás nincs bejelölve, a dinamikus változások minden ecsetvonásnál csak egyszer, az elején jelennek meg. Így színváltoztatásra ecsetvonásonként van lehetősége, nem az egyes ecsetvonásokon belül.

Előtér/Háttér vibrálása és Vezérlő:

A beállítással a festéknek a festő- és háttérszín közötti eltérése határozható meg.

Az érték megadásához írjon be egy számot, vagy húzza a csúszkát a kívánt helyre. A Vezérlő legördülő menü beállításaiból választva megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni az ecsetjelek színének változását:

Ki

Ha ezt a lehetőséget választja, a program nem szabályozza az ecsetjelek színének változását.

Halványítás

A beállítással a megadott számú lépésben módosítható a festék színe a festőszín és a háttérszín között.

Tollnyomás, Tolldöntés, Tollhegy-korong, Elforgatás

A festék színét a festőszín és a háttérszín között változtatja a tollnyomás, tolldöntés, a toll forgókorongjának helye vagy az elforgatás alapján.

Színárnyalat vibrálása:

A beállítással a festék színárnyalatának egy ecsetvonáson belüli eltérését meghatározó százalékos érték adható meg. Írjon be egy számot, vagy a csúszka segítségével adja meg a kívánt értéket. Alacsonyabb érték megadása esetén a színárnyalat úgy módosul, hogy közben nagymértékben hasonló marad a festőszín színárnyalatához. Nagyobb érték hatására növekszik a színárnyalatok közötti különbség.

Telítettség vibrálása:

A beállítással a festék telítettségének egy ecsetvonáson belüli eltérését meghatározó százalékos érték adható meg. Írjon be egy számot, vagy a csúszka segítségével adja meg a kívánt értéket. Alacsonyabb érték megadása esetén a telítettség úgy módosul, hogy közben nagymértékben hasonló marad a festőszín telítettségéhez. Nagyobb érték hatására növekszik a telítettségi szintek közötti különbség.

Fényesség vibrálása:

A beállítással a festék fényességének egy ecsetvonáson belüli eltérését meghatározó százalékos érték adható meg. Írjon be egy számot, vagy a csúszka segítségével adja meg a kívánt értéket. Alacsonyabb érték megadása esetén a fényesség úgy módosul, hogy közben nagymértékben hasonló marad a festőszín fényességéhez. Nagyobb érték hatására növekszik a fényességi szintek közötti különbség.

Tisztaság:

A beállítás a szín telítettségének növelésére vagy csökkentésére szolgál. Írjon be egy számot, vagy a csúszka húzásával adjon meg egy -100 és 100 közötti százalékos értéket. -100% esetén a szín telítettsége teljes mértékben hiányzik, 100% esetén pedig a szín teljes mértékben telített.

Ecsetek pontterülési beállításai

Az ecset pontterülési beállításai azt határozzák meg, hogy miként módosul a festék egy ecsetvonáson belül.

Photoshop – Ecsetek pontterülési beállításai
Ecsetvonások festékdinamika nélkül (bal oldali kép) és festékdinamikával (jobb oldali kép)

Áttetszőség vibrálása és Vezérlő:

A festés opacitásának egy ecsetvonáson belüli eltérését határozza meg, amely akár a beállítássávon megadott opacitási érték is lehet, de nem lépheti túl azt. Az érték megadásához írjon be egy számot, vagy húzza a csúszkát a kívánt helyre. A Vezérlő legördülő menü beállításaiból választva megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni az ecsetjelek opacitásának változását:

Ki

Ha ezt a lehetőséget választja, a program nem szabályozza az ecsetjelek opacitásának változását.

Halványítás

A beállítással a festés opacitása a megadott számú lépésben halványítható a beállítássávon megadott opacitási érték és 0 között.

Tollnyomás, Tolldöntés, Tollhegy-korong:

A festés opacitását határozza meg a tollnyomás, tolldöntés vagy a toll forgókorongjának helye alapján.

Folyatás vibrálása és Vezérlő:

A festés folyatásának egy ecsetvonáson belüli eltérését határozza meg, amely akár a beállítássávon megadott folyatási érték is lehet, de nem lépheti túl azt.

Az érték megadásához írjon be egy számot, vagy húzza a csúszkát a kívánt helyre. A Vezérlő legördülő menü beállításaiból választva megadhatja, hogy miként szeretné szabályozni az ecsetjelek folyatásának változását:

Ki

Ha ezt a lehetőséget választja, a program nem szabályozza az ecsetjelek folyatásának változását.

Halványítás

A beállítással a festés folyatása a megadott számú lépésben halványítható a beállítássávon megadott folyatási érték és 0 között.

Tollnyomás, Tolldöntés, Tollhegy-korong:

A festés folyatását határozza meg a tollnyomás, tolldöntés vagy a toll forgókorongjának helye alapján.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat