A Photoshop többféle olyan eszközt, szűrőt és maszkot kínál, amellyel pontosan szabályozható a képek élessége (illetve életlensége).

Videó | Élesítés a Photoshop alkalmazásban

Videó | Élesítés a Photoshop alkalmazásban
Pete Collins bemutatja a Photoshop továbbfejlesztett Intelligens élesítés szűrőjének működését...
Pete Collins

Videó | Szelektív fókuszálás a Photoshopban

Videó | Szelektív fókuszálás a Photoshopban
A Photoshop fő termékmenedzsere, Bryan O'Neil Hughes elmondja, hogyan lehet életleníteni egy hátteret, és hogyan tehető hangsúlyosabbá egy kép tárgya a Photoshop életlenítési galériája segítségével.
Bryan O'Neil Hughes

Élesítési javaslatok

Az élesítés határozottabbá teszi az éleket a képen. Akár digitális fényképezőgépből, akár lapolvasóból származnak a képek, a legtöbb javítható élesítéssel. A szükséges élesítés mértéke a digitális fényképezőgép vagy lapolvasó minőségétől függ. Élesítéssel nem hozhatók helyre a nagyon életlen képek.

Tippek a jobb élesítéshez:

 • A kép élesítését külön rétegen végezze, hogy később újraélesíthesse, ha más beállításokat igénylő médiumhoz szeretné használni.

 • Ha külön rétegen élesíti a képet, állítsa a réteg keverési módját Fényintenzitás értékre az élek színelcsúszásának elkerülése érdekében.

 • Az élesítés növeli a kép kontrasztját. Ha úgy látja, hogy élesítés után a csúcsfények vagy az árnyékok eltűnnek, a rétegkeverési vezérlőkkel (ha külön rétegen élesít) megakadályozhatja az élesítést a csúcsfényeken és az árnyékokon. Lásd Színtónustartomány megadása rétegek keveréséhez.

 • Élesítés előtt csökkentse a képzajt, különben élesítés után a zaj még erőteljesebbé válik.

 • A képet többször, kisebb mértékben élesítse. Az első élesítéssel a rögzítéskor (beolvasáskor vagy digitális fényképezéskor) keletkezett életlenséget javítsa. Ha javította a kép színeit és beállította a méretét, élesítse újból a képet (vagy egy másolatát) a kimeneti adathordozónak megfelelő mértékű élesítéshez.

 • Ha lehetséges, a végső adathordozón ellenőrizze az élesítést. Az élesítés szükséges mértéke eltérő a különböző kimeneti adathordozókon.

Az Életlen maszk vagy az Intelligens élesítés szűrőt használva jobban lehet szabályozni a kép élesítését. Bár a Photoshop felkínálja az Élesítés, Szegélyek élesítése és További élesítés szűrőket, ezek automatikusak, nincsenek vezérlőik és beállítási lehetőségeik.

Élesítheti a teljes képet, illetve annak egy kijelöléssel vagy maszkkal definiált részét. Mivel az Életlen maszk és az Intelligens élesítés szűrő egyszerre csak egy rétegen alkalmazható, szükség lehet egyes rétegek vagy a fájl egyesítésére, hogy a többrétegű fájl minden képrétege élesítve legyen.

Megjegyzés:

A Életlen maszk elnevezés a sötétkamrában, hagyományos filmalapú fényképezéshez használt technikára utal. A szűrő nem életleníti, hanem élesíti a képeket.

Élesítés az Intelligens élesítés szűrővel

Az Intelligens élesítés szűrő olyan élesítési vezérlőket tartalmaz, amelyek nem állnak rendelkezésre az Életlen maszk szűrőben. Beállíthatja az élesítési algoritmust, valamint megadhatja az árnyékok és csúcsfények élesítésének mértékét.

Photoshop – Intelligens élesítés párbeszédpanel
(Photoshop) Intelligens élesítés párbeszédpanel
 1. Az élesítés megfelelő megtekintéséhez nagyítsa 100%-ra a dokumentumablakot.
 2. Kattintson a Szűrő menü Élesítés pontjában az Intelligens élesítés parancsra.

 3. Állítsa be az Élesítés lap vezérlőit:

  Mérték

  Az élesítés mértékének beállítása. Nagyobb érték esetén nő a kontraszt a szegélyképpontok között, nagyobb látszólagos élességet eredményezve.

  Sugár

  Itt adhatja meg, hogy a szegélyképpontok körül hány képpontot érintsen az élesítés. Minél nagyobb a sugár, annál szélesebb az élhatás és szembetűnőbb az élesség.

  Zaj csökkentése

  (Csak Photoshop) Úgy csökkentheti a nemkívánatos zajt, hogy a lényeges éleket érintetlenül hagyja.

  Eltávolítás

  Itt adhatja meg a kép élesítéséhez használt algoritmust.

  • A Gauss-életlenítés az Életlen maszk szűrő által használt módszer.
  • A Lencsefolt észleli a képen lévő éleket és részleteket, így a részletek finomabb élesítését eredményezi, és csökkenti az élesítési fényudvarokat.
  • A Bemozdítás a fényképezőgép vagy a téma bemozdulásából származó életlenítő hatást csökkenti. A Bemozdítás használata esetén adja meg a Szög vezérlő értékét.

  Szög

  Itt adhatja meg a mozgás irányát az Eltávolítás vezérlő Bemozdítás beállításához.

  Pontosabban

  (Csak CS6) A fájl lassabb feldolgozása az életlenség pontosabb eltávolítása érdekében.

 4. A sötét és világos területek élesítését az Árnyék és a Csúcsfény lapon állíthatja be. (A lapok megjelenítéséhez kattintson a Speciális gombra.) Ha a sötét vagy a világos élesítési fényudvarok túl erősek, ezekkel a vezérlőkkel csökkentheti azokat. A vezérlők csak a csatornánként 8 vagy 16 bites képekhez használhatók.

  Halványítás mértéke

  Itt adhatja meg az élesítés mértékét a csúcsfényeken vagy az árnyékokon.

  Árnyalat szélessége

  Itt adhatja meg az árnyalatok tartományát a módosítani kívánt árnyékokon vagy csúcsfényeken. Húzza a csúszkát balra vagy jobbra az árnyalat szélességének csökkentéséhez vagy növeléséhez. A kisebb értékek az árnyék sötétebb részeire és a csúcsfény világosabb részeire korlátozzák a módosítást.

  Sugár

  Itt adhatja meg az egyes képpontok körüli azon terület méretét, amely meghatározza, hogy a képpont beletartozik-e az árnyékba vagy a csúcsfénybe. A csúszkát balra húzva kisebb, jobbra húzva nagyobb területet adhat meg.

 5. Kattintson az OK gombra.

Élesítés az Életlen maszk szűrővel

Az Életlen maszk szűrő azzal élesíti a képet, hogy növeli a kontrasztot a képen lévő élek mentén. Az Életlen maszk szűrő nem észleli az éleket a képen. Azokat a képpontokat keresi meg, amelyek értéke eltér a környező képpontokétól a megadott küszöbértékkel. Ezután növeli a környező képpontok kontrasztját a megadott mértékben. Így a környező képpontok közül a világosabbak még világosabbak, a sötétebbek még sötétebbek lesznek.

Ezen kívül megadhatja annak a területnek a sugarát, amelyhez a program az egyes képpontokat hasonlítja. Minél nagyobb a sugár, annál nagyobb az élhatás.

Photoshop – Maszk életlenítése
Eredeti kép és az Életlen maszk szűrő utáni kép

A képen alkalmazott élesítés mértéke általában egyéni megítélés kérdése. Ügyeljen arra, hogy a kép túlzott élesítése esetén fényudvar jelenik meg az élek körül.

Photoshop – Maszk életlenítése
A túlzott élesítés fényudvart hoz létre az élek körül.

Az Életlen maszk szűrő hatása hangsúlyozottabb a képernyőn, mint nagy felbontású kimeneten. Ha a végcél a nyomtatás, kísérletezzen a legjobb beállítások megtalálásához.

 1. (Kihagyható lépés) Ha a kép többrétegű, jelölje ki az élesíteni kívánt képet tartalmazó réteget. Az Életlen maszk szűrőt egyszerre csak egy rétegen lehet alkalmazni, akkor is, ha azok összekapcsolt vagy csoportosított rétegek. Az Életlen maszk szűrő alkalmazása előtt egyesítheti a rétegeket.
 2. Kattintson a Szűrő menü Élesítés pontjában az Életlen maszk parancsra. Győződjön meg arról, hogy az Előnézet beállítás be van jelölve.

  Megjegyzés:

  Kattintson az előnézeti ablakban lévő képre, és tartsa lenyomva az egérgombot az élesítés nélküli kép megtekintéséhez. Húzza a mutatót az előnézeti ablakban a kép különböző részeinek megjelenítéséhez, és nagyítsa vagy kicsinyítse a nézetet a + és a - gombra kattintva.

  Bár az Életlen maszk párbeszédpanel is tartalmaz előnézeti ablakot, legjobb, ha áthelyezi a párbeszédpanelt, hogy a dokumentumablakban lássa a szűrő hatását.

 3. A Sugár csúszkával vagy érték beírásával adja meg, hogy a szegélyképpontokat körülvevő képpontok közül mennyire legyen hatással az élesítés. Minél nagyobb a sugár, annál nagyobb az élhatás. Minél nagyobb az élhatás, annál szembetűnőbb az élesítés.

  A szükséges Sugár érték függ a témától, a végső megjelenítéstől és a kimeneti módtól. Nagy felbontású képek esetén általában javasolt az 1 és 2 közötti sugárérték. Kisebb érték esetén csak a szegélyképpontok lesznek élesítve, nagyobb érték esetén a képpontok szélesebb sávja lesz élesebb. Ez a hatás kevésbé szembetűnő nyomtatásban, mint a képernyőn, mert egy nagy felbontású nyomtatott képen a két képpontos átmérő kisebb területet jelent.

 4. A Mérték csúszka húzásával vagy egy érték beírásával megadhatja, mennyire növekedjen a képpontok kontrasztja. Nagy felbontású nyomtatott képek esetén általában javasolt a 150% és 200% közötti érték.
 5. A Küszöb csúszka húzásával vagy egy érték beírásával megadhatja, mennyire térjenek el az élesítendő képpontok a környező területtől ahhoz, hogy szegélyképpontoknak számítsanak és élesítve legyenek. Ha például a határérték 4, akkor az összes olyan pixel érintett, amelynek tónusértéke a 0 - 255 skálán legalább 4-gyel eltér. Ha tehát két egymás melletti képpont árnyalatértéke 128 és 129, akkor ezeket nem érinti a művelet. A zaj és a keményítés (például a bőrárnyalatokat tartalmazó képeken) elkerülése érdekében használjon szegélymaszkot, vagy próbálkozzon 2 és 20 közötti küszöbértékekkel. Az alapértelmezett küszöbérték (0) a kép minden képpontját élesíti.

Megjegyzés:

Ha az Életlen maszk szűrőtől az élénk színek túl telítettek lesznek, kattintson a Szerkesztés menü Halványítás parancsára, majd az Életlen maszk elemre, és válassza a Mód menü Fényintenzitás elemét.

Szelektív élesítés

Maszkot vagy kijelölést használva elérheti, hogy az élesítés csak a kép adott részeire vonatkozzon, a többi részt ne érintse. Például használhat szegélymaszkot az Életlen maszk szűrővel egy portrén a szemek, a száj, az orr és a fej körvonalának élesítésére, a bőrtextúra élesítése nélkül.

Photoshop – Szelektív élesítés
Az Életlen maszk szűrő alkalmazása a kép egyes részleteire szegélymaszkkal

Kijelölés élesítése

 1. Jelölje ki a képréteget a Rétegek panelen, és húzzon egy kijelölést.
 2. Kattintson a Szűrő menü Élesítés pontjában az Életlen maszk parancsra. Adja meg a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

  Csak a kijelölés élesedik, a kép többi része változatlan marad.

Kép élesítése szegélymaszkkal

 1. Hozzon létre maszkot a szelektív élesítéshez. Szegélymaszkot többféleképpen is létrehozhat. Használja kedvenc módszerét, vagy próbálja ki az alábbit:
  • Nyissa meg a Csatornák panelt, és jelölje ki azt a csatornát, amely a legnagyobb kontrasztú szürkeárnyalatos képet jeleníti meg a dokumentumablakban. Ez általában a zöld vagy a vörös csatorna.
  Photoshop – Szegélymaszk
  A legnagyobb kontrasztú csatorna kijelölése

  • Hozzon létre másolatot a kijelölt csatornáról.
  • Jelölje ki a másolatcsatornát, és mutasson a Szűrő menü Stilizálás pontjára, majd kattintson a Szegélyek megkeresése parancsra.
  • Mutasson a Kép menü Korrekciók pontjára, majd kattintson a Negatív parancsra a kép negatívjának megjelenítéséhez.
  Photoshop – Kép a Szegélyek megkeresése szűrő alkalmazása és invertálás után
  Kép a Szegélyek megkeresése szűrő alkalmazása és invertálás után

  • Hagyja kijelölve az invertált képet, és mutasson a Szűrő menü Egyéb pontjára, majd kattintson a Maximális parancsra. Állítsa a sugarat alacsony értékre, és kattintson az OK gombra a szegélyek vastagításához és a képpontok véletlenszerűsítéséhez.
  • Kattintson a Szűrő menü Zaj pontjában a Medián parancsra. Állítsa a sugarat alacsony értékre, és Kattintson az OK gombra. Ezzel átlagolja a szomszédos képpontokat.
  • Kattintson a Kép menü Korrekciók pontjában a Szintek parancsra, és állítsa magas értékre a fekete pontot a véletlenszerű képpontok eltávolításához. Szükség esetén festhet is feketével a végső szegélymaszk retusálásához.
  Photoshop – Szegélymaszk fekete pontja
  A Szintek beállítás fekete pontjának magas értékre állítása a szegélymaszk véletlenszerű képpontjainak eltávolításához

  • Kattintson a Szűrő menü Életlenítés pontjában a Gauss életlenítés parancsra a szegélyek lágyításához.

  Megjegyzés:

  A Maximális, a Medián és a Gauss életlenítés szűrő lágyítja a szegélymaszkot, így az élesítés jobban keveredik a végső képen. Bár a bemutatott művelet mindhárom szűrőt használja, kísérletezhet csak az egyik vagy két szűrő használatával is.

 2. A Csatornák panelen a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt lenyomva kattintson a csatorna másolatára a szegélymaszkon történő kijelöléshez.
 3. A Rétegek panelen jelölje ki a képréteget. Győződjön meg arról, hogy a kijelölés továbbra is látható a képen.
 4. Kattintson a Kijelölés menü Inverz parancsára.
 5. Miközben a kijelölés aktív a képrétegen, kattintson a Szűrő menü Élesítés pontjában az Életlen maszk parancsra. Adja meg a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

  Az eredmények megtekintéséhez jelölje ki a Csatornák panelen az RGB csatornát, és szüntesse meg a kijelölést a képen.

  Megjegyzés:

  Létrehozhat egy műveletet, amellyel kényelmesen alkalmazhatja az eljárás összes lépését.

Lencsefolt hozzáadása

Ezzel a szűrővel életlenséget adhat a képhez a kisebb mélységélesség érdekében, így a kép egyes tárgyai élesek maradnak, mások életlenek lesznek. Egyszerű kijelöléssel meghatározhatja az életlen területeket, vagy megadhat külön alfacsatornát mélységélességi mintaként az életlenség hozzáadásának pontos definiálásához.

A Lencsefolt szűrő a mélységélességi mintával határozza meg a képpontok helyét a képen. Ha ki van jelölve mélységélességi minta, a kereszt alakú mutatóval is megadhatja egy adott életlenség kiindulópontját. Mélységélességi mintákat létrehozhat alfacsatornákkal és rétegmaszkokkal. Az alfacsatornákban lévő fekete területeket kezeli a program a fénykép előtereként, a fehéreket pedig a távolban lévőként.

Megjegyzés:

Átmenetes életlenítéshez (az alsó részen nincs, a felső részen maximális) hozzon létre új alfacsatornát, és alkalmazzon olyan átmenetet, hogy a csatorna fehér legyen felül és fekete alul. Ezután jelölje ki a Lencsefolt szűrőt, és válasszon alfacsatornát a Forrás legördülő menüből. Az átmenet irányának módosításához jelölje be a Negatív jelölőnégyzetet.

Az életlenség megjelenítési módja a kiválasztott rekeszalaktól függ. A rekesz alakját a lemezek száma határozza meg. A rekesz lemezeit módosíthatja hajlítással (körkörösebbé tétellel) vagy elforgatással. Az előnézetet kicsinyítheti és nagyíthatja a mínusz- vagy a pluszgombra kattintva.

 1. Kattintson a Szűrő menü Életlenítés pontjának Lencsefolt parancsára.
 2. Az előnézethez megadhatja a Gyorsabban beállítást a gyorsabb előnézet-létrehozáshoz. A Pontosabban beállítással a kép végső verzióját tekintheti meg. A Pontosabban beállítású előnézetet hosszabb ideig tart létrehozni.

 3. A mélységélességi mintához válasszon forrást (ha van) a Forrás legördülő menüből. A Fókusztávolság életlenítése csúszka húzásával állítsa be az éles képpontok mélységét. Ha például a fókusztávolságot 100-ra állítja, az 1-nél és a 255-nél lévő képpontok teljesen életlenek, a 100-hoz közeli képpontok pedig kevésbé életlenek lesznek. Ha az előnézeti képre kattint, a Fókusztávolság életlenítése csúszka módosul a kattintás helyének megfelelően, és a kattintás helyét teszi élessé.
 4. A mélységélességi minta forrásaként használt kijelölés vagy alfacsatorna invertálásához jelölje be a Negatív beállítást.
 5. Jelöljön ki egy rekeszt az Alakzat legördülő menüben. A rekesz széleinek simításához a Lapgörbület csúszkát, elforgatásához az Elforgatás csúszkát használhatja. További életlenség hozzáadásához húzza a Sugár csúszkát.
 6. A Fényvisszaverődés csúcsfények beállítás megadásához húzza a Küszöb csúszkát egy fényességi küszöb megadásához. A küszöbértéknél fényesebb képpontokat a program fényvisszaverődéses csúcsfényekként kezeli. A csúcsfények fényességének növeléséhez húzza a Fényesség csúszkát.
 7. Zajt az Egységes vagy a Gauss eszközzel adhat a képhez. Ha zajt szeretne hozzáadni a szín módosítása nélkül, adja meg a Monokróm beállítást. A Mérték csúszka húzásával növelheti vagy csökkentheti a zajt.

  Megjegyzés:

  Az életlenítés eltávolítja a film szemcsézettségét és a zajt az eredeti képről. Ahhoz, hogy a kép valósághűnek és retusálatlannak tűnjön, visszaviheti az eltávolított zaj egy részét a képre.

 8. Az OK gombra kattintva alkalmazhatja a módosításokat a képen.

Képterületek életlenítése

Az Életlenítés eszköz lágyítja az éles széleket vagy csökkenti a részletgazdagságot. Minél többet fest egy területen ezzel az eszközzel, annál életlenebb lesz.

 1. Jelölje ki az Életlenítés eszközt .
 2. A beállítássávon hajtsa végre a következő lépéseket:
  • Válasszon egy ecsethegyet, és adja meg a keverési mód és az erősség beállításait a beállítássávon.
  • A beállítássávon az Összeg réteg mintavétele beállítás kijelölésével az összes látható rétegből vett adatokkal életleníthet. A beállítás kijelölésének megszüntetése után az eszköz csak az aktív réteg adatait használja.
 3. Húzza át a mutatót a kép azon részén, amelyet életleníteni szeretne.

Képterületek élesítése

Az Élesítés eszköz növeli a szélek kontrasztját a látszólagos élesség növelése érdekében. Minél többet fest egy területen ezzel az eszközzel, annál élesebb hatású lesz.

 1. Jelölje ki az Élesítés eszközt . (Ha nem látható az eszköz, tartsa lenyomva az Életlenítés  eszközt.)
 2. A beállítássávon hajtsa végre a következő lépéseket:
  • Válasszon egy ecsethegyet, és adja meg a keverési mód és az erősség beállításait.
  • A Minta minden rétegből beállítás kijelölésével az összes látható rétegből vett adatokkal élesíthet. Ha a beállítás nincs kijelölve, az eszköz csak az aktív réteg adatait használja.
  • A Részletek védelme beállítással javíthatja a részleteket és csökkentheti a minimumra a képelemek képpontosítását. Kapcsolja ki ezt a beállítást, ha túlzóbb élesítési hatást szeretne.
 3. Húzza át a mutatót a kép azon részén, amelyet élesíteni szeretne.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat