Sortávolság beállítása

Az egyes szövegsorok közötti helyet sortávnak (vagy sorköznek) nevezik. Antikva betűstílus esetén a sortávolság két egymás alatti sorban lévő betűk alapvonala közötti távolsággal egyenlő. Az alapvonal az a láthatatlan vonal, amelyen a betűk többsége elhelyezkedik. Egyazon bekezdésen belül több sortávolsági érték is használható, de egy sorban a legnagyobb sortávolsági érték határozza meg a sortávolságot.

Megjegyzés:

Vízszintes folyásirányú ázsiai szöveggel dolgozva megadhatja, hogy a program hogyan mérje a sortávolságot, alapvonaltól alapvonalig, vagy egyik szövegsor tetejétől a másik szövegsor tetejéig.

Photoshop – sortávolság beállítása
Öt pontos betűméret hat pontos sortávolsággal (balra) és tizenkét pontos sortávolsággal (jobbra)

Sortávolság beállítása

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket. Ha nem jelöl ki szöveget, a sortávolság csak az új szövegekre érvényesül.
 2. A Karakter panelen adjon meg egy értéket a Sortávolság beállítása listában.

Az alapértelmezett automatikus százalékérték módosítása

 1. A Bekezdés panel menüjében kattintson az Igazítás parancsra.
 2. Az Automata sortávolság listában adjon meg egy új alapértelmezett százalékértéket.

Alávágás és betűköz

Az alávágás bizonyos betűpárok közötti távolság csökkentése vagy növelése. A betűköz a kijelölt szövegben vagy egy teljes szövegblokkban lévő karakterek közötti – csökkenthető és növelhető – távolság.

Megjegyzés:

Az alávágás- és betűközértékek a japán nyelvű szövegekre is hatással vannak, de ezek a beállítások elsősorban a latin betűs szövegekben használatosak.

A szövegre automatikusan alkalmazhat beépített vagy optikai alávágást. A metrikus alávágás (más névenautomatikus alávágás) alávágási betűpárokat használ, amelyek a legtöbb betűtípusban megtalálhatók. Az alávágási betűpárok információkat tartalmaznak bizonyos karakterpárok betűközéről. Ilyen betűpárok többek között: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya és Yo. A beépített alávágás alapértelmezés szerint be van állítva, tehát meghatározott betűpárokra a program automatikusan alkalmaz alávágást beírásuk vagy importálásuk esetén.

Egyes betűtípusok terjedelmes információkat tartalmaznak az alávágási betűpárokról. Ha azonban egy betűtípus alig vagy egyáltalán nem tárol információt a beépített alávágáshoz, vagy ugyanabban a sorban egy vagy több szóban több betűcsaládból származó vagy eltérő méretű karaktereket használ, célszerű optikai alávágást alkalmazni. Optikai alávágáskor a program az egymással szomszédos karakterek betűközét alakjuk alapján határozza meg.

Photoshop – Alávágási és betűköz-beállítások
Alávágási és betűköz-beállítások

A. Eredeti szöveg B. Szöveg optikai alávágással C. Szöveg a „W” és az „a” betű között kézi alávágással D. Szöveg betűköz-módosítással (betűsűrítéssel) E. Alávágás és betűsűrítés együttes alkalmazása 

Alkalmazhat kézi alávágást is, ami jó megoldás két betű távolságának kiigazítására. A betűköz beállítása és a kézi alávágás hatása összeadódik; először beállíthatja az egyes betűpárok távolságát az alávágással, majd az egész szövegblokkban ritkíthatja vagy sűrítheti a betűközt anélkül, hogy az ezekhez a betűpárokhoz beállított relatív alávágás módosulna.

Amikor két betű között elhelyezi a kurzort, a Karakter panelen megjelenik az alávágás értéke. Hasonlóképpen, egyes szavak vagy szövegrészek kijelölésekor a Karakter panelen megjelenik a betűköz-beállítás értéke.

A betűköz és az alávágás mértékegysége 1/1000 kvirt, amely az aktuális betűmérethez viszonyítva értelmezendő. Egy hatpontos betűtípusban 1 kvirt egyenlő 6 ponttal, egy tízpontos betűtípusban 1 kvirt egyenlő 10 ponttal. Az alávágás és a betűköz mértéke szigorúan az aktuális betűmérettel arányos.

Megjegyzés:

Az alávágás- és betűközértékek a japán nyelvű szövegekre is hatással vannak, de ezek a beállítások elsősorban a latin betűs szövegekben használatosak.

Az alávágás igazítása

 1. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:
  • Ha az adott betűtípus beépített alávágási információit szeretné alkalmazni a kijelölt karakterekre, a Karakter paletta alávágási beállításában jelölje ki a Méretek elemet.

  • Ha a kijelölt karakterekre alakjuk alapján automatikusan szeretne alávágást alkalmazni, a Karakter panel alávágási beállításában jelölje ki az Optikai elemet.

  • Az alávágás kézi beállításához helyezze a kurzort a két karakter közé, és a Karakter panel alávágási beállításában írja be a kívánt értéket. (Megjegyzendő, hogy szövegrész kijelölése esetén az alávágási beállítás nem adható meg kézzel, ilyenkor a betűközök definiálhatók.)

  Megjegyzés:

  A két karakter közötti alávágás csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomja le az Alt+Balra nyíl vagy Alt+Jobbra nyíl (Windows) vagy az Option+Balra nyíl vagy Option+Jobbra nyíl (Mac OS) billentyűkombinációt.

  • Ha a kijelölt karakterek közötti alávágást ki szeretné kapcsolni, a Karakter panel alávágási beállításában adja meg a 0 (nulla) értéket.

A betűköz igazítása

 1. Jelölje ki a beállítani kívánt karaktereket vagy szövegrészt.
 2. A Karakter panelen adjon meg egy értéket a betűköz-beállítási listában.

Az alapvonal eltolása

Alapvonal-eltolással a környező szöveg alapvonalához képest felfelé vagy lefelé mozdíthatja a kijelölt karaktereket. Az alapvonal eltolása főleg hányadok kézi beállítása vagy szimbólumos betűtípus pozíciójának módosítása során hasznos.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket vagy szövegobjektumokat. Ha nem jelöl ki szöveget, az eltolás csak az új szövegekre érvényesül.
 2. A Karakter panelen állítsa be az alapvonal-eltolás értékét. A pozitív értékek hatására a karakter alapvonala a sor többi részének alapvonala fölé kerül, míg a negatív értékek az alá helyezik a karakter alapvonalát.
  Photoshop – Alapvonal-eltolási értékek
  Különböző alapvonal-eltolási értékű szöveg

Töredékes karakterszélesség be- vagy kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a program töredékes szélességet használ a karakterek között. Ez azt jelenti, hogy a karakterek közti távolság változó, és néha csak a teljes képpont tört részével mérhető.

Legtöbbször a töredékes karakterszélesség használata biztosítja a megjelenés és olvashatóság szempontjából optimális térközt. A kis méretben használt (20 pont alatti), töredékes karakterszélességű betűtípusok online megjelenítésénél előfordulhat, hogy a szöveg összefolyik vagy túl sok térközt tartalmaz, és ezért nehezen olvasható.

Ha a kisméretű szövege összefolyásának megakadályozása céljából (csak) egész képpontnyi lépésekben szeretné változtatni a térközt, kapcsolja ki a töredékes szélesség beállítást. A töredékes karakterszélesség-beállítás a szövegréteg összes karakterére vonatkozik – ez a beállítás karakterekre nem adható meg.

 1. Végezze el a következő műveletek bármelyikét:
  • Ha az egész dokumentumra be szeretné állítani a szöveg teljes képpontnyi térköznövekményét, a Karakter panelen válassza a Rendszer elrendezése lehetőséget.

  • A töredékes karakterszélességek újbóli engedélyezéséhez válassza a Karakter panel menüben a Töredékes szélességek lehetőséget.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat