Korrekciós és kitöltési rétegek – ismertető

Korrekciós réteggel anélkül alkalmazhatók szín- és tónuskorrekciók a képre, hogy véglegesen módosítani kellene a képpontértékeket. A közvetlenül a képen végrehajtott Szintek vagy Görbék korrekció helyett például ugyanilyen nevű korrekciós rétegek hozhatók létre. A szín- és tónuskorrekciók a korrekciós rétegben tárolódnak és az összes alatta levő rétegre érvényesek. Egyetlen művelettel tehát több réteg is korrigálható, a korrekciót nem kell mindegyikre külön elvégezni. A módosítások bármikor elvethetők, és visszaállítható az eredeti kép.

Kitöltési rétegekkel tömör színnel, színátmenettel vagy mintával tölthetők ki a rétegek. A korrekciós rétegekkel ellentétben a kitöltési rétegek nincsenek hatással az alsóbb rétegekre.

A korrekciós rétegek használatának előnyei a következők:

 • Visszafordítható képszerkesztési eljárások – különböző beállítások próbálhatók ki, és a korrekciós réteg bármikor újból szerkeszthető. A korrekció hatása mérsékelhető a réteg fedettségének csökkentésével.

 • Szelektív szerkesztés – ha csak a kép egy részére szeretne alkalmazni egy adott korrekciót, végezze el a festést a korrekciós réteg képmaszkján, és később is megadhatja, hogy a kép mely részeit módosítja a rétegmaszk újbóli szerkesztésével. A korrekció változatossá tételéhez fessen a maszkra különböző tónusú szürke színekkel.

 • Korrekciók alkalmazhatósága több képre – a korrekciós rétegek képek közötti másolásával ugyanazokat a szín- és tónuskorrekciókat alkalmazhatja az összes képre.

A korrekciós rétegek sok tekintetben más rétegek tulajdonságaival is bírnak: módosítani lehet opacitásukat és keverési módjukat, és a korrekció adott rétegre történő alkalmazásához csoportosítani is lehet őket. Láthatóságuk engedélyezésével és letiltásával alkalmazható vagy megtekinthető az effektusuk.

Photoshop – Korrekciós és kitöltési rétegek
Eredeti kép (balra); a korrekciós réteg csak a pajtára alkalmazva (középen), így a pajta részletei jobban kivehetők; a korrekciós réteg a teljes képre alkalmazva (jobbra), ezáltal világosabb lett az egész kép, a felhők pedig képpontosak lettek.

Megjegyzés:

Mivel a korrekciós rétegek képpontok helyett korrekciós adatokat tartalmaznak, a szokásos képpontrétegeknél jóval kevésbé növelik a fájlméretet. Ha azonban szokatlanul nagy fájllal dolgozik, előfordulhat, hogy a fájlméret csökkentése érdekében mégis célszerű a korrekciós rétegeket a képpontrétegekkel egyesíteni.

Korrekciós és kitöltési rétegek létrehozása és korlátozása

A korrekciós és a kitöltési rétegek fedettsége és keverésimód-beállításai megegyeznek a képrétegekével: ugyanúgy lehet átrendezni, törölni, elrejteni és másolni őket, mint a képrétegeket.

Photoshop – Korrekciós és kitöltési rétegek
Korrekciós és kitöltési rétegek

A. Csak a Gerendaház rétegre korlátozott korrekciós réteg B. Réteg bélyegképe C. Kitöltési réteg D. Rétegmaszk 

Korrekciós réteg létrehozása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson az Új korrekciós réteg  gombra a Rétegek panel alján, és válassza ki a korrekciós réteg típusát.

  • Kattintson a Réteg menü Új korrekciós réteg parancsára, és válassza ki a kívánt beállítást. Nevezze el a réteget, adja meg a beállításait, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Ha a korrekciós réteg hatását bizonyos képrétegekre szeretné korlátozni, jelölje ki ezeket, kattintson a Réteg > Új > Csoport rétegekből parancsra, és módosítsa az Áthúzás keverési módot bármely másikra. Ezután helyezze a korrekciós réteget közvetlenül a rétegcsoport fölé.

Kitöltési réteg létrehozása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Réteg menü Új kitöltésréteg parancsára, és válassza ki a kívánt beállítást. Nevezze el a réteget, adja meg a beállításait, és kattintson az OK gombra.

  • Kattintson az Új korrekciós réteg  gombra a Rétegek panel alján, és válassza ki a kitöltési réteg típusát.

   Tömör szín

   A korrekciós réteget az aktuális festőszínnel tölti ki. Ha más kitöltőszínt szeretne választani, használja a Pipettát.

   Színátmenet

   Kattintson a színátmenetre a színátmenet-szerkesztő párbeszédpanel megjelenítéséhez, vagy kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki a színátmenetet a legördülő panelen. Tetszés szerint adjon meg további beállításokat.

   • A Stílus legördülő listában a színátmenet alakzata választható ki.
   • A Szög határozza meg a színátmenet alkalmazásának szögét.
   • A Méretezés a színátmenet méretét módosítja.
   • A Megfordít megfordítja a színátmenet tájolását.
   • Az Árnyalás beállítás árnyalást alkalmaz a színátmeneten, így csökkentve a sávozottságot.
   • A Réteghez igazítás a réteg határolókeretének használatával számítja ki a színátmenet kitöltését. A színátmenet középontja húzással is áthelyezhető a kép ablakában.

   Minta

   Kattintson a mintázatra, és válasszon egy mintázatot a legördülő panelen. Kattintson a Méretezés elemre, és írjon be egy értéket, vagy húzza a csúszkát a kívánt helyre. Kattintson az Origóra igazítás gombra, ha azt szeretné, hogy a mintázat origója megegyezzen a dokumentum origójával. Akkor jelölje be az Összekapcsolás réteggel jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a minta a réteggel együtt mozogjon, ha azt áthelyezi. Ha az Összekapcsolás réteggel jelölőnégyzet be van jelölve, akkor húzással áthelyezheti a mintázatot, amíg a Kitöltés mintával párbeszédpanel nyitva van.

Korrekciós és kitöltési rétegek korlátozása képterületekre

Ha a korrekciós vagy kitöltési rétegeket bizonyos területekre szeretné korlátozni, használjon rétegmaszkokat. A korrekciós és kitöltési rétegek alapértelmezés szerint eleve rendelkeznek rétegmaszkokkal, ahogyan ezt a réteg bélyegképétől jobbra látható maszk ikon is jelzi. (Korrekciós rétegek rétegmaszkok nélküli létrehozásához kapcsolja ki az Alapértelmezés szerint maszk hozzáadása beállítást a Korrekció panelmenüben.)

Egy létező rétegen levő maszk alakjának módosításához olvassa el a Rétegmaszk szerkesztése című témakört. Új korrekciós vagy kitöltési réteg adott alakú maszkkal történő létrehozásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

Korrekciós vagy kitöltési réteg létrehozása kijelöléssel vagy görbével

 1. Jelölje ki a Rétegek palettán azt a réteget, amelyet be kíván vonni a korrekciós vagy kitöltési réteggel.

 2. A képen hozzon létre képpontkijelölést, illetve hozzon létre és jelöljön ki egy zárt görbét.

  A kijelölés rétegmaszkkal korlátozza az új korrekciós vagy kitöltési réteget. A görbe rétegmaszkkal korlátozza az új korrekciós vagy kitöltési réteget.

 3. Hozzon létre korrekciós vagy kitöltési réteget.

Korrekciós rétegmaszk létrehozása színtartomány használatával

A képből mintául vett színek alapján kijelölési tartomány kialakítására szolgáló Színtartomány funkcióval korrekciós rétegmaszkot is létre lehet hozni. A további tudnivalók a Színtartomány megadása című részben olvashatók.

 1. Jelölje ki a Rétegek palettán azt a réteget, amelyet be kíván vonni a korrekciós réteggel.

 2. Kattintson a Réteg menü Új korrekciós réteg parancsára, és válassza ki a korrekció típusát.

 3. A Tulajdonságok panel Maszkok szakaszában kattintson a Színtartomány elemre.

 4. A Színtartomány párbeszédpanelen válassza a Kijelölés menü Színminták beállítását.

 5. A Helyhez kötött színhalmazok beállítás kiválasztásával alakítson ki egy olyan maszkot, amely a kép különböző színtartományain alapul.

 6. Megjelenítési beállításként válassza a Kijelölés lehetőséget, a Kijelölés előnézete beállításnál pedig a Nincs lehetőséget.

 7. Kattintson a kép valamelyik színes területére.

  Megjegyzés:

  Több területről való mintavételhez a Shift billentyű nyomva tartásával aktiválja a pluszjelet tartalmazó pipettát. A mínuszjelet tartalmazó pipetta aktiválásához tartsa nyomva az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt.

  A kép különböző területeire való kattintáskor a Színtartomány párbeszédpanelen tekintheti meg a maszk előnézetét. A maszkolatlan képpontokat fehér, a maszkoltakat fekete, a részben maszkoltakat pedig szürke területek jelölik.

 8. A Tűrés csúszkával növelheti, illetve csökkentheti a mintaszínek körül a maszkolt területbe belefoglalni kívánt színek tartományát. A Tartomány csúszkával szabályozhatja, hogy milyen közel, illetve távol legyen egy szín a maszkba foglalni kívánt mintapontoktól. A maszk finomítását követően az OK gombra való kattintással zárja be a Színtartomány párbeszédpanelt.

 9. A szükséges korrekciókat végezze el a Tulajdonságok panelen.

  A korrekció csak a kép maszkolatlan (illetve részben maszkolt) területein érvényesül. Ha tovább szeretné finomítani a korrekciós rétegmaszkot, kattintson ismét a Színtartomány gombra.

Korrekciós és kitöltési rétegek szerkesztése vagy egyesítése

Korrekciós és kitöltési rétegek szerkesztése

A korrekciós és kitöltési rétegek beállításai szerkeszthetők. Módosítani lehet a korrekciós vagy a kitöltési réteg maszkját is, így szabályozható a réteg képre gyakorolt hatása. A korrekciós és a kitöltési rétegek összes területe alapértelmezés szerint maszk nélküli, tehát látható. (További információt a Réteg- és vektormaszkok – ismertető című témakör tartalmaz.)

Korrekciós és kitöltési rétegek beállításainak módosítása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Rétegek panelen kattintson duplán a korrekciós, illetve a kitöltési réteg bélyegképére.

  • Kattintson a Réteg menü Rétegtartalom-beállítások parancsára.

 2. Végezze el a kívánt módosításokat a Tulajdonságok panelen.

  Megjegyzés:

  A negatív korrekciós rétegek nem rendelkeznek módosítható beállításokkal.

Korrekciós vagy kitöltési rétegek egyesítése

Egy adott korrekciós réteg vagy kitöltési réteg egyesíthető az alatta lévő réteggel, a saját csoportosított rétegében lévő rétegekkel, egyéb kijelölt rétegekkel, de akár az összes többi látható réteggel. Rétegegyesítéskor azonban nem adható meg célrétegként korrekciós vagy kitöltési réteg. Ha az alatta lévő réteggel egyesíti a korrekciós vagy kitöltési réteget, a program raszterizálja a módosításokat, és visszavonhatatlanul alkalmazza azokat az egyesített rétegen belül. A kitöltési rétegek egyesítés nélkül is raszterizálhatók. (További felvilágosítással a Rétegek raszterizálása című témakör szolgál.)

A maszkjaikban csak fehérszínértékeket tartalmazó korrekciós és kitöltési rétegek nem növelik jelentős mértékben a fájlméretet, így ezeket a rétegeket nem szükséges egyesíteni a lemezterület felszabadítása végett.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat