Az Információ panel használata

Az Információ panelről az egérmutató alatti terület színértékei olvashatók le, és a használatban lévő eszköz függvényében egyéb hasznos információ is látható. A panel a választott eszköz használatával kapcsolatban is ad útmutatást, feltünteti a dokumentum állapotadatait, és képes a 8, a 16 és a 32 bites értékek megjelenítésére is.

Az Információ panel az alábbi információt hordozza:

 • A választott beállítások függvényében 8, 16 vagy 32 bites értékek láthatók rajta.

 • CMYK-alapú értékek megjelenítésekor az Információ panelen felkiáltójel látható az értékek mellett abban az esetben, ha az egérmutató vagy a színminta-vételező alatti terület színei kívül esnek a nyomtatható CMYK színtartományon.

 • Kijelölőeszköz használatakor az Információ panelen a kijelölőkeret húzása közben mindvégig látható a mutató helyének x és y koordinátája, valamint a keret szélessége (Sz) és magassága (M).

 • A Vágás eszköz vagy a Nagyító eszköz használatakor az Információ panel a kijelölőkeret húzása közben a keret szélességét (Sz) és magasságát (M) tünteti fel, de a kijelölőkeret elforgatásának szögét is mutatja.

 • A Vonal eszköz, a Toll eszköz vagy a Színátmenet eszköz használatakor, illetve képterület kijelölésekor az Információ panel a kezdőpont x és y koordinátáját, az X érték változását (DX), az Y érték változását (DY), a szöget (Sz) és a hosszúságot (H) mutatja a húzás közben.

 • Kétdimenziós átalakítás parancsának kiadásakor az Információ panel a szélességben (Sz) és a magasságban (M) mért százalékos változást, az elforgatás szögét (Sz), valamint a vízszintes döntés (V) és a függőleges döntés (F) szögét tünteti fel.

 • Színkorrekciós párbeszédpanel (például Görbék) használatakor az Információ panelen az egérmutató vagy a színminta-vételezők alatti terület műveletet megelőző és azt követő állapotnak megfelelő színértékei jelennek meg.

 • Ha be van jelölve az Elemleírás megjelenítése jelölőnégyzet, az eszközpanelen választott eszköz használatához elemleírást jelenít meg a program.

 • Az Információ panel a választott beállításoktól függően megjeleníti az állapotadatokat (például a dokumentumméretet, a dokumentumprofilt, a dokumentum kiterjedését, a munkalemezek méretét, a hatékonyságot, az időzítést és az aktuális eszközt).

Az Információ panel használata

Az Információ panelen a megjelenített kép fájladatai láthatók, de felvilágosítással szolgál a kép fölött mozgó egérmutató alatti terület színértékeiről is. Ha azt szeretné, hogy a képen végrehajtott húzásos műveletek közben látni lehessen a vonatkozó adatokat, győződjön meg arról, hogy az Információ panel meg van nyitva a munkaterületen.

 1. (Választható lehetőség) Az Információ panelt többféleképpen is megjelenítheti:
  • Ha a panel több más palettával együtt rögzítve van, kattintson a fülére.

  • Kattintson az Ablak menü Információ parancsára. A szóban forgó kép fájladatait az Információ panel alján láthatja. A megjelenő információ köre meg is változtatható: ehhez kattintson a panel jobb felső sarkában lévő háromszögre, és kattintson a panel menüjének Panelbeállítások parancsára.

 2. Az alábbi módszerek valamelyikével adja meg az Információ panelen megjelenítendő információ beállításait:
  • Kattintson az Információ panel menüjének Panelbeállítások parancsára, és adja meg a szükséges beállításokat az Információs panel beállításai párbeszédpanelen.

  • Kattintson a palettán látható egyik pipettaikonra, és válasszon a megjelenő helyi menüben lévő lehetőségek közül. A helyi menüben az is megadható, hogy az Információ panelen 8, 16 vagy 32 bites értékek jelenjenek-e meg.

  • Kattintson a mutatókoordináták ikonjára , és válasszon mértékegységet.

 3. Kattintson az egyik eszközre.
 4. Kezdje használni az eszközt: vigye az egérmutatót a kép fölé vagy húzza a képet valamelyik irányba. A választott eszköz függvényében az alábbi információ jelenhet meg:

  A mutató alatti terület színének numerikus értékeit mutatja.

  A mutató x és y koordinátájának értékét jeleníti meg.

  A kijelölőkeret vagy alakzat húzás közbeni szélességét (Sz) és magasságát (M) jelzi, illetve egy aktív kijelölés szélességét és magasságát tünteti fel.

Az Információ panel beállításainak megváltoztatása

 1. Kattintson az Információ panel jobb felső sarkában látható háromszögikonra, majd a panel menüjének Panelbeállítások parancsára.
 2. Az Információ panel beállításai párbeszédpanel Első színérték csoportjában válasszon a következő megjelenítési beállítások közül:

  Aktuális szín

  A kép aktuális színmódjában jeleníti meg az értékeket.

  Próbanyomat

  A kép kimeneti színteréhez jeleníti meg az értékeket.

  [Színmód]

  A választott színmódban mutatja a színértékeket.

  Teljes fedettség

  Az egérmutató aktuális helyén mérhető, CMYK színmód szerinti teljes fedettség összesített százalékos értékét jeleníti meg a CMYK-beállítások párbeszédpaneljén megadott értékek alapján.

  Opacitás

  Az aktuális réteg opacitást mutatja. Ez a beállítás nincs hatással a háttérre.

  Megjegyzés:

  A színérték-beállítások az Információ panel pipettaikonjára kattintva is megadhatók: az így megjelenő helyi menüben az Első színérték csoportban definiált beállításokon kívül a 8 bites, a 16 bites és a 32 bites lehetőség is kiválasztható.

 3. A Második színérték csoportban a 2. lépésben ismertetett lehetőségeket választhatja a legördülő listában. Ebben az esetben is megteheti, hogy az Információ panel pipettaikonjára kattintva megjelenő helyi menüben választ beállítást.
  Kattintson a pipetta ikonjára, és válasszon egy értéket
  Színérték-beállítás választása a pipettaikonra kattintva megjelenő helyi menüben

 4. A Vonalzó mértékegységei listában válasszon mértékegységet.
 5. Az Állapotadatok csoportban a következő beállításokkal szabályozhatja az Információ panelen megjelenő fájlinformációt:

  Dokumentumméretek

  E jelölőnégyzet bejelölésének hatására látható lesz a képen lévő adatok mennyisége: a bal oldalon lévő szám a kép nyomtatási méretét jelöli, tehát az Adobe Photoshop formátumban mentett és összeolvasztott fájl méretét. A jobb oldalon álló szám a fájl hozzávetőleges mérete a rétegeket és a csatornákat is beleszámítva.

  Dokumentumprofil

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve megjeleníthető a kép által használt színprofil neve.

  A dokumentum kiterjedései

  Ha bejelöli a négyzetet, a program a kép kiterjedéseit is feltünteti.

  Munkalemezek mérete

  Ezzel a lehetőséggel információ jeleníthető meg a RAM memória mennyiségéről és a kép feldolgozásához használt munkalemezről. A bal oldali szám a program által az összes megnyitott kép megjelenítéséhez jelenleg használt memória mennyiségét jelzi. A jobb oldalon látható szám a képfeldolgozáshoz igénybe vehető RAM memória teljes mennyisége.

  Hatékonyság

  Ezt a beállítást választva a Photoshop nem a munkalemezről történő olvasás és az arra történő írás időtartamát jeleníti meg, hanem a művelet végrehajtásához felhasznált idő százalékos értékét. Ha az érték kisebb, mint 100%, a program a munkalemezt használja, ezért működése is lassabb.

  Időzítés

  Ezt a négyzetet bejelölve megjelenik az utolsó művelet végrehajtásához szükséges időtartam is.

  Aktuális eszköz

  Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, látható lesz a palettán az aktív eszköz neve is.

  Mértéklépték

  A dokumentum léptékét mutatja.

 6. (Választható lehetőség) Az Elemleírás megjelenítése jelölőnégyzet bejelölésével a rendszer elemleírást jelenít meg az Információ panel alján a választott eszközről.
 7. Kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Más mértékegység megadásához kattintson az Információ panel szálkeresztikonjára, és válasszon a megjelenő helyi menüből.

Fájladatok megjelenítése a dokumentumablakban

Az állapotsor minden dokumentumablak alján megjelenik, és rajta hasznos információ látható: megjeleníti például a nagyítás aktuális mértékét és az aktív kép fájlméretét, de rövid utasításokkal is szolgál az éppen aktív eszköz használatával kapcsolatban.

Megjegyzés:

A szerzői jogi és a megnyitott fájlhoz adott szerzői információ ugyancsak az állapotsoron tűnik fel: ide sorolhatók a fájl normál adatai és a Digimarc-alapú vízjelek. A Photoshop a Digimarc Detect Watermark bővítmény használatával automatikusan megkeresi a vízjeleket a megnyitott képekben. Ha vízjelet talál, copyright jelet helyez el a kép ablakának címsorában, és frissíti a Fájlinformáció paranccsal megjeleníthető párbeszédpanel Szerzői jogi információkkal kapcsolatos mezőinek tartalmát.

 1. Kattintson a dokumentumablak alján lévő állapotsoron látható háromszögikonra.
  Fájlinformációk megjelenítési beállításai
  A fájlinformáció megjelenítési lehetőségei engedélyezett Version Cue szolgáltatás mellett

 2. Válasszon megjelenítési beállítást a helyi menüben:

  Megjegyzés:

  Ha engedélyezve van a Version Cue szolgáltatás, a Megjelenítés almenüben választhat a lehetőségek közül.

  Version Cue

  Ezzel a lehetőséggel megjeleníthető a dokumentumhoz tartozó Version Cue-munkacsoport állapota (például megnyitott, nem kezelt, nem mentett stb.). Ez a beállítás csak akkor használható, ha engedélyezve van a Version Cue szolgáltatás.

  Dokumentumméretek

  E beállítás hatására látható lesz a képen lévő adatok mennyisége:

  Dokumentumprofil

  Ezt a lehetőséget választva megjeleníthető a kép által használt színprofil neve.

  A dokumentum kiterjedései

  Ezzel a lehetőséggel a kép kiterjedései tüntethetők fel.

  Mértéklépték

  A dokumentum léptékét mutatja.

  Munkalemezek mérete

  Ezzel a lehetőséggel információ jeleníthető meg a RAM memória mennyiségéről és a kép feldolgozásához használt munkalemezről.

  Hatékonyság

  Ezt a beállítást választva a Photoshop nem a munkalemezről történő olvasás és az arra történő írás tényleges időtartamát jeleníti meg, hanem a művelet végrehajtásához felhasznált idő százalékos értékét.

  Időzítés

  Ezzel a lehetőséggel megjeleníthető az utolsó művelet végrehajtásához szükséges időtartam is.

  Aktuális eszköz

  Ezt a beállítást választva látható lesz a palettán az aktív eszköz neve is.

  32 bites expozíció

  Ez a beállítás szolgál a csatornánként 32 bites, nagy dinamikai tartománnyal bíró (HDR) képek monitoron történő megjelenítése előnézeti képének beállítására. A csúszka csak akkor látható, ha a dokumentumablakban HDR típusú kép van megjelenítve.

Megjegyzés:

Kattintson az állapotsoron a fájlinformációs területre a dokumentum szélességének, magasságának, csatornáinak és felbontásának megjelenítéséhez. A Control (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva kattintson a mozaikszélesség és -magasság megjelenítéséhez.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat