Bekezdésformázás

Pontalapú szöveg esetén minden sor egy-egy külön bekezdés. Bekezdésalapú szöveg esetén minden bekezdés több sorból állhat a határolókeret méretétől függően.

Bekezdések kijelölésével, majd a Bekezdés panel aktiválásával formázási beállításokat adhat meg egy vagy több bekezdésre, illetve az adott szövegréteg összes bekezdésére.

 1. Jelölje ki a Vízszintes szövegeszközt  vagy a Függőleges szövegeszközt .
  • Ha egy bekezdést szeretne formázni, kattintson a bekezdésbe.
  • Ha több bekezdést szeretne formázni, jelölje ki a kívánt bekezdéseket.
  • Ha az adott szövegréteg összes bekezdését szeretné formázni, a Rétegek panelen jelölje ki a szövegréteget.

Bekezdés panel – áttekintés

A Bekezdés panelen formázhatja a hasábokat és a bekezdéseket. A panel megjelenítéséhez válassza az Ablak menü Bekezdés parancsát, vagy ha meg van jelenítve a panel, csak nem aktív, akkor kattintson a Bekezdés fülre. Vagy jelölje ki valamelyik szövegeszközt, majd kattintson a Panel  gombra a beállítássávon.

A számértékekkel definiált paramétereket a FEL és a LE nyílbillentyűk lenyomásával is megadhatja, de közvetlenül a mezőben is módosíthatja az értéket. Ha közvetlenül szerkeszti valamelyik értéket, az Enter vagy a Return billentyű lenyomásával alkalmazhatja azt; a Shift+Enter vagy a Shift+Return billentyűkombináció lenyomásával alkalmazása után kijelölheti az éppen megadott értéket; a Tab billentyű lenyomásával alkalmazhatja a megadott értéket és továbbléphet a következőre.

A Photoshop Bekezdés panelje
Bekezdés panel

A. Igazítás és sorkizárás B. Bal margó behúzása C. Első sor behúzása balról D. Bekezdés előtti térköz E. Elválasztás F. Jobb margó behúzása G. Bekezdés utáni térköz 

A Bekezdés panel menüje további parancsokkal és beállítási lehetőségekkel segíti a munkát. A menü használatához kattintson a panel jobb felső sarkában látható háromszög ikonra.

Igazítási beállítás megadása

A szöveget a bekezdés egyik széléhez igazíthatja (a vízszintes szöveget balra, jobbra és középre, a függőleges szöveget pedig felülre, középre vagy alulra). Az igazítási lehetőségek csak bekezdésalapú szövegben alkalmazhatók.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki a szövegréteget, ha a rajta lévő összes bekezdésre alkalmazni szeretné a beállítást.
  • Jelölje ki azokat a bekezdéseket, amelyekre a beállítást alkalmazni szeretné.
 2. A Bekezdés panelen vagy a beállítássávon adja meg a kívánt igazítási beállítást.

  A vízszintes folyásirányú szöveg igazítási lehetőségei:

  Szöveg balra igazítása

  A program a szöveget a bal szélre igazítja, a bekezdés jobb széle egyenetlen marad.

  Szöveg középre igazítása

  A program a szöveget középre igazítja, a bekezdés mindkét széle egyenetlen marad.

  Szöveg jobbra igazítása

  A program a szöveget a jobb szélre igazítja, a bekezdés bal széle egyenetlen marad.

  A függőleges folyásirányú szöveg igazítási lehetőségei:

  Szöveg felfelé igazítása

  A program a szöveget felülre igazítja, a bekezdés alsó széle egyenetlen marad.

  Szöveg középre igazítása

  A program a szöveget középre igazítja, a bekezdés alsó és felső széle egyenetlen marad.

  Szöveg lefelé igazítása

  A program a szöveget alulra igazítja, a bekezdés felső széle egyenetlen marad.

Sorkizárás alkalmazása a bekezdésszövegre

A szöveg akkor sorkizárt, ha mindkét élhez igazítva van. A sorkizárást alkalmazhatja úgy a bekezdés összes szövegére, hogy az utolsó sort mentesíti a beállítás alól, de az utolsó sort is igazíthatja mindkét szélre. A sorkizárási beállítások a szövegsorok vízszintes elhelyezésére, valamint esztétikai megjelenésére vannak hatással.

Kizárólag bekezdésalapú szövegre alkalmazhatók, és a szavak, a betűk és a karakterjelek térközét érintik. A sorkizárási beállítások csak latin karakterekre alkalmazhatók, a kínai, japán és koreai betűkészletekben található kétbájtos karakterekre nincsenek hatással.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki a szövegréteget, ha a rajta lévő összes bekezdésre alkalmazni szeretné a beállítást.
  • Jelölje ki azokat a bekezdéseket, amelyekre a beállítást alkalmazni szeretné.
 2. A Bekezdés panelen kattintson a kívánt sorkizárásnak megfelelő lehetőségre.

  A vízszintes folyásirányú szöveg igazítási lehetőségei:

  Utolsó balra igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz az utolsó sor kivételével, amelyet balra igazít.

  Utolsó középre igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz az utolsó sor kivételével, amelyet középre igazít.

  Utolsó jobbra igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz az utolsó sor kivételével, amelyet jobbra igazít.

  Összes igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz, és azt az utolsó sorra is kényszeríti.

  A függőleges folyásirányú szöveg igazítási lehetőségei:

  Utolsó felülre igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz az utolsó sor kivételével, amelyet felülre igazít.

  Utolsó középre igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz az utolsó sor kivételével, amelyet középre igazít.

  Utolsó alulra igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz az utolsó sor kivételével, amelyet alulra igazít.

  Összes igazítása

  A program az összes sorra sorkizárást alkalmaz, és azt az utolsó sorra is kényszeríti.

  Megjegyzés:

  A sorkizárás (valamint a jobbra, balra és középre igazítás) a görbére feszített szövegben a beszúrási pontnál kezdődik, és a görbe végéig tart.

Szó- és betűköz beállítása sorkizárt szövegben

Pontosan szabályozhatja, hogy a Photoshop milyen távolságot tartson a betűk és a szavak között, illetve hogyan méretezze a karaktereket. A térköz beállítása sorkizárt szövegnél hasznos igazán, noha a nem sorkizárt szöveg térköze is beállítható.

 1. Jelölje ki a beállítani kívánt bekezdéseket, vagy ha egy szövegrétegen lévő összes bekezdésre alkalmazni szeretné a beállítást, jelölje ki a szövegréteget.
 2. A Bekezdés panel menüjében kattintson az Igazítás parancsra.
 3. A Szóköz, a Betűköz és a Karakterjel-méretezés mezőben adja meg a kívánt értékeket. A Minimális és a Maximális mezőben lévő értékek az elfogadható térközök tartományát definiálják, de csak a sorkizárt bekezdésekben. A Kívánt mező értéke a sorkizárt és a nem sorkizárt bekezdésekre egyaránt vonatkozik:

  Szóköz

  Meghatározza a szavak között a SZÓKÖZ billentyű lenyomására keletkező távolságot. A lehetséges értékek: 0–1000%; ha a mező értéke 100%, a program külön nem növeli a távolságot a szavak között.

  Betűköz

  A betűk közötti távolság az alávágás és a betűköz értékeivel együtt. A lehetséges értékek: –100–500%; ha a mező értéke 0%, a program külön nem növeli a távolságot a betűk között; 100%-os értéknél egy teljes közzel növeli a betűk közötti távolságot.

  Karakterméretezés

  A karakterek szélessége (a karakterjel bármely betűtípus egy karaktere). Az értékek 50% és 200% közöttiek, 100%-nál a karakterek magassága nincs méretezve.

  Megjegyzés:

  A térközbeállítások mindig egy egész bekezdésre érvényesülnek. Ha nem egy teljes bekezdésben, hanem csak néhány karakter között szeretné a távolságot definiálni, a betűközt állítsa be.

Bekezdések behúzása

A behúzás a szöveg és az azt tartalmazó határolókeret vagy -vonal közötti távolság. A behúzás csak a kijelölt bekezdésre vagy bekezdésekre van hatással, tehát egyszerűen definiálhat különböző bekezdéseknek más és más behúzást.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki a szövegréteget, ha a rajta lévő összes bekezdésre alkalmazni szeretné a beállítást.
  • Jelölje ki azokat a bekezdéseket, amelyekre a beállítást alkalmazni szeretné.
 2. A Bekezdés panelen adja meg a kívánt behúzási értéket:

  Bal margó behúzása

  A program a bekezdést a bal szélénél behúzza. Függőleges folyásirányú szövegben ez a beállítás a bekezdés tetejének behúzását szabályozza.

  Jobb margó behúzása

  A program a bekezdést a jobb szélénél behúzza. Függőleges folyásirányú szövegben ez a beállítás a bekezdés aljának behúzását szabályozza.

  Első vonal behúzása

  A program behúzza a bekezdés első sorát. Vízszintes folyásirányú szövegben a program az első sor behúzását a bal margó behúzásától, függőleges folyásirányú szövegben a felső margó behúzásától számítja. Ha az első sort kevéssé szeretné behúzni, mint a bekezdés több is sorát, adjon meg negatív értéket.

A bekezdésköz beállítása

 1. Jelölje ki a beállítani kívánt bekezdéseket, vagy ha egy szövegrétegen lévő összes bekezdésre alkalmazni szeretné a beállítást, jelölje ki a szövegréteget. Ha a kurzort nem helyezi egy bekezdésbe, vagy ha nem jelöl ki szövegréteget, a beállítás csak az új szövegre érvényesül.
 2. A Bekezdés panelen állítsa be a Szóköz hozzáadása bekezdés előtt és a Szóköz hozzáadása bekezdés után  mezők értékét.

Lebegő írásjelek megadása latin betűtípusokhoz

A függő központozással adható meg a központozási jelek elrendezése egy adott bekezdésen belül. Ha a Latin írásjelek beállítás bekapcsolt, a következő karakterek a margókon kívül jelennek meg: szimpla idézőjelek, dupla idézőjelek, aposztrófok, vesszők, mondatvégi pontok, kötőjelek, nagykötőjelek, gondolatjelek, kettőspontok és pontosvesszők. Ha egy központozási jelet idézőjel követ, mindkét írásjel a margón kívül lebegve jelenik meg.

Ne feledje, hogy a bekezdésigazítás határozza meg a margót, amelyen az írásjelek megjelennek. A balra igazított, illetve a jobbra igazított bekezdésekben az írásjelek rendre a bal, illetve a jobb margón lebegnek. A felülre igazított, illetve az alulra igazított bekezdésekben az írásjelek rendre a felső, illetve az alsó margón lebegnek. A középre igazított és a sorkizárt bekezdésekben az írásjelek mindkét margón lebegve jelennek meg.

Lebegő írásjelek a Photoshop alkalmazásban
Bekezdés lebegő írásjelek nélkül (balra) és lebegő írásjelekkel (jobbra)

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki a szövegréteget, ha a rajta lévő összes bekezdésre alkalmazni szeretné a beállítást.
  • Jelölje ki azokat a bekezdéseket, amelyekre a beállítást alkalmazni szeretné.
 2. A Bekezdés panel menüjében válassza a Latin írásjelek parancsot. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

  Megjegyzés:

  A kínai, a japán és a koreai betűkészletekben lévő kétbájtos írásjelek a Latin írásjelek beállítás engedélyezése esetén nem lebegnek a kijelölt szövegtartományban. A program ilyenkor a Burasagari normál vagy a Burasagari erős beállítást alkalmazza. Ezek a lehetőségek csak akkor érhetők el, ha a szövegbeállítási panelen az Ázsiaiszöveg-beállítások megjelenítése jelölőnégyzet be van jelölve.

Automatikus elválasztás alkalmazása

Az elválasztási beállítások a szövegsorok vízszintes elhelyezésére, valamint esztétikai megjelenésére vannak hatással. Meghatározzák, hogy a szavak elválaszthatók lehetnek-e, és ha igen, hogyan.

 1. Az automatikus elválasztás alkalmazásához tegye az alábbiak egyikét:
  • Az automatikus elválasztás be- vagy kikapcsolásához a Bekezdés palettán jelölje be az Elválasztás jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
  • Ha az elválasztást adott bekezdésekre szeretné alkalmazni, jelölje ki a kívánt bekezdéseket.
  • Elválasztási szótár definiálásához a Karakter panel alján lévő Nyelv listában válasszon egy nyelvet.
 2. A megfelelő beállítások kijelöléséhez a Bekezdés panel menüjében kattintson az Elválasztás parancsra, és adja meg az alábbi beállításokat:

  Ennél hosszabb szavak: _ betű

  Ez a mező meghatározza az elválasztható szavak minimális hosszát.

  Az első szótag _ betű és Az utolsó szótag _ betű

  Ez a mező meghatározza, hogy legalább hány karakter legyen a kötőjellel elválasztható szavak elején, illetve végén. Ha például 3-at ad meg ezeknél az értékeknél, a program az aromatikus szót aro‑ matikus felosztásban, nem pedig a‑ romatikus, vagy aromatik- us felosztásban választja el.

  Egymás alatt maximum: _ elválasztás

  Ez a mező meghatározza, hogy legfeljebb hány egymást követő sor végén lehet szóelválasztás.

  Elválasztási zóna

  Ez a mező kijelöl egy távolságot a bekezdés jobb szélétől, amelyben nem fordulhat elő elválasztás. A 0 érték engedélyezi az összes elválasztást. Ez a beállítás csak az Adobe egysoros tördelő szolgáltatás használata esetén alkalmazható.

  Nagybetűs szavak elválasztása

  Ha kikapcsolja ezt a beállítást, megakadályozhatja a nagybetűs szavak elválasztását.

Megjegyzés:

Az elválasztási beállítások csak antikva karakterekre alkalmazhatók, a kínai, japán és koreai betűkészletekben található kétbájtos karakterekre nincsenek hatással.

Szóelválasztás megakadályozása

A sorvégi szótörés megakadályozható – például tulajdonnevek vagy olyan szavak esetén, amelyek elválasztva rosszul olvashatók. Lehetőség van több szó vagy csoport együtt tartására – például a vezetéknevek és monogramok csoportja esetén.

 1. Jelölje ki azokat a karaktereket, amelyek szótörését meg kívánja akadályozni.
 2. A Karakter panel menüjében kattintson a Nincs törés parancsra.

  Megjegyzés:

  Ha túl sok szomszédos karakterre alkalmazza a Nincs törés beállítást, előfordulhat, hogy a szöveg egy szó közepén törik. Ha azonban egy sornál nagyobb szövegegységnél érvényesíti a Nincs törés beállítást, akkor egyáltalán nem jelenik meg a szöveg.

Tördelési módszerek

Az oldalon látható szöveg megjelenése a különböző folyamatok összhatásának eredményeként létrejövő tördelés függvénye. Az Adobe alkalmazások a kijelölt szóköz-, betűköz-, karakterjelköz- és elválasztási beállításokból meghatározzák a lehetséges sortöréseket, és kiválasztják közülük a megadott paramétereket leginkább támogató megoldást.

Két tördelési módszer közül választhat: Adobe mindensoros tördelés és Adobe egysoros tördelés Mindkét módszer a lehetséges törések meghatározásán és az adott bekezdés elválasztási és sorkizárási beállításaihoz legjobban illő lehetőség kiválasztásán alapul. A tördelési módszer csak a kijelölt bekezdés(ek)re érvényes, vagyis a különböző bekezdésekhez beállíthat eltérő tördelési módszereket is.

Mindensoros tördelés

A mindensoros tördelés a szöveget sorok meghatározott tartományához tartozó töréspont-hálózatnak tekinti, ezáltal az esztétikailag kifogásolható későbbi törések elkerülése céljából optimalizálni tudja a bekezdés korábbi sorait.

A mindensoros tördelés először azonosíthatja és értékeli a lehetséges törési pontokat, majd a következő elv szerint súlyozó büntetőszámokat rendel hozzájuk:

 • Balra, jobbra vagy középre igazított szövegnél a jobb oldalhoz közelebb eső sorokat tekinti kedvezőbbnek, és ezek kapnak alacsonyabb büntetőszámot.

 • Sorkizárt szövegnél az egyenletes betű- és szóköznek van legnagyobb jelentősége.

 • Az elválasztás lehetőség szerint kerülendő.

Egysoros tördelés

Az egysoros tördelés a szöveg hagyományos, soronként meghatározott tördelését képviseli. Ezt a beállítást akkor érdemes használni, ha manuálisan szeretné meghatározni a sortörések helyét. Az egysoros tördelő funkció a következő elvek szerint határozza meg a töréspont helyét:

 • Lehetőség szerint hosszú sorokra kell törekedni.

 • Sorkizárt szövegnél a szóközök változtatása (tömörítés vagy széthúzás) előnyösebb az elválasztásnál.

 • Nem sorkizárt szövegnél a szóközök változtatásával (tömörítés vagy széthúzás) szemben előnyben részesítendő az elválasztás.

 • A térköz-változtatási lehetőségek közül a tömörítés kedvezőbb hatású a széthúzásnál.

  A tördelési módszer a Bekezdés panel menüjéből választható. Ha valamennyi bekezdésre szeretné alkalmazni a módszert, először jelölje ki az objektumot; ha csak az aktuális bekezdésre, akkor először állítsa a kurzort az adott bekezdésbe.

Bekezdésstílusok

A bekezdésstílusok karakter- és bekezdésformázási jellemzőket is tartalmaznak, és egyetlen bekezdésre vagy bekezdések tartományára egyaránt alkalmazhatók. Saját bekezdésstílusokat is létrehozhat, amelyeket később is alkalmazhat.

A Bekezdésstílusok panel az Ablak > Bekezdésstílusok parancsra kattintva nyitható meg. Alapértelmezés szerint minden új dokumentum tartalmaz egy Egyszerű bekezdés stílust, amelyet a beírt szövegre alkalmaz a program. Ez a stílus szerkeszthető, azonban nem nevezhető át vagy törölhető. Csak a felhasználó által létrehozott stílusok nevezhetők át és törölhetők. Választható továbbá egy másik alapértelmezett stílus, amelyet a szövegre szeretne alkalmazni.

 • Ha alkalmazni szeretne egy bekezdésstílust, jelölje ki a formázandó szöveget vagy szövegréteget, majd kattintson a kívánt bekezdésstílusra.

A szövegstílusok hierarchiát alkotnak: a kézileg alkalmazott felülírások felváltanak minden alkalmazott karakterstílust, míg az utóbbiak felülbírálják az alkalmazott bekezdésstílusokat. A hierarchikus megközelítéssel egyesítheti a stílusok használatának hatékonyságát és a tervek testreszabhatóságát.

Julieanne Kostnak a Photoshop CS6 alkalmazás bekezdés- és karakterstílusairól készített videobemutatójából további részleteket tudhat meg.

(Csak a Creative Cloud verzióban) A karakter- és bekezdésstílusok beállíthatók alapértelmezett szövegstílusként. További információ: Alapértelmezett szövegstílusok megadása | Csak a Creative Cloud verzióban.

Bekezdésstílus létrehozása

 1. Ha már meglévő szöveg formázására szeretne alapozni egy új stílust, jelölje ki ezt a szöveget vagy helyezze el benne a kurzort.
 2. Kattintson a Bekezdésstílusok panel menüjének Új bekezdésstílus parancsára.

Megjegyzés: Ha a stílus létrehozásához nem kíván szöveget kijelölni, kattintson az Új stílus létrehozása ikonra  a Bekezdésstílus panel alján. Ha stílus szerkesztésénél nem kívánja szövegre alkalmazni, jelöljön ki egy képréteget, például a hátteret.

Bekezdésstílus szerkesztése

A létező stílusokra duplán kattintva szerkesztheti azokat, és frissítheti az aktuális dokumentum összes azokhoz kapcsolódó szövegét. Ha megváltoztatja egy stílus formázását, akkor az összes ilyen stílusú szöveget frissíti a program az új formátummal. 

Bekezdésstílust a következőképpen szerkeszthet:

 1. A Bekezdésstílusok panelen kattintson duplán a szerkeszteni kívánt stílusra.
 2. A formázási jellemzők megadásához bal oldalt kattintson valamelyik kategóriára (például a Normál karakterformátumok kategóriára), és adja meg a stílusba felvenni kívánt jellemzőket.
 3. A Karakterszín stílusbeállítás megadásakor a kitöltés vagy a körvonal négyzetére duplán kattintva hozhat létre színt.

 4. A kívánt formázási jellemzők megadását követően kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat