Színillesztés

Különböző képek színeinek egyeztetése

A Szín egyeztetése paranccsal képek, rétegek vagy kijelölések között egyeztethetők a színek. Ezenkívül lehetővé teszi az adott kép színeinek korrigálását is a fénysűrűség és a színtartomány módosításával, valamint a színvetítés semlegesítésével. A Szín egyeztetése parancs csak RGB színmódban alkalmazható.

Megjegyzés:

A parancs használatakor a mutató a Pipetta eszköz mutatójává válik. Ha a Pipetta eszközzel korrigálja a képet, akkor az Információ panelen nyomon követheti a színes képpontok értékét. Ez a panel visszajelzést ad a színértékek Szín egyeztetése paranccsal történő módosításáról. Lásd: Kép színértékeinek megjelenítése.

A Szín egyeztetése parancs egyezteti az adott képen (a forrásképen) lévő színeket egy másik képen (a célképen) lévőkkel. A Szín egyeztetése akkor lehet hasznos, ha a különböző fényképeken található színeket egységessé szeretné tenni, illetve amikor a kép bizonyos színeinek (például a bőrtónusoknak) meg kell egyezniük egy másik kép színeivel.

A két kép közötti színek egyeztetésén túlmenően a Szín egyeztetése paranccsal ugyanazon kép eltérő rétegei között is egyeztethető a szín.

Két kép színeinek egyeztetése

 1. (Választható lehetőség) Jelöljön ki egy-egy területet a forrás- és a célképen.

  Ha nem jelöl ki semmit, a Szín egyeztetése parancs az általános képstatisztikai adatokat egyezteti a képek között.

 2. Tegye aktívvá a módosítani kívánt képet, majd kattintson a Kép menü Korrekciók almenüjének Szín egyeztetése parancsára.

  Ha a Szín egyeztetése parancsot a célkép egy adott rétegére alkalmazza, győződjön meg arról, hogy az a réteg az aktív a parancsra kattintáskor.

 3. A Szín egyeztetése párbeszédpanel Képstatisztika csoportjának Forrás listájában válassza azt a forrásképet, amelynek színeit egyezteti a célképével. A Nincs listaelemet akkor válassza, ha nem ad meg hivatkozásként egy másik képet a színkorrekció kiszámításához. A Nincs elem hatására a célkép és a forráskép ugyanaz.

  Ha szükséges, a Réteg listában adja meg a forráskép azon rétegét, amelynek színeit egyeztetni szeretné. A Réteg lista Egyesített elemét választva a rendszer a forráskép összes rétegének színeit egyezteti.

 4. Ha kijelölt egy területet a képen, hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
  • Ha a korrekciót a teljes célképre alkalmazza, jelölje be a Célkép csoport Igazítás alkalmazásakor ne vegye figyelembe a kijelölést jelölőnégyzetét. Ez a beállítás figyelmen kívül hagyja a célképen kijelölt részt, és a teljes célképre alkalmazza a korrekciót.

  • Amennyiben a forrásképen kijelölt egy területet, és a korrekció kiszámításához a kijelölés színeit szeretné felhasználni, a Képstatisztika csoportban jelölje be a Szín számításhoz a forráskijelölés használata jelölőnégyzetet. A négyzet jelölésének törlésével a program figyelmen kívül hagyja a forrásképen lévő kijelölést, és a teljes forráskép színeinek felhasználásával számítja ki a korrekciót.

  • Ha a célképen ki van jelölve egy terület, és a korrekció kiszámításához a kijelölés színeit szeretné felhasználni, a Képstatisztika csoportban jelölje be az Igazítás számításhoz a célkijelölés használata jelölőnégyzetet. A négyzet jelölésének törlésével a Photoshop figyelmen kívül hagyja a célképen lévő kijelölést, és a teljes célkép színeinek felhasználásával számítja ki a korrekciót.

 5. A Semlegesítés jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan eltávolíthatja a színvetítést a célképről. Ne felejtse el bejelölni az Előnézet négyzetet, mert így a műveletek végrehajtása közben a kép folyamatosan frissül.
 6. A Fénysűrűség csúszka elmozdításával növelhető vagy csökkenthető a célkép fényessége. Megteheti azt is, hogy beír egy értéket a Fénysűrűség mezőbe. A megadható legnagyobb érték 200, a legkisebb 1, az alapérték pedig 100.
 7. A célkép színtelítettségének megadásához húzza a megfelelő helyre a Színerősség csúszkát. A szükséges értéket beírhatja a Színerősség mezőbe is. A megadható legnagyobb érték 200, a legkisebb 1 (ennek eredménye egy szürkeárnyalatos kép), az alapérték pedig 100.
 8. A képre alkalmazott korrekció mértéke a Halványítás csúszkával szabályozható: jobbra húzásával kisebb a korrekció mértéke.
 9. Kattintson az OK gombra.

Színegyeztetés egyazon kép két rétege között

 1. (Választható lehetőség) Jelöljön ki egy területet az egyeztetendő rétegen. Ezt a módszert akkor válassza, ha az egyik réteg színrégióját (például az arc bőrtónusait) egy másik réteg színrégiójával szeretné egyeztetni.

  Ha nem jelöl ki semmit, a Szín egyeztetése parancs a teljes forrásréteg színeit egyezteti.

 2. Tegye a célréteget (a színkorrekcióval módosítandó réteget) aktívvá, majd válassza a Kép menü Korrekciók almenüjének Szín egyeztetése parancsát.
 3. Győződjön meg arról, hogy a Szín egyeztetése párbeszédpanel Képstatisztika csoportjának Forrás listájában ugyanaz a kép az aktív, mint amelyik a célképként meg van adva.
 4. A Réteg listában válassza ki azt a réteget, amelynek színeit egyeztetni szeretné. A Réteg lista Egyesített elemét választva a rendszer az összes réteg színeit egyezteti.
 5. Ha kijelölt egy területet a képen, hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
  • Ha a korrekciót a teljes célrétegre alkalmazza, jelölje be a Célkép csoport Igazítás alkalmazásakor ne vegye figyelembe a kijelölést jelölőnégyzetét. Ez a beállítás figyelmen kívül hagyja a célrétegen kijelölt részt, és a teljes célrétegre alkalmazza a korrekciót.

  • Amennyiben a forrásképen kijelölt egy területet, és a korrekció kiszámításához a kijelölés színét szeretné felhasználni, a Képstatisztika csoportban jelölje be a Szín számításhoz a forráskijelölés használata jelölőnégyzetet. A négyzet jelölésének törlésével a program figyelmen kívül hagyja a forrásrétegen lévő kijelölést, és a teljes forrásréteg színeinek felhasználásával számítja ki a korrekciót.

  • Ha csak a célréteg kijelölt területén lévő színeket szeretné használni a korrekció kiszámításához, a Képstatisztika csoportban jelölje be az Igazítás számításhoz a célkijelölés használata jelölőnégyzetet. A négyzet jelölésének törlésével a program figyelmen kívül hagyja a kijelölést, és a teljes célréteg színeinek felhasználásával számítja ki a korrekciót.

 6. A Semlegesítés jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan eltávolíthatja a színvetítést a célrétegről. Ne felejtse el bejelölni az Előnézet négyzetet, mert így a műveletek végrehajtása közben a kép folyamatosan frissül.

 7. A Fénysűrűség csúszka elmozdításával növelhető vagy csökkenthető a célréteg fényessége. Megteheti azt is, hogy beír egy értéket a Fénysűrűség mezőbe. A megadható legnagyobb érték 200, a legkisebb 1, az alapérték pedig 100.
 8. A célréteg színesképpont-értéktartományának megadásához húzza a megfelelő helyre a Színerősség csúszkát. A szükséges értéket beírhatja a Színerősség mezőbe is. A megadható legnagyobb érték 200, a legkisebb 1 (ennek eredménye egy szürkeárnyalatos kép), az alapérték pedig 100.
 9. A képre alkalmazott korrekció mértéke a Halványítás csúszkával szabályozható: jobbra húzásával kisebb a korrekció mértéke.
 10. Kattintson az OK gombra.

A Szín egyeztetése paranccsal megadott beállítások mentése és alkalmazása

 • A Szín egyeztetése párbeszédpanel Képstatisztika csoportjában kattintson a Statisztika mentése gombra. Írja be a fájlnevet, majd mentse a fájlt.
 • Kattintson a Szín egyeztetése párbeszédpanel Képstatisztika csoportjának Statisztika betöltése gombjára. Keresse meg, és töltse be a mentett beállításfájlt.

Színcsere

Képen lévő objektumok színének cseréje

A Photoshop számos módszert kínál az objektumok színének cseréjére. A nagymértékű rugalmassága és eredményessége miatt alkalmazza a Színezet/telítettség módosításait a kijelölt objektumokra. A kisebb rugalmasságot biztosító Színcsere párbeszédpanelt a beállítások kényelmes csoportosítása miatt érdemes használni. Ha a pontossággal szemben a sebesség az elsődleges, próbálja ki a Színcsere eszközt.

Oktatóvideó: Objektum színének módosítása

Oktatóvideó: Objektum színének módosítása
Deke McClelland

Színárnyalat / telítettség korrekciójának alkalmazása kijelölt objektumokon

Legtöbbször ez a rugalmas technika cseréli le legjobban a színeket. Mivel a maszkok és korrekciók rétegek alkalmazása visszafordítható, később teljes mértékben módosíthatja finoman az eredményeket. Az egyedi Színezés opcióval relatív helyett abszolút színmódosítás végezhető (amivel elkerülhető az eredeti színárnyalattól való eltérés).

 1. Jelölje ki a módosítandó objektumot. A Gyorskijelölés eszközzel is gyakran jó eredményeket kaphat. További technikákat a Színtartomány megadása és a Kijelölés szegélyeinek finomítása című témakör tartalmaz.

 2. A Korrekció panelen kattintson a Színezet/telítettség ikonra.

  A korrekciós rétegen a kijelölésnek megfelelő maszk jön létre.

 3. A Tulajdonságok panelen a Színezet és a Telítettség beállításait módosítva cserélje le az objektum színét. Ha az eredeti szín árnyalja az új színt, a Színezés lehetőséggel módosítsa a beállításokat. (Lásd: Színezet és telítettség korrigálása.)

  Megjegyzés:

  A kontraszt megőrzése miatt hagyja a Világosság értékét a nullán. Ha a kontrasztot és a telítettséget is meg szeretné tartani, válassza a korrekciós réteg számára a Színkeverés módot.

 4. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné az érintett területet, fessen fehérrel vagy feketével a maszkra. (Lásd: Rétegmaszk szerkesztése.)

További információ a Korrekció panel – áttekintés oldalon található.

A Színcsere párbeszédpanel használata

A Színcsere párbeszédpanel a színtartomány kijelölésének eszközeihez párosítva tartalmazza a színcsere elvégzéséhez használható HSL csúszkákat. Választhatja a Pipetta színcserélési funkcióját is.

A Színcsere párbeszédpanelen hiányzik a Színárnyalat / telítettség korrekciójának Színezés beállítása, amelyre egy teljes színcserénél szükség lehet. Előfordulhat, hogy egyszerűbbnek találja a korrekciós réteg technikát adott objektumok színcseréjéhez. A Színcsere parancs azonban globális színmódosításoknál jól használható – különösen a színtartományon kívüli színek nyomtatáshoz szükséges cseréjénél.

 1. Kattintson a Kép menü Korrekciók almenüjének Színcsere parancsára.
 2. (Kihagyható lépés) Ha hasonló, folyamatos színtartományt jelöl ki a képen, akkor a Helyi színhalmazok beállítás kiválasztásával pontosabb maszkot alakíthat ki.
 3. Válassza ki az előnézeti beállításokat:

  Kijelölés

  Ezzel a választógombbal a maszk jeleníthető meg az előnézeti mezőben. A maszkolt területek feketék, a nem maszkoltak fehérek. A csak részben maszkolt (félig átlátszó maszkkal fedett) területek áttetszőségüknek megfelelően változó erősségű szürke színnel jelennek meg.

  Kép

  Ezt a választógombot bejelölve a kép látható az előnézeti mezőben. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha nagyított képpel dolgozik, vagy csak korlátozott képernyőterület áll rendelkezésére.

 4. A felcserélendő szín kiválasztásakor használja a Pipetta eszközt a képbe vagy az előnézeti dobozra kattintva, amellyel kijelölhető az a terület, amelyre a maszk hat.
 5. Az alábbiak szerint finomítható a kijelölés:
  • A Shift billentyű lenyomása mellett kattintson vagy használja a Hozzáadás a mintához pipettaeszközt területek hozzáadásához.

  • Az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) lenyomása mellett, a Hozzáadás a mintához pipettaeszköz használatával távolíthatók el területek.

  • A Színválasztó megnyitásához kattintson a Kiválasztott Színtárra. A színválasztóval jelölje ki a lecserélendő színt. A színválasztóban történő színkijelöléssel egyidejűleg frissül az előnézeti mezőben a maszk.

 6. Húzza a Tűrés csúszkát, vagy adjon meg egy tűrési értéket, amely meghatározza majd annak értékét, hogy az érintett színek mennyire kerüljenek bele a kijelölésbe.
 7. Adjon meg egy Csereszínt az alábbi módszerek egyike szerint:
  • Húzza a Színezet, a Telítettség és a Világosság csúszkát (vagy írja be a hozzájuk használandó értéket a mezőbe).

  • Kattintson duplán az Eredmény színmezőre, és a színválasztóval válasszon csereszínt.

  Megjegyzés:

  A tisztán szürke, fekete vagy fehér nem cserélhető le színnel. Módosíthatja ellenben a Világosság beállítását. (A Színezet és Telítettség beállítások a meglévő színhez viszonyítottak, így nincs hatásuk.)

 8. (Opcionális) A Mentés gombra kattintva tárolhatja és más képekhez újra használhatja a beállításokat.

A Színcsere eszköz használata

A Színcsere eszköz egy célszín fölé fest egy csereszínnel. Bár az eszköz gyors szerkesztésekhez megfelelő, gyakran – főleg sötét színek és fekete esetén – nem kielégítő az eredmény. Ha az eszközökkel való kísérletezés nem vezet a kívánt eredményre, tekintse meg a Színárnyalat / telítettség korrekciójának alkalmazása kijelölt objektumokoncímű témakört.

A Színcsere eszköz nem használható Bitmaptérkép, Színpalettás vagy Többcsatornás üzemmódban.

 1. Jelölje ki a Színcsere eszközt . (Ha az eszköz nem látható, tartsa lenyomva a bal egérgombot az Ecset eszközön.)
 2. Az eszköztáron válasszon egy ecsethegyet. Általában célszerű a keverési módot Szín beállításon hagyni.
 3. A Mintavétel beállításban adja meg a következők valamelyikét:

  Szomszédos 

  Húzáskor folyamatosan történik a mintavétel.

  Egyszer 

  A célzott szín csak azokon a területeken lesz kicserélve, amelyek az első kattintással megadott színnel rendelkeznek.

  Háttér színtár 

  Csak az aktuális háttérszínnel rendelkező területek színe lesz kicserélve.

 4. A Határok menüből válassza az alábbiak egyikét:

  Nem szomszédos

  A mintából vett szín mindenhol ki lesz cserélve, ahol a mutató áthalad.

  Szomszédos

  Azok a színek lesznek kicserélve, amelyek szomszédosak a közvetlenül a mutató alatt lévő színnel.

  Szegélyek megkeresése

  A program kicseréli a mintából vett színt tartalmazó összefüggő területeket, az alakzatszélek élességének jobb megtartásával.

 5. A Tűréshatár beállításához a kattintással kijelölt képponthoz nagyon hasonló színeket válasszon, magasabb százalék megadása esetén szélesebb színskála cseréje történik.
 6. Ha sima széleket szeretne elérni a javított területeken, válassza az Élsimítás beállítást.
 7. Válasszon egy előtérszínt a nem kívánt szín cseréjéhez. (Lásd: Színek kiválasztása az eszköztáron.)
 8. Kattintson a kép cserélni kívánt színére.
 9. Húzza a mutatót a képen a célzott szín cseréjéhez.

Megjegyzés:

Ha lecserélt színek tartománya kicsi, az eszköztáron növelje a Tűrés beállítást.

Szelektív színkeverés

Szelektív színkorrigálás

A szelektív színkorrigálás nevű eljárást a nagy teljesítményű lapolvasók és leválogató programok használják a képek alapszín-összetevőiben található nyomdai alapszínek mennyiségének megváltoztatásához. Az alapszínekben lévő nyomdai alapszínek mennyisége szelektív módon változtatható meg, tehát anélkül, hogy mindez hatással lenne a többi alapszínre. Szelektív színkorrigálással például jelentős mértékben csökkenthető a kép zöld színösszetevőjében lévő cián szín mennyisége, miközben a kék színösszetevő cián színmennyisége nem módosul.

Noha a Szelektív szín parancs CMYK színmódú színekkel korrigálja a szóban forgó képet, ugyanúgy használható RGB színmódú képekhez is.

 1. Győződjön meg arról, hogy a Csatornák panelen a kompozit csatorna van kijelölve. A Szelektív szín korrekció csak a kompozit csatorna megtekintése esetén használható.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Korrekció panel Szelektív színkorrekció ikonjára .

  • Kattintson a Réteg menü Új korrekciós réteg almenüjének Szelektív szín parancsára. Az Új réteg párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Vagy válassza a Kép menü Korrekciók almenüjének Szelektív szín parancsát. Ne feledje, hogy ekkor közvetlenül a képréteget korrigálja, így elvesznek a képinformációk.

 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza ki a korrigálni kívánt színt a Tulajdonságok panel Színek menüjéből. Korábban mentett készletet is választhat.

  • A Tulajdonságok panel Készlet menüjéből válasszon szelektív színkészletet.

 4. Válasszon egy módszert a Tulajdonságok panelen:

  Relatív

  A cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín meglévő, az egészhez viszonyított százalékos arányának módosítása. Ha például olyan képponttal kezdi a műveletet, amelynek 50%-a bíbor színű, majd 10%-kal növeli ezt az értéket, akkor a program 5%-kal növeli a bíbor mennyiségét, így annak összértéke 55% lesz. (Ez a lehetőség nem alkalmazható a fény-visszaverődéses tiszta fehér színre, mert az nem tartalmaz színösszetevőket.)

  Abszolút

  Abszolút értékekként állítja be az egyes színeket. Amennyiben például olyan képponttal kezdi a műveletsort, amelynek 50%-a bíbor, majd 10%-kal növeli ezt az értéket, a bíbor festék aránya 60% lesz.

  Megjegyzés:

  A beállítás alapjául az szolgál, hogy milyen közel esik az egyik szín a Színek listabeli lehetőségek valamelyikéhez. Az 50%-os bíbor szín például középen helyezkedik el a fehér és a tiszta bíbor szín között, és arányosan vonatkoznak rá a két színhez megadott korrekciók.  

 5. A csúszkák húzásával növelhető vagy csökkenthető a választott szín összetevőinek aránya.

  A Szelektív szín korrekcióhoz megadott beállítások menthetők is a más képeken való felhasználás végett.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat