A Photoshop CC 2015-ös kiadásában a Fájl > Mentés webre beállítás átkerült a Fájl > Exportálás > Mentés Mentés webre (régi) pontba, további exportálási beállításokkal bővülve.

További tudnivalók ezekről az új exportálási beállításokról a Rajztáblák, rétegek és egyéb kellékek exportálása című témakörben találhatók.

Egyszerűen menthet Photoshop-képfájlokat számos népszerű képformátumban.

Mentés TIFF formátumban

A TIFF formátum egy hatékonyan alkalmazható raszteres (bitkép) formátum, amelyet gyakorlatilag az összes képszerkesztő és kiadványszerkesztő alkalmazás támogat.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, válassza a Formátum legördülő lista TIFF elemét, és kattintson a Mentés gombra.
 2. Adja meg a kívánt beállításokat a TIFF opciók párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

  Bitmélység (csak 32 bites képeknél)

  A mentett kép bitmélysége (16, 24 vagy 32 bit).

  Képtömörítés

  A kompozit képadatok tömörítési módja. 32 bites TIFF-fájl mentésekor megadható, hogy a fájl mentése (tömörítése) prediktor használatával történjen, de ekkor nem választható a JPEG típusú tömörítés. Prediktoros tömörítéskor a lebegőpontos értékek átrendezésével nő a tömörítés hatásfoka (mind az LZW, mind pedig a ZIP típusú tömörítés esetén).

  Megjegyzés:

  A JPEG tömörítés csak átlátszóság nélküli, csatornánként 8 bites RGB és szürkeárnyalatos, valamint széltében és hosszában 30 000 képpontnál kevesebbet tartalmazó képeknél használható.

  Képpont sorrend

  A TIFF-fájl írása váltottsoros vagy csatornánként írt csatornaadatokkal. A Photoshop korábbi verzióiban a TIFF-fájlokat mindig váltottsoros csatornasorrenddel írta a program. A síkbeli csatornasorrend elméletben gyorsabban olvasható és írható, és tömörítése is hatékonyabb kissé. Mindkét csatornasorrend kompatibilis a Photoshop korábbi programverzióival.

  Bájt sorrend

  Itt választható ki a fájl olvasását lehetővé tévő rendszer. Ez a beállítás akkor hasznos, ha a felhasználó nem tudja biztosan, hogy mely programokban nyitható meg a fájl. A Photoshop és a legtöbb új alkalmazás mind a Windows, mind pedig a Macintosh rendszerekben alkalmazott bájtsorrendet olvasni tudja.

  Képpiramis mentése

  A többfelbontású adatok megőrzése. A Photoshop nem teszi lehetővé a többfelbontású fájlok megnyitását: a kép a fájlban megadott legnagyobb felbontással nyílik meg. Az Adobe InDesign program és néhány képkiszolgáló azonban lehetővé teszi a többfelbontású képek megnyitását.

  Átlátszóság mentése

  Az átlátszóság megőrzése külön alfa-csatornaként a fájl másik alkalmazásban történő megnyitásakor. A fájl Photoshop programbeli ismételt megnyitásakor az átlátszósági adatok mindig használhatók.

  Rétegtömörítés

  A rétegek képpontjaihoz megadott adattömörítési módszer (a kompozit adatoktól eltérő módon). Sok alkalmazás nem képes a rétegadatok olvasására, ezért TIFF-fájl megnyitásakor átugorja azokat. A Photoshop olvasni tudja a TIFF-fájlokban található rétegek adatait. Habár a rétegadatokat is tartalmazó fájlok nagyobbak az ilyen adatok nélküli fájloknál, a rétegadatok mentése szükségtelenné teszi a rétegadatokat tároló külön PSD-fájl mentését és kezelését. Ha össze szeretné olvasztani a képet, jelölje be A rétegek elvetése és egy másolat mentése választógombot.

  Megjegyzés:

  Ha azt szeretné, hogy a Photoshop figyelmeztetést jelenítsen meg a több réteget is tartalmazó képek mentése előtt, jelölje be a Beállítások párbeszédpanel Fájlkezelés csoportjának Rákérdezés réteges TIFF fájlok mentése előtt jelölőnégyzetét.

Mentés JPEG formátumban

A Mentés másként paranccsal CMYK színcsatornás, RGB színcsatornás és szürkeárnyalatos képek menthetők JPEG (*.jpg) formátumban. A JPEG formátum az adatok szelektív törlésével csökkenti a fájlméretet. A Fájl > Exportálás > Mentés webre (régi) paranccsal akár több JPEG fájlként is mentheti az adott képet.

A JPEG csak 8 bites képeket támogat. Ha 16 bites képet ment ebben a formátumban, a Photoshop automatikusan csökkenti a bitmélységet.

Megjegyzés:

Közepes minőségű JPEG-fájl gyors mentéséhez hajtsa végre a fájlon a Mentés JPEG formátumban műveletet. A művelet a Műveletek panel menüjének Feldolgozás parancsára kattintva érhető el.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista JPEG elemét.
 2. Adja meg a kívánt beállításokat a JPEG beállítások párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

  Maszk

  Maszkszínbeállítások az átlátszóságot is tartalmazó képek háttérátlátszósága megjelenésének szimulálásához.

  Kép beállításai

  A kép minőségének megadása. Válasszon beállítást a Minőség listában, húzza a Minőség mezőhöz tartozó csúszkát, vagy írjon be egy 0 és 12 közötti számot a Minőség mezőbe.

  Formátum beállítások

  A JPEG-fájl formátuma. Az Alapvonal (Standard) beállítás által használt formátumot a legtöbb webböngésző felismeri. Az Optimalizált alapvonal választógombot bejelölve optimalizált színeket tartalmazó és némileg kisebb méretű fájlt hoz létre a program. A Progresszív lehetőséget választva letöltés közben egyre részletesebb változatai jelennek meg a képnek (a pásztázások száma megadható). (Az optimalizált és a progresszív JPEG-fájlokat nem támogatja minden böngészőprogram.)

  Megjegyzés:

  Bizonyos alkalmazások esetleg nem képesek olvasni a JPEG formátumban mentett, CMYK színcsatornás fájlokat. Hasonlóképp, ha egy Java-alkalmazás nem tud olvasni egy JPEG-fájlt, próbálja meg bélyegképes előnézet nélkül menteni.

Mentés PNG formátumban

A Mentés másként paranccsal RGB színcsatornás, színpalettás módú, szürkeárnyalatos és bitképes módú képek menthetők PNG formátumban.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista PNG elemét.
 2. Válasszon beállítást a Váltott soros csoportban:

  Nincs

  A kép csak akkor jelenik meg a webböngészőben, ha a letöltés már befejeződött.

  Váltott soros

  Letöltés közben egyre részletesebben és nagyobb felbontásban jelenik meg a kép a böngészőprogramban. Ezzel a beállítással rövidebbnek tűnhet a letöltési idő, de a fájlméret nagyobb lesz.

 3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

A Photoshop CC 2015-ös kiadásától kezdődően exportálhat rajztáblákat, rétegeket, rétegcsoportokat vagy Photoshop-dokumentumokat JPEG, GIF, PNG, PNG-8 vagy SVG formátumú képként. Jelölje ki az elemeket a Rétegek panelen, kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd a helyi menüben válassza a Gyors exportálás vagy az Exportálás ekként parancsot.

Mentés GIF formátumban

A Mentés másként paranccsal RGB színcsatornás, színpalettás módú, szürkeárnyalatos és bitképes módú képek menthetők közvetlenül CompuServe GIF (más néven GIF) formátumban. A képet automatikusan színpalettás módúvá alakítja át a program.

Megjegyzés:

A GIF formátum csak akkor választható, ha a kép 8 Bit/csatorna módú (csak a 8 Bit/csatorna támogatott).

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista CompuServe GIF elemét.
 2. RGB-képek esetén megjelenik a Színpalettás szín párbeszédpanel. Adja meg az átalakítási beállításokat, és kattintson az OK gombra.
 3. Válasszon sorsorrendet a GIF-fájlhoz, majd kattintson az OK gombra:

  Normál

  A kép csak akkor jelenik meg a webböngészőben, ha a letöltés már befejeződött.

  Váltott soros

  Letöltés közben egyre részletesebben és nagyobb felbontásban jelenik meg a kép a böngészőprogramban. Ezzel a beállítással rövidebbnek tűnhet a letöltési idő, de a fájlméret nagyobb lesz.

  Megjegyzés:

  A Photoshop CC 2015-ös kiadásától kezdődően exportálhat rajztáblákat, rétegeket, rétegcsoportokat vagy Photoshop-dokumentumokat JPEG, GIF, PNG, PNG-8 vagy SVG formátumú képként. Jelölje ki az elemeket a Rétegek panelen, kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd a helyi menüben válassza a Gyors exportálás vagy az Exportálás ekként parancsot.

Mentés Photoshop EPS formátumban

Az importált és az elhelyezett EPS- (Encapsulated PostScript) fájlokat gyakorlatilag valamennyi kiadványszerkesztő, szövegszerkesztő és grafikai alkalmazás támogatja. Az EPS-fájlok nyomtatásához PostScript-nyomtatóra van szükség, mert a nem ilyen nyomtatók csak a képernyő felbontásának megfelelő előnézetet tudják kinyomtatni.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista Photoshop EPS elemét.
 2. Adja meg a kívánt beállításokat az EPS beállítások párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

  Előkép

  Kis felbontású kép létrehozása a megtekintéshez a célalkalmazásban. A TIFF lehetőséget választva az EPS-fájlt Windows és Macintosh rendszerben egyaránt használhatja. A 8 bites előnézet színes, az 1 bites előnézet azonban fekete-fehér és egyenetlen. A 8 bites előnézet fájlmérete nagyobb az 1 bitesénél. További információk: Bitmélység című témakörben.

  Kódolás

  A képadatok PostScript-kimeneti eszközre küldésének módja. A kódolási beállításokat a lentiekben ismertetjük.

  Raszterrács belefoglalása és Pontterülési görbék belefoglalása

  Nyomtatási beállítások a professzionális nyomdai nyomtatáshoz. A jelölőnégyzetek bejelölése előtt célszerű tanulmányozni a nyomtató dokumentációját.

  Átlátszó fehérek

  A fehér területek megjelenítése átlátszóként. Ez a beállítás csak bitképes módú képekhez adható meg.

  PostScript színkezelés

  A fájladatok átalakítása a nyomtató színterévé. Csak akkor jelölje be a négyzetet, ha nem tervezi színkezeléssel bővített másik dokumentumba helyezni a képet.

  Megjegyzés:

  A CMYK színmódú képek PostScript-alapú színkezelését csak a PostScript Level 3 szabványt használó nyomtatók támogatják. Ha Level 2 szabványú nyomtatón PostScript színkezeléssel szeretne CMYK színmódú képet nyomtatni, akkor az EPS formátumban történő mentés előtt alakítsa át a képet Lab színmódba.

  Vektoradatok belefoglalása

  A fájl vektorgrafikus elemeinek (például alakzatainak és szövegének) megőrzése. Az EPS- és DCS-fájlok vektorgrafikus adatait mindazonáltal csak más alkalmazások használhatják, mert a fájl Photoshop programban történő ismételt megnyitásakor a rendszer raszterizálja ezeket az adatokat. A jelölőnégyzet csak akkor használható, ha a fájlban vektorgrafikus adatok is vannak.

  Kép interpoláció

  Az alacsony felbontású előnézet simítása nyomtatásban kettős köbös interpolációval.

Kódolási beállítások a Photoshop EPS formátumhoz

ASCII vagy ASCII85

Windows rendszerből történő nyomtatás, valamint nyomtatási hibák vagy egyéb problémák esetén alkalmazható kódolás.

Bináris

Kisebb méretű fájlt eredményez az eredeti adatok változatlanul hagyása mellett. Előfordulhat, hogy egyes kiadványszerkesztő alkalmazások, illetve nyomdai és hálózati nyomtatási szoftverek nem támogatják a bináris Photoshop EPS-fájlokat.

JPEG

A fájl tömörítése a benne található adatok egy részének törlésével. A listában megadhatja azt is, hogy mekkora mértékű legyen a JPEG-alapú tömörítés: a nagyon kis mértékű (JPEG (maximális minőség)) tömörítéstől a nagymértékű (JPEG (gyenge minőség)) tömörítésig terjed a skála. A JPEG-alapú kódolással ellátott fájlokat csak a Level 2 (vagy újabb) szabványú PostScript-nyomtatókkal lehet kinyomtatni, és nem bonthatók külön lemezekre.

Mentés Photoshop DCS formátumban

A DCS (Desktop Color Separations) formátum olyan EPS-fájlverzió, amely lehetővé teszi a CMYK színcsatornás és a többcsatornás fájlok színbontásainak mentését.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista Photoshop DCS 1.0 vagy Photoshop DCS 2.0 elemét.
 2. Adja meg a kívánt beállításokat a DCS 1.0 (2.0) formátum párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

  A párbeszédpanelen a Photoshop EPS-fájlokhoz megadható összes beállítás megtalálható, a DCS listában pedig olyan beállítás is választható, amellyel 72 képpont/hüvelyk felbontású, kiadványszerkesztő alkalmazásban is felhasználható vagy a kép kefelenyomatának ellenőrzésére alkalmas kompozit fájl hozható létre.

  DCS 1.0 formátum

  Színcsatornánként egy fájl létrehozása CMYK színcsatornás képen. Létrehozhat egy ötödik, szürkeárnyalatos vagy színes kompozit fájlt is, amelynek megtekintéséhez mind az öt fájlt ugyanabba a mappába kell helyezni.

  DCS 2.0 formátum

  A kép direktszíncsatornáinak megőrzése. A színcsatornák több fájlként (DCS 1.0) vagy egyetlen fájlként menthetők (ez utóbbi kevesebb lemezterületet igényel). Szükség esetén szürkeárnyalatos vagy színes kompozit kép is megadható.

Mentés Photoshop Raw formátumban

A Photoshop kiinduló adatok formátum az alkalmazások és a különböző operációs rendszerek közötti képtovábbításra szolgál: ez a formátum nem keverendő össze a digitális fényképezőgépek által is használt nyers (RAW-) adatokkal.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista Photoshop kiinduló adatok elemét.
 2. A Photoshop kiinduló adatok beállítások párbeszédpanelen az alábbi beállítások adhatók meg:
  • (Macintosh) Adja meg a Fájl típusa és a Fájl létrehozója mezőben a kívánt adatokat, vagy fogadja el az alapértékeket.

  • Írja be a Fejléc mezőbe a szükséges paraméterértéket.

  • Válasszon, hogy a csatornákat átfedő vagy nem átfedő sorrendben kívánja-e menteni.

Mentés BMP formátumban

A BMP formátum a Windows operációs rendszer képformátuma, amelyben a képek fekete-fehértől (1 bit/képpont) egészen 24 bites színmélységű (16,7 millió színű) képekig terjedhetnek.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista BMP elemét.
 2. Adjon meg fájlnevet és helyet, majd kattintson a Mentés gombra.
 3. A BMP beállítás párbeszédpanelen válasszon fájlformátumot, adja meg a bitmélységet, és szükség esetén jelölje be a Sorok sorrendjének megfordítása jelölőnégyzetet. A Speciális módok gombra kattintva további beállításokat adhat meg a BMP-fájlhoz.
 4. Kattintson az OK gombra.

Mentés Cineon formátumban (csak 16 bites képek)

A csatornánként 16 bites, RGB színmódú képek Cineon formátumban is menthetők, és így a Kodak Cineon nevű filmkezelő rendszerében is használhatók.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista Cineon elemét.

Mentés Targa formátumban

A Targa (TGA) formátum a bitképeket és a 8 Bit/csatorna módú RGB képeket támogatja. Eredetileg a Truevision® gyártmányú hardverekhez készült, de más alkalmazásokban is megtalálható.

 1. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és válassza a Formátum legördülő lista Targa elemét.
 2. Adjon meg fájlnevet és helyet, majd kattintson a Mentés gombra.
 3. A Targa beállítások párbeszédpanelen adja meg a felbontást, tömöríteni kívánt fájl esetén jelölje be a Tömörítés (RLE) jelölőnégyzetet, végül pedig kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat