A szeletek a képek feldarabolásával kapott alkotórészek, amelyek a weblapokon HTML-táblázat vagy CSS-rétegek használatával állíthatók össze. A képek feldarabolása esetén különféle URL-hivatkozások hozzárendelésével segítheti a lapon való navigálást, illetve a képek egyes részeit egymástól függetlenül optimalizálhatja.

A szeletelt képek exportálása és optimalizálása a Mentés webre és eszközökre paranccsal történik. A Photoshop minden egyes szeletet külön fájlként ment, és létrehozza a szeletelt kép megjelenítéséhez szükséges HTML- vagy CSS-kódot.

Szeletekre osztott weblap a Photoshopban
Szeletekre osztott weblap.

Szeletek használata esetén fontos a következő alapvető tudnivalók ismerete:

 • Létrehozhat szeleteket a Szelet eszközzel, illetve létrehozhat rétegalapú szeleteket.

 • A létrehozott szeleteket a Szeletkijelölő eszközzel  kijelölheti, ezután pedig áthelyezheti, átméretezheti vagy a többi szelethez igazíthatja.

 • Az egyes szeletek beállításai – például szelettípusuk, nevük és URL-címük – a Szelet beállításai párbeszédpanelen adhatók meg.

 • A szeleteket egymástól független beállítások szerint optimalizálhatja a Mentés webre és eszközökre párbeszédpanelen.

Szeletek típusai

A szeletek a tartalomtípusuk (táblázat, kép, nem kép) és a létrehozásuk módja (felhasználói, rétegalapú, automatikus) szerint csoportosíthatók.

A felhasználói szeletek a Szelet eszközzel létrehozott szeletek, a rétegalapú szeletek pedig a rétegből létrehozott szeletek. Az újonnan létrehozott felhasználói vagy rétegalapú szeletekhez további automatikus szeletek jönnek létre a kép további területeinek lefedésére. Az automatikus szeletek tehát a kép azon területeit töltik ki, amelyek nincsenek felhasználói vagy rétegalapú szeletekkel definiálva. A felhasználói vagy rétegalapú szeletek hozzáadásakor vagy szerkesztésekor minden esetben létrejönnek automatikus szeletek. Az automatikus szeletek felhasználói szeletekké alakíthatók.

Az egyes típusú szeletek másképpen jelennek meg: a felhasználói és a rétegalapú szeleteket folytonos vonal határolja, míg az automatikus szeleteket pontozott vonal. A felhasználói és a rétegalapú szeletekhez ezenfelül egy jól megkülönböztethető ikon jelenik meg. Az automatikus szeletek igény szerint elrejthetők vagy megjeleníthetők, megkönnyítve ezzel a felhasználói és a rétegalapú szeletek használatát.

Az alszeletek az egymást átfedő szeletek létrehozásával kapott automatikus szeletek. Az alszeletek határozzák meg a kép felosztásának módját az optimalizált fájl mentésekor. Noha az alszeletek számozva vannak, illetve hozzájuk megjelenik a szeletek szimbóluma, nem jelölhetők ki vagy szerkeszthetők az őket tartalmazó szelettől függetlenül. Az alszeleteket minden alkalommal újból létrehozza a program az egymásra helyezett szeletek sorrendjének változásakor.

A szeletek többféle módszerrel hozhatók létre:

 • Az automatikus szeleteket automatikusan hozza létre a program.

 • Felhasználói szeletek a Szelet eszközzel hozhatók létre.

 • Réteg alapú szeletek létrehozására a Rétegek panel használatos.

Weblap szeletelése

A szeletelővonalakat közvetlenül a képre rajzolhatja a Szelet eszközzel, illetve elkészítheti a grafikát rétegek alkalmazásával, majd a szeleteket a rétegek alapján hozhatja létre.

Szelet létrehozása a Szelet eszközzel

 1. Válassza ki a Szelet eszközt . (A C billentyűt többször lenyomva váltogathat a Levágás eszközzel együtt csoportosított eszközök között.)

  A dokumentumablakban automatikusan megjelenik a már meglévő szeletek mindegyike.

 2. Válasszon egy stílusbeállítást a beállítási eszköztáron az alábbiak közül:

  Normál

  A szelet méretarányai húzással határozhatók meg.

  Méretarány megtartása:

  A kijelölési szélesség és magasság arányának rögzítésére szolgál. A méretarány egész számokkal vagy tizedes törtekkel adható meg. Ha például a magasságánál kétszer szélesebb szeletet kíván létrehozni, a szélesség értékét állítsa 2-re, a magasságét pedig 1-re.

  Rögzített méret

  A szelet magasságának és szélességének megadására szolgál. A képpontméret megadásához csak egész számokat használhat.

 3. Húzza át a mutatót azon a területen, ahol a szeletet létre szeretné hozni. Négyzet alakú szelet létrehozásához tartsa nyomva húzás közben a Shift billentyűt. Tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt a középpontból történő kihúzáshoz. Az új szeletet a Nézet > Igazítás parancsra kattintva igazíthatja a segédvonalak valamelyikéhez vagy a kép egy másik szeletéhez. Lásd: Felhasználói szeletek áthelyezése, méretezése és igazítása.

Szeletek létrehozása segédvonalakból

 1. Adjon hozzá segédvonalakat egy képhez.
 2. Válassza a Szelet eszközt, majd kattintson a Szeletek segédvonalakból elemre az eszköztáron.

  A segédvonalakból történő szeletkészítéskor az összes meglévő szelet törlődik.

Szelet létrehozása rétegből

A rétegalapú szeletek az adott rétegben lévő összes képpontot magukban foglalják. A réteg áthelyezésekor vagy a réteg tartalmának szerkesztésekor a szelet automatikusan kiegészül az új képpontokkal.

Szelet létrehozása rétegből Photoshopban
A rétegalapú szeletek frissülnek a forrásréteg megváltozásakor.

A rétegalapú szeletek a felhasználói szeleteknél kevésbé rugalmasan használhatók, ugyanakkor bármikor átalakíthatók (előléptethetők) felhasználói szeletté. Lásd: Az automatikus és rétegalapú szeletek felhasználói szeletekké alakítása.

 1. Jelöljön ki egy réteget a Rétegek panelen.
 2. Válassza a Réteg menü Új rétegalapú szelet parancsát.

Megjegyzés:

Ne használjon rétegalapú szeletet, ha a réteget egy nagyobb képterület fölé szeretné helyezni egy animáció közben, mivel a szelet kiterjedése meghaladhatja a hasznos méretet.

Az automatikus és rétegalapú szeletek felhasználói szeletekké alakítása

A rétegalapú szeletek a megfelelő réteg képponttartalmához vannak kötve, így áthelyezésük, egyesítésük, felosztásuk és méretezésük csak a réteg szerkesztése útján lehetséges, hacsak felhasználói szeletekké nem alakítja azokat.

A képek összes automatikus szelete csatolva van, valamint azonos optimalizációs beállításokat használ. Egy adott automatikus szelethez csak úgy állíthat be a többi szelettől eltérő optimalizációs módot, ha előlépteti felhasználói szeletté.

 1. Jelölje ki a Szelet kijelölése eszközzel az átalakítani kívánt szeletek mindegyikét.
 2. Kattintson az eszköztáron az Előléptetés elemre.

  Megjegyzés:

  A Mentés webre és eszközökre párbeszédpanelen a csatolásuk megszüntetésével léptetheti elő az egyes automatikus szeleteket. Lásd: Szeletek kezelése a Mentés webre és eszközökre párbeszédpanelen

A szeletek és beállításaik megtekintése

A szeleteket a Photoshop alkalmazásban és a Mentés webre és eszközökre párbeszédpanelen tekintheti meg. A szeletek azonosítását és megkülönböztetését a következő jellemzők segítik:

A szeleteket határoló vonalak

Az egyes szeletek határait jelölik. A felhasználói és a rétegalapú szeletek körül folytonos vonalak, az automatikus szeletek körül pedig pontozott vonalak láthatók.

A szeletek színe

A felhasználói és rétegalapú szeletek könnyedén megkülönböztethetők az automatikus szeletektől. A felhasználói szeletekhez és a rétegalapú szeletekhez kék szimbólum tartozik, míg az automatikus szeletekhez szürke.

A Mentés webre és eszközökre párbeszédpanelen színkorrekciós eljárással homályosíthatók el a ki nem jelölt szeletek. Ezek a korrekciók csak a megjelenítés céljára szolgálnak, a végleges kép színét nem befolyásolják. Az automatikus szeletekre alkalmazott színkorrekció alapértelmezés szerint kétszeres mértékű a felhasználói szeletekre alkalmazotthoz képest.

A szeletek száma

A szeletek  balról jobbra és fentről lefelé haladva vannak megszámozva a kép bal felső sarkától kezdve. Ha megváltoztatja a szeletek elrendezését vagy összesített számát, akkor a szeletek számozása az új sorrendnek megfelelően frissül.

A szeletek jelvényei

A következő jelvények (másnéven ikonok) bizonyos állapotokat jelölnek.

A felhasználói szelet Kép típusú tartalommal rendelkezik.

A felhasználói szelet Nincs kép típusú tartalommal rendelkezik.

A szelet rétegen alapul.

A szelethatárok megjelenítése vagy elrejtése

 1. Válassza a Nézet > Megjelenítés > Szeletek parancsot. A szeletek és egyéb elemek elrejtéséhez és megjelenítéséhez használja az Extrák parancsot. Lásd: Extrák megjelenítése és elrejtése.

Az automatikus szeletek megjelenítése vagy elrejtése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza a Szeletkijelölő eszközt , majd kattintson az Automatikus szeletek mutatása vagy az Automatikus szeletek elrejtése elemre az eszköztáron.

  • Válassza a Nézet > Megjelenítés > Szeletek parancsot. Az automatikus szeletek megjelennek a többi szelettel együtt.

Szeletszámok megjelenítése vagy elrejtése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Windows rendszer esetén válassza a Szerkesztés > Beállítások > Segédvonalak, rács és szeletek parancsot.

  • Mac OS rendszer esetén válassza a Photoshop > Beállítások > Segédvonalak, rács és szeletek parancsot.

 2. A Szeletek területen kattintson a Szeletszámok megjelenítése elemre.

A szeleteket határoló vonalak színének módosítása

 1. Windows rendszerben válassza a Szerkesztés > Beállítások > Segédvonalak, rács és szeletek parancsot, Mac OS rendszerben pedig a Photoshop > Beállítások > Segédvonalak, rács és szeletek parancsot.
 2. A Szeletvonalak területen válasszon egy színt a Vonalszín menüből.

  A szín módosítását követően a kijelölt szeletvonalak automatikusan egy elütő színnel jelennek meg.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat