Az adatalapú grafika révén egy képnek több változata hozható létre gyorsan és pontosan nyomtatási és webes projektekhez. Elkészíthető például egy webes reklámcsík 100 különböző változata eltérő képekkel és szöveggel, egyetlen sablon alapján.

Az alábbi általános lépéseket követve grafikai elemek hozhatók létre sablonokból és adatkészletekből:

Hozza létre a sablonként felhasználandó alapgrafikát.

Rétegekkel válassza el az elemeket, amelyeket megváltoztathatóvá kíván tenni a grafikán.

Határozzon meg változókat a grafikában.

A változók a kép megváltoztatható részeit jelölik. (Lásd Változók definiálása.)

Hozza létre vagy importálja az adatkészleteket.

Az adatkészletek létrehozhatók a sablonban, vagy beimportálhatók szövegfájlból. (Lásd az Adatkészlet meghatározása és az Adatkészletek létrehozása külső fájlokban című témakört.)

Tekintse meg a dokumentum előképét mindegyik adatkészlettel.

A végleges grafika kinézetét megtekintheti oly módon, hogy az összes fájl exportálása előtt megtekinti az előképet. (További információt az Adatkészlet előképének megtekintése, illetve alkalmazása című témakör tartalmaz.)

Hozza létre a grafikai elemeket az adatokkal való exportálással.

Az elemek Photoshop (PSD) formátumú fájlként exportálhatók. (További információt a Grafika létrehozása adatkészletekkel című témakör tartalmaz.)

Photoshop – Képek több változata változókkal
Képek több változatának létrehozása változókkal

A. Forrásfájlsablon B. A felhasználó meghatározza a rétegeket és a változókat. C. A képből több változat hozható létre, mindegyik eltérő változó-adatkészlettel. 

Változók definiálása

A változókkal határozható meg, hogy a sablon mely elemei változnak. A változóknak három típusa hozható létre. A láthatósági változókkal rétegek tartalma jeleníthető meg vagy rejthető el. A képpontcsere-változókkal a réteg képpontjai cserélhetők le egy másik képfájl képpontjaira. A szövegcsere-változókkal szöveg-karakterláncok cserélhetők le szövegrétegekben.

Megjegyzés:

A GoLive minden szöveg- és láthatósági változót felismer, a képpontcsere-változókat viszont nem.

Photoshop – Változók definiálása
Egy kép két változata azonos sablon alapján

A. Láthatósági változó B. Képpontcsere-változó C. Szövegcsere-változó 

A Háttér réteghez nem lehet változókat meghatározni.

 1. Mutasson a Kép menüben a Változók pontra, és kattintson a Megadás parancsra.
 2. Válassza ki a Réteg listából azt a réteget, amely a változóként meghatározni kívánt elemet tartalmazza.
 3. Egy vagy több változótípust választhat:

  Láthatóság

  A rétegek tartalmának megjelenítése vagy elrejtése.

  Képpontcsere

  A réteg képpontjainak lecserélése egy másik képfájl képpontjaira.

  Szövegcsere

  Szöveg-karakterlánc lecserélése egy szövegrétegben.

 4. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza a Név elemet, majd írja be a változó nevét. A változóneveknek betűvel, aláhúzásjellel vagy kettősponttal kell kezdődniük. Nem tartalmazhatnak szóközöket és különleges karaktereket, kivéve a pontot, a kötőjelet, az aláhúzásjelet és kettőspontot.

  • A Név legördülő listából válasszon egy meglévő változót, amelyhez a réteget kapcsolja. Az egyazon változóhoz kapcsolt rétegek a Név lista mellett jelennek meg, mellettük egy láncszemikonnal.

 5. A képpontcsere-változóknál az alábbi beállításokat lehet megadni.
  • Válassza ki a cserekép átméretezésének módszerét. Az Igazítás lehetőség választása esetén a kép mérete úgy változik, hogy beleférjen a határolókeretbe (így a határolókeret egyes részei üresen maradhatnak), a Kitöltés lehetőség választása esetén úgy, hogy teljesen kitöltse a határolókeretet (így a kép egyes részei a határolókereten túlnyúlhatnak), az Ahogy van lehetőség a méretezés mellőzését jelenti, a Megfelelő pedig az oldalarányok megtartása nélkül a határolókeret méretének megfelelően méretezi át a képet.

  • Kattintson az igazítási ikon egyik fogantyújára , és válassza ki, hogy a képet a program hogyan igazítsa a határolókereten belül. (Ez a Megfelelő beállítás kiválasztása esetén nem adható meg.)

  • A Vágás határolókerethez jelölőnégyzet bejelölésével levághatja a képnek a határolókereten kívülre eső területeit. Erre csak akkor van lehetőség, ha a Kitöltés vagy az Ahogy van cseremódszert választotta. (Ez a Megfelelő beállítás kiválasztása esetén nem adható meg.)

 6. Ha egy másik réteghez szeretne változót megadni, válassza ki a réteget a Réteg listából. A változót tartalmazó rétegek neve mellett csillag látható. A rétegek között a nyílgombokkal lehet lépkedni.
 7. Kattintson az OK gombra.

Változó átnevezése

 1. Mutasson a Kép menüben a Változók pontra, és kattintson a Megadás parancsra.
 2. A Réteg listában válassza ki a változót tartalmazó réteget.
 3. A változó átnevezéséhez írjon be egy nevet a Név mezőbe. A változóneveknek betűvel, aláhúzásjellel vagy kettősponttal kell kezdődniük. Nem tartalmazhatnak szóközöket és különleges karaktereket, kivéve a pontot, a kötőjelet, az aláhúzásjelet és kettőspontot.
 4. A változó eltávolításához szüntesse meg a kijelölését.

Adatkészlet meghatározása

Az adatkészletek változók és a hozzájuk kapcsolódó adatok gyűjteményei. A létrehozandó grafika minden változatához meg kell határozni adatkészletet.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Mutasson a Kép menüben a Változók pontra, és kattintson az Adatkészletek parancsra.

  • Ha a Változók párbeszédpanel megnyílt, válassza ki a párbeszédpanel tetejénél lévő listából az Adatkészletek lehetőséget, vagy kattintson a Következő gombra.

  Megjegyzés:

  Az alapértelmezett adatkészlet csak akkor módosítható, ha meg lett adva legalább egy változó.

 2. Kattintson az Új adatkészlet gombra .
 3. Válasszon egy változót a Név listából vagy a párbeszédpanel aljánál lévő listából.
 4. Módosítsa a változóadatokat:
  • Láthatósági változók esetében  a Látható beállítással megjeleníthető, a Láthatatlan beállítással pedig elrejthető a réteg tartalma.

  • Képpontcsere-változók esetében  kattintson a Fájl kijelölése elemre, és jelölje ki a csereképfájlt. Ha a réteget az aktuális állapotában szeretné megtartani, kattintson a Nincs csere elemre az adatkészlet alkalmazása előtt.

  Megjegyzés:

  A Nincs csere beállítás nem állítja vissza a fájlt az eredeti állapotába, ha korábban más csere is történt.

  • Szövegcsere-változók esetében  írjon szöveges karakterláncot az Érték mezőbe.
 5. A létrehozandó grafika minden változatához határozzon meg további adatkészleteket.

Az adatkészlet későbbi módosításához, átnevezéséhez vagy törléséhez először ki kell választani az Adatkészlet listából, majd meg kell adni a beállításait. Az adatkészletek között a nyílikonokkal lehet lépkedni. Adatkészlet törléséhez kattintson a Törlés ikonra.

Adatkészlet előképének megtekintése, illetve alkalmazása

Az adatkészletek tartalma alkalmazható az alapképre az összes változó és adatkészlet változatlanul hagyásával. Ezzel megváltozik a PSD-dokumentum megjelenése: láthatók lesznek rajta az adatkészlet értékei. Lehetőség van a grafika minden egyes verziójának előzetes megtekintésére is az összes adatkészlettel.

Megjegyzés:

Adatkészlet alkalmazása esetén az eredeti dokumentum felülíródik.

 1. Kattintson a Kép menüben az Adatkészlet alkalmazása parancsra. Válassza ki az adatkészletet a listából, és tekintse meg az előképet a dokumentumablakban. Az adatkészlet alkalmazásához kattintson az Alkalmaz gombra. Ha csak előképet kívánt megtekinteni, az alapképet pedig nem szeretné módosítani, kattintson a Mégse gombra.

  Adatkészlet alkalmazására vagy adatkészlet-előkép megtekintésére a Változók párbeszédpanel Adatkészletek lapján is van lehetőség.

Grafika létrehozása adatkészletekkel

Változók és egy vagy több adatkészlet meghatározása után kötegelt üzemmódban kimenetként létrehozhatók a képek az adatkészletértékekkel. A képek PSD formátumú fájlként hozhatók létre.

 1. Mutasson a Fájl menü Exportálás pontjára, és kattintson az Adatkészletek fájlokként parancsra.
 2. Adjon egy alapnevet, amely az összes létrehozott fájlra érvényes lesz. Szükség esetén saját fájlelnevezési sémát is létrehozhat.
 3. A Mappa kijelölése gombra kattintva jelölje ki a fájlok célmappáját.
 4. Válassza ki az exportálni kívánt adatkészleteket.
 5. Kattintson az OK gombra.

Adatkészletek létrehozása külső fájlokban

Gyorsan létrehozhat nagyszámú adatkészletet egy, az összes változóadatot tartalmazó külső szövegfájl létrehozásával, majd ennek a fájlnak a betöltésével egy változókat tartalmazó PSD-fájlba. Az egyik módszer, hogy az adatokat beviszi egy szövegfájlba vagy Microsoft Excel munkalapra, és tabulátorral vagy vesszővel tagolt fájlba exportálja.

A külső szövegfájl formátuma a következő (a „Variable” vagy „Value” kezdetű sorok teljes sorok a fájlban):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Az első sor tartalmazza az összes változónév listáját, abban a sorrendben, ahogy az értékek vannak megadva a további sorokban. Minden egyes további sor egy adatkészletet jelent, és tartalmazza a megadott változók értékeit.

Megjegyzés:

Ha egy adatkészlet egyetlen szövegsorában több sornyi szöveget szeretne létrehozni, zárja idézőjelek közé a szöveget, és illesszen valódi return karaktereket a tabulátorral vagy vesszővel tagolt fájlba a sortörések kívánt helyéhez.  

A külső szövegfájl szintaktikai elemei

<sep>

Vesszővel (CSV) vagy tabulátorral tagolt fájl, amely elválasztja egymástól a változóneveket és értékeket.

<nl>

„Új sor” karakter, amely az adatkészleteket zárja. Lehet soremelés karakter, kocsivissza karakter vagy mindkettő.

„true” (igaz) és „false” (hamis)

A láthatósági változók engedélyezett értékei.

Szóközök

Az elválasztójel körüli szóközöket a program a fájl feldolgozásakor törli; az érték-karakterláncok szavai között lévőket viszont megtartja (példa: két szó). A kezdő és záró szóközöket akkor tartja meg, ha a karakterlánc idézőjelek között van (példa “egy szó ”).

Idézőjelek

Érték részeként is szerepelhetnek, de ekkor előttük újabb idézőjelet kell kitenni (a ““B”” például “B” lenne az adatkészletben).

Ha a <sep> vagy az <nl> egy változóérték része, a teljes értéknek idézőjelek között kell lennie.

A PSD-dokumentumban meghatározott összes változóhoz szerepelnie kell meghatározásnak a szövegfájlban. Ha a szövegfájlban a változók száma nem egyezik a dokumentumban szereplő változók számával, hibaüzenet jelenik meg.

Példa adatkészletre:

Ha egy olyan sablont használ, amely tulipánokhoz és napraforgókhoz tartalmaz változót, beállíthat egy szövegfájlt a következő szerkezettel:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Megjegyzés:

Ha a szövegfájl és a képfájl ugyanabban a mappában van, relatív elérési úttal is hivatkozhat a képre. A példában tehát az utolsó sor lehetne a következő: true, VIOLET, violet.jpg.

Adatkészlet importálása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Mutasson a Fájl menüben az Importálás pontra, és kattintson a Változó adatkészletek parancsra.

  • Mutasson a Kép menüben a Változók pontra, és kattintson az Adatkészletek parancsra, majd az Importálás gombra.

 2. Keresse ki az importálni kívánt szövegfájlt.
 3. Adja meg az importálás beállításait.

  Az első oszlop legyen az adatkészlet neve

  Az adatkészletek elnevezése a szövegfájl első oszlopának tartalma (az első felsorolt változó értékei) alapján. Ha ez a beállítás nincs megadva, az adatkészleteknek a következő neveket adja a program: „1. adatkészlet”, „2. adatkészlet” stb.

  Létező adatkészletek cseréje

  A meglévő adatkészletek törlése az importálás előtt.

 4. Adja meg a szövegfájl kódolását, vagy hagyja meg az Automatikus beállítást.
 5. Kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat