A színbeállítások testreszabása

A legtöbb színkezeléses munkafolyamathoz érdemes olyan készletet használni, amelyet az Adobe tesztelt. A megadott beállításokat csak akkor tanácsos megváltoztatnia, ha elegendő ismerettel rendelkezik a színkezelésről, és nagyon biztos a végrehajtani kívánt változtatások hatásában.

A beállításokat testreszabásuk után menteni lehet egy készletbe. A színbeállítások mentése lehetővé teszi a beállítások ismételt használatát, más felhasználókkal való megosztását és más programokban való alkalmazását.

  • Ha a színbeállításokat egy készletben szeretné menteni, kattintson a Színbeállítások párbeszédpanel Mentés gombjára. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazás biztosan megjelenítse a beállítás nevét a Színbeállítások párbeszédpanelen, az alapértelmezett helyre mentse a fájlt. Ha más helyre menti a fájlt, akkor a beállítás kiválasztása előtt be kell töltenie a fájlt.
  • Ha a színbeállítások egy olyan készletét szeretné betölteni, amely nem az alapértelmezett helyre van mentve, kattintson a Betöltés parancsra a Színbeállítások párbeszédpanelen, válassza ki a betölteni kívánt fájlt, és kattintson a Megnyitás parancsra.

Megjegyzés:

Az Acrobat programban nem lehet menteni a testreszabott színbeállításokat. Ahhoz, hogy a testreszabott színbeállításokat az Acrobat programban is használhassa, a fájlt az InDesign, Illustrator vagy a Photoshop programban kell létrehozni, és az alapértelmezett Beállítások mappába kell menteni. Ezután válik elérhetővé a Beállítások párbeszédpanel Színkezelés kategóriájában. Az alapértelmezett Settings (Beállítások) mappába kézzel is felvehet profilokat.

A munkaterek színbeállításai – ismertető

A munkatér egy olyan köztes színtér, amely a színek meghatározására és szerkesztésére szolgál az Adobe-alkalmazásokban. Minden színmodellhez tartozik egy munkatérprofil. A munkatérprofilokat a Színbeállítások párbeszédpanelen.

A program a munkatérprofilokat használja az azokhoz rendelt színmodellt használó, újonnan létrehozott dokumentumok forrásprofiljaként. Ha például az aktuális RGB-munkatérprofil az Adobe RGB (1998), akkor az újonnan létrehozott RGB-dokumentumok színei az Adobe RGB (1998) színtartományból kerülnek ki. A munkaterek határozzák meg a címkézetlen dokumentumok színeinek megjelenését is.

Ha olyan dokumentumot nyit meg, amelynek az egyik beágyazott profilja nem illik össze a munkatér-profiljával, az alkalmazás a színkezelési alapelvek alapján határozza meg, hogy miként kell kezelnie a színadatokat. Általában a beágyazott profil megőrzése az alapértelmezett irányelv.

Munkatér-beállítások

A Photoshop, az Illustrator és az InDesign programban a Szerkesztés > Színbeállítások paranccsal lehet megjeleníteni a munkatér-beállításokat. Az Acrobat programban nyissa meg a Beállítások párbeszédpanel Színkezelés kategóriáját.

Megjegyzés:

A profil leírásának megtekintéséhez jelölje ki a profilt, és a mutatóval álljon a profil neve fölé. A leírás a párbeszédpanel alján jelenik meg.

RGB Az alkalmazás RGB színterének meghatározása. Általában inkább az Adobe RGB vagy az sRGB profilt érdemes használni egy meghatározott eszköz profilja (például a monitor profilja) helyett.    Az sRGB profilt olyankor érdemes használni, ha a képeket az interneten szeretné közzétenni, mivel ez a profil határozza meg a szabványos monitorok által az internetes képek megjelenítésére használt színteret. Az sRGB olyankor is jó választás, ha nem professzionális digitális fényképezőgéppel készített képekkel dolgozik, mivel az ilyen fényképezőgépek alapértelmezés szerint általában az sRGB színteret használják.

Az Adobe RGB színtér használata olyankor javasolt, ha a dokumentumokat nyomtatásra készíti elő, mivel az Adobe RGB színtartománya olyan nyomtatható színeket (például ciánokat és kékeket) is tartalmaz, amelyek az sRGB-vel nem definiálhatók. Az Adobe RGB olyankor is jó választás, ha professzionális digitális fényképezőgéppel készített képekkel dolgozik, mivel az ilyen fényképezőgépek alapértelmezés szerint általában az Adobe RGB színteret használják.

CYMK Az alkalmazás CMYK színterének meghatározása. Az összes CMYK-munkatér eszközfüggő, ami azt jelenti, hogy a festék és a papír tényleges kombinációján alapul. Az Adobe által szolgáltatott CMYK-munkaterek szabványos nyomdai feltételeken alapulnak.

Szürke (Photoshop) vagy Szürkeárnyalatos (Acrobat) Az alkalmazás szürkeárnyalatos színterének meghatározása.

Direktszín (Photoshop) Annak meghatározása, hogy a program milyen pontnövekedést használ a direktszín-csatornák és a duplex színek megjelenítésére.

Megjegyzés:

Az Acrobat programban a dokumentum színtere helyett a beágyazott kimeneti leképezésben levő színtér is használható a dokumentum megtekintéséhez és kinyomtatásához. A kimeneti leképezésekről az Acrobat súgójában találhatók bővebb tudnivalók.

Az Acrobat alkalmazásokhoz mellékelve van a szabványos munkatérprofilok egy csoportja, amelyet az Adobe a legtöbb munkafolyamat esetére ellenőrzött, és amelynek használatát a legtöbb munkafolyamathoz javasolja. Alapértelmezés szerint csak ezek a profilok jelennek meg a munkaterek menüiben. Ha a rendszerre telepített további színprofilokat is meg kívánja jeleníteni, használja a Speciális mód (Illustrator és InDesign esetén) vagy a További beállítások (Photoshop esetén) lehetőséget. A színprofil csak akkor jelenik meg a munkatérrel kapcsolatos menükben, ha kétirányú, azaz tartalmazza mind a színterekbe, mind a színterekből való átalakításhoz szükséges adatokat.

Megjegyzés:

A Photoshop programban lehetőség van egyéni munkatérprofilok létrehozására. Az Adobe azonban azt javasolja, hogy használjon szabványos munkatérprofilt, és ne hozzon létre egyéni profit. További tájékoztatást a Photoshop támogatási tudásbázisában talál, a www.adobe.com/support/products/photoshop.html címen.

Hiányzó és össze nem illő színprofilok – ismertető

Az újonnan létrehozott dokumentumok esetében általában problémamentesen működik a színkezelési munkafolyamat: Hacsak nincs külön megadva, a dokumentum azt a munkatérprofilt használja, amely a színek létrehozására és szerkesztésére szolgáló színmódhoz hozzá van rendelve.

Azonban a már meglévő dokumentumok nem biztos, hogy az Ön által megadott munkatérprofilt használják, és az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem használnak színkezelést. Nem ritka, hogy a következő kivételek lépnek fel a színkezelést használó munkafolyamat során:

  • Előfordulhat, hogy a dokumentum megnyitása vagy a színadatok importálása (például másolás és beillesztés, illetve áthúzás révén) egy olyan dokumentumból történik, amely nincs megcímkézve egy profillal. Ez olyankor gyakori, ha a megnyitott dokumentum egy olyan programmal készült, amely nem támogatja a színkezelést, vagy amelyben ki volt kapcsolva a színkezelés.
  • Előfordulhat, hogy egy olyan dokumentumot nyit meg, vagy egy olyan dokumentumból importál színadatokat, amely az aktuális munkatérprofiltól eltérő profillal van címkézve. Ez például olyankor fordul elő, ha a megnyitott dokumentum létrehozása során eltérő színkezelési beállításokat használtak, vagy ha a dokumentumot szkennerrel hozták létre, és a program a szkenner profiljával címkézte meg.

Az ilyen esetekben az alkalmazás színkezelési alapelveket használ, hogy meghatározza a színeknek a dokumentumban való kezelési módját.

Ha a profil hiányzik vagy nem felel meg a munkatérnek, az alkalmazás figyelmeztető üzenet jeleníthet meg, a Színbeállítások párbeszédpanelen megadott beállítástól függően. A profillal kapcsolatos figyelmeztető üzenetek alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva, de be lehet őket kapcsolni, hogy minden dokumentum esetében helyesen történjen a színek kezelése. A figyelmeztető üzenetek alkalmazásonként eltérőek, de alapvetően a következő üzenetek fordulnak elő:

  • (ajánlott) A dokumentum és az importált színadatok meghagyása változatlanul. Például dönthet úgy, hogy a beágyazott profilt használja (ha létezik ilyen), vagy a dokumentumban nem használ színprofilt (ha nincs ilyen), illetve hogy megőrzi a beillesztett adatok színszámait.
  • A dokumentum vagy az importált színadatok módosítása. Ha például egy olyan dokumentumot nyit meg, amelyből hiányzik a színprofil, a dokumentumhoz hozzárendelheti az aktuális munkatérprofilt vagy egy ettől eltérő profilt. Ha egy olyan dokumentumot nyit meg, amely nem beillő színprofilt tartalmaz, dönthet a profil elvetése mellett, vagy átalakíthatja a színeket az aktuális munkatérbe. A színadatok importálása során a színeket az aktuális munkatérbe lehet konvertálni, hogy megmaradjon a színek megjelenése.

A színkezelési alapelvvel kapcsolatos beállítások

A színkezelési alapelvek határozzák meg, hogy az alkalmazás hogyan kezeli a színadatokat a dokumentum megnyitása és a képek importálása során. Az RGB- és a CMYK-képekhez különböző alapelveket rendelhet, továbbá megadhatja, hogy milyen esetekben jelenjenek meg a figyelmeztető üzenetek. A színkezelési alapelvekkel kapcsolatos beállítások megjelenítésére használja a Szerkesztés > Színbeállítások parancsot. 

Megjegyzés:

Az alapelv leírásának megtekintéséhez válassza ki az irányelvet, és a mutatóval álljon az irányelv neve fölé. A leírás a párbeszédpanel alján jelenik meg.

RGB, CMYK és Szürke (A Szürke beállítás csak a Photoshopban választható.) Annak meghatározása, hogy milyen alapelvet kell követnie a programnak a színeknek aktuális munkatérbe történő bekerülése alkalmával (amit a fájlok megnyitása és a képek importálása eredményez). A következő beállítások érhetők el:

Beágyazott profilok megőrzése Beállítása esetén a fájlok megnyitásakor mindig megőrződnek a beágyazott színprofilok. Ezt a beállítást érdemes használni a legtöbb munkafolyamat esetében, mivel egységes színkezelést nyújt. Ez alól az a kivétel, ha mindenképpen meg szeretné tartani a CMYK-számokat. Ilyen esetben a Számok megőrzése (Kapcsolt profilok figyelmen kívül hagyása) beállítást válassza inkább.

Munkatérré alakítás A színek konvertálása az aktuális munkatérprofilba a fájlok megnyitásakor és a képek importálása során. Ezt a beállítást olyankor kell használni, ha ki szeretné kényszeríteni, hogy az összes színnek közös legyen a profilja (és az aktuális munkatérprofil legyen).

Számok megőrzése (Kapcsolt profilok figyelmen kívül hagyása) A beállítás InDesign és Illustrator programban érhető el CYMK színtérhez. A színszámok megőrzése a fájlok megnyitása és a képek importálása során; továbbra is engedélyezi a színkezelés használatát a színeknek az Adobe-alkalmazásokban való pontos megjelenítésére. Ezt a beállítást a biztonságos CMYK-munkafolyamattal kell használni. Az InDesign használata esetén felül lehet bírálni az irányelvet minden objektumra vonatkozóan. Erre az Objektum > Kép színbeállításai parancs szolgál.

Ki  A beágyazott színprofilok figyelmen kívül hagyása a fájlok megnyitása alkalmával; a munkatérprofilt nem rendeli hozzá az új dokumentumokhoz. Ezt a beállítást olyankor kell választani, ha el szeretne vetni minden, a dokumentum létrehozója által a színekkel kapcsolatban nyújtott metaadatot.

Profileltérések: Megnyitáskor rákérdez A program figyelmeztető üzenetet jelenít meg az olyan dokumentumok megnyitásakor, amelyek az aktuális munkatérprofiltól eltérő profillal vannak megcímkézve. Lehetősége nyílik az irányelv által meghatározott, alapértelmezett viselkedés felülbírálására. Ezt a beállítást olyankor kell használni, ha a dokumentumonként szeretné garantálni a helyes színkezelést.

Profileltérések: Beillesztéskor rákérdez A program figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha nem beillő színprofil kerül a dokumentumba a színek áthúzásos importálása során. Lehetősége nyílik az irányelv által meghatározott, alapértelmezett viselkedés felülbírálására. Ezt a beállítást olyankor kell használni, ha egyenként szeretné garantálni a helyes színkezelést.

Hiányzó profilok: Megnyitáskor rákérdez A program figyelmeztető üzenetet olyan dokumentumok megnyitásakor, amelyek nincsenek megcímkézve. Lehetősége nyílik az irányelv által meghatározott, alapértelmezett viselkedés felülbírálására. Ezt a beállítást olyankor kell használni, ha a dokumentumonként szeretné garantálni a helyes színkezelést.

Színkonverziós beállítások

A színkonverziós beállítások révén meg lehet határozni, hogy az alkalmazás hogyan kezelje a dokumentum színeit az egyik színtérből egy másikba való áttérés során. Ezeket a beállításokat csak akkor tanácsos megváltoztatnia, ha elegendő ismerettel rendelkezik a színkezelésről, és nagyon biztos a végrehajtani kívánt változtatások hatásában. Az átalakítási beállítások megjelenítéséhez válassza a Szerkesztés > Színbeállítások parancsot, és használja a Speciális mód (Illustrator és InDesign), illetve a További beállítások (Photoshop) beállítást. Az Acrobat programban nyissa meg a Beállítások párbeszédpanel Színkezelés kategóriáját.

A Motor azt a Színkezelés modult (CMM) határozza meg, amelyet a program egy színtér színtartományának egy másik színtér színtartományába való leképezésére használ. A legtöbb felhasználó konverziós igényeit kielégíti az alapértelmezett Adobe (ACE) színmotor. 

Megjegyzés:

A színmotor és a leképezési beállítás leírásának megtekintéséhez jelölje ki a beállítást, és a mutatóval álljon a beállítás neve fölé. A leírás a párbeszédpanel alján jelenik meg.

Leképezés (Photoshop, Illustrator, InDesign) Az egyik színtér egy másikba történő átalakításánál használt leképezési mód meghatározása. A leképezési módok közti különbség csak a dokumentum nyomtatásakor és egy másik színtérbe való konvertálásakor mutatkozik meg.

Feketepont-kompenzáció használata A beállítás révén a kép árnyékának részletei megőrződnek, amit a kimeneti eszköz teljes dinamikatartományának szimulálása biztosít. Ezt a beállítást akkor érdemes használni, ha a nyomtatás során feketepont-kompenzáció használatos (a legtöbb esetben ajánlatos a feketepont-kiegyenlítést használni).

Árnyalás használata (Photoshop) Azt szabályozza, hogy árnyalja-e a program a színeket, amikor csatornánként 8 bites képeket konvertál egyik színtérről egy másikra. Ha az Árnyalás használata beállítás ki van választva, a Photoshop program színkeveréssel szimulálja a cél színtérből hiányzó, de a forrás színtérben meglévő színeket. Bár az árnyalás csökkenti a kép kockásságát és sávozottságát, de nagyobb fájlméretet eredményezhet a képek webes felhasználásra történő tömörítése során.

Kompenzálás jelenet-renderelt profilokra (Photoshop) A jelenetről kimenő profilokra alakításkor a program a videokontrasztot hasonlítja össze. A beállítás az After Effects alapértelmezett színkezelésének megfelelően kezeli a színeket.

Speciális szabályozási lehetőségek a Photoshop programban

A Photoshop programban a színek kezelésére szolgáló speciális szabályozási lehetőségek megjelenítéséhez válassza a Szerkesztés > Színbeállítások parancsot, majd a További beállítások parancsot.

Monitorszínek telítettségének csökkentése ennyivel Annak meghatározása, hogy a megadott mértékben csökkenteni kell-e a színtelítettséget a monitoron történő megjelenítéskor. Ha ki van választva, ez a beállítás segíthet az olyan színterek teljes skálájának megjelenítésében, amelyek színtartománya meghaladja a monitorét. Ez azonban azt eredményezheti, hogy eltérés adódik a monitor megjelenítése és a kimenet között. Ha nincs bejelölve a beállítás, a kép eltérő színei egyformának látszhatnak a megjelenítőeszközön.

RGB színek keverése gamma használatával Annak szabályozása, hogy hogyan keverje a program a színeket a kompozit adatok előállítása végett (például a rétegek keverése és festése során Normál módban). Ha a beállítás be van jelölve, az RGB-színek keverése a megadott gammához rendelt színtérben történik. Az 1,00 értékű gammát tekintik „kolorimetrikusan helyesnek”, és ez eredményezi a legkevesebb eltérést az éleknél. Ha a beállítás nincsen bejelölve, az RGB-színek keverése közvetlenül a dokumentum színterében történik.  

Megjegyzés:

Az RGB-színek keverése gamma használatával beállítás kiválasztása esetén a réteges dokumentumok másmilyenek lesznek, ha nem a Photoshop programmal jeleníti meg őket.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat