Szövegszerkesztés

 1. Egy szövegréteg kijelöléséhez tegye az alábbiak egyikét:

  • Váltson a Mozgató eszközre, és kattintson duplán a vásznon a szövegrétegre.
  • Jelölje ki a Vízszintes szövegeszközt  vagy a Függőleges szövegeszközt . Jelölje ki a szövegréteget a Rétegek panelen vagy a szövegfolyamra kattintva automatikusan.
 2. Helyezze a beszúrási pontot a szövegbe, és tegye az alábbiak egyikét:
  • A beszúrási pont elhelyezéséhez kattintson az egérrel.

  • Jelölje ki a szerkeszteni kívánt karaktert vagy karaktereket.

 3. Írja be a kívánt szöveget.
 4. Tegye az alábbiak egyikét a változtatások szövegrétegre való alkalmazásához:

  • Válasszon egy új eszközt.
  • Kattintson valamelyik rétegre a Rétegek panelen. (Ez a művelet automatikusan véglegesíti a változtatásokat és kijelöli a réteget is.)
  • Kattintson az eszköztáron található Végrehajtás gombra .

  A változtatások visszavonásához kattintson a beállítássávon a Mégse gombra, vagy nyomja le az ES billentyűt.

   

Íves és egyenes idézőjelek megadása

A nyomdai idézőjelek (íves vagy valódi idézőjelek) a betűtípus görbéinek megfelelően görbülnek. A nyomdai idézőjeleket hagyományosan idézetek jelzésére vagy aposztrófokként használják. Az egyenes idézőjelek hagyományosan a láb, illetve a hüvelyk mértékegység rövidítéseként használatosak.

 1. Mutasson a Szerkesztés menü Beállítások pontjára, és válassza a Szöveg parancsot (Windows) vagy mutasson a Photoshop menü Beállítások pontjára, és válassza a Szöveg parancsot (Mac OS).
 2. A Szöveg beállításai csoportban jelölje be a Szelektív idézőjelekkel jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

Élsimítás alkalmazása a szövegrétegre

Az élsimítás, a széleken lévő képpontok részleges kitöltésével, sima karakterszegélyeket eredményez. Ennek következtében a karakterek szélei belesimulnak a háttérbe.

Photoshop – Élsimítás
Az élsimítás értéke „Nincs” (balra), illetve „Erős” (jobbra)

Ha webes megjelenítésre szánt szöveget készít, vegye tekintetbe, hogy az élsimítás jelentősen megnöveli a színek számát az eredeti képen. Emiatt a kép színeinek száma csak korlátozott mértékben csökkenthető – csakúgy, mint a képfájl mérete. Az élsimítás miatt továbbá szétszórt színpontok jelenhetnek meg a szöveg szegélye mentén. Ha a fájlméret csökkentése és a színek számának korlátozása a legfőbb szempont, célszerű kikapcsolni az élsimítást, még ha ez egyenetlen élekhez vezet is. Érdemes lehet még a nyomtatott szövegekénél nagyobb betűméretet használni. A nagyobb méretű betűk a weben jobban kivehetők, egyúttal nagyobb szabadságot engednek az élsimítási beállításoknak.

Megjegyzés:

Ha élsimítást alkalmaz, előfordulhat, hogy a szöveg kis méretben és alacsony felbontásban (tehát a webes képek megjelenítési módjában) következetlenül jelenik meg. A következetlenség csökkentése érdekében törölje a jelet a Karakter panel menüjében a Töredékes szélességek parancs mellől.

 1. Jelölje ki a szövegréteget a Rétegek panelen.
 2. Válasszon egy értéket az eszköztáron vagy a Karakter panelen lévő élsimítási listából . Másik megoldásként mutasson a Réteg menü Szöveg pontjára, és válasszon egy beállítást.

  Nincs

  Élsimítás alkalmazásának mellőzése

  Éles

  A szöveg a lehető legélesebben jelenik meg

  Határozott

  A szöveg viszonylag élesen jelenik meg

  Erős

  A szöveg kissé vaskosan jelenik meg

  Simítás

  A szöveg simítva jelenik meg

Helyesírás-ellenőrzés és -javítás

Amikor egy dokumentumban helyesírás-ellenőrzést végez, a Photoshop minden olyan szóra rákérdez, amely nem található meg a szótárában. Ha a kifogásolt szó helyesen van írva, a szót a személyes szótárhoz adva jóváhagyhatja. Ha a szó valóban helytelenül van írva, kijavíthatja.

 1. Szükség esetén a Karakter panel alján lévő legördülő listából választhat nyelvet. A Photoshop az itt választott nyelv szótárát használja a helyesírás ellenőrzéséhez.
 2. (Nem kötelező lépés:) Jelenítse meg a szövegrétegeket, vagy oldja fel a rögzítésüket. A helyesírás-ellenőrző a rejtett vagy rögzített rétegeken nem fut.
 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelöljön ki egy szövegréteget.

  • Ha adott szövegrészt szeretne ellenőrizni, jelölje ki.

  • Ha egy szót szeretne ellenőrizni, a beszúrási pontot helyezze a szóra.

 4. Kattintson a Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés parancsára.
 5. Ha kijelölt egy szövegréteget, és csak azon szeretné futtatni a helyesírás-ellenőrzőt, törölje a jelet a Valamennyi réteg ellenőrzése jelölőnégyzetből.
 6. Amikor a Photoshop ismeretlen szavakat és esetleges hibákat talál, az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Átugorja

  Erre a gombra kattintva a szó módosítása nélkül folytathatja a helyesírás-ellenőrzést.

  Mindet ugorja át

  Erre a gombra kattintva a kifogásolt szót a dokumentum hátralévő részében figyelmen kívül hagyhatja.

  Módosítás

  Erre a gombra kattintva kijavíthatja a hibát. Ellenőrizze, hogy a helyesen írt szóalak szerepel-e a Mire módosítja mezőben, majd kattintson a Módosítás gombra. Ha a program által javasolt szó nem megfelelő, jelöljön ki egy másikat a Javaslatok mezőből, vagy írja be a kívánt szót a Mire módosítja mezőbe.

  Mindet módosítja

  Erre a gombra kattintva a helytelenül írt szó összes előfordulását kijavíthatja a dokumentumban. Ellenőrizze, hogy a helyesen írt szóalak szerepel-e a Mire módosítja mezőben.

  Hozzáadás

  Erre a gombra kattintva a fel nem ismert szót a szótárba mentheti, hogy később a helyesírás-ellenőrző ne találja hibásnak.

Szöveg keresése és cseréje

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki azt a réteget, amely a keresett és cserélni kívánt szöveget tartalmazza. Helyezze a beszúrási pontot azon szöveg elejére, amelyben keresést szeretne folytatni.

  • Ha a dokumentum több szövegréteget tartalmaz, és mindegyiken keresést szeretne folytatni, ne szövegréteget jelöljön ki, hanem egy más típusút.

  Megjegyzés:

  Győződjön meg arról, hogy a Rétegek panelen keresésbe bevonni kívánt szövegrétegek láthatóak és nem rögzítettek. A Szöveg keresése és cseréje parancs a rejtett és a rögzített rétegeken nem fut.

 2. A Szerkesztés menüben kattintson a Szöveg keresése és cseréje parancsra.
 3. A Mit keres mezőbe írja vagy illessze be a keresett szöveget. A meglévő szöveg cseréjéhez írja be az új szöveget a Mire módosítja mezőbe.
 4. A keresés pontosításához jelölje be a kívánt jelölőnégyzeteket.

  Minden rétegben

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a program a dokumentum összes rétegében végez keresést. Csak akkor választható, ha a Rétegek panelen nem szövegréteg van kijelölve.

  Előre

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a program a beszúrási ponttól előre haladva végez keresést a szövegben. Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha a rétegen lévő szöveg egészében szeretné a keresést futtatni a beszúrási pont helyétől függetlenül.

  Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a program olyan szót vagy kifejezést keres, amelynek írásmódja a kis- és nagybetűk tekintetében megegyezik a Mit keres mezőbe írt szóval vagy kifejezéssel. Ha például e beállítás megadásával a „sajtó” szóra keres, a program nem találja meg a „Sajtó” és a „SAJTÓ” írásváltozatokat.

  Csak ha ez a teljes szó

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a program figyelmen kívül hagyja azokat a szóváltozatokat, amelyek nem önállóan állnak a szövegben. Ha például teljes szóként a „kocsi” szóra keres, a program a „kocsival” szót nem találja meg.

 5. A keresés megkezdéséhez kattintson a Következő gombra.
 6. Kattintson az alábbi gombok egyikére.

  Módosítás

  Erre a gombra kattintva a program lecseréli a talált szöveget a javított szöveggel. A keresés megismétléséhez kattintson a Következő gombra.

  Mindet módosítja

  Erre a gombra kattintva a program a keresett szöveg összes előfordulását lecseréli.

  Módosítás/keresés

  Erre a gombra kattintva a program a javított szövegre cseréli a talált szöveget, és megkeresi a következő előfordulást.

Nyelv hozzárendelése a szöveghez

A Photoshop a beállított nyelv szótáraival ellenőrzi a szavak elválasztását. Ezeket a szótárakat a helyesírás-ellenőrzéshez is felhasználja. Mindegyik szótár szavak százezreit tartalmazza szabályos szótagolással. Nyelvet hozzárendelhet egy teljes dokumentumhoz vagy egy kijelölt szövegrészhez.

Photoshop – Szóelválasztás különböző nyelvekben
Szóelválasztás különböző nyelvekben

A. A „Cactophiles” szó amerikai angol nyelvváltozatban B. A „Cactophiles” szó brit angol nyelvváltozatban C. A „Cactophiles” szó francia nyelven 
 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha egy adott nyelvű szótárt használó szöveget szeretne beírni, jelölje ki a szótárat a Karakter panel bal alsó sarkában lévő legördülő listából. Írja be a kívánt szöveget.

  • Ha meglévő szöveghez szeretne másik szótárt választani, jelölje ki a szöveget, majd válassza ki a szótárat a Karakter panel bal alsó sarkában lévő legördülő listából.

 2. Válassza ki a megfelelő szótárt a Karakter panel bal alsó sarkában lévő legördülő listából.

  Megjegyzés:

  Ha többnyelvű szöveget jelöl ki, vagy ha a szövegréteg több nyelvű szöveget tartalmaz, a legördülő lista nem használható, benne a „Többszörös” érték lesz látható.

Szöveg méretezése és elforgatása

Szöveg méretének beállítása

Szükség esetén megadható a szöveg magasságának és szélességének aránya is (a karakterek eredeti szélességéhez és magasságához viszonyítva). A nem méretezett karakterekhez a 100% érték tartozik. Egyes betűcsaládok valódi szélesített betűtípust is tartalmaznak: az ilyen formátumú szöveg nagyobb vízszintes kiterjedésű, mint a normál szöveg. A méretezés torzítja a szöveget, ezért általában érdemesebb olyan betűtípust használni (ha van), amelyet kifejezetten sűrített vagy szélesített szedésű szöveghez terveztek.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket vagy szövegobjektumokat. Ha nem jelöl ki szöveget, a méretezés csak az új szövegekre érvényesül.
 2. A Karakter panelen állítsa be a függőleges méretezést  vagy a vízszintes méretezést .

A szöveg elforgatása

 1. Tegye az alábbiakat:
  • A szöveg elforgatásához jelölje ki a megfelelő szövegréteget, és alkalmazzon rá elforgatási parancsot, vagy használja a Szabad alakítás eszközt. Bekezdésalapú szöveg esetében kijelölheti a határolókeretet, és a megfelelő fogantyú segítségével kézzel elforgathatja a szöveget.

  • Több karakter függőleges ázsiai szövegben való forgatásához használja a tate‑chu‑yoko-t.

Függőleges folyásirányú karakterek elforgatása

Függőleges folyásirányú szöveggel dolgozva a karakterek tájolását 90°-kal elforgathatja. Az elforgatott karakterek álló, az el nem forgatott karakterek fekvő helyzetben (az írás vonalára merőlegesen) jelennek meg.

Photoshop – Eredeti szöveg (balra) és függőlegesen el nem forgatott szöveg (jobbra)
Eredeti szöveg (balra) és függőlegesen el nem forgatott szöveg (jobbra)

 1. Jelölje ki az elforgatni (vagy el nem forgatni) kívánt függőleges folyásirányú szöveget.
 2. A Karakter panel menüjében válassza a Normál függőleges latin igazítás parancsot. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

  Megjegyzés:

  A kétbájtos (teljes szélességű, csak a kínai, a japán és a koreai betűkészletekben megtalálható) karakterek nem forgathatók. A kijelölt szövegtartomány kétbájtos karaktereit a program nem forgatja el.

A szövegréteg tájolásának módosítása

A szövegréteg tájolása meghatározza a szövegsorok irányát (pontalapú szövegek esetében) a dokumentumablakhoz, illetve (bekezdésalapú szövegek esetében) a határolókerethez viszonyítva. Függőleges szövegrétegen a szöveg fentről lefelé, vízszintes szövegrétegen balról jobbra folyik. Ne feledje, a szövegréteg tájolása és a szövegsorban lévő karakterek folyási iránya nem ugyanaz a fogalom.

 1. Jelölje ki a szövegréteget a Rétegek panelen.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válasszon egy szövegeszközt, majd kattintson a Szöveg tájolásának módosítása  gombra az eszköztáron.

  • Mutasson a Réteg menüben a Szöveg pontra, és kattintson a Vízszintes vagy a Függőleges parancsra.

  • A Karakter panel menüjében kattintson a Szöveg tájolásának módosítása parancsra.

Szövegrétegek raszterizálása

Szövegrétegeken bizonyos parancsok és eszközök (például a szűrőhatások és a festőeszközök) nem használhatók. Az ilyen parancsok és eszközök használata előtt a szöveget raszterizálni kell. A raszterizálás normál réteggé alakítja a szövegréteget. Az átalakítás után a réteg tartalma nem szerkeszthető szövegként. Ha olyan parancs vagy eszköz használatára tesz kísérletet, amelyhez raszterizált rétegre van szükség, a program figyelmeztető üzenetet jelenít meg. A figyelmeztető üzenetek némelyikén található egy OK gomb, amelyre kattintva raszterizálhatja a réteget.

 1. Jelölje ki a szövegréteget, válassza a Réteg menü Raszterizálás pontját, és kattintson a Szöveg parancsra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat