Kijelölések áthelyezése, elrejtése és invertálása

A kijelölést követően a kijelöléskeretet áthelyezheti és elrejtheti, illetve igény esetén a kijelölés megfordításához akár invertálhatja is azt.

Megjegyzés:

Ha magát a kijelölést, nem pedig a kijelöléskeretet kívánja mozgatni, használja a Mozgató eszközt. További információ: Kijelölés mozgatása.

Kijelöléskeret mozgatása

 1. A kijelölési eszközök egyikének kiválasztását követően kattintson az eszköztár Új kijelölés  gombjára, majd helyezze az egérmutatót a kijelöléskereten belülre. Az egérmutató ekkor  ikonra vált, így jelzi, hogy a kijelöléskeret elmozdítható.
 2. Húzza a keretet a kép egy eltérő területére. A kijelöléskeretet részben akár a rajzvásznon kívüli területre is húzhatja; a program a rajzvászonról lelógó keretrészt is épségben megőrzi. A kijelöléskereteket emellett igény esetén eltérő képablakba is húzhatja.
  Photoshop – Kijelöléskeret mozgatása
  Eredeti kijelöléskeret (balra) és áthelyezett kijelöléskeret (jobbra)

  Megjegyzés:

  Geometriai átalakítások alkalmazásával megváltoztathatja a kijelöléskeret alakját. (További információ: Átalakítások alkalmazása.)

A kijelöléskeret mozgatásának módjai

 • Ha a mozgatási irányt 45° egész számú többszöröseire kívánja korlátozni, a húzás megkezdését követően nyomja le a Shift billentyűt.
 • A kijelöléskeret 1 képpontos lépésekben történő mozgatásához használja a nyílbillentyűket.
 • A kijelöléskeret 10 képpontos lépésekben történő mozgatásához nyomja le a Shift billentyűt, és használja a nyílbillentyűket.

A kijelöléskeret elrejtése és megjelenítése

Tegye az alábbiak egyikét:

 • Kattintson a Nézet menü Extrák parancsára. Ez a parancs megjeleníti, illetve elrejti a kijelölés széleit, a rácsokat, a célgörbéket, a szeleteket, a megjegyzéseket, a rétegszegélyeket, a számozást és az intelligens segédvonalakat.
 • Kattintson a Nézet menü Megjelenítés almenüjének Kijelölés szegélyei beállítására. Ezzel a beállítással elrejtheti és megjelenítheti az aktuális kijelölés keretét. Eltérő kijelölés rajzolásakor a kijelöléskeret ismét láthatóvá válik.

Kijelöletlen képterületek kijelölése

 1. Kattintson a Kijelölés menü Inverz parancsára.

  Megjegyzés:

  Ezzel a paranccsal például könnyedén kijelölheti az egyszínű háttéren lévő objektumokat: először jelölje ki a hátteret a Varázspálca eszközzel, majd fordítsa meg a kijelölést.

Kijelölések kézi korrigálása

A kijelölési eszközökkel könnyűszerrel adhat hozzá további kijelöléseket a meglévő képpontkijelöléshez, illetve igény esetén az újabb kijelöléseket akár ki is vonhatja abból.

A hozzáadás vagy kivonás végrehajtása előtt ajánlott a meglévő kijelölésnél alkalmazott lágyítási és élsimítási beállításokkal megegyező értékeket megadni az eszköztáron.

Hozzáadás a kijelöléshez vagy további területek kijelölése

 1. Jelöljön ki egy területet.
 2. Egy tetszőleges kijelölési eszközt választva tegye a következők egyikét:
  • Kattintson az eszköztár Hozzáadás kijelöléshez ikonjára, majd húzással adja hozzá a kívánt területet.

  • Tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és húzással adja hozzá a kívánt területet.

A hozzáadási művelet végrehajtásakor egy pluszjelet tartalmazó kijelölési egérmutató látható.

Kivonás a kijelölésből

 1. Jelöljön ki egy területet.
 2. Egy tetszőleges kijelölési eszközt választva tegye a következők egyikét:
  • Kattintson az eszköztár Kijelölésből elvesz  ikonjára, majd húzással jelölje ki a kivonandó képrészt.

  • Tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyűt, majd húzással jelölje ki a meglévő kijelölésből kivonandó képterületet.

A kivonási művelet végrehajtásakor egy mínuszjelet tartalmazó kijelölési egérmutató látható.

Két kijelölés metszetének kijelölése

 1. Jelöljön ki egy területet.
 2. Egy tetszőleges kijelölési eszközt választva tegye a következők egyikét:
  • Válassza az eszköztár Kijelölések metszete  beállítását, majd húzással végezze el a kijelölést.

  • Tartsa lenyomva az Alt+Shift (Windows) vagy Option+Shift (Mac OS) billentyűkombinációt, majd húzással jelölje ki az eredeti kijelölés új kijelölésként megadni kívánt részét.

A keresztezési művelet végrehajtásakor egy „x” jelet tartalmazó kijelölési egérmutató látható.

Photoshop – Keresztezett kijelölések
Keresztezett kijelölések

A kijelöléskeret adott számú képponttal történő kibővítése és zsugorítása

 1. Jelöljön ki egy tetszőleges területet az egyik kijelölési eszközzel.
 2. Mutasson a Kijelölés menü Módosítás pontjára, majd kattintson a Kibővítés vagy Zsugorítás parancsra.
 3. Írjon be a megjelenő párbeszédpanelen található mezőbe egy 1 és 100 közötti képpontértéket, majd kattintson az OK gombra.

  A program ekkor bővíti vagy zsugorítja a kijelöléskeretet a megadott számú képponttal. (A kibővítés a kijelöléskeret rajzvászon mentén futó részeit nem érinti.)

Kijelölés létrehozása a kijelöléskeret körül

A Határvonal parancs segítségével a meglévő kijelöléskeret adott számú képponttal történő vastagításával hozhat létre új kijelölést. A beillesztett objektumok szélének ily módon történő kijelölésével például könnyűszerrel korrigálhatja a nemkívánatos fényudvart.

Photoshop – Határvonal parancs
Eredeti kijelölés (balra) és 5 képpontos keret (jobbra)

 1. Jelöljön ki egy tetszőleges területet az egyik kijelölési eszközzel.
 2. Mutasson a Kijelölés menü Módosítás pontjára, majd kattintson a Határvonal parancsra.
 3. Adjon meg az új kijelöléskerethez egy 1 és 200 közötti értéket, majd kattintson az OK gombra.

  Az új kijelölés az eredeti kijelölés körül helyezkedik el, és az eredeti kijelölés alkotja annak középvonalát. Ha a párbeszédpanelen például 20 képpontot ad meg, az új kijelölés élsimított széleit a program az eredeti kijelöléskerettől számított 10-10 képpontos távolságra helyezi el.

Kijelölés kibővítése a hasonló színű területek hozzáadásával

Tegye az alábbiak egyikét:

 • A Varázspálca eszköznél megadott tűrésnek megfelelő, hasonló színű szomszédos képpontok hozzáadásához kattintson a Kijelölés menü Növelés parancsára.
 • A megadott tűrésnek megfelelő, hasonló színű képpontok teljes képről történő hozzáadásához kattintson a Kijelölés menü Hasonló parancsára.

  A hozzáadott terület növeléséhez igény szerint akár többször is végrehajthatja a műveletet.

Megjegyzés:

A 32 bites színmélységű vagy Bittérkép színmódú képeken nem alkalmazható a Növelés és a Hasonló parancs.

Szétszórt képpontok eltávolítása a színtartományon alapuló kijelölésből

 1. Mutasson a Kijelölés menü Módosítás pontjára, majd kattintson a Simítás parancsra.
 2. Adja meg a mintasugár 1 és 100 közötti értékét, majd kattintson az OK gombra.

  A Photoshop a kijelölés minden egyes képpontja körül ellenőrzi a megadott távolságon belül fekvő képpontokat. Ha a környező képpontoknak több mint a fele ki van jelölve, az adott képpont kijelölve marad, és a környező képpontokat is hozzáadja a program a kijelöléshez. Ha a környező képpontok kevesebb mint a fele van kijelölve, a program eltávolítja az adott képpontot a kijelölésből. Ez a funkció végeredményben csökkenti a kijelölés foltozott jellegét, illetve elsimítja az éles sarkokat és egyenetlen éleket.

A kijelölés széleinek finomítása

Oktatóvideó: Tökéletes kijelölések megadása

Oktatóvideó: Tökéletes kijelölések megadása
Infinite Skills

A Szegély finomítása beállítással javítható a kijelölések szegélyeinek minősége, és így könnyebb kivonni az objektumokat. A Szegély finomítása paranccsal rétegmaszkot is finomíthat. (Lásd: Maszk fedettségének vagy széleinek korrekciója.)

 • A beállítássávon kattintson a Szegély finomítása elemre, vagy válassza a Kijelölés > Szegély finomítása parancsot. Ezután adja meg a következőket:

Megjelenítési mód

A menüből válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni a kijelölést. Az egérmutatót az egyes módok fölött tartva jelenítheti meg azok rövid leírását. Az Eredeti megjelenítése jelölőnégyzetet bejelölve az összehasonlíthatóság érdekében az eredeti kijelölés is megjelenik. A Sugár megjelenítése ott mutatja a kijelölés keretét, ahol szegélyfinomítás fog történni.

Szegélyészlelés

A Sugár finomítása és a Finomítások törlése eszköz

Ezekkel az eszközökkel pontosan korrigálhatja azt a határterületet, ahol szegélyfinomítást szeretne végezni. Ha gyorsan szeretne eszközt váltani, nyomja le a Shift+E kombinációt. Az ecset méretét a zárójelbillentyűkkel módosíthatja.

Megjegyzés:

Az ecsetet puha területeken, például szőrön vagy prémen végighúzva finom részleteket adhat a kijelöléshez.

Intelligens sugár

Automatikusan módosítja a határterületen talált kemény és lágy élek sugarait. Szüntesse meg a beállítás kijelölését, ha a szegély egységesen kemény vagy lágy peremű, vagy ha szeretné pontosabban szabályozni a sugár beállítását és a finomítási ecseteket.

Sugár

Itt adhatja meg a kijelölés azon határának méretét, ahol szegélyfinomítást szeretne végezni. Éles szegélyekhez kis, puhább szegélyekhez nagyobb sugarat használjon.

Szegély korrekciója

Simítás

Ez a beállítás csökkenti a szabálytalan területeket (a „hegyeket és völgyeket”) a kijelölés határvonalán, ezáltal simább körvonalat hoz létre.

Lágy perem

Életleníti (elmossa) a kijelölés és a környező képpontok közötti átmenetet.

Kontraszt

Növelésével a kijelölés határain lévő lágyabb szegélyű átmenetek élesebbé válnak. Általában azonban az Intelligens sugár beállítás és a finomítási eszközök hatásosabbak.

Szegély eltolása

A lágyabb szegélyű kereteket befelé (negatív értékek) vagy kifelé (pozitív értékek) mozgatja. A keret befelé mozgatása segít eltüntetni a nemkívánatos háttérszíneket a kijelölés szegélyéből.

Kimenet

Színtisztítás

A színszegélyeket a kijelölésbe teljesen beleeső közeli képpontok színére cseréli. A színcsere erőssége arányos a kijelölés szegélyének lágyságával.

Megjegyzés:

Mivel ez a beállítás megváltoztatja a képpontok színét, egy új rétegen vagy dokumentumban jelenik meg. Az eredeti réteget érdemes megtartani, hogy szükség esetén visszatérhessen hozzá. (A képpontok színében bekövetkező változások gyors megtekintéséhez válassza a Megjelenítési mód menü Réteg felfedése elemét.)

Mérték

A tisztítás és a szegélycsere mértékét adja meg.

Kimenet helye

Itt adhatja meg, hogy a finomított kijelölésből a jelenlegi rétegen lesz kijelölés vagy maszk, avagy új rétegbe vagy dokumentumba kerül.

A kijelölés széleinek lágyítása

Az élsimítás és lágyítás a kijelölés egyenetlen éleinek simítására szolgál.

Élsimítás

A kijelöléskeret és a háttér színátmenetének finomításával simítja a kijelölés egyenetlen éleit. Mivel kizárólag a kijelöléskeret körül elhelyezkedő képpontok változnak, a művelet nem csökkenti a kép részletességét. Az élsimítás főként akkor lehet hasznos, ha több különböző képrészlet kivágásával, másolásával és beillesztésével kíván összeállítani egy képet.

Az élsimítás a Lasszó eszköz, a Sokszög lasszó eszköz, a Mágneses lasszó eszköz, az Ellipszis alakú kijelölés eszköz és a Varázspálca eszköz esetében használható. (Az eszköztáron való megjelenítéshez ki kell választania az eszközök egyikét.)

Megjegyzés:

Az élsimítást a kijelölő eszköz használatát megelőzően kell bekapcsolnia; kijelölés rajzolását követően nem alkalmazható.

Lágyítás

A kijelöléskeret és a környező képpontok között átmenet képzésével életleníti a széleket. Az alkalmazott életlenítés csökkentheti a keretmenti képterület részletességét.

A lágyítást az egyszerű kijelölő eszközök, valamint a Lasszó eszköz, Sokszög lasszó eszköz és Mágneses lasszó eszköz esetében használhatja, illetve a meglévő kijelölésekhez is alkalmazhatja.

Megjegyzés:

A lágyítás eredménye a kijelölés áthelyezését, kivágását, másolását vagy kitöltését követően válik láthatóvá.

Képpontkijelölés élsimítással

 1. Válassza a Lasszó eszközt, a Sokszög lasszó eszközt, a Mágneses lasszó eszközt, az Ellipszis alakú kijelölés eszközt vagy a Varázspálca eszközt.
 2. Jelölje be az eszköztár Élsimítás jelölőnégyzetét.

Képpontkijelölés peremlágyítással

 1. Válasszon tetszés szerint egy kijelölő- vagy lasszóeszközt.
 2. Írja be az eszköztár Lágy perem mezőjébe a kívánt értéket. Ez az érték határozza meg az él lágyítási szélességét (0 és 250 képpont közötti érték adható meg).

Peremlágyítás alkalmazása meglévő kijelöléshez

 1. Mutasson a Kijelölés menü Módosítás pontjára, majd kattintson a Lágy perem parancsra.
 2. Adja meg a kívánt értéket, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Nagy lágyítási sugár megadása ellehetetlenítheti a kisebb képterületet érintő kijelölések végrehajtását. Ha a „Nincsenek 50%-nál nagyobb mértékben kijelölt képpontok” üzenet jelenik meg, csökkentse a lágyítási sugarat vagy növelje a kijelölés méretét. Ha ilyen esetben az OK gombra kattintva elfogadja az aktuális maszkbeállításokat, a kijelöléskeret nem lesz látható.

  Photoshop – Kijelölés lágyítással és anélkül
  Kijelölés lágyítás nélkül és lágyítással

  A. Lágyítás nélküli kijelölés kitöltése mintával B. Lágyított kijelölés kitöltése mintával 

Rojtozott kijelölésszegélyek korrigálása

Az élsimított kijelölések áthelyezésekor vagy beillesztésekor a kijelöléskeret környező képpontjai is a kijelölésben maradhatnak, mely rojtozott szegélyeket vagy fényudvart eredményezhet az áthelyezett vagy beillesztett kijelölés körül. A Réteg menü Belesimítás pontjának parancsaival korrigálhatja ezeket a rojtozott szegélyeket:

 • A Színtisztítás a teljesen kijelölt közeli képpontok színére cseréli a rojtozott szegély képpontjainak háttérszínét.

 • A Szegélyek elmosása parancs a rojtozott szegélyek képpontjainak színét a kijelölés beljebb eső (és így a háttérszínt már nem tartalmazó) képpontjainak színére cseréli.

 • A Fekete maszk eltávolítása és a Fehér maszk eltávolítása parancs a fehér vagy fekete háttéren lévő, élsimított kijelölések eltérő színű háttérre történő helyezésekor lehet hasznos. A fehér háttéren lévő élsimított fekete szöveg szegélyei például szürke képpontokat tartalmaznak, melyek eltérő színű háttér alkalmazásakor láthatóvá válnak.

Megjegyzés:

A rojtozott szegélyeket emellett a Rétegstílusok párbeszédpanel Fejlett keverés csúszkáival eltávolíthatja vagy áttetszővé teheti, mellyel szintén korrigálható a probléma. A fenti példa esetében például fekete vagy fehér területeket célszerű áttetszővé tenni. Ha az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyű lenyomásával kattint a csúszkákra, szétválaszthatja azokat; a csúszkák szétválasztásával a szegélyek lágyságának megőrzése mellett távolíthatja el a rojtozott területeket.

Kijelölésszegélyek rojtozottságának csökkentése

 1. Mutasson a Réteg menü Belesimítás pontjára, majd kattintson a Szegélyek elmosása parancsra.
 2. Adja meg a kívánt szélességértéket; a szélesség határozza meg, hogy a program milyen távolságban keres helyettesítő képpontokat. A legtöbb esetben 1 vagy 2 képpontos távolság megadása is elegendő.
 3. Kattintson az OK gombra.

Maszk eltávolítása a kijelölésből

 1. Mutasson a Réteg menü Belesimítás pontjára, majd válassza a Fekete maszk eltávolítása vagy Fehér maszk eltávolítása parancsot.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat