A Photoshop jó pár olyan effektust tartalmaz (például árnyékok, ragyogás vagy bevésés), amelyek visszaállítható módon képesek megváltoztatni egy adott réteg tartalmának megjelenését. A rétegeffektusok a rétegek tartalmához kapcsolódnak: a réteg tartalmának áthelyezésekor vagy módosításakor a program ugyanezeket az effektusokat alkalmazza a megváltoztatott tartalomra is. Ha például vetett árnyékot ad egy szövegréteghez, majd új szöveget vesz fel, az árnyék automatikusan megjelenik az új szövegnél is.

A rétegekre vagy rétegcsoportokra alkalmazott effektus(oka)t rétegstílusnak hívjuk. A felhasználó tetszés szerint használhatja a Photoshop előre definiált stílusainak valamelyikét, de a Rétegstílus párbeszédpanelen egyéni stílust is létrehozhat. A rétegeffektusok ikonja  a Rétegek panelen, a réteg neve mellett jobbra látható. A stílus ki is bontható a Rétegek panelen, így megtekinthetők és módosíthatók a stílust alkotó effektusok.

Egyetlen rétegstílusban alkalmazhat több effektust is. Hasonlóképpen, egyes effektusok több példánya is alkothat egy rétegstílust.

A Photoshop Rétegek panelje
A Rétegek panel több effektust is hordozó réteggel

A. Rétegeffektusokat jelző ikon B. Ide kattintva megjeleníthetők a rétegeffektusok C. Rétegeffektusok 

Egyéni stílus mentésekor a stílus előre definiált stílussá válik. Ezek a stílusok a Stílusok panelen követhetők nyomon, és egyetlen kattintással réteghez vagy csoporthoz rendelhetők.

Előre definiált stílusok alkalmazása

Az előre definiált stílusokat a Stílusok panelen adhatja meg. A Photoshop programban található rétegstílusok feladat szerint könyvtárakba vannak csoportosítva: az egyik könyvtár például a webgombok létrehozásához használható stílusokat, egy másik pedig szöveghez effektusokat adó stílusokat tárol. E stílusok használatához be kell tölteni a megfelelő könyvtárat. A stílusok betöltéséről és mentéséről az Előre definiált stílusok létrehozása és kezelése című témakör nyújt bővebb felvilágosítást.

Megjegyzés:

Háttérre, rögzített rétegre és csoportra nem alkalmazhatók rétegstílusok.

A Stílusok panel megjelenítése

 1. Kattintson az Ablak menü Stílusok elemére.

Előre definiált stílus alkalmazása a rétegre

Előre definiált stílus alkalmazásakor a program általában felülírja az aktuális rétegstílust, ám egy második stílus jellemzőit felveheti az aktuális stílus jellemzői közé.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Stílusok panel valamelyik stílusára kattintva alkalmazza azt a jelenleg kijelölt rétegekre.

  • Húzzon egy stílust a Stílusok panelről a Rétegek panel egyik rétegére.

  • Húzzon egy stílust a Stílusok panelről a dokumentumablakba, de csak akkor engedje fel az egérgombot, ha a mutató afölött a rétegtartalom fölött van, amelyre alkalmazni szeretné a stílust.

   Megjegyzés: Ha kattintás vagy húzás közben lenyomva tartja a SHIFT billentyűt, akkor felülírásuk helyett a program hozzáadja a stílust a célréteg már meglévő effektusaihoz.

  • Válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsát, és kattintson a Rétegstílus párbeszédpanel bal oldali listájának tetején látható Stílusok feliratra). Kattintson a használandó stílusra, majd az OK gombra.

  • Ha az alakzatrétegekkel végzett műveletek közben alakzateszközt vagy tolleszközt használ, akkor az alakzat megrajzolása előtt válasszon stílust az eszköztár Rétegstílus panelén.

  Megjegyzés:

  Az egyes effektusoknál látható „+” ikon azt jelzi, hogy egy rétegstílusban többször is alkalmazhatók.

Másik rétegbeli stílus alkalmazása

 • Az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt lenyomva tartva húzza (és ezzel másolja) a Rétegek panelen a stílust a szóban forgó réteg effektuslistájáról egy másik rétegre.
 • A Rétegek panelen kattintson a stílusra, és húzza (és ezzel helyezze át) a réteg effektuslistájáról egy másik rétegre.

Előre definiált stílusok megjelenési módjának megváltoztatása

 1. Kattintson a Stílusok panel vagy a Rétegstílus párbeszédpanel Stílusok csoportjának jobb felső sarkában lévő háromszögikonra, vagy az eszköztár Rétegstílus legördülő listájára.
 2. Válasszon megjelenítési beállítást a panel menüjéből:
  • A Csak szöveg beállítással listaként jelennek meg a rétegstílusok.

  • A Kis bélyegkép vagy a Nagy bélyegkép lehetőséget választva bélyegképekként tekinthetők meg a rétegstílusok.

  • A Kicsi lista vagy a Nagy lista menüelemmel listaként láthatók a rétegstílusok, és a kijelölt rétegstílus bélyegképe is megjelenik.

A Rétegstílus párbeszédpanel áttekintése

A Rétegstílus párbeszédpanellel módosíthatók az adott rétegre érvényes stílusok és új stílusok is létrehozhatók.

Photoshop – Rétegstílus párbeszédpanel
A Rétegstílus párbeszédpanel. A bal oldali listában lévő jelölőnégyzeteket bejelölve az effektusok beállításainak megjelenítése nélkül alkalmazhatja az aktuális beállításokat. Az egyes effektusok beállításait az effektusnevekre kattintva jelenítheti meg.

Az egyéni stílusok létrehozásához az alábbi effektusok használhatók:

 

  Vetett árnyék

  A réteg tartalma mögé helyezett árnyék.

   

  Belső árnyék

  A rétegtartalom szegélyein belül eső árnyékot eredményez, így a réteg süllyesztett hatást kelt.

   

  Külső ragyogás és Belső ragyogás

  A réteg tartalmának külső vagy belső szegélyei felől induló ragyogást eredményező effektus.

   

  Bevésés és domborítás

  Kiemelések és árnyékok többféle kombinációjának hozzáadása a réteghez.

   

  Szatén

  Szatén hatású felületet eredményező belső árnyékolás alkalmazása.

   

  Színátfedés, Színátmenet-átfedés és Mintaátfedés

  A rétegtartalom kitöltése színnel, színátmenettel vagy mintával.

   

  Körvonal

  Körvonallal látja el az aktuális rétegen lévő objektumot szín, színátmenet vagy minta használatával. Kifejezetten hasznos effektus kemény szegélyű alakzatoknál, például szövegalakzatoknál.

 

 

Egyéni rétegstílus alkalmazása vagy módosítása

Megjegyzés:

Háttérrétegre, rögzített rétegre és csoportra nem alkalmazhatók rétegstílusok. Ha háttérrétegre szeretne rétegstílust alkalmazni, először konvertálja normál réteggé.

 1. Jelöljön ki egyetlen réteget a Rétegek panelen.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson duplán a rétegre (a rétegnéven és a bélyegképen kívül).

  • Kattintson a Rétegek panel alján lévő Rétegstílus hozzáadása ikonra, és válasszon effektust a listában.

  • Válasszon effektust a Réteg menü Rétegstílus almenüjében.

  • Létező stílus módosításához kattintson duplán a Rétegek panelen látható rétegnév alatti valamelyik effektusra. (A stílus effektusainak megjelenítéséhez kattintson Rétegstílus hozzáadása ikon  mellett lévő háromszögre.)

 3. Adja meg az effektus beállításait a Rétegstílus párbeszédpanelen. További információ: Rétegstílusok beállításai.
 4. Szükség esetén adjon meg további effektusokat a stílushoz: effektus kijelölés nélküli hozzáadásához jelölje be az effektus neve mellett balra látható jelölőnégyzetet a Rétegstílus párbeszédpanelen.

  Megjegyzés:

  A Rétegstílus párbeszédpanelen annak bezárása nélkül is módosítható egyszerre akár több effektus is: ehhez kattintson valamelyik effektus nevére a párbeszédpanel bal oldalán lévő listában, és megjelennek a kapcsolódó beállítások.

Stílus alapértelmezéseinek módosítása

 1. A Rétegstílus párbeszédpanelen adja meg a szükséges egyedi beállításokat.
 2. Kattintson a Legyen alapértelmezett gombra.

  A párbeszédpanel következő megnyitásakor automatikusan az alapértelmezésként megadott egyedi értékeket alkalmazza a program. Ha módosította a beállításokat, és szeretne visszatérni az egyedi alapértelmezésekhez, kattintson az Alapértékek visszaállítása gombra.

  Megjegyzés:

  A Photoshop gyári alapértelmezéseinek visszaállításával kapcsolatban lásd: Minden beállítás visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

Rétegstílusok beállításai

Magasság

A Bevésés és domborítás effektus fényforrásának magasságát szabja meg. A 0 érték a vízszintes síkon lévő, a 90 érték pedig közvetlenül a réteg felett elhelyezkedő fényforrást jelenti.

Szög

A rétegre alkalmazott effektus megvilágítási szöge. A dokumentumablakban húzással is beállítható a Vetett árnyék, a Belső árnyék és a Szatén effektus megvilágítási szöge.

Élsimított

A körvonal vagy a fényességi kontúr szélső képpontjait keveri. Ennek a beállításnak elsősorban a bonyolult körvonalú kis árnyékoknál veheti hasznát.

Keverési mód

Az ebben a listában található beállítások azt szabják meg, hogy a rétegstílus miként keveredik az alsóbb rétegekkel, amelyek nem feltétlenül foglalják magukban az aktív réteget. A belső árnyék például az aktív réteggel keveredik, mert a program a réteg tetejére rajzolja az effektust, a vetett árnyék viszont csak az aktív réteg alatti rétegekkel keveredik. A legtöbb esetben az egyes effektusok alapértelmezett keverési módja adja a legjobb eredményt. Lásd: Keverési módok.

Alátöltés

A Belső árnyék vagy a Belső ragyogás effektus maszkjának széleit kicsinyíti az életlenítés előtt.

Szín

Árnyék, ragyogás vagy kiemelés színét adja meg: a színes téglalapra kattintva színt választhat.

Kontúr

Tömör színű ragyogás alkalmazásakor a Kontúr beállítással átlátszó gyűrűket hozhat létre. Színátmenettel kitöltött ragyogás használatakor a Kontúr beállítással a színátmenet színének és opacitásának különféle ismétlődéseit hozhatja létre. A Bevésés és domborítás effektus tulajdonságai között a Kontúr listában a domborítási folyamat során árnyékolt gerincek, völgyek és domborulatok adhatók meg. Árnyékok használatakor a Kontúr lista a fakítást szabályozza. Bővebb felvilágosítást a Rétegeffektusok módosítása kontúrokkal című témakörben talál.

Távolság

Árnyék- vagy szaténeffektus eltolásának távolságát határozza meg. A távolság a dokumentumablakban is beállítható húzással.

Depth (Mélység)

A bevésés vagy a minta mélysége.

Globális fényforrás használata

Ezzel a beállítással egy fő megvilágítási szög adható meg, amely ezt követően valamennyi, árnyékolást használó rétegeffektusban (Vetett árnyék, Belső árnyék, Bevésés és domborítás) alkalmazható. Ha ezekben az effektusokban engedélyezett a Globális fényforrás használata beállítás, és megvilágítási szöget szeretne megadni, akkor az a szög lesz a globális érvényű megvilágítási szög. Minden olyan effektus, amelyhez automatikusan engedélyezett a Globális fényforrás használata beállítás, ugyanezt a megvilágításiszög-beállítást örökli. Ha nincs megadva a Globális fényforrás használata beállítás, a beállított megvilágítási szög helyinek minősül, tehát csak a szóban forgó effektusra vonatkozik. A globális érvényű megvilágítási szöget a Rétegstílus almenü Globális fényforrás parancsára kattintva is beállíthatja.

Fényesség kontúr

Fényes, fémes megjelenést kölcsönöz az effektusnak. Ezt a beállítást a bevésés és a domborítás árnyékolása után kell alkalmazni.

Színátmenet

Itt adható meg a rétegeffektus színátmenete: Kattintson a színátmenetre a színátmenet-szerkesztő párbeszédpanel megjelenítéséhez, vagy kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki a színátmenetet a legördülő panelen. A színátmenet-szerkesztővel tetszés szerint módosíthatók a színátmenetek, de új átmenet is létrehozható. A Színátmenet-átfedés csoportban ugyanúgy módosítható a szín vagy az opacitás, mint ahogyan a színátmenet-szerkesztővel. Bizonyos effektusokhoz további színátmenet-beállítások is megadhatók: a Fordítva jelölőnégyzet bejelölésével a program megfordítja a színátmenet tájolását, a Réteghez igazítás négyzetet bejelölve a réteg határolókeretének használatával számítja ki a színátmenet kitöltését, a Skála csúszkával pedig a színátmenet mérete változtatható meg. A képablakban történő kattintással és húzással a színátmenet középpontja is áthelyezhető. A Stílus legördülő listában a színátmenet alakzata választható ki.

Csúcsfény módja vagy Árnyékolási mód

Ez a két legördülő lista a bevésés vagy az árnyékolás csúcsfényének vagy árnyékának keverési módját szabályozza.

Élénkség

A színátmenet színének és opacitásának alkalmazási módját határozza meg.

Réteg kiejtése az árnyéknál

A vetett árnyék félig átlátszó rétegen érzékelhető láthatóságát szabja meg.

Zaj

A ragyogás vagy az árnyék opacitásában található véletlenszerű elemek száma. Írjon be egy értéket a számmezőbe, vagy húzza a csúszkát a kívánt helyre.

Opacitás

A rétegeffektus opacitásának beállítása. Írjon be egy értéket a számmezőbe, vagy húzza a csúszkát a kívánt helyre.

Minta

Itt adható meg a rétegeffektus mintája. Kattintson a legördülő panelre, és válasszon mintát a listában. Az Új készlet gombra  kattintva a jelenlegi beállítások alapján hozhat létre új előre definiált mintázatot. Az Origóra igazítás gombra kattintva a minta origóját a dokumentum origójával teheti egyenlővé (feltéve, hogy az Összekapcsolás réteggel jelölőnégyzet be van jelölve), vagy a réteg bal felső sarkába helyezheti az origót (ha nincs bejelölve az Összekapcsolás réteggel négyzet). Akkor jelölje be az Összekapcsolás réteggel jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a minta a réteggel együtt mozogjon, ha azt áthelyezi. A Skála csúszkával vagy a százalékérték beírásával megadhatja a minta méretét. A választott minta húzásával elhelyezheti azt a rétegen belül – az Origóra igazítás gombra kattintva visszaállíthatja az eredeti helyzetet. A Minta lista csak akkor aktív, ha vannak betöltve minták.

Pozíció

A Körvonal effektus pozícióját adja meg: a legördülő listában a Kívül, a Belül és a Középre lehetőség választható.

Tartomány

Azt határozza meg, hogy a ragyogás mely része vagy tartománya a kontúr célja.

Méret

Az életlenítés sugara és mérete vagy az árnyék mérete.

Lágyítás

Ezzel a csúszkával az árnyékolás eredménye életleníthető a nemkívánatos eltérések kiküszöbölése érdekében.

Forrás

A belső ragyogás forrása: a Középre igazítás választógombot bejelölve a ragyogás a rétegtartalom középpontjából halad kifelé, míg a Szegély lehetőséget választva a tartalom belső szegélyeitől.

Szórás

A maszk széleinek nagyítása az életlenítés előtt.

Stílus

A bevésés stílusát meghatározó legördülő lista: a Belső véset beállítás a rétegtartalom belső szegélyein hoz létre bevésést, a Külső bemetszés elem a tartalom külső szegélyein, a Domborítás lehetőség a rétegtartalom alsóbb rétegek alapján történő domborítását szimulálja, a Párnásítás listaelemmel a rétegtartalom szegélyei bélyegezhetők rá az alsóbb rétegekre, a Körvonal kidomborítás beállítás pedig a rétegre alkalmazott Körvonal effektus szegélyeire korlátozza a domborítást. (A Körvonal kidomborítás effektus csak akkor aktív, ha van körvonal megadva a réteghez.)

Technika

A Bevésés és domborítás effektushoz a Simítás, a Kemény véső és a Puha véső, a Belső ragyogás és a Külső ragyogás effektushoz pedig a Lágyabb és a Pontos beállítás adható meg.

Simítás

Enyhén életleníti a maszk szegélyeit. Minden típusú maszkhoz hasznos, legyen az puha vagy kemény szegélyű. Ez a beállítás nem őrzi meg a részletes jellemzőket nagyobb méretben.

Kemény véső

Ez a beállítás távolságmérést alkalmaz, és elsősorban élsimított alakzatok, például szövegalakzatok kemény szegélyű maszkjaihoz hasznos. A Simítás beállításnál nagyobb mértékben őrzi meg a részletes jellemzőket.

Puha véső

Ez a beállítás módosított távolságmérési módot használ, és (noha pontatlanabb a Kemény véső eszköznél) több maszkhoz alkalmazható hatékonyan. A Simítás beállításnál nagyobb mértékben őrzi meg a jellemzőket.

Lágyabb

Életleníti a kijelölt elemet: mindenféle, tehát lágy és kemény szegélyű maszkhoz használható. Nagyobb méret esetén a Lágyabb beállítás nem őrzi meg a részletes jellemzőket.

Pontos

Ez a beállítás távolságmérést alkalmaz a ragyogás létrehozásához, és elsősorban élsimított alakzatok, például szövegalakzatok kemény szegélyű maszkjaihoz hasznos. A Lágyabb beállításnál nagyobb mértékben őrzi meg a jellemzőket.

Textúra

Itt adhat textúrát a kijelölt elemhez. A Skála csúszkával a textúra mérete állítható be. Az Összekapcsolás réteggel jelölőnégyzetet akkor jelölje be, ha azt szeretné, hogy a textúra a réteggel együtt mozogjon, ha azt áthelyezi. A Negatív jelölőnégyzet bejelölésével a textúra negatív lesz. A Mélység csúszka a textúra alkalmazásának fokát és irányát (felfelé vagy lefelé) szabja meg. Az Origóra igazítás gombra kattintva a minta origóját a dokumentum origójával teheti egyenlővé (feltéve, hogy az Összekapcsolás réteggel jelölőnégyzet nincs bejelölve), vagy a réteg bal felső sarkába helyezheti az origót (ha be van jelölve az Összekapcsolás réteggel négyzet). A textúrát húzással is elhelyezheti a rétegen.

Rétegeffektusok módosítása kontúrokkal

Egyéni rétegstílusok létrehozásakor kontúrokkal szabályozható a Vetett árnyék, a Belső árnyék, a Külső ragyogás, a Belső ragyogás, a Bevésés és domborítás és a Szatén effektus alakja az adott tartományban. A Vetett árnyék effektus Lineáris kontúrjának hatására például lineáris átmenettel tűnik el az opacitás. Egyéni kontúrral egyedi árnyékátmenet érhető el.

A Kontúr listában és a Készletvezérlő eszközben könnyedén kijelölhető, visszaállítható, törölhető és módosítható a kontúrok előnézete.

Párbeszédpanel – A Rétegstílus párbeszédpanel Vetett árnyék effektusához tartozó Kontúr lista
A Rétegstílus párbeszédpanel Vetett árnyék effektusához tartozó Kontúr lista

A. Ide kattintva megjeleníthető a kontúrszerkesztő párbeszédpanelje. B. Ide kattintva nyitható meg a kontúrlista. 

Egyéni kontúr létrehozása

 1. Válassza a Rétegstílus párbeszédpanel Vetett árnyék, Belső árnyék, Külső ragyogás, Belső ragyogás, Bevésés és domborítás, Kontúr vagy Szatén effektusát.
 2. Kattintson a kontúr bélyegképére a Rétegstílus párbeszédpanelen.
 3. Kattintással adjon pontokat a kontúrhoz, és húzással állítsa be azt. Megteheti azt is, hogy beírja a szükséges értéket a Bemenet és a Kimenet mezőbe.
 4. Ha finom görbe helyett éles sarkot szeretne létrehozni, jelöljön ki egy pontot, és jelölje be a Sarok jelölőnégyzetet.
 5. A Mentés gombra kattintva fájlba mentheti a kontúrt a kívánt névvel.
 6. Ha előre definiált készletként szeretné menteni a kontúrt, kattintson az Új gombra.
 7. Kattintson az OK gombra. Az új kontúrokat a kontúrlista alján helyezi el a program.

Kontúr betöltése

 1. Kattintson a kontúrra a Rétegstílus párbeszédpanel Kontúr listájában, majd kattintson a Kontúr szerkesztő párbeszédpanel Betöltés gombjára. Keresse meg a betöltendő kontúrkönyvtárat tároló mappát, és kattintson a Betöltés gombra.

Kontúr törlése

 1. A kontúrlista megnyitásához kattintson az aktuális kontúr neve melletti háromszögikonra. Az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt lenyomva tartva kattintson a törlendő kontúrra.

Globális érvényű megvilágítási szög beállítása az összes réteghez

Globális megvilágítással egy fényes, közös fényforrás jeleníthető meg a képen.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Globális fényforrás parancsára. A megjelenő párbeszédpanelen adja meg a Szög és a Magasság mezőben a kívánt értéket (vagy forgassa a tárcsát), majd kattintson az OK gombra.

  • Jelölje be a Rétegstílus párbeszédpanel Vetett árnyék, Belső árnyék vagy Bevésés és domborítás effektusának Globális fényforrás használata jelölőnégyzetét. Adja meg a szöget az érték beírásával vagy a sugár húzásával, és kattintson az OK gombra.

  A globális fényforrás a globális érvényű megvilágítási szöget használó valamennyi rétegeffektusra vonatkozik.

Rétegstílusok megjelenítése és elrejtése

A stílussal rendelkező rétegek nevétől jobbra az „fx” ikon  látható a Rétegek panelen.

Kép összes rétegstílusának megjelenítése vagy elrejtése

 1. Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Összes effektus elrejtése vagy Minden effektus mutatása parancsára.

Rétegstílusok kibontása vagy összezárása a Rétegek panelen

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Rétegstílus hozzáadása ikonja melletti háromszögre  kattintva kibonthatja a rétegre alkalmazott rétegeffektusok listáját.

  • A stíluslista összezárásához kattintson újból a háromszögre.

  • Egy adott csoportban alkalmazott rétegstílusok listájának kibontásához vagy összezárásához tartsa lenyomva az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt, és kattintson a csoporthoz tartozó háromszögre vagy fordított háromszögre. Az ikon függvényében a program kibontja vagy összezárja a csoporton belüli rétegekre alkalmazott rétegstílusokat.

Rétegstílusok másolása

Stílusok másolásával és beillesztésével egyszerűen alkalmazhatók ugyanazok az effektusok több rétegre is.

Rétegstílusok másolása rétegek között

 1. Jelölje ki a Rétegek panelen a másolandó stílust tartalmazó réteget.
 2. Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Rétegstílus másolása parancsára.
 3. Jelölje ki a panelen a célréteget, majd válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Rétegstílus beillesztése parancsát.

  A beillesztett rétegstílus felülírja a célréteg(ek) már meglévő rétegstílusát.

Rétegstílusok másolása rétegek között húzással

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Tartsa lenyomva az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt, és a Rétegek panelen húzza valamelyik rétegeffektust az egyik rétegről egy másikra: a program másolatot készít az effektusról. A rétegstílus másolásához húzza az effektusokat jelző ikont az egyik rétegről egy másikra.

  • Húzzon legalább egy rétegeffektust a Rétegek panelről a képre: ezzel a művelettel az így kapott rétegstílust a Rétegek panelen lévő, a művelet célpontjában képpontokat tartalmazó legfelső rétegre alkalmazhatja.

Rétegstílus méretezése

Bizonyos esetekben a rétegstílusokat célszerű egy megadott felbontásra és meghatározott méretű jellemzőkre beállítani. Az Effektusok méretezése paranccsal anélkül méretezheti a rétegstílus effektusait, hogy a rétegstílus által meghatározott objektumot méreteznie kellene.

 1. Jelölje ki a réteget a Rétegek panelen.
 2. Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Effektusok méretezése parancsára.
 3. Írjon be egy értéket a Skála mezőbe, vagy a nyílra kattintás után húzza a csúszkát a kívánt helyre.
 4. Az Előnézet jelölőnégyzetet bejelölve meg is tekintheti a képen végrehajtott változtatásokat.
 5. Kattintson az OK gombra.

Rétegeffektusok eltávolítása

Lehetősége van egy adott rétegre alkalmazott stílus meghatározott effektusát eltávolítani, de eltávolíthatja a rétegből az egész stílust is.

Effektus eltávolítása stílusból

 1. Bontsa ki a Rétegek panelen a szóban forgó rétegstílust, hogy láthatóvá váljanak effektusai.
 2. Húzza a törlendő effektust a Réteg törlése gombra .

Stílus eltávolítása rétegből

 1. Jelölje ki a Rétegek panelen az eltávolítandó stílust tartalmazó réteget.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Rétegek panelen húzza az effektusokat jelölő ikont a Réteg törlése gombra .

  • Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Rétegstílus törlése parancsára.

  • Jelölje ki a réteget, és kattintson a Stílusok panel alján lévő Stílus törlése  gombra.

Rétegstílus képrétegekké konvertálása

A rétegstílusok megjelenésének testreszabásához és pontosításához normál képrétegekké konvertálhatók a rétegstílusok. Miután ez megtörtént, az eredmény tovább javítható festéssel, valamint további parancsok és szűrők alkalmazásával. Megemlítendő azonban az is, hogy a későbbiekben már nem módosítható az eredeti réteg rétegstílusa, és az eredeti képréteg módosításakor nem frissül a rétegstílus.

Megjegyzés:

A művelet eredményeként kapott rétegek nem feltétlenül felelnek meg a rétegstílusokat használó változatnak. Az új rétegek létrehozásakor a program esetleg figyelmeztetéseket jelenít meg.

 1. Jelölje ki a Rétegek panelen a konvertálandó rétegstílust tartalmazó réteget.
 2. Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Rétegek létrehozása parancsára.

  Ebben a programverzióban már lehetőség van az új rétegek normál rétegekkel megegyező módon történő módosítására és újbóli egymásra halmozási sorrendbe állítására. Bizonyos effektusok (például a Belső ragyogás effektus) rétegekké konvertálása vágómaszkban történik.

Előre definiált stílusok létrehozása és kezelése

A létrehozott egyéni stílusokat előre definiált stílusokként (készletekként) mentheti, amelyeket a későbbiekben a Stílusok panelen érhet el. A könyvtárba mentett előre definiált stílusok szükség esetén betölthetők, de el is távolíthatók a Stílusok panelről.

Előre definiált új stílus létrehozása

 1. Jelölje ki a Rétegek panelen azt a réteget, amelyben az előre definiáltként mentendő stílus található.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Stílusok panel egy üres részére.

  • Kattintson a Stílusok panel alján található Új stílus létrehozása gombra.

  • Kattintson a Stílusok panel menüjének Új stílus parancsára.

  • Válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsát, és kattintson a Rétegstílus párbeszédpanel Új stílus gombjára.

 3. Írja be a stílus nevét, adja meg a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Előre definiált réteg átnevezése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson duplán a Stílusok panelen lévő egyik stílusra. Ha a Stílusok panelen bélyegképekként jelennek meg a stílusok, írja be az új nevet a párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra. Megteheti azt is, hogy közvetlenül a Stílusok panelen írja be az új nevet, és megnyomja az ENTER (Windows) vagy a RETURN billentyűt (Macintosh).

  • Válasszon stílust a Rétegstílus párbeszédpanel Stílusok csoportjában. Válassza a helyi menü Stílus átnevezése parancsát, írja be az új nevet, és kattintson az OK gombra.

  • Alakzat- vagy tolleszköz használatakor az eszköztár Stílus listájában választhat stílust. Kattintson a helyi menü Stílus átnevezése parancsára.

Előre definiált réteg törlése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Húzza a törlendő stílust a Stílusok panel alján lévő Stílus törlése  gombra.

  • Az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt lenyomva tartva kattintson a törlendő rétegstílusra a Stílusok panelen.

  • Válasszon stílust a Rétegstílus párbeszédpanel Stílusok csoportjában. További információt az Előre definiált stílusok alkalmazása című témakör tartalmaz. Kattintson a helyi menü Stílus törlése parancsára.

  • Alakzat- vagy tolleszköz használatakor az eszköztár Rétegstílus listájában választhat stílust. Kattintson a helyi menü Stílus törlése parancsára.

Előre definiált stílusok készletének mentése könyvtárként

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Stílusok panel menüjének Stílusok mentése parancsára.

  • Kattintson a Rétegstílus párbeszédpanel bal oldalán a Stílusok listaelemre. Kattintson a helyi menü Stílusok mentése parancsára.

  • Alakzat- vagy tolleszköz használatakor az eszköztár Rétegstílus listájából választhat stílust. Kattintson a helyi menü Stílusok mentése parancsára.

 2. Adja meg a stíluskönyvtár helyét, írja be a fájlnevet, és kattintson a Mentés gombra.

  A könyvtár tetszőleges helyre menthető. Ha azonban az alapértelmezett készletek helyén lévő Készletek mappa Stílusok almappájába menti a könyvtárfájlt, az alkalmazás újraindításakor a könyvtár neve megjelenik a Stílusok panel menüjének alján.

  Megjegyzés:

  Az előre definiált stílusok átnevezéséhez, törléséhez és mentéséhez a Készletvezérlő eszköz is használható.

Előre definiált stílusok könyvtárának betöltése

 1. Kattintson a Stílusok panel vagy a Rétegstílus párbeszédpanel Stílusok csoportjának jobb felső sarkában lévő háromszögikonra, vagy az eszköztár Rétegstílus legördülő listájára.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Stílusok betöltése paranccsal vegyen fel egy könyvtárt az aktuális listára: jelölje ki a használni kívánt könyvtárfájlt, és kattintson a Betöltés gombra.

  • A Stílusok cseréje parancsra kattintva írja felül az aktuális listát egy másik könyvtárral: jelölje ki a használni kívánt könyvtárfájlt, és kattintson a Betöltés gombra.

  • Válasszon gyűjteményfájlt (a panel menüjének alján látható a neve). a figyelmeztető párbeszédpanel OK gombjára kattintva írja felül az aktuális listát, vagy a Kiegészít gombra kattintva adja a fájlt a listához.

 3. A Stílusok visszaállítása paranccsal visszatérhet az előre definiált stílusok alapértelmezett könyvtárához. Felülírhatja az aktuális listát, vagy kiegészítheti a listát az alapértelmezett gyűjteménnyel.

  Megjegyzés:

  A stíluskönyvtárak betöltése és visszaállítása a Készletvezérlő eszközzel is végrehajtható. Lásd: A Készletvezérlő használata.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat