A réteghez rendelt keverési mód azt határozza meg, hogy a réteg képpontjai miként keverednek a képen a réteg alatt fekvő képpontokkal. Keverési módokkal többféle különleges effektus is létrehozható.

A kijelölt rétegek általános és kitöltési fedettségének megadása

Egy réteg általános opacitása azt szabja meg, hogy milyen mértékben takarja el vagy engedi látszani az alatta lévő réteget. Az 1%-os opacitású rétegek szinte teljesen átlátszóak, míg a 100%-os opacitásúak teljesen átlátszatlanok.

A rétegek keverési módjait és rétegstílusait befolyásoló áttetszőség beállításán kívül megadható a rétegek kitöltésének áttetszősége is. A kitöltés áttetszősége csak a rétegre helyezett képpontokat, alakzatokat és szövegeket érinti, a rétegeffektusok, például az árnyékok áttetszőségét nem.

Megjegyzés:

Háttérréteg vagy zárolt réteg opacitását nem lehet módosítani. A háttérréteg áttetszőséget támogató normál réteggé alakításával kapcsolatban lásd: Háttér és rétegek konvertálása.

 1. A Rétegek panelen jelöljön ki tetszőleges számú réteget vagy csoportot.
 2. Módosítsa az Áttetszőség és Kitöltés mezők értékét. (Csoport kijelölése esetén csak az Áttetszőség módosítható.)

  Megjegyzés:

  Az összes rendelkezésre álló keverési beállítás megtekintéséhez kattintson a Rétegek panel alján lévő Rétegstílus hozzáadása ikonra , majd a megjelenő menü Keverési beállítások parancsára.

Réteg vagy csoport keverési módjának megadása

A rétegcsoportok alapértelmezett keverési módja az Áthúzás mód, azaz a csoport nem rendelkezik saját keverési tulajdonságokkal. Ha másik keverési módot ad meg valamely csoporthoz, tulajdonképpen azt a sorrendet változtatja meg, amely szerint a kép összetevői a képet alkotják. A program elsőként a csoport rétegeit egyesíti, majd az így kapott kompozit csoportot egy képként kezelve és a választott keverési móddal keveri a kép többi részével. Ebből az következik, hogy ha nem az Áthúzás módot adja meg a csoport keverési módjaként, akkor a csoporton belüli korrekciós rétegek vagy rétegkeverési módok nem lesznek hatással a csoporton kívüli rétegekre.

Megjegyzés:

Rétegekhez nem adható meg a Törlés keverési mód, Lab-képek esetén pedig nem használható a Színfakítás, a Színégetés, a Sötétítés, a Világosítás, a Különbség, a Kivétel, az Elvétel és a Felosztás mód. HDR-képek esetében lásd A csatornánként 32 bites HDR-képeket támogató funkciók című részt.

 1. Jelöljön ki egy réteget vagy egy csoportot a Rétegek panelen.
 2. Válasszon keverési módot:
  • A Rétegek panel bal felső sarkában látható Keverési mód beállítása listából válassza ki a megfelelő beállítást.

  • Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsára, és válasszon beállítást a Keverési mód listában.

  Megjegyzés:

  A Keverési mód felugró menüben a különböző lehetőségeken végiggörgetve megnézheti, hogy miként néznek majd ki a képen. A Photoshop a keverési módok élő előnézetét jeleníti meg a vásznon.

Az egyes módok ismertetése példákkal együtt a Keverési módok című témakörben található.

Csoport keverési effektusai

A program a vágómaszkok rétegeit és az alsóbb rétegeket alapértelmezés szerint a csoport legalsó rétegének keverési módja szerint keveri. Lehetőség van azonban arra, hogy a legalsó réteg keverési módja csak a szóban forgó rétegre vonatkozzon, ezáltal megőrizhető a levágott rétegek eredeti keverési megjelenése. (További információ: Rétegek felfedése vágómaszkokkal.)

Egy adott réteg keverési módja úgy is alkalmazható az átlátszatlan képpontokat módosító rétegeffektusokra (például Belső ragyogás vagy Színátfedés), hogy módosítani kellene a csak az átlátszó képpontokat megváltoztató rétegeffektusokat (például Külső ragyogás vagy Vetett árnyék).

 1. Jelölje ki a keverésimód-változtatás célrétegét.
 2. Kattintson duplán valamelyik réteg bélyegképére, válassza a Rétegek panel menüjének Keverési beállítások parancsát, vagy kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsára.

  Megjegyzés:

  Szövegréteg keverési beállításainak megtekintéséhez válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsát, vagy kattintson a Rétegek panel alján lévő Rétegstílus hozzáadása gombra, majd a megjelenő menü Keverési beállítások parancsára.

 3. Adja meg a keverési beállítások hatókörét:
  • A Belső effektusok keverése csoportként jelölőnégyzetet bejelölve a réteg keverési módja az átlátszatlan képpontokat módosító rétegeffektusokra (például Belső ragyogás, Szatén, Színátfedés és Színátmenet-átfedés) fog vonatkozni.

  • A Vágott rétegek keverése csoportként jelölőnégyzet bejelölésével az alapréteg keverési módja a vágómaszk összes rétegére hatással lesz. Az alapértelmezés szerint mindig bejelölt négyzet jelölésének törlésével megőrizhető a csoport valamennyi rétegének eredeti keverési módja és megjelenése.

  A Photoshop részletes keverési beállításai
  Részletes keverési beállítások

  • Az átlátszóság alakítja a réteget jelölőnégyzet bejelölésével a réteg átlátszatlan részeire korlátozhatók a rétegeffektusok és a kiejtések. Az alapértelmezés szerint mindig bejelölt négyzet jelölésének törlésével az effektusokat a réteg egészén alkalmazza a program.

  • A rétegmaszk eltakarja a hatásokat jelölőnégyzetet bejelölve csak a rétegmaszk által definiált területre vonatkoznak a rétegeffektusok.

  • A vektormaszk eltakarja a hatásokat jelölőnégyzet bejelölésével csak a vektormaszk által meghatározott területre lesznek érvényesek a rétegeffektusok.

 4. Kattintson az OK gombra.

Csatornák kihagyása a keverésből

Réteg vagy csoport keverésekor a keverési effektusokat a megadott csatornára lehet korlátozni. A program alapértelmezés szerint az összes csatornára alkalmazza a keverést. RGB színösszetételű kép használatakor például kihagyhatja a keverésből a vörös csatornát: ekkor a kompozit képen csupán a zöld és a kék csatorna adatait érinti a művelet.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson duplán az egyik réteg bélyegképére.

  • Kattintson a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsára.

  • Kattintson a Rétegek panel alján lévő Rétegstílus hozzáadása ikonra , majd a megjelenő menü Keverési beállítások parancsára.

  Megjegyzés:

  Szövegréteg keverési beállításainak megtekintéséhez válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsát, vagy kattintson a Rétegek panel alján lévő Rétegstílus hozzáadása gombra, majd a megjelenő menü Keverési beállítások parancsára.

 2. A Rétegstílus párbeszédpanel Részletes beállítások csoportjában törölje a jelet azoknak a színeknek a jelölőnégyzetéből, amelyeket ki szeretne hagyni a réteg keveréséből.

Színtónustartomány megadása rétegek keveréséhez

A Keverési beállítások paranccsal megjelenített párbeszédpanelen látható csúszkákkal beállítható, hogy az aktív réteg és az alsóbb látható rétegek mely képpontjai jelenjenek meg a végső képen. Kiejtheti az aktív rétegből például a sötét képpontokat, de megadhatja azt is, hogy az alsóbb rétegek fényes képpontjai minden esetben látszódjanak a rétegeken keresztül. A csak részben kevert képpontok tartományának definiálásával egyenletes átmenet hozható létre a kevert és a nem kevert területek között.

 1. Kattintson duplán valamelyik réteg bélyegképére, válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsát, vagy kattintson a Rétegek panel menüjében látható Rétegstílus hozzáadása almenü Keverési beállítások parancsára.

  Megjegyzés:

  Szövegréteg keverési beállításainak megtekintéséhez válassza a Réteg menü Rétegstílus almenüjének Keverési beállítások parancsát, vagy kattintson a Rétegek panel alján lévő Rétegstílus hozzáadása gombra, majd a megjelenő menü Keverési beállítások parancsára.

 2. A Rétegstílus párbeszédpanel Részletes beállítások csoportja alatti csoport Keverés, ha listájában válasszon beállítást.
  • A Szürke listaelemet választva az összes csatornához adhatja meg a keverési tartományt.

  • A különböző színcsatornákat választva (például RGB színösszetételű kép vörös, zöld vagy kék csatornája) a választott csatorna keverését állíthatja be.

 3. Az Ez a réteg és az Aláfekvő réteg csúszkával 0 (fekete) és 255 (fehér) között beállítható a kevert képpontok fényereje. A csúszka jobb oldali, fehér színű fogópontjának húzásával állítsa be a tartomány felső értékét. A bal oldali, fekete fogópont húzásával a tartomány alsó értéke állítható be.

  Megjegyzés:

  A csak részlegesen kevert képpontok tartományának definiálásához tartsa lenyomva az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt, és húzza a csúszka szélén lévő háromszög felét a kívánt helyre. A megosztott csúszka felett látható két érték a részleges keverés tartományát jelzi.

  A keverési tartományok megadása közben az alábbiakat célszerű szem előtt tartani:

  • Az Ez a réteg csúszkával a keveredő, ezért a végső képen is látható képponttartományt adhatja meg az aktív rétegben. Ha a fehér háromszöget például a 235 értékhez húzza, akkor az ennél az értéknél fényesebb képpontok nem keverednek, és a végső képen sem látszanak.

  • Az Aláfekvő réteg csúszkával a végső képen keveredő képpontok tartományát adhatja meg az aláfekvő rétegekben. A kompozit képpontok kialakítása végett a program a kevert képpontokat az aktív réteg képpontjaival társítja, míg a nem kevert képpontok az aktív réteg alsóbb részein keresztül is látszanak. Ha a fekete háromszöget például a 19 értékhez húzza, akkor az ennél az értéknél halványabb képpontok nem keverednek, de a végső kép aktív rétegén keresztül láthatóak lesznek.

Új rétegek kitöltése semleges színnel

A képpontok nélküli rétegekhez bizonyos szűrők nem adhatók meg (például a Megvilágítási effektusok szűrő). A probléma megoldásához jelölje be az Új réteg párbeszédpanel Mód legördülő listája alatti Kitöltés (mód)-semleges színnel jelölőnégyzetet: a program ekkor egy előre definiált semleges színnel tölti ki a réteget. Ezt a láthatatlan semleges színt a réteg keverési módjának megfelelően rendeli hozzá a Photoshop. Ha nincs megadva effektus, úgy a semleges színnel történő kitöltés nincs hatással a többi rétegre. A Kitöltés semleges színnel jelölőnégyzet nem használható a Normál, a Szórt, a Kemény keverés, a Színezet, a Telítettség, a Szín vagy a Fényintenzitás rétegkeverési módot használó rétegekhez.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat